Fənnin adi PsixoanalizYüklə 0,5 Mb.

səhifə2/20
tarix17.09.2017
ölçüsü0,5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

 

B) 1,4,5 C) 1,2,4 

D) 1,3,4 

E) 1,2, 5 

10. Z.Freydin nəzəri əsaslarını müəyyənləşdirin? 

1 – psixi enerji boşalmağa (həzz almağa) cəhd edir və bərabər səviyyədə paylanır 

2 – inkişafa, mühitə adaptasiya kimi baxılması 

3  -  psixoanalitiklər  psixi  inkişafın  hərəkətverici  qüvvəsi  kimi  instinktləri  və  şüursuzluğu  hesab 

etmişlər 

4 - psixi inkişafın şəxsiyyət, motivasiya mənasında başa düşülməsi 

5 – psixi sağlamlığın qorunması psixoloji müdafiə mexanizimlərindən asılıdır 

A) 2,4,5 

B) 1,4,5 

C) 3,4,5 

D) 2,3,4 

E) 1,3,4 

11. Z.Freydin Edip kompleksində hansı məsələlər əsas rol oynayır? 

1 – mədəniyyət 

2 – sosial hadisələr 

3 – tərbiyə 

4 - ailədə valideyn-övlad münasibətləri 

5 – bioloji hadisələr 

A) 2,4,5 

B) 1,4,5 

C) 1,3,4 

D) 3,4,5 

E) 2,3,5 

12. Z.Freydin ideyaları ilə ziddiyyət təşkil edən konsepsiyaları  müəyyənləşdirin?  

1 – sosial psixologiya 

2 – şəxsiyyət psixologiyası 

3 – qadın psixologiyası 

4 – panseksualizm nəzəriyyəsi 

5 – psixoterapiyada “EQO”-nun rolu 

A) 1,2,3 

B) 3,4,5 

C)  1,3, 5 

D)  2,3,4 
 

E) 1,3,4, 13. Z.Freydə görə şüurdankənar sfera öz enerjisini hansı instinqlərdən alır? 

1 –  əziyyətdən  

2 – ehtiraslardan 

3 – şəhvət və arzulardan 

4 – məmnunluqdan 

5 – cinsi və məhvetmə-dağıtma 

A) 2,3,4 

B) 1,4,5 

C) 3,4,5 

D) 2,3,5 

E) 1,2,3 

14. İnsanın fəaliyyətinin iki əsas prinsipini müəyyənləşdirin? 

1 – zövq 

2 – qida 

3 – razılıq (qənaətlənmək) 

4 – reallıq 

5 – təlabat 

A)  4,5 


B)  1,5 

C) 2,3 


D) 3,4 

E) 1,2 


15. Düzgün uyğunluğu seçin. 

1 - İnsanın özünü idarə etməsini, daxili aləmini müəyyən edən hərəkətverici qüvvələr hansı sferada 

cəmlənmişdir? 

2  –  Freyd  şüuraltında  olanların  enerjilərini  sərf  etmək  üçün  öz  formasını  dəyişməklə  üzə  çıxması 

variantlarını hansı sferada aşkar etmişdir? 

3 -  Bu şüurla şüurşuzluğun arasında yerləşən, xüsusi vəzifəsi olan qat nece adlanır? 

I –sublimasiya 

II –senzura 

III – təhtəlşüur (şüursuzluq) 

A) 1-III; 2-II;  3-I 

B) 1-III; 2-I;   3-II 

C) 1-II;  2-I;   3-III 

D) 1-I;   2-II;  3-III 

E) 1-I;   2-III; 3–II 
 

16. Düzgün uyğunluğu seçin. 1 – Freyd və onun tələbələri arasındakı fikir ayrılığı özünü  nəzəri, praktik, və kiliniki məsələlərdə 

göstərirdi. Bu Freydin hansı nəzəriyyəsinə aiddir? 

2 – Freydin hansı konsepsiyası sosial hadisədir, nəinki bioloji? 

3 – Onlar psixologiyanın pridmeti kimi intelekti deyil, motivasiyanı götürürdülər7 

I –  Geştaltpsixologiya 

II – Panseksualizm 

III – Edip kompleksi 

A) 1- III, 2-II,  3-I 

B) 1- II,  2-I,   3-III 

C) 1- II,  2-III, 3-I 

D) 1- I,  2-III,  3-II 

E) 1- I,  2-II,  3-III 

17. Uygunlugu tapın: 

A) Anna Freyd- insanın şüurlu motivasiyasının öyrənilməsinə daha az əhəmiyyət verirdi 

B) Ziqmund Freyd-insanın motivasiyasının öyrənilməsinə daha cox üstünlük verirdi 

C) Anna Freyd- insanın şüurlu motivasiyasının öyrənilməsinə daha cox üstünlük verirdi 

D) Ziqmund Freyd- insanın şüurlu motivasiyasının öyrənilməsinə daha cox üstünlük verirdi 

E) Anna Freyd- insanın motivasiyasının öyrənilməsinə daha cox üstünlük verirdi 

18. Düzgün uyğunluğu seçin. 

A)  Neobihoverizm  -Psixologiya  elminin  müxtəlif  məktəblərə  ayrılmasından  sonra  yaranan üçüncü 

psixoloji məktəb 

B)  Geştaltpsixologiya  -  Psixologiya  elminin  müxtəlif  məktəblərə  ayrılmasından  sonra  yaranan  ilk 

psixoloji məktəb 

C) Psixoanaliz- Psixologiya elminin müxtəlif məktəblərə ayrılmasından sonra yaranan ilk psixoloji 

məktəb 

D) Bihoverizm- Psixologiya elminin müxtəlif məktəblərə ayrılmasından sonra yaranan ilk psixoloji məktəb 

E)  Humanist  psixologiya  -  Psixologiya  elminin  müxtəlif  məktəblərə  ayrılmasından  sonra  yaranan 

ilk psixoloji məktəb 

19. Düzgün uyğunluğu seçin. 

1-Hansı psixologiya məktəbi  psixologiyanın pridmeti kimi intelekti deyil, motivasiyanı götürürdü? 

2 – Psixoanalizdən fərqli olaraq hansı psixologiya məktəbləri  məktəbə çevrilə bildi? 

3-  Hansı  psixologiya  məktəbinin  hazırladığı  korreksiya  texnologiyaları,  eləcə  də  bioloji  və  sosial 

fərqlərə əsaslanan  şəxsiyyətin tipologiyası psixoanalizin yanaşmaları ilə ziddiyyət təşkil edirdi 

I – Bihoverizm və geştaltpsixologiya 

II – Bihoverizm 

III –  Geştaltpsixologiya  

A) 1 – II;   2 – III;  3 - I B) 1 – I;    2 – II ;  3 - III 

C) 1 – III;  2 – I;    3 - II 

D) 1 – III;  2 – II ;  3 - I 

E) 1 – I;    2 – III ;  3 - II 

20. Düzgün uyğunluğu seçin 

1 – Psixoanaliz nə zaman şəxsiyyət nəzəriyyəsinə çevrilməyə başladı? 

2 – Psixoanalizin yaranması dövrü hansı illəri əhatə edir? 

3 -  Freydizim nə zaman meydana gəlmişdir? 

I - XIX əsrin sonu XX əsrin əvvələrində  

II -XX əsrin II yarsından  

III -1900 və 1901 

A) 1 – III; 2 – II;  3- I 

B) 1 – III; 2 – I;   3- II 

C) 1 –II;   2 – III; 3- I 

D) 1 – I;   2 – II;  3- III 

E) 1 – III; 2 – I;   3- II 

21. İnsanın özünü  idarə etməsi, daxili aləmini  müəyyən edən hərəkətverici qüvvələr hansı sferada 

cəmlənmişdir? 

A) şüursuzluqda 

B) senzurada 

C) sublimasiyada 

D) təhtəlşüurda (şüursuzluq) 

E) təlabatda 

22.  Freyd  şüuraltında  olanların  enerjilərini  sərf  etmək  üçün  öz  formasını  dəyişməklə  üzə  çıxması 

variantlarını hansı sferada aşkar etmişdir? 

A) təhtəlşüurda (şüursuzluq) 

B) şüursuzluqda 

C) senzurada 

D) sublimasiyada 

E) təlabatda 

23. Bu şüurla şüurşuzluğun arasında yerləşən, xüsusi vəzifəsi olan qat nece adlanır? 

A) təlabat 

B) şüursuzluq 

C) senzura 

D) təhtəlşüur (şüursuzluq) 

E) sublimasiya 


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə