Fənnin adi PsixoanalizYüklə 0,5 Mb.

səhifə8/20
tarix17.09.2017
ölçüsü0,5 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20

28 

 

##num=5// level= 1// sumtest=20 // name= XX əsr psixologiya məktəbləri: Bihoverizm və Humanist psixologiyanın yaranması və inkişafı //                                                                                                       

 

1.XX əsr psixologiya məktəbləri hansılardır? A) Psixoanaliz, Bihoverizm və Humanist psixologiya 

B) Psixoanaliz, Neobihoverizm və Geştaltpsixologiya 

C) Psixoanaliz, Bihoverizm və Humanist psixologiya 

D) Psixoanaliz, Neobihoverizm və Humanist psixologiya 

E)Psixoanaliz, Bihoverizm və Geştaltpsixologiya 

2. Şəxsiyyət nəzəriyyələri konteksində hansı kateqoriyalar xüsusi aktuallıq kəsb edir? 

1 -Humanist psixologiya 

2 –Psixoanaliz 

3 – Bihoverizm 

4-  Geştaltpsixologiya 

5-  Neobihoverizm 

A) 2,3,4 

B) 3,4.5 

C) 1,2,3 

D) 1,3,5 

E) 1,2,4 

3. Psixologiya elminin müxtəif ziddiyyətlərə məruz qalmasından sonra yaranan ilk psixoloji 

istiqabət 

A) Bihoverizm 

B) Psixoanaliz 

C) Neobihoverizm 

D) Humanist psixologiya 

E) Geştaltpsixologiya 

4. Psixoanaliz əsasən hansı komponentləri özündə birləşdirir? 

1- Şüur 

2 –Şəxsiyyətin psixologiyası 

3 –Təhtəlşüur 

4-  Fərdi çatışmamızlıqların müalicəsi 

5-  Qeyri-şüurun və seksual meyllərin mahiyyəti 

6- Qeyri-şüuri 

A) 2,4,6 

B) 2,3,4 

C) 2,4,5 29 

 

D) 2,5,6 E) 2,3,6 

5. Şəxsiyyət nəzəriyyəsində ikinci istiqamət hansıdır? 

A) Humanist psixologiya 

B) Neobihoverizmoanaliz 

C) Bihoverizm 

D) Geştaltpsixologiya 

E) Psixoanaliz 

6. Biheviorizmlər psixi inkişafın əsasını nədə görürdülər 

A) başqaları ilə münasibətdə 

B) özünütəkmilləşdirmədə 

C) insanın özünü dərk etməsində 

D) insanın özünü fəallaşdırmasında 

E) mühitlə adaptasiya olunmaqda 

7. Şəxsiyyət nəzəriyyəsində üçüncü  istiqamət hansıdır? 

A) Psixoanaliz 

B) Geştaltpsixologiya 

C) Humanist psixologiya 

D) Neobihoverizmoanaliz 

E) Bihoverizm 

8. Biheviorizmin ilk yaradıcısı?  

A) K.Rocers 

B) Q. Olport 

C) A.Maslou 

D) C.Uatson 

E) E.Erikson 

9.  Humanist psixologiyanın formalaşmasında hansı psixoloqların əməyi olmuşdur düzgün ardıcılığı 

göstərin 

1- E.Torndayk 

2 –C.Uatson 

3 –K.Rocers 

4- Q. Olport 

5- B.Skinner 

6-A.Maslou 

A) 1,3,6 

B) 2,3,4 

C) 3,4,6 
30 

 

D) 2,4,6 E) 2,3,5 

10. Biheviorizmə xas olan xüsusiyyətləri  müəyyənləşdirin 

1- psixologiya yanlız əsəbi, nevrotikləri deyil, normal insanları da öyrənməlidir və öyrənir 

2 –psixologiyanın predmetinə psixikanın məzmunu, idrak prosesləri, eləcə də şəxsiyyətin inkişaf 

dinamikasını aid edirlər 

3 –tədqiqat pridmeti davranış idi 

4- idrak proseslərinin eksperimental tədqiqinə xüsusi yer ayırırdılar 

5- əsas prinsipi S-R formulasında özünü göstərir 

6-davranışın əsasında biogenetik (irsi) amillər deyil, sosiogenetik (ətraf mühit)  amillər durur 

A) 2,3,4 

B) 3,4,5 

C) 3,5,6 

D) 3,4,6 

E) 2,5,6 

11. Q.Olportun konsepsiyasına xas olan xüsusiyyətlər hansılardır 

1 - idrak proseslərinin eksperimental tədqiqinə xüsusi yer ayırırdılar 

2 –davranışın əsasında biogenetik (irsi) amillər deyil, sosiogenetik (ətraf mühit)  amillər durur 

3 –psixikanın öyrənilməsi ilə bağlı metodlar işləyib hazırlamışdır 

4- şəxsiyyət konsepsiyasını yalnız nəzəri cəhətdən işləməmişdir 

5- psixologiya yanlız əsəbi, nevrotikləri deyil, normal insanları da öyrənməlidir və öyrənir 

6-hər bir insanda oxşar keyfiyyətlər vardır 

A) 3,4,5 

B) 4,5,6 

C) 2,3,4 

D) 3,4,6 

E) 3,4,6 

12. A.Maslou insan tələbatlarının iyeraxiyasının hansı ardıcılıqla düzmüşdü? 

1 –hörmət edilə tələbat 

2 –özünüfəallaşdırma tələbat 

3 –Təhlükəsizlik tələbatı 

4- fizioloji tələbat 

5- məhəbbət və mənsub olma tələbat 

A) 4,2,5,1,3 

B) 4,3,5,1,2 

C) 4,2,5,3,1 

D) 2,3,4,5,1 
31 

 

E) 3,2,4,5,1 13. E.Torndayk öyrənmənin hansı qanunlarını müəyyənləşdirmişdir? 

1 –Assosiativ irəliləyiş qanunu 

2 –Təkrarlanma qanunu 

3 –Özünüfəallaşdırmaqanunu 

4-  Səmərəlilik qanunu 

5-  Hazırlıq qanunu 

6 –Özünütəkmilləşdirmə qanunu 

A) 1,2,3,5 

B) 1,3,4,5 

C) 1,2,4,5 

D) 1,2,4,6 

E) 1,2,3,6 

14. Düzgün uyğunluğu seçin: 

1 –E.Torndaykın təkrarlanma qanununa xasdır 

2- E.Torndaykın səmərəlilik qanununa xasdır 

3 – E.Torndaykın hazırlıq  qanununa xasdır 

I –Bu qanuna görə, eyni situasiya ilə bağlı edilən reaksiyalardan yalnız həzz almaqla bağlı olanlar 

möhkəmlənir 

II – Bu qanuna görə, stimul və reaksiya arasındakı əlaqə nə qədər çox təkrarlanarsa,o,a tez və 

asanlıqla möhkəmlənər 

III – Bu qanuna görə, yeni əlaqələrin yaranması psixoloji vəziyyətindən asılıdır 

A) 1-II, 2-III, 3-I 

B) 1-III, 2-I, 3-III 

C) 1-I, 2-I, 3-III 

D) 1-III, 2-II, 3-I 

E) 1-II, 2-I, 3-III 

15. Düzgün uyğunluğu seçin:  

A) E.Torndayk “Öyrənmənin psixologiyası” 

B) E.Torndayk “Gündəlik yaşamın psixopotaologiyası” 

C) U.Xanter“Öyrənmənin psixologiyası” 

D) K.Leşlin “Öyrənmənin psixologiyası” 

E)K.Xallın “Adi həyatın psixopotaologiyası” 

16. E.Torndaykın əsərlərini müəyyənləşdirin? 

A) Öyrənmənin psixologiyası,

 

Gündəlik yaşamın psixopotaologiyası B) Adi həyatın psixopotaologiyası” və Gündəlik yaşamın psixopotaologiyası 

C) Öyrənmənin psixologiyası, Öyrənmənin əsasları 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə