Filozofia Poziom koniecznyYüklə 11,71 Kb.
tarix06.05.2018
ölçüsü11,71 Kb.
#42549
Wymagania edukacyjne

dla uczniów LO im. S. Lema w Kowarach z przedmiotufilozofia


Poziom konieczny

Uczeń:


 1. Wymienia podstawowe problemy i pojęcia ontologiczne: co istnieje?; czy wszystko ma swoja przyczynę?; czy istnieje Bóg?, byt, przyczyna, substancja, idea, atom, monizm, pluralizm, determinizm, indeterminizm, teizm, ateizm, agnostycyzm, fideizm, panteizm, argumenty za istnieniem Boga oraz ich krytykę.

 2. Wymienia podstawowe problemy i pojęcia epistemologiczne: jak poznajemy świat?; jak odróżnić prawdę od fałszu?; kiedy wiedza jest wiedzą naukową?; dogmatyzm, sceptycyzm, absolutyzm, relatywizm, racjonalizm, irracjonalizm, aprioryzm, aposterioryzm, natywizm, fakt, fenomen, noumen, klasyczne i nieklasyczne koncepcje prawdy, indukcja, dedukcja.

 3. Wymienia podstawowe problemy i pojęcia antropologiczne: co jest naturą człowieka?; jaki jest sens życia?; czy ludzie są równi?; naturalizm, antynaturalizm, dualizm antropologiczny, personalizm, egalitaryzm, elitaryzm.

 4. Wymienia podstawowe problemy i pojęcia etyczne: czym jest dobro i zło?; jak oceniać ludzkie czyny? czy istnieje dobro najwyższe?; obiektywizm, subiektywizm, altruizm, egoizm, eudajmonizm, stoicyzm, cynizm, woluntaryzm, utylitaryzm, etyka religijna, norma etyczna, wartość etyczna, odpowiedzialność.

 5. Wymienia podstawowe problemy i pojęcia estetyczne: czym jest piękno?; co jest dziełem sztuki?; klasyczną i nieklasyczne koncepcje piękna, koncepcje dzieła sztuki.

 6. Zna podstawowe informacje biograficzne o klasykach filozofii: Sokrates, Platon, Arystoteles, Epikur, Tomasz z Akwinu, Kartezjusz, Locke, Mill, Wolter, Rousseau, Kant, Hegel, Nietsche, Seartre, Russell, Popper, Lyotard.


Poziom podstawowy

Zakres wymagań koniecznych plus: 1. Odróżnia od siebie problemy filozoficzne i klasyfikuje je według dyscyplin filozoficznych.

 2. Odróżnia od siebie stanowiska przeciwstawne w sporach o istnienie i naturę bytu, sytuacji poznawczej człowieka i poglądów na pochodzenie norm etycznych, koncepcji piękna.

 3. Zna strukturę definicji klasycznej.

 4. Zna i stosuje podstawowe wypowiedzi argumentacyjne.

 5. Zna fragmenty dzieł klasyków filozofii:

Platon, Uczta rozdz. XXII-XXIX (201d-212c); fragment opowieści Sokratesa filozofii.

Arystoteles, Etyka Nikomachejska, ks. VIII, rozdz. 1, 3-8, 10-11; ks. IX, rozdz. 5, 7, 8-9; fragmenty o przyjaźni.

Rene Descartes, Medytacje o pierwszej filozofii. Medytacja II; o naturze umysłu ludzkiego. Że jest on bardziej znany, niż ciało.

David Hume, Badanie dotyczące rozumu ludzkiego, rozdz. VIII; o wolności i konieczności.

Immanuel Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, rozdz. I; o poznaniu pospolitym i filozoficznym.

John Stuart Mill, Co to jest utylitaryzm?, rozdz. II wyjaśnienie zasad utylitaryzmu.

Friedrich Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra; przedmowa Zaratustry o nadczłowieku i ostatnim człowieku.

Willard van Orman Quinn, Granice wiedzy i inne eseje filozoficzne; esej pierwszy o granicach wiedzy.
Poziom rozszerzający

Zakres wymagań podstawowych plus: 1. Charakteryzuje kontekst historyczny, literacki i naukowy powstawania poglądów filozoficznych.

 2. Analizuje teksty filozoficzne; znajduje podstawowy problem (tezę), charakteryzuje argumentację, formułuje tezy przeciwstawne.

 3. Porównuje poglądy klasyków filozofii.

 4. Zajmuje samodzielne stanowisko w dyskusjach filozoficznych.


Poziom dopełniający

Zakres wymagań rozszerzających plus: 1. Swobodnie korzysta z wiedzy filozoficznej do analizy wybranych poglądów i fragmentów tekstów.

 2. Swobodnie wykorzystuje terminologię filozoficzną do zajmowania własnego stanowiska w debatach.

 3. Zajmuje własne stanowisko w debacie publicznej o charakterze społecznym i politycznym wykorzystując wiedzę filozoficzna.

 4. Broni swoich poglądów swobodnie posługując się argumentacja klasyków filozofii.


Yüklə 11,71 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə