Fənnin adi PsixoanalizYüklə 0,5 Mb.

səhifə18/20
tarix17.09.2017
ölçüsü0,5 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

65 

 

3- yer dəyişdirmə 4 - asetizim fallik dövrü 

5 mental   

6 -qarşıçıxmaq 

A) 2,3,5,6 

B) 2,3,4,5 

C) 2,3,4,6 

D) 2,4,5,6 

E) 2,3,4,6 

23. Uyğunluğu tap: 

1- Sıxma (Repression)müdafiə mexanizminə aiddir 

2- İnkar (Denial)müdafiə mexanizminə aiddir 

3 - Əks etdirmə (Projection)müdafiə mexanizminə aiddir 

I  -  hər  hansı  bir  halın  özündə  deyildə  ətrafdan  gəldiyini  zənn  etməkdir.  Eqo  belə  etməklə  öz 

üzərindən “günah” hissini sanki atmış olur və rahatlayır 

II  -  Supereqo  tərəfindən  bəzi  istək  və  arzular  beyinaltına  atılmaqla  yanaşı  onun  var  olduğu  inkar 

edilir.  Keşmişdə  yaşanan  çox  supereqo tərəfindən  çox  utancverici  hal  kimi  dəyərləndirilən  hadisə 

şüuraltına atılmaqla yanaşı belə bir hadisənin olduğu inkar edilir və unudulur 

III  -  Müəyyən  istəklər  var  ki  id  tərəfindən  eqoya  təlkin  olunur  və  realizə  olunmasını  gözləyir. 

Amma  bu  istəklər  supereqo tərəfindən  tamailə  rədd olunur  və  realizəsinin  qarşısı  alınır.  Belə  olan 

təqdirdə bu istək və arzular sıxışdırılaraq beyin altına atılır. Sorakı mərhələlərdə  isə  bu yenidən ön 

beyinə qalxıbyenidən realizə olunmaq istəyə bilər 

A) 1-II, 2-III, 3- II 

B) 1-III, 2-I, 3- II 

C) 1-II, 2-I, 3- III 

D) 1-III, 2-II, 3- I 

E) 1-I, 2-II, 3- III 

24. Uyğunluğu tap: 

1-Yer dəyişdirmə (Displacement) müdafiə mexanizminə aiddir 

2-Kompensasiya (Compensation) müdafiə mexanizminə aiddir 

3 - Ucaltmaq (Sublimation) müdafiə mexanizminə aiddir 

I - supereqo tərəfindən qəbul olunmayan hər hansı bir hiss sadəcə  istiqamətini dəyişdirərək realizə 

oluna bilir. Məsələn müdirə hirslənib heyfini evdəkilərdən çıxmaq. 

II  -  hər  hansı  bir  qüsura  görə  orqanizm  həddindən  çox  çalışır  və  bunu  bərpa  etmək  və  ya  bunu 

başqasıyla  kompensasiya  etmək  istəyir.  Əsasən  fiziki  qüsuru  olan  şəxslərin  hər  hansı  bir  sahədə 

inanılmaz bir qələbə çalması və ya müvəffəqiyyətli olması kimi halları buna misal görsətmək olar. 

III  -    supereqo  tərəfindən  qəbul  olmayan  müəyyən  arzu  və  istəklər  müəyyən  bir  vaxtdan  sonra 

formasını dəyişdirərək qabul olna bilən bir şəkilə çevrilir. Uşaqlıqdan qırmaq və dağıtmaq meyilli 

bir  uşaq  artıq  böyüdükdən  sonra  bomba  mütəxəssisi  olaraq  bu  istəyini  həyata  keçirə  bilir  və 

supereqo və cəmiyyət tərəfindən də qəbul olunur. 66 

 

A) 1-II , 2-III, 3- I B) 1-I, 2-III, 3- II 

C) 1-II,2-I,3- III 

D) 1-I, 2-II, 3- III 

E)1-III,  2-II, 3- I 

 

25. Uyğunluğu tap: 1-Qarşıçıxmaq (Reaction) müdafiə mexanizminə aiddir 

2 -Düzəltmə (Undoing) müdafiə mexanizminə aiddir 

3 -Fantaziya müdafiə mexanizminə aiddir 

I  -  eqo  relada  həyata  keçirə  bilməyəcəyi  şeyləri  fantaziya  qurmaqla  həyata  keçirməyə  çalışır. 

Yuxularda bu müdafiə mexanizminə aiddir 

II-  qəbul  olunmayan  hisslərə  qarşı  insan  özündə  müəyyən  davranışlar  yaradır  ki  bu  davranışlar 

tamailə  o  istəklərə  zidd  olur  və  həmin  istəkləri  sıxışdırır.  Məsələn  həddindən  artıq  qəzəbli  olan 

birisi buna qarşı çox nəzakətli davranaraq bunun qarşısını ala bilər 

III -cəmiyyət tərəfindən qəbul  olunmayan  hər hansı  bir  hərəkətin düzədilməsidir. Bura dua edərək 

bağışlanmasını isətəmək kimi hisslərdə aiddir. Eqo belə etdikdə özünü rahatlayır 

A) 1-II,2-I,3-III 

B) 1-II,2-III,3-I 

C) 1-III,2-II,3-I 

D)1-III,2-I,3-II 

E) 1-I,2-II,3-III 

 

##num=12// level= 1// sumtest=14 // name= Psixoanalizdə       cinsin problematizasiyası //                                        

1.Psixodinamik yanaşma kim tərəfindən işlənmişdir? 

A) A.Adler 

B) Z. Freyd 

C) K.Yunq 

D) K.Xorni 

E) E.Şilz 

2.«Psixodinamik» terminin özü nəyi nəzərdə tutur? 

A) psixikanın öyrənilməsi ilə bağlı metodları 

B) idrak proseslərinin eksperimental tədqiqini  

C) davranışın əsasında biogenetik amillərin eyni zamanda sosiogenetik amilləri  

D) şəxsiyyətin ayrı-ayrı aspektləri: instinkt, təfəkkür və şüur arasında arasıkəsilməyən mübarizəni 

E) hər bir insanda oxşar keyfiyyətlərin müəyyənləşdirməsini  

3. Z.Freydin modelində birinci və ən aşağı struktur hansıdır? 67 

 

A) Qeyri-mən B) Eqo  

C) Supereqo 

D) Mən 

E) İd 


4. Freyd hansı əsas instinktin  mövcudluğunu qeyd edirdi? 

A) yaşamaq və məhf olmaq 

B) həyat 

C) ölüm 


D) yaşamaq və ölmək 

E) həyat və ölüm 

5. İnstinktlərin ikinci qrupu necə adlanır? 

A) Eqo 


B) Eros 

C) Tanatos 

D) Qeyri-mən 

E) libido 

6.  Hansı instinktidir ki, o qəddarlığın, mühafizəkarlığın, özünəqəsdin və qətləyetirmənin əsasında 

durur? 


A) Eros 

B) Tanatos 

C) libido 

D) həyat 

E) Ölüm 

7. Elektra və Edip kompleksi hansı mifologiyadan götürülmüşdür? 

A) roma 

B) yunan 

C) hind 

D) yunan və roma 

E) misir 

8. 1931-ci ildə Freydin oxuduğu qadınlıq haqqında mühazirənin mənası nədən ibarət idi? 

A)  qadını  kişidən  yaranma  olaraq,  lakin  çoxlu  çatışmamazlıqları  olan,  kişi  anatomiyasına  hədsiz 

paxıllıq duyan və qeyri-mükəmməllik kompleksindən əziyyət çəkən məxluqdur 

B)  qadın  təbiətinə  görə  passivdir,  mazoxizmə  meyillidir,  kişilərə  paxıllıq  edir,  azsəmərəlidir  və 

onun Supereqosu daha zəifdir 

C)  qadın  təbiətinə  görə  güclüdür,  mazoxizmə  meyillidir,  kişilərə  paxıllıq  edir,  azsəmərəlidir  və 

onun Supereqosu daha güclüdür 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə