Fənnin adi PsixoanalizYüklə 0,5 Mb.

səhifə9/20
tarix17.09.2017
ölçüsü0,5 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20

32 

 

D) Adi həyatın psixopotaologiyası,  Öyrənmənin əsasları E) Gündəlik yaşamın psixopotaologiyası, Öyrənmənin əsasları 

17. Neobiheviorizmin nümayəndələri hansılardır? 

1 –E.Tolmen 

2 –E.Torndayk 

3 –U.Xanter  

4- K.Leşlin 

5- Q.Olport 

6 –K.Xallın 

A) 1,2,4,5 

B) 1,2,3,4 

C) 1,3,4,6 

D) 1,2,4,6 

E) 1,3,4,5 

18. E.Tolmen öz ideyalarını hansı əsərlərində geniş şərh etmişdir? 

A) Heyvan və insanın məqsədyönlü davranışı,  Gündəlik yaşamın psixopotaologiyası 

B) Heyvan və insanın məqsədyönlü davranışı, Adi həyatın psixopotaologiyası 

C) İnsan və mişovulun koqnitiv xəritəsi,  Adi həyatın psixopotaologiyası 

D) Adi həyatın psixopotaologiyası, Gündəlik yaşamın psixopotaologiyası  

E) Heyvan və insanın məqsədyönlü davranışı,  İnsan və mişovulun koqnitiv xəritəsi 

19. Düzgün uyğunluğu seçin: 

1 –Bu qanuna görə, eyni situasiya ilə bağlı edilən reaksiyalardan yalnız həzz almaqla bağlı olanlar 

möhkəmlənir 

2 - Bu qanuna görə, stimul və reaksiya arasındakı əlaqə nə qədər çox təkrarlanarsa, o tez və 

asanlıqla möhkəmlənər 

3 –Bu qanuna görə, yeni əlaqələrin yaranması psixoloji vəziyyətindən asılıdır 

I –səmərəlilik qanunu 

II – hazırlıq qanunu 

III – təkrarlanma qanunu 

A)

 

1-I, 2-II,3- III B) 1-I, 2-III,3- II 

C) 1-II, 2-I,3- III 

D) 1-II, 2-III,3- II 

E)1-III, 2-II,3- I 

20. Düzgün uyğunluğu seçin: 

1 –Bihoverizmin tanınmış nümayəndələrindən biri  

2- Humanist psixologiyanın təşəkkül tapmasında kimin əvəzsiz xidmətləri olmuşdur 33 

 

3 – Öyrənmənin 4 mühüm qanununu  müəyyənləşdirmişdir I- A.Maslou 

II – B.Skinner 

III – E.Torndayk 

A) 1-II, 2-III, 3- II 

B) 1-III, 2-I, 3- II 

C) 1-II, 2-I, 3- III 

D) 1-I, 2-II, 3- III 

E) 1-I, 2-III, 3- II 

 

##num=6// level= 1// sumtest=23 // name= Neofreydizmin yaranması // 

 

1. Z.Freyddən sonra psixoanaliz hansı alimlərin adı  ilə bağlıdır? A) K.Yunq,   A.Adler,  B.Skinner,   K.Leşlin 

B) K.Yunq,   A.Adler,  B.Skinner,   E.Fromm 

C) K.Yunq,   A.Adler,  K.Xorni,  E.Fromm 

D) K.Yunq,  B.Skinner,   K.Leşlin, E.Fromm 

E)K.Yunq,  A.Adler, K.Leşlin,  E.Fromm 

2. Freydizmin digər psixologiya məktəblərindən fərqi?  

A) Z. Freydin tələbələrinin sayı günü-gündən artırdı 

B) yarandığı vaxtdan orada birləşmə başladı 

C) onlar yalnız özlərini Freydizmə həsr etmişdilər 

D) yarandığı vaxtdan çox qısa müddət keçdikdən sonra orada parçalanma başladı 

E) Z. Freydin tələbəri ona qarşı çıxmırdılar 

3.Freydizm və neofreydizmin nümayəndələri arasındakı başlıca fərq? 

A) psixologiyanın predmetinə psixikanın məzmunu, idrak prosesləri, eləcə də şəxsiyyətin inkişaf 

dinamikasını aid edirlər 

B) psixologiya yanlız əsəbi, nevrotikləri deyil, normal insanları da öyrənməlidir və öyrənir 

C) insan davranışını  şərtləndirən arzu və meyllərin hansı daha əsasdır, aparıcıdır ideyası ilə bağlıdır 

D) şəxsiyyətin  arzu və meylləri hansı daha əsasdır, aparıcıdır ideyası ilə bağlıdır 

E) psixologiyanın predmetinə psixikanın məzmunu, eləcə də şəxsiyyətin inkişaf dinamikasını aid 

edirlər 

4.Neofreydizmin nümayəndələri? 

A) A.Adler, E.Fromm 

B) K.Yunq, A.Adler 

C) K.Yunq, E.Fromm 

D) K.Leşlin,  E.Fromm 
34 

 

E) E.Fromm, A.Adler 5.  K.Yunq “transformasiyanı” necə izah edirdi? 

A) xəstənin həkimdən  aslılığı getdikcə azalmalıdır, xüsusilə bu bütün mərhələdə nəzərə alnmalıdır 

B) xəstənin həkimdən  aslılığı heç vaxt olmamalıdır, xüsusilə ilk mərhələdə 

C) xəstənin həkimdən  aslılığı heç vaxt olmamalıdır, xüsusilə son mərhələdə 

D) xəstənin həkimdən  aslılığı getdikcə azalmalıdır, xüsusilə son mərhələdə 

E)xəstənin həkimdən  aslılığı heç vaxt olmamalıdır, xüsusilə bu bütün mərhələdə nəzərə alnmalıdır 

6. K.Yunq   Z. Freyddən ayrılandan sonra onun hansı kitabı çap olundu 

A) “Öyrənmənin psixologiyası” 

B) “Adi həyatın psixopotaologiyası” 

C) “Gündəlik yaşamın psixopotaologiyası” 

D) “Simvolların transformasiyası” 

E)“İnsan destruktivliyinin anatomiyası” 

7. K.Yunq şəxsiyyətin strukturunun neçe hissədən ibarət olduğunu qeyd edirdi? 

A) 8 


B) 6 

C) 2 


D) 4 

E) 3 


8. K.Yunq görə şəxsiyyətin strukturu hansılardır? 

A) ekstravert  və introvert 

B)  Eqo, Persona,Ten 

C) Anima, Animus,Samost 

D) kollektiv şüursuzluq, fərdişüursuzluq, şüur 

E) kollektiv şüursuzluq,fərdi şüursuzluq 

9. K.Yunqa görə fərdi psixikanın əsas arxetipləri hansılardır 

1- Eqo 


2- kollektiv şüursuzluq 

3- şüur 


4- Ten 

5- Samost 

6- fərdi şüursuzluq 

A) 1,2,3 

B) 1,3,5 

C) 1,4,5 

D) 1,3,6 35 

 

E) 1,3,5 10. A.Adler nevrozun aradan qaldırılmasında hansı fəaliyyət növünü yüksək qiymətləndirirdi? 

A) fəaliyyətin bütün növlərinin rolunu 

B) oyunun rolunu 

C) əməyin rolunu  

D) tərbiyənin rolunu  

E) təlimin rolunu 

11. K.Yunqun yaradıcılığına xas olan xüsusiyyətləri göstərin? 

1 –şəxsi psixoloji və psixiatriya laboratoriyasını yaradır 

2 –öyrənmənin  qanunlarını müəyyənləşdirmişdir 

3 –yanlız avropalıların deyil, hindlilərin, çinlilərin tibetlərin incəsənətini, mədəniyyətini tədqiq edir, 

onların simvollarına diqqət yetirir 

4- “Simvolların transformasiyası” kitabı çap olunur 

5- insan tələbatlarının iyeraxiyasını müəyyənləşdirmişdir  

6 -İnsan həyatının 8 mərhələsini vermişdir 

A) 2,5,6 

B) 2,4,6 

C) 1,3,4 

D) 1, 3,5 

E) 3,4,5 

12. Fərdi psixikanın əsas arxetipi olan “Eqo”ya xas olan xüsusiyyətini   müəyyənləşdirin 

1 – Bizim şəxsiyyətimizin o hissəsidir ki,biz özümüzü başqalarının gözündə necə görmək istəyirik. 

Özündə bizim ifa etdiyimiz rolu, davranış üslubunu, geyimi, özünü ifadə tərzini birləşdirir. 

2 –İnsan şəxsiyyətinə pozitiv və ya neqativ təsir göstərir 

3 –şəxsi şüurun  mərkəzi  elementi olmaqla dağınıq, pərakəndə şəkildə olan şəxsi təcrübəni sisteme 

salmaqla, bütövləşdirməklə  özünün şəxsiyyətini qavrayıb dərk etməyə imkan yaradır 

4- Bizi psixikanın şüursuz hissəsindən imtina etməyin vacibliyinə inandırır 

5-  şüursuzluğun  mərkəzi hissəsidir 

A) 2,3 


B) 2,4 

C) 4,5 


D) 3,4 

E) 2,5 


13. Fərdi psixikanın əsas arxetipi olan “Personaya”ya xas olan xüsusiyyətləri müəyyənləşdirin? 

1 – şüurdan sıxışdırılmış  təəssüratları sistemləşdirir 

2 –şüursuzluğun mərkəzi hissəsidir 

3 –bizim şəxsiyyətimizin o hissəsidir ki,biz özümüzü başqalarının gözündə necə görmək istəyirik 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə