Fənnin adi PsixoanalizYüklə 0,5 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə13/20
tarix17.09.2017
ölçüsü0,5 Mb.
#534
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   20

46 

 

1- cəmiyyətdə daim uğursuzluqlarla qarşılaşan adamdı 2- başqaları necədirsə onlar kimi olmağa, onlardan fərqlənməməyə cəhd edir. 

3- o, həmişə mövcud şəraitə uyğunlaşır 

4 - daima hakimiyyətə, hökmranlığa, əzməyə, dağıtmağa can atır 

5- ümumi kütləyə qarışır 

A) 1,4,5 

B) 2,3,4 

C) 2,3,5 

D) 1,3,4 

E) 2,4,5 

27. K.Xorni, E.Fromm, Q.S.Salliven, E.Erikson hansı məktəbin nümayəndələridirlər? 

A) Bihoverizmin 

B) Humanist psixologiyanın 

C) Psixoanalizin  

D) Kilinik nəzəriyyəyənin 

E) Geştaltpsixologiyanın 

28.  Abraham  Maslau  şəxsiyyət    tələbatlarının  iearxik  qurluşunun  neçə  səviyyəsini 

müəyyənləşdirmişdir? 

A) 3 


B) 6 

C) 5 


D) 7 

E) 2 


29.Abraham Maslau şəxsiyyət  tələbatlarının iearxik qurluşunun səviyyəsinin piramidasını  düzgün 

ardıcılığını müəyyənləşdirin? 

1 - Təhlükəsizliyə tələbat 

2 – İdrak tələbatları 

3 – Estetik tələbatlar. 

4- Fizioloji (üzvü) tələbatlar 

5- Hörmətə olan tələbat 

6 – Özünüaktuallaşdırmaya tələbat 

7 - Mənsubiyyətə və məhəbbətə tələbat 

A) 3, 6,7,2, 4,5 

B) 4,5,6,7,2,31 

C) 4,1,7,5,2,3,6 

D)3 5,4, 6,7,2,1 

E) 4,5,6, 3,2,7,1 
47 

 

30.İnterpersonal nəzəriyyəni kimə aid etmək olar? A) K.Xorni 

B) Q.S.Salliven 

C) E.Fromm 

D) E.Erikson 

E) E.Torndayk                 

   


##num=8//  level=  1//  sumtest=23  //  name=  Psixoanalizdə  şüur  və  bişüur  (təhtəl  şüur) 

probleminin qoyuluşu // 

 

1.Təhtəlşüur və şüurluluq insanın  mövcudluğunun hansı tərəflərini əks etdirir? A) bioloji tərəflərini 

B) psixoloji  tərəflərini 

C) psixoloji  və bioloji tərəflərini 

D) sosial və bioloji tərəflərini 

E) sosial tərəflərini 

2.Psixikanın insana məxsus olan ən ali forması? 

A) şüursuzluq 

B) şüuraltı 

C) fərdi şüur 

D) təhtəlşüur  

E) şüur 

3.K.Marks  hansı əsərində şüurun ən mühüm xüsusiyyətlərini obrazlı şəkildə səciyəlləndirmişdir? 

A) Din haqqında əsərində 

B) Kommunist partiyasının manifesti əsərində 

C) Muzdlu əmək və kapital əsərində 

D) “Kapital” əsərində 

E) Kommunist manifesti əsərində 

4. İctimai şüur dedikdə nə nəzərdə tutulur? 

A) bütövlükdə müəyyən cəmiyyət üçün səciyyəvi olan baxışlar, ideyalar nəzərdə tutulur 

B) müəyyən cəmiyyət üçün və ya müəyyən sosial qrup üçün baxışlar nəzərdə tutulur 

C)  bütövlükdə  müəyyən  cəmiyyət  üçün  və  ya  müəyyən  sosial  qrup  üçün  səciyyəvi  olan  baxışlar, 

ideyalar nəzərdə tutulur 

D) müəyyən cəmiyyət üçün səciyyəvi olan baxışlar, ideyalar nəzərdə tutulur 

E) bütövlükdə sosial qrup üçün səciyyəvi olan baxışlar, ideyalar nəzərdə tutulur 

4. Şüurun konkret psixoloji xarakteristikasında onun neçə cəhəti ifadə olunmuşdur 

A) 6 48 

 

B) 4 C) 8 

D) 3 


E) 2 

5. Şüurun aşağı səviyyəsi necə adlanır 

A) mənlik şüuru 

B) şüuraltı və ya təhtəlşüur 

C) şüursuzluq 

D) şüuraltı 

E) təhtəlşüur 

6. Şüursuzluğa aid olan xüsusiyyətləri müəyyənləşdirin 

1 - ictimai təkamül qanunlarına tabedir 

2 – şüursuzluqla heyvan psixikasını heç də eyniləşdirmək olmaz 

3 –şüursuzluq məqsədyönlü fəaliyyətin təşkilatçısı və təminatçısıdır 

4- şüursuzluq insana məxsus psixi təzahürdür 

5-  insanın  yuxuda  olduğu  zaman  baş  verən  psixi  hadisələr  (röya),  impulsiv  cavab,  reaksiyası 

doğuran vəziyyət və təhriklər  

6 – münasibəti ifadə etmək vasitəsidir 

A) 2,3,4 

B) 2,5,6 

C) 1,2,3 

D) 2,4,5 

E) 1,3,6 

7. Şüursuz hadisələrə daxildir 

A) xəstə adamın psixikasında nəzərə çarpan bəzi hallar daxildir 

B)  xəstə  adamın  psixikasında  nəzərə  çarpan  bəzi  hallar  -  sayıqlama,  hallyusinasiya  (qarabasma) 

daxildir 

C)  insanın  yuxuda  olduğu  zaman  baş  verən  psixi  hadisələr  (röya),  impulsiv  cavab,  reaksiyası 

doğuran vəziyyət və təhriklər 

D) şəxsiyyətin individual komponenetləri daxildir və onlar şüurda təmsil oluna bilirlər 

E)insanın yuxuda olduğu zaman baş verən psixi hadisələr, vəziyyət və təhriklər 

8. Z.Freydə görə insanın psixikası neçə təbəqədən ibarətdir 

A) 4 


B) 3 

C) 5 


D) 6 

E)2 49 

 

9. Düzgün uyğunluğu müəyyənləşdirin: 1 – Z.Freyd «Kütlə psixologiyası və insan «mən»inin analizi» əsərində  hansı məsələlərdən söz açır 

2-  «Moisey və monoteizm» əsərində  hansı məsələlərdən söz açılır 

3.K.Marks “Kapital” əsərində hansı məsələlərdən söz açır 

I – sosial əlaqələrin təbiətindən  

II  –  dinə  qarşı  çıxış  edərək  iki  əks  qüvvənin–  həyatla  ölümün  əbədi  mübarizəsinin  psixoloji 

əsaslarından 

III şüurun ən mühüm xüsusiyyətlərini obrazlı şəkildə səciyəlləndirmişdir  

A) 1-II, 2-I,3-III 

B) 1-II, 2-I, 3-III 

C) 1-I, 2-II,3-III 

D) 1-I, 2-II,3-II 

E) 1-III, 2-I,3-II 

10. Z.Freyd hansı əsərində sosial əlaqələrin təbiətindən söz açılır? 

A) «Kütlə psixologiyası və insan «mən»inin analizi» 

B) Totem və Tabu 

C) Mədəniyyətin narahatçılığı 

D) «Moisey və monoteizm» 

E) Narsizmin tədqiqatına giriş 

11. K.Yunq elmi dövriyyəyə hansı anlıyışı gətirmişdir? 

A) mənlik şüuru 

B) «şəxsi təhtəlşüuru» 

C) təhtəlşüuru 

D) şüuraltı və ya təhtəlşüur 

E) «kollektiv təhtəlşüur» 

12. Fərddə hansı  funksiyalar hökm sürür? 

1. təfəkkür; 

2. emosiya 

3. introversiya 

4. ekstraversiya 

5 hiss 


6 intuisiya 

A) 1,3,5,6 

B) 1,2,3,5 

C) 1,2,5,6 

D) 1,4,5, 6 

E) 1, 3,4,5 

Yüklə 0,5 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   20
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə