Filozofia bogaYüklə 10,9 Kb.
tarix17.09.2017
ölçüsü10,9 Kb.
#179


Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Wydział Teologiczny Sekcja w TarnowieKierunek: teologia

Specjalność: kapłańska, katechetyczno-pastoralna

Poziom: jednolite studia magisterskie

Nazwa przedmiotu:

FILOZOFIA BOGA

Forma zajęć: wykład

Rok studiów: II

Semestr: letni

Wymiar: 30 godzin

Punkty ETCS: 5

Forma zaliczenia: egzamin

Prowadzący: ks. prof. dr hab. Stanisław Wszołek

Koordynator sylabusu: ks. prof. dr hab. Stanisław Wszołek

Wymagania wstępne: Umiejętności osiągnięte po zaliczeniu przedmiotów filozoficznych wykładanych na I i II roku studiów; zwłaszcza „Logiki”, „Historii filozofii”, „Filozofii przyrody” i „Metafizyki”.

Cele: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z klasyczną koncepcją filozofii Boga (teodycei) oraz ukazanie, jak jej główne tezy mogą być wypowiedziane i obronione we współczesnym kontekście kulturowym.

Treści kształcenia: Centralny problem to racjonalność wiary religijnej (chrześcijańskiej). Przedstawione zostaną trzy koncepcje racjonalności wiary: dowodowa, tłumacząca i uniesprzeczniająca. W pierwszej z nich najważniejszą rolę odgrywają metafizyczne dowody na istnienie Boga (z quinque viae św. Tomasza w centrum wykładu). W pozostałych koncepcjach rola dowodów jest słabsza, chociaż ma nadal duże znaczenie apologetyczne.

 1. Teodycea, teologia naturalna; nazwa i podstawowe ujęcia; miejsce przedmiotu pośród innych dyscyplin filozoficznych i teologicznych

 2. Pojęcie i rozumienie dowodu (poprawność formalna i materialna)

 3. Drogi św. Tomasza na tle pojęcia dowodu w sensie formalnym i materialnym (schematy pięciu dróg)

 4. Argument ontologiczny (sformułowanie św. Anzelma; spór o „dowód ontologiczny” w dziejach)

 5. Argument kosmologiczny

 6. Argument z moralności (dyskusja Coplestona z Russellem)

 7. Ukryte założenia dowodów na istnienie Boga; tzw. „trudne przejścia” w metafizycznych dowodach na istnienie Boga

 8. Stworzenie świata a współczesna kosmologia („osobliwość początkowa” wobec „creatio ex nihilo”)

 9. Zasada antropiczna w roli dowodu / argumentu na istnienie Boga

 10. „Sumienie głosem Boga” (J. H. Newman)

 11. Argumentacja „z cudów”

 12. Zakład Pascala; pascalowski projekt apologii chrześcijańskiej

 13. Zaniedbany Argument za Rzeczywistością Boga (Ch. S. Peirce)

 14. Epistemologiczna wartość doświadczeń mistycznych (mistyk i sceptyk; zasada łatwowierności R. Swinburne’a)

 15. Pojecie Opatrzności Bożej: św. Tomasz i R. Guardini

 16. Bóg i zło. Próby „usprawiedliwienia” Boga

 17. A-poznawcza koncepcja wiary (Wittgenstein i następcy) na tle klasycznej poznawczej koncepcji wiary

 18. Sposoby uzasadniania racjonalności wiary (www.opoka.obi/wszolek)

 19. Nauka i religia – typologia stanowisk; najważniejsze źródła konfliktów nauki i teologii (rozumu i wiary)

 20. Charakter języka religijnego (mit, symbol, antropomorfizm, nieostrość etc.)

 21. Argument (z racjonalności) przeciwko naturalizmowi
Efekty kształcenia:

E_1. Student zna podstawową terminologię filozoficzną w języku polskim

(TMA_W03)

E_2 Dysponuje podstawowymi wiadomościami z zakresu filozofii Boga i religii; potrafi zidentyfikować te same (podobne) linie argumentacyjne wypowiedziane przez myślicieli dawnych i współczesnych (por. K_W11)

E_3. Potrafi zdefiniować i opisać główne kierunki i stanowiska w teologii naturalnej; potrafi odróżniać różne koncepcje racjonalności; potrafi odróżnić różne pojęcia dowodu (por. TMA_W09)

E_4. Trafnie przywołuje w swoich wypowiedziach poglądy i argumenty filozoficzne autorów klasycznych i współczesnych (TMA_W12)

E_5. Ma świadomość znaczenia europejskiego dziedzictwa filozoficznego dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych (TMA_W18)

E_6. Ma pogłębioną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury; zna wybrane koncepcje człowieka i świata oraz rozumie interakcje pomiędzy wiarą i rozumem (TMA_W20)Metody i narzędzia dydaktyczne:

M_1. Wykład

M_2. Dyskusja; praca nad tekstem

M_3. Handouty (student otrzymuje z wyprzedzeniem każdy wykład w postaci jednostronicowego merytorycznego konspektu)Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia:

W_1. Wyrywkowa ocena znajomości handoutu (przed wykładem)

W_2. Praca semestralna (streszczenie) na jeden z tematów podanych na pierwszych zajęciach

W_3. Egzamin ustnyLiteratura:

 1. Jacek Wojtysiak, Wprowadzenie do teologii naturalnej, Kraków 2013

 2. Richard Swinburne, Czy istnieje Bóg?, Poznań 1999

 3. Michał Heller, Tadeusz Pabjan, Elementy filozofii przyrody, Tarnów 2007

 4. Stanisław Wszołek, Wprowadzenie do filozofii religii, Kraków 2004

 5. Stanisław Wszołek, Pytając o Boga, Tarnów 1996 i nast.

 6. Stanisław Wszołek, Racjonalność wiary, Kraków 2016.

Yüklə 10,9 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə