Fərruxə Umarova Mayıl MustafayevYüklə 351,45 Kb.

səhifə10/12
tarix30.12.2017
ölçüsü351,45 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Əsərləri

K ü l ə k l ə r   ( ş e i r l ə r ) .   B a k ı :  

Azərnəşr, 1930, 121 səh.

Günün  səsləri.  Bakı:  Azərnəşr, 

1930, 130 səh.

Buruqlar  arasında  (poema). 

Bakı: Azərnəşr, 1932, 47 səh.

Vuruşmalar.  Bakı:  Azərnəşr, 

1932, 36 səh.

Pambıq  (şeir).  Bakı:  Azərnəşr, 

1932, 15 səh.

Bir  may.  Bakı: Azərnəşr,  1932, 

14 səh.

Şeirlər.  Bakı:  Azərnəşr,  1934, 172 səh.

Qaya  (poema).  Bakı:  Azərnəşr, 

1935, 29 səh.

Kəndli və ilan (el nağılı). Bakı: 

Azərnəşr, 1935, 18 səh.

Şəngül,  Şüngül,  Məngül.  Bakı: 

Azərnəşr, 1934,

Seçilmiş əsərləri (iki cilddə). I c. 

Bakı: Azərnəşr, 1957, 192 səh.

Şəngül,  Şüngül,  Məngül.  Bakı: 

Uşaqgəncnəşr, 1960, 16 səh.

Seçilmiş əsərləri (iki cilddə). II c. 

Bakı: Azərnəşr, 1960, 424 səh.

Kəndli  və  ilan.  Şəngülüm, 

Şüngülüm. Bakı: Azərnəşr, 1965, 32 səh.

Kəndli və ilan. Bakı: Azərnəşr, 1966, 16 səh.

Teleqraf telləri. Bakı: Azərnəşr, 1966, 80 səh.

Şəngül, Şüngül, Məngül. Bakı: Gənclik, 1968, 16 səh.

Duyğu yarpaqları. Bakı: Azərnəşr, 1966, 250 səh.

Əsərləri (üç cilddə). I c. Bakı: 367 səh.

Əsərləri (üç cilddə). II c. 335 səh.

Əsərləri (üç cilddə). III c. 354 səh.

Yenə o bağ olaydı. Bakı: Gənclik, 1976, 166 səh.

Əbədiyyət nəğməsi. Bakı: Yazıçı, 1978, 309 səh.

Qaya. Bakı: Maarif, 1978, 118 səh.

Kəndli və ilan. Bakı: Gənclik, 1984,13 səh.

Şəngül, Şüngül, Məngül. Bakı: Gənclik, 1983, 16 səh.

Kəndli və ilan. Bakı: Gənclik, 1984, 16 səh.

Könlümün dedikləri (şeirlər). Bakı: Gənclik, 1988, 56 səh.

Həyat sevgisi (şeirlər, poemalar, mənzum oçerklər, mənzum nağıllar). Bakı: Yazıçı, 1988, 304 səh.24


 Cəmiyyətdə günah hər nə qədər çox olarsa, Allah 

dadıbdır,  ondan  əl  çəkməsi  qeyri-mümkündür. 

Təala  insana  bununla  mübarizə  qüvvəsi  və  gücü 

Günahdan  amanda  qalmaq  üçün  insanın  bəzi 

bəxş  edər.  Həqiqətən,  Allah  insanların  özlərini 

peyvəndlərə ehtiyacı vardır ki, onların bəzisinə işarə 

günahdan  saxlamaları  üçün  üzrxahlıq  yollarını 

edək:


bağlamışdır. Hər günaha qarşı peyvənd yolunu ona 

 

öyrətmişdir. Ancaq  biz  insanlar  bu  peyvəndlərdən 1. Günahın zəminəsindən çəkinmək.

istifadə etmir, müxtəlif əxlaqi və etiqadi xəstəliklərə 

Günahın  zəminəsi  hazır  olan  zaman  insan 

düçar oluruq.

batinində ona meyl etməyə başlayar. Hər bir susuz 

Dinin şirinliyini o zaman hiss edirik ki, günahın    insan  şəffaf  və  təmiz  bir  bulağı  görən  zaman  ona 

şirinliyi  bədənimizdən  çıxar.  Qəlbimizdə  olan 

tərəf  meyl  etdiyi  kimi  insan  da  günaha  tərəf  meyl 

şirinlik  meyarı  dəyişər.  Yəni  İlahi  məhəbbət 

edər. Ona görə günahın zəminəsini aradan qaldırmaq 

qəlbimizi  doldurar.  Əhli-beytə  (ə)  olan  sevgimiz 

lazımdır  ki,  ən  azı  batini  melyimizin  qarşısını  ala 

canımıza  can  qatar.  Əgər  belə  olarsa,  günahın 

bilək.  Bunun  üçün  də  bəzi  məsələlərə  riayət 

şirinliyinə yer qalmaz. O kəs ki, dininin şirinliyini 

etməliyik.25

CƏMİYYƏTDƏ

İMANI 

NECƏ

QORUYAQ?


a) Gözünüzə kontrol edin.

vücudunda  kök  salar.  Etiqadı  daha  da  güclənər. 

İnsan  daima  gözünə  kontrol  etməlidir  ki 

Nəhayət bu ağacdan bol məhsul toplayar.

naməhrəmə  sataşmasın.  İmam  Sadiq  (ə)  buyurur: 

 

“Göz  dikmək  -  İblisin  zəhərli  oxlarındandır  ki, 7.  İnsanın  inkişaf  etməsinə  mane  olan 

(qəlbdə)  uzunmüddətli  həsrəti  irs  qoyar”. adətlərlə mübarizə aparmaq.

Naməhrəmlərin  olduğu  məclislərdə  xüsusilə 

İnsanın bəzi adətləri vardır ki, ona iman cığırında 

gözünüzə nəzarət etməyi unutmayın.

irəliləməyə mane olar. O kəs ki, çox yeməyə və  çox 

yatmağa  adət  etmişdir,  vacibatlarını  və b) Qulağınıza kontol edin.

müstəhəblərini yerinə yetirməyə qadir olmaz.

İnsan  gərək  onu  harama  tərəf  çəkən  sözləri 

 

eştiməkdən  çəkinsin.  Haram  musiqi  kimi,  qeybət 8. Günahın özü ilə birbaşa mübarizə.

kimi.


Günahın  zəminələri  ilə  mübarizə    ilə  yanaşı 

günahın  özü  ilə  də  birbaşa  mübarizə  aparmaq c) Əxlaqsız dostlardan uzaq olun.

lazımdır. Onun qarşısını tövbə ilə almaq olar.

O dostlarınız ki, rəftar və əxlaqları   ilə qəlbinizə 

 

günah  salırlar,  əslində  sizin  düşmənlərinizdir. 9. Dini vacibatları yerinə yetirmək.

Onlardan  uzaq  olmaq  lazımdır.  İmam  Səccad  (ə) 

İmanı  gücləndirməyin  və  inkişaf  etdirməyin  ən 

buyurur: “Beş nəfərlə yoldaş və rəfiq olma: yalançı, 

mühüm yolu - vacibatları yerinə yetirməkdir. İnsan 

günahkar,  paxıl,  axmaq  və  qohumları  ilə  rabitəni 

dini  vacibatları  yerinə  yetirərək,  təqvaya  və  güclü 

kəsən insanla”.

imana  malik  olur.  Təqva  və  imanı  onu  günaha 

 

batmaqdan qoruyur.2. Ölümü yada salmaq.

 

İnsan  əgər  davamlı  olaraq  ölümü  xatırlayarsa, 10. Müstəhəbləri və nafilələri yerinə yetirmək.

qəlbindəki  günahın  şirinliyi  aradan  gedər.  İmam 

Müstəhəblərə  əməl  etmək  insanı    Allaha 

Sadiq (ə) buyurur: “Ölümü yada salmaq - nəfsdəki 

yaxınlşadırar və İlahi vilayət məqamını əldə edər.

şəhvəti öldürər”. İnsanın nəfsi istəkləri onun qəlbini 

İslam  dini  ailə  qurmağa  çox  böyük  əhəmiyyət 

öldürər. Günah da bu heyvani istəklərə görə edilir.

verir.  Peyğəmbər  (s)  buyurur:  “O  kəs  ki,  evlənər, 

 

dininin yarısını hifz etmiş olar”.3. Dini hifz etmək.

“Evlilik mənim sünnətimdir, ona görə də hər kəs 

İnsanın Allaha, Qiyamət gününə, məada agahlığı 

mənim  bu  sünnətimdən  üz  döndərsə,  məndən 

nə qədər çox olarsa, daha çox yaxşı əməllər görər. 

deyildir”.

Daha yaxşı rəftarlar nümayiş etdirməyə çalışar.

 

 11. Mənəviyyatdan uzaq və dünyaya bağlı olan 

4. Qəlbdə olan İlahi sevgini gücləndirmək.

insanlarla oturub-durmamaq.

İnsan əgər İlahi sevgini dadarsa, daha çox mənəvi 

 

feyzlər  əldə  etməyə  çalışar.  Bu  mənəvi  feyzlər  isə Beləliklə, deyə bilərik ki, hər bir mömin hər bir 

kamil imandır. İlahi nemət haqqında təfəkkür etmək, 

şəraitdə dinini qoruya bilər. Bunun üçün nəfsini islah 

İlahi  ayələr  haqqında  düşünmək,  Allahla  dərdini 

etməli və deyilənlərə əməl etməlidir.

bölüşmək,  dua  məclislərində  iştirak  etmək,  İlahi 

 

Övliyaların dastanını oxumaq, şəhidlərin xatirələri Hazırladı: Məşhədi Xanım,

ilə tanış olmaq - İlahi sevgini və imanı gücləndirər./Deyerler.org/

 

5. Əməli fəaliyyətlər.

Dini  etiqadımızı  hifz  etməyin  yolu  İlahi 

vacibatlara əməl etməklə həyata keçər. İmam Baqir 

(ə)  buyurur:  “O  kəs  ki,  elminə  görə  əməl  edərsə, 

Allah onun bilmədiyi şeyləri ona öyrədər”.

 

6. Günahın kökləri ilə mübarizə aparmaq.

Kamil  imana  çatmağın  şərti  insan  nəfsini 

günahdan  uzaq  tutmaqdır.  İnsan  hər  nə  qədər 

günahdan  uzaq  olarsa,  mərifət  toxumu  daha  tez 26
Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə