Fənnin adi PsixoanalizYüklə 0,5 Mb.

səhifə6/20
tarix17.09.2017
ölçüsü0,5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

20 

 

17. Düzgün uyğunluğu seçin: 1 – V.Rayxın ideyalarını müəyyənləşdirin 

2- O.Rankın ideyalarını müəyyənləşdirin 

3 –K.Xorninin ideyalarını müəyyənləşdirin 

I –aqressiv və destrkutiv meyl heç də anadangəlmə deyl, daha çox cəmiyyətin neqativ təsirindən 

yaranır 

II – şəxsiyyətin inkişafında daha çox intellektə deyil, emosional sferaya üstünlük vermək lazımdır 

III – inkişaf yanlız anadangəlmə instinktlərlə müəyyənləşdirilmir, o insanın bütün həyatı boyu 

inkişaf edir 

A) 1 - II , 2 -III, 3 -I 

B) 1 -II , 2 -I, 3 -III 

C) 1 -III , 2 -II, 3 -I 

D) 1 -I , 2 -II, 3 -III 

E) 1 -III , 2 -I, 3 -II 

18. Düzgün uyğunluğu seçin: 

1 – Psixoanalizdən istifadə edərək hansı alim etnoqrafiya məsələlərini tədqiq etmişdir 

2- Psixoanalizdən istifadə edərək hansı alim xarakteri tədqiq etmişdir 

3 – Bihoviorizmlə psixoanalizi sintez etmə çalışan alim kimdir.  

I – S.Sallivan 

II – B.Malinovski 

III – A.Kardiner 

A) 1 - I, 2 -II, 3 -III 

B) 1 - II, 2 -III, 3 -I 

C) 1 - II,  2 -I, 3 -III 

D) 1 - I,  2 -III, 3 -II 

E)1 - III, 2 -I, 3 –II 

19.“İnsanlara doğru can atır ətrafdakı adamlarla dil tapmaqla öz komfort, həyatlarını qoruya 

biləcəklər,  təkliyə dözə bilmir, daim nə vaxtsa tək qalacağından qorxurlar” bu xusisiyyət psixoloji  

müdafiənin hansı növünə aiddir? 

A) müdafiə 

B) aqressiv 

C) kənarlaşdırılmış  

D) güzəştə gedən 

E) güzəştə getməyən  

20.“öz “Mən”ini başqalarına zorla qəbul etdirmək istəyirlər, insanlara qarşı çıxırlar” bu xusisiyyət 

psixoloji  müdafiənin hansı növünə aiddir 

A) güzəştə getməyən 

B) müdafiə 21 

 

C) aqressiv D) güzəştə gedən 

E) kənarlaşdırılmış 

 

##num=4// level= 1// sumtest=26 // name= XX əsrin II yarsında psixoanalizin modifikasiyası 

və inkişafı// 

 

1.Psixoanalizin metodologiyasında nə zaman əsaslı dəyişiklər aparıldı? A) XIX əsrin II yarsından 

B) XX əsrin I yarsından 

C) XX əsrin II yarsından 

D) XIX əsrin axırlarından 

E) XX əsrin ortalarından  

2.E.Fromm hansı ailədə doğulmuşdur 

A) ingilis ailəsində 

B) yəhudi ailəsində 

C) yun tacirin ailəsində 

D) kasıb bir ailədə  

E) varlı tacir ailəsində 

3. E.Fromm 1950-ci ildən başlayaraq hansı problemlərin həllinə diqqət yetirməyə başladı 

A) sosial problemlərə 

B) sosial-siyasi problemlərə 

C) sosial-nəzəri, sosial-siyasi problemlərə 

D) nəzəri və siyasi problemlərə 

E) sosial-nəzəri problemlərə 

4. E.Fromm hansı əsərində Hitler, Qimmer, Stalinin şəxsiyyətinin hərtərəfli təhlilini verir? 

A) Xəyalların izahı 

B) Mədəniyyətin narahatçılığı 

C) Nevroz və insanın inkişafı 

C) İnsan destruktivliyinin anatomiyası 

D) Narsizmin tədqiqatına giriş 

E) Psixoanalizə yeni yanaşma 

5.Psixoanalizin inkişafında kimin əvəzsiz xidmətləri olmuşdur? 

A) E.Frommun 

B) Anna Freydin 

C) V.Rayxın 

D) S.Sallivanın 22 

 

E) O.Rankın 6.  Anna Freyd psixoanalizin hansı sahəsilə məşğul olurdu? 

A) yanlız aqresiv uşaqların psixoanalizinən 

B) yeniyetmə uşaq psixoanalizinən 

C)  uşaq psixoanalizinən 

D) psixoanalizin bütün sahələri ilə 

E)  klassik psixoanalizlə 

7. Anna Freyd əsərlərində daha çox hansı problemi araşdırır? 

A) həyacan problemini 

B) ilk növbədə çətin uşaqlar problemini 

C) aqressiv problemini 

D) çətin uşaqlar, aqressiv və həyacan  problemini 

E) aqressiv və həyacan problemini 

8. Bağlılıq nəzəriyyəsinin yaradıcısı 

A) O.Rank 

B) V.Rayx 

C) S.Sallivan 

D) D.Boulbi 

E) E.Fromm 

9. XX əsrin 50-ci illərindən sonra psixoanalizlə bağlı yaranan konsepsiyalar içərsində daha çox 

yayılan və məhşurlaşan kimin nəzəriyyəsidir? 

 A) D.Boulbinin 

 B) E.Eriksonun 

 C) Anna Freydin 

 D) E.Frommun 

 E) O.Rankın 

10. E.Erikson insan həyatının mərhələlərini neçə hissəyə bölür 

A) 3 

B) 6 


C) 8 

D) 4 


E) 5 

11. XX əsrin II yarsında psixoanalizin inkişafında hansı alimlər əsas rol oynamağa başladı? 

1 –E.Erikson 

2 –O.Rank 

3 –V.Rayx 

4- S.Sallivan 
23 

 

5- B.Malinovski 6-K.Xorni 

A) 2,3,5 

B) 2,3,6 

C) 4, 5,6 

D) 3,4,5 

E) 2,4.6 

12. 1918-ci ildə  E.Fromm hansı elimləri öyrənməyə başladı? 

A) psixologiya, fəlsəfə 

B)  yanlız psixologiyanı  

C) fəlsəfə,  sosiologiya 

D) bütün elmləri  

E) psixologiya, fəlsəfə, sosiologiya 

13. E.Fromm psixoloji müdafiənin hansı növlərini müəyyənləşdirmişdir? 

1 – güzəştə gedən 

2 –sadizm 

3 –mazoxizm 

4- destruktivizim 

5- aqressiv 

6-konformizm 

A) 2,3,4,5 

B) 3,4,5,6 

C) 2,3,4,6 

D) 1,4,5,6 

E) 1,2,5,6 

14. D.Boulbi hansı konsepsiyaları sübut etməyə çalışırdı 

1 –etologiyadan südəmər uşaqla ananın qarşılıqlı əlaqəsini götürərək sübut etməyə çalışıb ki, 

Freydin oral və anal konsepsiyası səhv yanaşmadır  

2 –Ana ilə uşağın emosional bağlılığının birdən-birə qırılması onun psixi inkişafının pozulmasına 

səbəb olur. 

3 –İnkişaf yanlız anadangəlmə instinktlərlə müəyyənləşdirilmir, o insanın bütün həyatı boyu inkişaf 

edir 

4- aqressiv və destrkutiv meyl heç də anadangəlmə deyl, daha çox cəmiyyətin neqativ təsirindən yaranır 

5- şəxsiyyətin inkişafında daha çox intellektə deyil, emosional sferaya üstünlük vermək lazımdır 

6- Uşaq ana üçün etibarlı müdafiə mənbəyidir 

A) 2,4,6 

B) 1,2,3 

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə