Fənnin adi PsixoanalizYüklə 0,5 Mb.

səhifə14/20
tarix17.09.2017
ölçüsü0,5 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20

50 

 

13. K.Yunqun «Psixoloji tiplər» əsərinə xas olan xüsusiyyətləri müəyyənləşdirin? 1.şüurun ən mühüm xüsusiyyətlərini obrazlı şəkildə səciyəlləndirmişdir 

2.Yunq Platon və Aristotelin iki, tamamilə  bir– birindən fərqli olan insan naturası olması haqqında 

Heynenin qeydlərini təhlil edir 

3.ümumi psixik proseslərlə şərtlənir ki, bunu da K.Yunq «kollektiv təhtəlşüur» adlandırmışdır 

4.«sosial xarakter» anlayışını elmi dövriyyəyə gətirmişdir 

5.insan haqqında, onun psixoloji mahiyyəti haqqında bundan güclü və kamil tədqiqat əsəridir 

A) 1,3,4 

B) 2,4,5 

C) 3,4,5 

D) 2,3,5 

 E) 1,3,5 

14. E.Frommun əsərləni müəyyənləşdirin 

1. «Adolf  Hitler Nekrofilinin klinik hadisəsi» 

2«Ümidlər inqilabı» 

3«Möcüzə yaradan-kralları» 

4«Azadlıqdan qaçış» 

5«Etiqadsızlıq problemləri» 

6«Məhəbbət sənəti» 

A) 2,4,5,6 

B) 1,2,4,6 

C) 2,3,4,6 

D) 1,4,5,6 

E) 1,2,3,6 

15. E.Fromm hansı dixotomiyaları fərqləndirməyə çalışmışdır? 

1.insan psixikasnın ictimai təkamül qanunlarını 

2 malikolma və varlıq fərdin həyatının iki üsulu 

3 insanların həyatının təşkilinin patriarxal və matriarxal prinsipləri 

4 Heyvan psixikasının bioloji təkamül qanunlarını 

5 avtoritar və humanist şüur 

6 xarakterin istismarçı və reseptiv (üzü yola)  

A) 3,4,5,6 

B) 1,3,5,6 

C) 2,3,5,6 

D) 1,4,5,6 

E) 2,4,5,6 

16. Mentalitet anlayişının mahiyyətini  müəyyənləşdirin? 
51 

 

1  latınca  - ağıl, təfəkkür, fikir obrazı ruhi  vəziyyət, fikirlərin,  əqidələrin, ruhi  vərdişlərin  nisbətən bütöv məcmuudur 

2.  bütövlükdə  müəyyən  cəmiyyət  üçün  və  ya  müəyyən  sosial  qrup  üçün  səciyyəvi  olan  baxışlar, 

ideyalar nəzərdə tutulur 

3. kollektiv şüurun işini səciyyələndirir 

4. O vərdişləri meyl, həvəs, kollektiv emosional şablonları ifadə edir 

5. insan haqqında, onun psixoloji mahiyyəti haqqında, yaşadığı dövrün xüsusiyyətlərini əks etdirir 

A) 1,2,4 

B) 1,4,5 

C) 1,2,3 

D) 1,3,5 

E) 1,3,4 

17. E.Fromm hansı əsərində «sosial xarakter» anlayışını elmi dövriyyəyə gətirmişdir? 

A) Narsizmin tədqiqatına giriş 

B) Xəyalların izahı 

C) İnsan destruktivliyinin anatomiyası 

D) Nevroz və insanın inkişafı 

E) «Azadlıqdan qaçış» 

18. Şüuraltı və ya təhtəlşüur şüurun hansı səviyyəsidir? 

A) orta səviyyəsi 

B) yüksək  səviyyəsi 

C) ali səviyyəsi 

D) aşağı səviyyəsi 

E) ən ali səviyyəsi 

19.  Z.Freyd  «Kütlə  psixologiyası  və  insan  «mən»inin  analizi»  əsərində    hansı  məsələlərdən  söz 

açır? 

A) sosial əlaqələrin təbiətindən B) şüurun ən mühüm xüsusiyyətlərini obrazlı şəkildə səciyəlləndirmişdir 

C)  dinə  qarşı  çıxış  edərək  iki  əks  qüvvənin–  həyatla  ölümün  əbədi  mübarizəsinin  psixoloji 

əsaslarından 

D) insanın mahiyyəti ilə mədəniyyəti arasındakı antaqonizm nəzəriyyəsidən 

E) avtoritar və humanist şüur,  xarakterin istismarçı və reseptiv (üzü yola) tiplərindən  

20. Z.Freyd «Moisey və monoteizm» əsərində  hansı məsələlərdən söz açır? 

A) sosial əlaqələrin təbiətindən 

B) şüurun ən mühüm xüsusiyyətlərini obrazlı şəkildə səciyəlləndirmişdir 

C) insanın mahiyyəti ilə mədəniyyəti arasındakı antaqonizm nəzəriyyəsidən 

D)  dinə  qarşı  çıxış  edərək  iki  əks  qüvvənin–  həyatla  ölümün  əbədi  mübarizəsinin  psixoloji 

əsaslarından 52 

 

E)avtoritar və humanist şüur; xarakterin istismarçı və reseptiv (üzü yola) tiplərindən  

21. «Adolf Hitler Nekrofilinin klinik hadisəsi», «Ümidlər inqilabı»,  Azadlıqdan qaçış», «Məhəbbət 

sənəti» əsərləri kimindir ? 

A)  E.Erikson 

B) Q.S.Salliven 

C) K.Xorni 

D) E.Fromm 

E) E.Torndayk 

22. «kollektiv təhtəlşüur» anlıyışının  elmi dövriyyəyə kim gətirmişdir? 

A) E.Fromm 

B) Z.Freyd 

C) K.Yunq 

D) E.Erikson 

E) Q.S.Salliven 

23.  Z.Freyd  «Kütlə  psixologiyası  və  insan  «mən»inin  analizi»  əsərində    hansı  məsələlərdən  söz 

açır? 


A) dini məsələlərdən 

B)  dinə  qarşı  çıxış  edərək  iki  əks  qüvvənin–  həyatla  ölümün  əbədi  mübarizəsinin  psixoloji 

əsaslarından 

C) şüurun ən mühüm xüsusiyyətlərini obrazlı şəkildə səciyəlləndirmişdir 

D) şüurun ən mühüm xüsusiyyətlərini 

E) sosial əlaqələrin təbiətindən 

 

 

##num=9// level= 1// sumtest=15 // name= Psixoanalizdə şüursuzluq probleminin qoyuluşu // 1.“Bizim hər birimizə elə psixi proseslər xasdır ki, biz onlara nəzarət edə bilmirik, ancaq müəyyən 

qədər  istiqamətləndiririk.  Buna  görə  də  biz  özümüz  və  öz  həyatımız  haqda  son  mühakimə  yürüdə 

bilmirik” bu sözlər kimə aiddir? 

A) E.Fromm 

B) Z.Freyd 

C) K.Q.Yunq 

D) E.Erikson  

E) A.Adler 

2.Karl Qustav Yunqun psixoanalitik nəzəriyyəsi başqa şəxsiyyət nəzəriyyələrindən fərqi? 

A) yanılz mistikliyinə 

B) öz sadəliyinə, bir az “sirrliliyinə”, mistikliyinə 

C) öz mürəkkəbliyinə, bir qədər dilinin sadə olması ilə  
53 

 

D) öz mürəkkəbliyinə, bir az “sirrliliyinə”, mistikliyinə E) öz sadəliyinə, bir az “sirrliliyinə” 

3. K.Q.Yunq “şüursuzluğun problemi nədədir” sualının cavabını necə izah edir? 

A) Şüursuzluğun problemi eqodur 

B) Şüursuzluğun problemi eqo ilə qarşılıqlı münasibətindədir 

C) Şüursuzluğun problemi şüurda ixtiyari əks oluna bilməyənlərdir 

D) Şüursuzluğun problemi şüurda qeyri-ixtiyari əks oluna bilməyənlərdir 

E) Şüursuzluğun problemi qarşılıqlı münasibətlərin qeyri-ixtiyari olmasıdır 

4.Psixologiyada şüursuzluq necə izah edilir? 

A) psixi həyatın sirrləribaxımından izah edilir 

B) şəxsiyyət psixologiyası baxımından izah edilir 

C) şüur psixologiyasıbaxımından izah edilir 

D) şüur psixologiyası və şəxsiyyət psixologiyası baxımından izah edilir 

E) insanın psixi həyatı baxımından izah edilir 

5. K.Q.Yunq şüursuzluğu neçə yerə bölürdü? 

A) 3 

B) 2 


C) 4 

D) 5 


E) 7 

6. K.Q.Yunq səxsi şüursuzluğu necə izah edirdi? 

A) müvəqqəti olaraq şüuraltında olanlardır və ixtiyari olaraq şüurda əks oluna bilirlər 

B)  mahiyyətcə  özü-özlüyündə  mövcud  olan,  hər  yerdə  olan,  identik  olan,  dəyişməz  keyfiyyətlərə 

malik olan psixe prosesdir. 

C) şəxsiyyətin individual komponenetləri daxildir və onlar şüurda təmsil oluna bilirlər. 

D) şüurda ixtiyari şəkildə əks oluna bilmirlər 

E) mahiyyətcə dəyişməz keyfiyyətlərə malik olan psixi prosesdir. 

7. K.Q.Yunq şüursuzluğu neçə qrupa bölür? 

A) 4 


B) 2 

C) 3 


D) 5 

E) 6 


8. Arxitiplər hansılardır? 

1özül 


2 Eqo 

3 anima 

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə