Fənnin adi PsixoanalizYüklə 0,5 Mb.

səhifə7/20
tarix17.09.2017
ölçüsü0,5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20

24 

 

C) 1,2,6 D) 2,3,4 

E) 2,4,5 

15. E.Eriksonun yaradıcılığına xas olan xüsusiyyət hansılardır? 

1 – “Uşaq psixoanalizi” mütəxəssisi diplomu alır 

2 –ABŞ-da K.Marks və Z.Freydin əsərlərini maraqla öyrənir və təbliğ edir 

3 – 30-cu illərin sonlarında Hindistanda Siu və Yurok tayfalarının tədqiqi ilə məşğul olur 

4- Frankfurt İnstitunda sosioloji tədqiqat aparır 

5- 1950-ci ildə “Uşaqlıq və cəmiyyət”əsərini nəşr etdirir 

A) 2,3,4 

B) 1,2,5 

C) 1,2.3 

D) 1,3,5 

E) 3,4,5 

16.E.Eriksonun şəxsiyyətə aid fikirlərini düzgün müəyyənləşdirin? 

1 -inkişaf yanlız anadangəlmə instinktlərlə müəyyənləşdirilmir, o insanın bütün həyatı boyu inkişaf 

edir 


2 –şəxsiyyətin inkişafında daha çox intellektə deyil, emosional sferaya üstünlük vermək lazımdır 

3 –kəskin ictimai-tarixi dəyişiklik zamanı şəxsiyyətin böhran keçirdiyini göstərir 

4- şəxsiyyət cəmiyyət həyatına, ictimai-tarixi proseslərə qoşulmaq üçün yollar axtarır 

5-  şəxsiyyətin identifikasiyası fərdin müəyyən ictimai sistemlə əlaqəsidir və bu onun psixi 

sğlamlığını şərtləndirir 

A) 1,2,3 

B) 2,4,5 

C) 3,4,5 

D) 2,3,4 

E) 1, 3,5 

17. E.Erikson hansı yaş dövründə böhrana xüsusi diqqət  yetirir? 

A) gənclik dövründəki 

B) yeniyetməlikdövründəki 

C) 3-6 yaş dövrünədəki  

D) yeniyetməlik və gənclik dövründəki 

E) yanlız 6-14 yaş dövründəki 

18.  İnsan həyatının I mərhələsinə xas olan xüsusiyyətləri göstərin? 

1 - 1-3 yaşları əhatə edir 

2 – 1 yaşa qədər olan dövrü əhatə edir 

3 – ətraf aləmdən asılılıq hissi  formalaşır 
25 

 

4- bu dövrdə ətrafdakı yaxın adamlara uyğunlaşır 5-  bu dövrdə inam və inamsızlıq formalaşır 

6- uşaq öz istəklərini sosial normalara uyğunlaşdırmağa çalışır 

A) 2,3,5 

B) 1,3,6 

C) 2,4,5 

D) 1,2,3 

E) 1,4,6 

19. İnsan həyatının II mərhələsinə xas olan xüsusiyyətləri  göstərin? 

1 – 3-6 yaşları əhatə edir 

2 –uşaq öz istəklərini sosial normalara uyğunlaşdırmağa çalışır 

3 –Bu dövrdə uşaqda müstəqillik və ətraf aləmdən asılılıq hissi  formalaşır 

4- bu dövrdə inam və inamsızlıq formalaşır 

5- 1-3 yaşları əhatə edir 

6- Bu dövr “Mən özüm” dediyi vaxta aid edilir 

A) 3,4,6 

B) 2,3,4 

C) 3,4,5 

D) 3,5,6 

E) 4,5,6 

20. İnsan həyatının mərhələlərini yaş xüsusiyyətlərinə görə  düzgün ardıcılığını göstərin? 

1 –Üçuncü mərhələ  

2 –Dördüncümərhələ 

3 – Beşinci mərhələ 

4- Altıncımərhələ 

5- Yeddincimərhələ 

6-Səkkizinci mərhələ 

I –14-20 

II – 20-35 

III – 6-14  

IV – 3-6 yaşları əhatə edir 

V – 35 yaşdan 60-65 yaşadək 

VI -60-65 yaşlardan başlayaraq  

A) 1- I, 2-II , 3-III, 4-IV, 5-V , 6-VI 

B) 1- IV, 2-III , 3-I, 4-II, 5-V , 6-VI 

C) 1- IV, 2-III , 3-II, 4-I, 5-V , 6-VI 26 

 

D) 1- III, 2-IV , 3-I, 4-II, 5-V , 6-VI E) 1- IV, 2-III , 3-I, 4-II, 5-VI , 6-V 

21.İnsan həyatının mərhələləri arasında düzgün uyğunluğu göstərin? 

1 – Üçuncü mərhələ 

2- Dördüncü mərhələ 

3 –Beşinci mərhələ 

I –Bu dövrdə uşaqda ya təşəbbüskarlıq, ya da günahkarlıq hissi formalaşır 

II – Bu dövrdə  rol identifikasiyası və ya qeyri-müəyyənlik təzahür edir 

III – Bu dövrdə uşaqda ya əməksevərlik, yaxud da lazımsızlıq hissi formalaşır 

A) 1-III, 2-II , 3-I 

B) 1-I, 2-II , 3-III 

C) 1-I, 2-III , 3-II 

D) 1-III, 2-I , 3-II 

E) 1-II, 2-III , 3-I 

22. Düzgün uyğunluğu seçin: 

1 – “İnsan destruktivliyinin anatomiyası” əsəri kimindir 

2-  Bağlılıq nəzəriyyəsinin yaradıcısı 

3 –“Uşaq psixoanalizi” mütəxəssisi diplomu almışdır 

I –  D.Boulbi 

II – E.Fromm 

III – E.Erikson 

A) 1-I, 2-II, 3-III 

B) 1-II,  2-I, 3-III 

C) 1-III, 2-II, 3-I 

D) 1-II, 2-III, 3-I 

E)1-III, 2-I, 3-II 

23.Düzgün uyğunluğu seçin: 

1 – E.Erikson kimin tələbəsi olmuşdur 

2- O, hansı alimdır ki, 1950-ci ildən başlayaraq sosial-nəzəri, sosial-siyasi problemlərin həllinə 

xüsusi diqqət yetirməyə başladı 

3 –İnsan həyatının 8 mərhələsini hansı alim vermişdir  

I –E.Erikson 

II – E.Fromm 

III – Anna Freydin 

A) 1-III , 2-I, 3-II 

B) 1-II , 2-II, 3-I 

C) 1-III , 2-II, 3-I 
27 

 

D) 1-II , 2-III, 3-I E)1-I , 2-II, 3-III 

24.Düzgün uyğunluğu seçin: 

1 – Somatik indentifikasiyaya xas olan xüsusiyyəti göstərin 

2- Şəxsi  indentifikasiyaya xas olan xüsusiyyəti göstərin 

3 –Sosial  indentifikasiyaya xas olan xüsusiyyəti göstərin 

I –Bu, insanın xarici  mühitlə qarşılıqlı təsirinin uyğunlaşmasıdır 

II – Bu, insanın  xarici və daxili indentifikasiyasıdır 

III – İnsanların birgə, əlbir şəkildə ictimai qayda-qanunu,sabitliyi qorumasıdır 

A) 1-II , 2-I , 3-III 

B) 1-III , 2-II , 3-I 

C) 1-I , 2-III , 3-II 

D) 1-I , 2-II , 3-III 

E)1-II , 2-III , 3-I 

25.İnsan həyatının mərhələlərinə xas olan  düzgün uyğunluğu seçin? 

1 – Bu dövr 20-25 yaşları əhatə edir. Bu dövrdə  yaxınlara, ətrafdakılara,xüsusilə əks cinsə maraq 

artır. 


2-  Bu yaşlarda iş yeri, işdəki status insan üçün çox əhəmiyyətlidir 

3 – Bu dövrdə insan keçdiyi yola nəzər salır. O,ya bu həyatından razı qalır, yaxud da peşmançılıq 

keçirir. 

I –Altıncı mərhələ  

II – Səkkizinci mərhələ 

III – Yeddinci mərhələ 

A) 1-III , 2-II , 3-I 

B) 1-II , 2-I , 3-III 

C) 1-I , 2-II , 3-III 

D) 1-I , 2-III , 3-II 

E)1-I , 2-II , 3-III 

26.E.Erikson indentifikasiyanın neçə növünü göstərir? 

A) 5 

B) 4 


C) 3 

D) 2 


E) 6 

 

 


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə