Fərruxə Umarova Mayıl MustafayevYüklə 351,45 Kb.

səhifə3/12
tarix30.12.2017
ölçüsü351,45 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

hər ikisi yaxşı hazirlaşsalar istəklərinə nail olarlar.

Stalone işə başladığında minə yaxın rədd cavabı ilə 

Həyatda  uğur  qazanan  kişi  və  qadınlar 

qarşılaşmişdı.O,Nyu-Yorkda tanıdığı bütün artistlik 

həyatlarında  tale,ulduz  falı,Əlin  içini  oxumaq,nəs 

bürolarına  işləmək  üçün  müraciət  etmişdir.  Xeyr 

g ü n l ə r ə   i n a n m a q , q a r a   p i ş i y i n   q a r ş ı s ı n a  

cavabı  alsa  da,yenə  israrla  müraciətini  davam 

çıxmağı,ayaq  yüngüllüyünü  və  ağirlığını,göz 

etdirmişdir  ki,  bunun  da  nəticəsində,  istəyinə  nail 

muncuğu kimi əsassız inanclara inanmayanlardır.

olub  “Rookki”filminin  çəkilişinə  nail  olmuşdur. 

İslam  Peyğəmbəri  Muhəmməd(s)hər  vaxt 

Əgər bu məşhur ilk əvvəldə həvəsdən düşüb “mənim 

xurafatlarla  mübarizə  aparirdı.  Hələ  uşaq  ikən 

bəxtim  gətirmir”deyib  israr  etməsəydi,adi  insanlar 

dayəsi  həzrəti  öz  uşaqları  ilə  çölə  gəzməyə 

kimi taninmazdı.

göndərir.Onu qorumaq üçün iplə Muhəmməd(s)-in 

Dahi insanlar kiçik əngəllərin qurbanı olmazlar. 

boynuna  yaşıl  yəmən  möhürü  asır.O,dayənin  gözü 

Problemlərin artması,onları işlərində daha da israrlı 

qarşisında  möhürü  boynundan  çıxardır  və 

olmağa sövq edir. Çünki onlar gecənin qaralmasinin 

deyir:”Ana!Bu  xurafatlar  nədir,mənim  başqa 

günəşin  doğacağına  dəlalət  etdiyinin  yaxşi 

qoruyucum var.”

fərqindədirlər.

Bir çox qərbpərəstlər 13 rəqəmini nəs bilib,ondan 

İnsanın  yüksək  məqamlara  catmağının  ən  əsası 

çəkinirlər.Hətta mehmanxana sahibləri əlacsız qalıb 

zəhməti  sayəsində  mümkun  olmağı  danilmaz  bir 

13  rəqəml  otağin  üzərinə  12+1  yazırlar.Deyilənə 

faktdir.  Bu  barədə  kainatı  yaradan  uca  Allah 

görə  B.M.T-da  lift  12-ci  mərtəbədən  14-cü 

muqəddəs Qurani-Kərimin Ən-Nəcm surəsinin 39-

mərtəbəyə qalxır.

cu  ayəsində  belə  buyurmuşdur:  İnsana  ancaq  öz 

İnam,səbr  və  iradə  hissi  ilə  çalışan  insanlar  hər 

əməli,öz zəhməti qalar!

zaman  öz  işlərində  xurafatdan  uzaq  olub, 

müvəffəqiyyət  qazanırlar.  Dünya  şöhrətli  Silvester Səttarov Eldəniz

7


8

Anlaqsız olmağın və yaş həddinin cinayət 

məsuliyyətinə cəlb olunmaqla əlaqəsi.

Faktiki anlaqlı vəziyyətdə olan şəxs cinayət işlədiyi vaxt 

psixi  pozuntu  səbəbilə  törətdiyi  əməlin  xarakterini, 

təhlükəliliyini  tam  dərk  etməmiş  olsa  və  bu  əməlini  idarə 

etmək iqtidarında olmasa belə, mövcud qanunlarımıza görə 

bu  şəxs  cinayət  məsuliyyətinə  cəlb  edilir.  Hər  halda  bu 

xüsusat  məhkəmə  tərəfindən  cəza  təyin  edilərkən  nəzərə 

alınır və belə vəziyyətlərdə tibbi xarakterli məcburi tədbirlər 

də tətbiq edilə bilər.

Cinayət hesab olunan əməli törətmiş şəxsin hadisə anında 

on altı yaşı tamam olmuşdursa, o, cinayət məsuliyyətinə cəlb 

edilir.  Lakin  müəyyən  hallarda  bu  yaşa  çatmamış,  dəqiq 

desək, on dörd yaşını tamamlamış və on altı yaşı hələ tamam 

olmamış  şəxslər  də  cinayət  məsuliyyətinə  cəlb  oluna 

bilərlər.  14-16  yaş  həddində  olan  vətəndaş  yalnız  insan 

həyatına  və  sağlamlığına,  insanlığa  və  şəxsiyyətin 

azadlığına  və  ləyaqətinə,  ağırlaşdırıcı  hallarda  isə 

mülkiyyətə  qarşı  yönəlmiş  və  digər  bir  sıra  qəsdən 

törədilmiş əməllərə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilir.

Alkoqollu içkilərin qəbulu cinayət hesab oluna 

bilərmi?

Bəs  görəsən  sərxoşluq  necə,  insanı  cinayət 

məsuliyyətinən azad edirmi? Əlbəttə ki, yox. Cinayət əməli 

törədilən  zaman  şəxs  öz  hərəkətlərini  anlamayacaq  bir 

vəziyyətdə  olsa  belə,  o,  necə  deyərlər,  yaxasını 

cəzalandırılmaqdan qurtara bilməz.Azəraycan  Respublikasının  Cinayət  Məcəlləsinin  23-cü 

maddəsində yazılıb:

Səbəbindən asılı olmayaraq (alkoqollu içkilərin qəbulu, 

narkotik  vasitələrdən  və  ya  digər  güclü  təsir  edən 

maddələrdən  istifadə  nəticəsində)  sərxoş  halda  cinayət 

törətmiş şəxs cinayət məsuliyyətindən azad olunmur.

Heç kəsə sirr deyil ki, baş verən cinayətlərin əhəmiyyətli 

bir  hissəsi  məhz,  alkoqollu  içkilərin  qəbulu  nəticəsində 

sərxoş olmuş şəxslər tərəfindən törədilir. Acınacaqlı haldır 

ki, ölkəmizdə bu ictimai bəla ilə mübarizə demək olar ki, ən 

aşağı həddədir. Halbuki, spirtli içki qəbulu ilə mübarizə bir 

çox cinayət əməlləri üçün effektiv profilaktik tədbir ola bilər. 

Tibbdə  belə  bir  fikir  hökm  sürür  ki,  xəstəliklə  mübarizə CİNAYƏTSİZ CƏMİYYƏT

NƏZƏRİYYƏ VƏ TƏCRÜBƏ 

(əvvəli ötən saylarda)


aparmaqdansa,  onu  yaradan  səbəbləri  aradan 

“mənafeyi” əleyhinə qərar çıxara bilməz. Axı spirtli 

qaldırmaq,  ən  yaxşısı  isə  önləyici  profilaktik  işlər 

içki  içməyə  alışmış,  bunu  bəzən  hətta  fəxr  bilən, 

görmək daha məqsədə uyğundur. Çünki bu zaman 

şərab  alverindən  külli  miqdarda  qazanc  əldə  edən 

insanın  ümumiyyətlə  hər  hansı  bir  xəstəliyə 

insanlar spirtli içki qəbulu ilə necə mübarizə apara 

tutulması  risqinin  faizi  minimuma  endirilir.  İndi 

bilərlər? Lakin bu da əsl cavab deyil. Çünki öz xeyri 

təsəvvür edin ki, bir şəxs bilərəkdən özü-özünü və ya 

və  fiziki  ləzzətləri  üçün  ictimayi  mənafeyi  ayaq 

başqalarını hər hansı bir qorxunc virusa yoluxdurur 

altına  alan  şəxslərdən  ədalət  gözləmək  özü 

və  bu  yoluxma  ölümlə,  yaxud  da  ömürlük  şikəst 

məntiqsiz  və  reallıqdan  çox  uzaq  olan  bir  işdir. 

olmaqla  nəticələnə  bilər.  Sizcə  bu  əməl  cinayət 

Məsələ  burasındadır  ki,  spirtli  içki  qəbulunun 

hesab olunmalı deyilmi? 

cəmiyyət üçün  təhlükəli olduğunu  deyən  şəxslərin 

Cəmiyyətimizi  insan  orqanizmi  ilə  müqayisə 

onunla mübarizədə passivliyi daha acınacaqlı haldır. 

etsək, şərabxorluq həmin qorxunc virus, sərxoşluq 

Bəzi  hallarda  hətta  “passivlik”  sözü  özü  vəziyyəti 

nəticəsində  törədilmiş  cinayət  əməli  isə  eynilə 

lazımıca əks etdirmir. 

insanın yoluxduğu virus nəticəsində üzləşdiyi həmin 

İçkinin  zərərindən  danışan  bir  ziyalının  böyük 

dəhşətli  aqibətdir.  Yəni,  sərxoşluq  xəstəlik 

məclis təşkil edib qonaqlarına içki təqdim etməyinə, 

virusunun  insanı  əldən  salıb  məhv  etdiyi  kimi, 

eyni  televiziya  kanalı  tərəfindən  spirtli  içkinin 

cəmiyyətimizi  cinayət  burulğanına  sürükləməklə 

cəmiyyətdə  törətdiyi  fəsadlara  aid  faktların 

onu məhvə doğru aparır. 

cəmiyyətə təqdim edilməsi ilə yanaşı digər tərəfdən 

spirtli  içki  növlərinin  və  markalarının  təmtəraqlı 

Nə üçün spirtli içki qəbulu ilə mübarizə 

şəkildə reklam edilməsinə nə ad vermək olar? Bilə-aparılmır?

bilə  insanları  şərabxorluğa  sürükləmək,  alkoqollu 

içkilər  istehsal  eməklə,  alıb-satmaqla,  reklam 

Görəsən  insan  ədalət  naminə  öz  faktiki 

etməklə, açıq-aşkar şəkildə cavanların və uşaqların 

vəziyyətinin  ziddinə  hökm  edib  həqiqətin  xeyrinə 

gözü  qarşısında  belə  içkilərdən  istifadə  edib 

qərar qəbul edə bilərmi? Əslində məsələnin həlli də 

məsələni hələ tam dərk etmək iqtidarında olmayan 

elə bu sualın cavabında gizlənib. Ədalət məfhumu 

bu  şəxslərə  pis  nümunə  olmaqla  onların  və 

haqq iş yolunda insanın öz nəfsinə üstün gələ bilməsi 

digərlərinin həyatını təhlükəyə atmaq cinayət hesab 

deməkdir.  Bəli,  insan  haqqı  dərk  etsə  də,  yanlış 

olunmalı deyilmi?! 

yolda  olduğunu  görsə  də,  ədalətli  olmayınca,  öz 9
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə