Fənnin adi PsixoanalizYüklə 0,5 Mb.

səhifə4/20
tarix17.09.2017
ölçüsü0,5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

12 

 

III –Bu mərhələd o özünün istəyini ödəmək üçün yenə də tərəfdaş lazım gəlir A) 2 – II 

B) 3 -I 


C) 2 – I 

D) 1 -I 


E) 1 - II 

17. Z. Freydə görə  insan  həyatının ikinci  mərhələsi necə adlanır  və həmin mərhələyə xas olan 

xüsusiyyəti müəyyənləşdirin? 

1 –libido-obyekt 

2–fallos mərhələsi 

3 –libido-subyekt 

I –Uşaq öz instinktiv tələbatını ödəmək üçün heç bir xarici obyektə ehtiyac hiss etmir 

II – Bu mərhələdə uşaq öz libidosunun reallaşması üçün başqa obyektə ehtiyac hiss edir 

III - Bu mərhələdə o özünün istəyini ödəmək üçün yenə də tərəfdaş lazım gəlir. 

A) 2-I 


B) 3-II 

C) 3-III 

D) 2-II 

E) 3-I 


18. Z. Freydə görə  insan həyatının üküncü mərhələsi necə adlanır və həmin mərhələyə xas olan 

xüsusiyyəti müəyyənləşdirin? 

1 –libido-obyekt 

2- fallos mərhələsi 

3 –libido-subyekt 

I –Psixi gərginliyi azaltmaq üçün yeniyetmə cinsi həyata meyl edir 

II – Bu mərhələdə uşaq öz libidosunun reallaşması üçün başqa obyektə ehtiyac hiss edir 

III - Uşaq öz instinktiv tələbatını ödəmək üçün heç bir xarici obyektə ehtiyac hiss etmir 

A) 2-I 

B) 1- I 


C) 1-II 

D) 2-II 


E) 3-II 

19. Z. Freydin əsərlərini müəyyənləşdirin? 

A) Simvolların transformasiyası, Nevroz və insanın inkişafı, Psixoanalizin tarixi 

B) Totem və Tabu, Psixoanalizə giriş dərsləri, Simvolların transformasiyası 

C) Totem və Tabu, Nevroz və insanın inkişafı, Psixoanalizin tarixi 

D) Totem və Tabu,  Psixoanalizə giriş dərsləri, Psixoanalizin tarixi 
13 

 

E)Simvolların transformasiyası, Nevroz və insanın inkişafı, Psixoanalizə yeni yanaşma 20. 3-yaşından başlayaraq uşaqda hansı mərhələ baş verir və bu mərhələyə xas olan xüsusuyyət 

hansıdır. 

A) fallos mərhələsi- uşaq öz instinktiv tələbatını ödəmək üçün heç bir xarici obyektə ehtiyac hiss 

etmir 


B) fallos mərhələsi- uşaq özünün seksual fərqlərini anlamağa başlayır və qızlar üçün daha böhranlı 

olur 


C) fallos mərhələsi – uşaqda çox vaxt tərslik, qəddarlıq, səliqəlilik təşəkkül tapır 

D) fallos mərhələsi - uşaq öz instinktiv tələbatını ödəmək üçün heç bir xarici obyektə ehtiyac hiss 

etmir 

E)fallos mərhələsi -uşaq özünün seksual fərqlərini anlamır və oğlanlar üçün daha böhranlı olur 21. Psixoloji müdafiə mexanizmlərini müəyyənləşdirin? 

A) sıxışdırma, müdafiə, proeksiya 

B) sıxışdırma, reqressiya, proeksiya 

C) instinktiv davranış, proeksiya 

D) reqressiya, müdafiə, instinktiv davranış, 

E) proeksiya, müdafiə, reqressiya, 

22. Bu xusisiyyətlər şəxsiyyətin hansı strukturuna  xasdır? 

1 – psixi inkişafın energetik əsasını təşkil edir  

2 - instinktiv, qeyri-şüuri meyl, həzz almaq cəhdi durur  

 3- subyektin fəaliyyəti təşəkkül tapır 

A) “Fövqəl Mən” (Super-Eqo)   

B) “Mən” (Eqo)   

C) “O” (İd) 

D) “O” (İd) və “Mən”(Eqo)    

E) “Mən”(Eqo)  və “Fövqəl Mən” (Super-Eqo)   

23. Bu xusisiyyətlər şəxsiyyətin hansı strukturuna  xasdır? 

1 -həyatı boyu formalaşır  

2 -anadangəlmədir  

3 -uşağın öz cinsindən olan yaxın yaşlıların identifikasiyasından ibarətdir 

A) “O” (İd) 

B) “Mən” (Eqo)   

C) “Fövqəl Mən” (Super-Eqo)   

D) “O” (İd) və “Mən” (Eqo)    

E) “Mən” (Eqo)  və “Fövqəl Mən” (Super-Eqo)   

24. Psixoloji müdafiə mexanizmi olan “Sıxışdırma”ya xas olan xüsusuyyət  hansıdır? 

1 - ən səmərəsiz mexanizimdir.  

2 - insan keçirdiyi hisslərə başqa məna verir 14 

 

3- situasiyanı özünün xəyali düşüncələri baxımından  şərh və qəbul edir 4 - reallaşmayan, sıxışdırılan motiv fəaliyyətə çevrilmədikdə insanın daxilində qalır və psixi 

gərginliyi artırır 

A) 1,4 

B) 1,3 


C) 2,3 

D) 2,4 


E)1,2 

25. Psixoloji müdafiə mexanizmi olan “Reqressiya”ya  xas olan xüsusuyyət hansıdır? 

1- ən səmərəsiz mexanizimdir.  

2- reallaşmayan, sıxışdırılan motiv fəaliyyətə çevrilmədikdə insanın daxilində qalır və psixi 

gərginliyi artırır 

3 - daha səmərəli formadır.  

4 - inasanın arzusundan doğan psixi  gərginliyi nisbətən azaldır 

A) 2,4 


B) 2,3 

C) 3,4 


D) 1,4 

E)1,3 


26. Psixoloji müdafiə mexanizmi olan “Proeksiya”ya xas olan xüsusuyyət hansıdır? 

1- ən səmərəsiz mexanizimdir.  

2 - insan keçirdiyi hisslərə başqa məna verir.  

3 - reallaşmayan, sıxışdırılan motiv fəaliyyətə çevrilmədikdə insanın daxilində qalır və psixi 

gərginliyi artırır 

4 - situasiyanı özünün xəyali düşüncələri baxımından  şərh və qəbul edir 

A) 1,2 

B) 2,4 


C) 1,3 

D) 2,3 


E) 1,4 

27. Psixoloji müdafiə mexanizmi olan “Rasionalizasiya”ya xas olan xüsusuyyət hansıdır? 

A) Situasiyanı özünün xəyali düşüncələri baxımından  şərh və qəbul edir 

B) İnsanın instinktiv həyatı ilə bağlı olanspesifik enerjidir. 

C) Seksual  və ya aqressiya ilə bağlı olan gərginliyi başqa istiqamətə, daha çox yaradıcı  fəaliyyətə 

yönəldir. 

D) Reallaşmayan, sıxışdırılan motiv fəaliyyətə çevrilmədikdə insanın daxilində qalır və psixi 

gərginliyi artırır 

E) Super-Eqonun  yaranmış situasiyaya nəzarət etmək, onu xeyirliyə yozmaq cəhdi ilə bağlıdır 15 

 

28. Psixoloji müdafiə mexanizmi olan “Sublimasiya”ya  xas olan xüsusuyyət hansıdır? A) insan keçirdiyi hisslərə başqa məna verir. 

B) ən səmərəsiz mexanizimdir. 

C) Super-Eqonun  yaranmış situasiyaya nəzarət etmək, onu xeyirliyə yozmaq cəhdi ilə bağlıdır. 

D) seksual  və ya aqressiya ilə bağlı olan gərginliyi başqa istiqamətə, daha çox yaradıcı  fəaliyyətə 

yönəldir 

E) insanın instinktiv həyatı ilə bağlı olanspesifik enerjidir 

29. Freyd və onun ardıcılarının daha çox müraciət etdikləri “libido”ya  xas olan xüsusuyyət 

hansıdır. 

A) ən səmərəsiz mexanizimdir. 

B) insan keçirdiyi hisslərə başqa məna verir. 

C) İnsanın instinktiv həyatı ilə bağlı olan spesifik enerjidir 

D) seksual  və ya aqressiya ilə bağlı olan gərginliyi başqa istiqamətə, daha çox yaradıcı  fəaliyyətə 

yönəldir. 

E) Situasiyanı özünün xəyali düşüncələri baxımından  şərh və qəbul edir 

30. Totem və Tabu, Psixoanalizə giriş dərsləri, Psixoanalizin tarixi bu əsərlər kimindir 

 A) K.Yunq 

 B) A.Adler 

 C) Z.Freyd 

 D) K.Xorni 

 E) E.Şilz 

 

##num=3// level= 1// sumtest=20 // name= 30-50-ci illərdə Psixoanalizin inkişafı// 

 

1.K.Xorninin  konsepsiyaları hansı əsərlərində öz əksini tapmışdır? A) Nevroz və insanın inkişafı, Mədəniyyətin narahatçılığı 

B) Nevroz və insanın inkişafı, Xəyalların izahı 

C) Psixoanalizə yeni yanaşma, Xəyalların izahı 

D) Nevroz və insanın inkişafı, Psixoanalizə yeni yanaşma 

E) Xəyalların izahı, Mədəniyyətin narahatçılığı 

2. K.Xorniyə görə neçə “Mən” obrazı mövcuddur? 

A) 8 

B) 3 


C) 4 

D) 5 


E) 6 

 

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə