Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2015 Cilt: 52 Sayı: 603Yüklə 209,03 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə6/7
tarix06.05.2018
ölçüsü209,03 Kb.
#42231
1   2   3   4   5   6   7

18

Taş  ve  Toprak  Sektörüne  ait  H(m,t)  değerleri-

ni gösteren Şekil 8’e göre aylık verilerle yapılan 

araştırmada  H(m,t)’nin Aralık  2005-Şubat  2006, 

Haziran  2006-Şubat  2008,  Mayıs  2008-Mart 

2009, Temmuz 2009, Şubat 2010-Mayıs 2010, Ey-

lül  2010-Ocak  2011  ve  Temmuz  2011’den  son-

ra  ortalamanın  altında  kaldığı  ve  bu  dönemlerde 

sürü davranışı görüldüğü tespit edilmiştir. İncele-

nen dönemde H(m,t) minimum değerlerini veri se-

tinin son döneminde, maksimum değerini ise Mart 

2004’te  almıştır.  Haftalık  verilerle  yapılan  araş-

tırmada  ise  aynı  durum  07/05/2004  haftasında, 

03/09/2004-26/08/2005,  09/09/2005-14/10/2005, 

28/10/2005-03/03/2006,  24/03/2006-14/02/2007, 

26/09/2008-20/02/2009 aralığındaki haftalarda ve 

24/04/2009 haftasından sonraki haftalarda geçerli-

dir. İncelenen dönemde H(m,t) minimum değerle-

rini 14/10/2011 haftasında, maksimum değerini ise 

03/01/2003 haftasında almıştır. Günlük hisse sene-

di getirileri ile yapılan araştırmaya göre ise H(m,t) 

13/03/2006-20/07/2006,  29/09/2006-15/12/2006, 

22/12/2006-21/01/2008,  25/04/2008-28/04/2008 

aralığındaki  günlerde  ve  06/06/2008’den  sonra-

ki  günlerde  ortalamanın  altında  seyretmiştir. Ay-

rıca  belirtilen  dönemde  H(m,t)  minimum  değer-

lerini  01/11/2011’de,  maksimum  değerini  ise 

07/02/2003’te almıştır.

Şekil 9. Tekstil Sektörüne ait H(m,t) değerleri

Şekil  9’da  Tekstil  Sektörüne  ait  sürü  davranışı 

araştırmasının  sonuçları  sunulmuştur. Aylık  veri-

lerle yapılan araştırmada Şubat 2003-Mayıs 2003, 

Temmuz 2006’dan sonra Mayıs 2009 dışındaki ay-

larda ortalamanın altında H(m,t) değerleri saptan-

mıştır. Araştırmanın yapıldığı dönemde H(m,t) mi-

nimum değerlerini Eylül 2007’de, maksimum de-

ğerini ise Eylül 2004’te almıştır. Haftalık verilerle 

yapılan analizde H(m,t) değerleri 17/03/2006 haf-

tasından  sonraki  haftalarda  ortalama  H(m,t)’den 

düşük seyretmiştir. İncelenen dönemde H(m,t) mi-

nimum değerlerini 23/05/2008 haftasında, maksi-

mum değerini ise 13/08/2004 haftasında almıştır. 

Günlük hisse senedi getirileriyle yapılan analizde 

ise 15/03/2006’dan sonraki günlerde sürü davranı-

şı saptanmıştır. Araştırma döneminde H(m,t) mini-

mum değerini 21/11/2011’de, maksimum değerini 

ise 27/08/2004’te almıştır.

BIST’te Sürü Davranışı: Hwang ve Salmon Yöntemi ile Bir Araştırma
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2015 Cilt: 52 Sayı: 603

19

Şekil 10. Ticaret Sektörüne ait H(m,t) değerleriŞekil 10’da Ticaret Sektörüne ait H(m,t) değerle-

ri  verilmiştir.  Buna  göre  Eylül  2004-Ekim  2008, 

Ağustos  2009-Mart  2010  ve  Şubat  2011  ile  veri 

setinin son dönemi arasındaki aylarda H(m,t) de-

ğerleri  ortalama  H(m,t)’nin  altında  seyretmiştir 

ve  durum  adı  geçen  dönemlerde  sürü  davranışı-

nın  gösterildiği  anlamına  gelebilmektedir.  araştı-

rılan dönemde H(m,t) minimum değerlerini Mart 

2006’da,  maksimum  değerini  ise  Kasım  2003’te 

almıştır. Haftalık verilerle yapılan araştırmada ise 

28/01/2005-25/02/2005,  11/03/2005-03/10/2008, 

15/01/2010-02/04/2010,  16/04/2010-22/04/2010 

aralığındaki ve 16/09/2011’den sonraki haftalarda 

sürü davranışını destekleyen sonuçlara ulaşılmış-

tır. İncelenen dönemde H(m,t) minimum değerle-

rini  03/03/2006  haftasında,  maksimum  değerini 

ise 09/04/2004 haftasında almıştır. Diğer taraftan 

günlük verilerle yapılan sürü davranışı araştırma-

sına  göre  20/07/2005-01/09/2008  arasında  kalan 

ve 23/09/2008’den sonraki günlerde sürü davranışı 

tespit edilmiştir. Bunun yanında adı geçen dönem-

de  H(m,t)  minimum  değerlerini  23/11/2011’de, 

maksimum değerini ise 21/04/2004’te almıştır.

Şekil 11. Holding ve Yatırım Sektörüne ait H(m,t) değerleri

Şekil 11’de Holding ve Yatırım Sektörüne ait sürü 

davranışı analizinin çıktıları görülmektedir. Aylık 

verilerle yapılan araştırmada Şubat 2006’dan veri 

setinin  son  dönemine  kadar  olan  aralıkta  ortala-

manın altında H(m,t) değerleri gözlenmiştir. Ana-

lizin yapıldığı dönemde H(m,t) minimum değeri-

ni veri setinin son ayında, maksimum değerini ise 

Haziran  2004’te  almıştır.  Haftalık  verilerle  yapı-

lan analizde H(m,t) değerinin ortalama H(m,t)’den 

düşük  olduğu  dönemler  10/03/2006  haftası  ve 

14/07/2006’dan sonraki haftalar olarak sıralanabi-

lir. İncelenen dönemde H(m,t) minimum değerle-

rini 18/11/2011 haftasında, maksimum değerini ise 

28/05/2004  haftasında  almıştır.  Günlük  hisse  se-

nedi  getirileriyle  yapılan  analizde  ise  bu  tarihler 

07/09/2006-14/09/2006 ve 29/09/2006’dan sonra-

ki günler olarak bulunmuştur. Ayrıca incelenen dö-

nemde  H(m,t)  minimum  değerini  28/11/2011’de, 

maksimum değerini ise 11/12/2003’te almıştır.

H. DOĞUKANLI - B. ERGÜN
20

Şekil 12. Mali Kuruluşlar Sektörüne ait H(m,t) değerleri

Mali  Kuruluşlar  Sektörüne  ait  H(m,t)  değerle-

rini gösteren Şekil 12’ye göre aylık verilerle ya-

pılan  araştırmada  H(m,t)’nin  Ocak  2006-Tem-

muz 2011 ve Kasım 2011 ile veri setinin son ayı 

aralıklarındaki  aylarda  ortalamanın  altında  kal-

dığı  ve  bu  dönemlerde  sürü  davranışı  görüldü-

ğü  tespit  edilmiştir.  Araştırılan  dönemde  H(m,t) 

minimum  değerlerini  Haziran  2007’de,  maksi-

mum değerini ise Temmuz 2004’te almıştır. Haf-

talık verilerle yapılan araştırmada ise aynı durum 

17/01/2003-24/01/2003,  28/10/2005-02/11/2005, 

09/12/2005-31/07/2009  aralığındaki  haftalar, 

22/04/2010,  07/05/2010  haftaları  04/06/2010-

23/07/2010 aralığındaki haftalar, 24/12/2010 haf-

tası ve 23/09/2011’den sonraki haftalar için geçer-

lidir. Araştırmanın yapıldığı dönemde H(m,t) mi-

nimum değerlerini 23/02/2007 haftasında, maksi-

mum değerini ise 23/07/2003 haftasında almıştır. 

Günlük  hisse  senedi  getirileri  ile  yapılan  araştır-

maya göre ise H(m,t) 18/01/2006-20/02/2009 ara-

lığındaki  günlerde,  11/09/2009’da,  16/11/2009-

17/11/2009,  19/11/2009-24/11/2009,  10/02/2010-

26/04/2010,  05/05/2010-25/05/2010  aralığındaki 

günlerde ve son olarak da 17/06/2010 tarihinden 

sonra  ortalamanın  altında  seyretmiştir.  Son  ola-

rak  da  incelenen  dönemde  H(m,t)  minimum  de-

ğerlerini  10/07/2007’de,  maksimum  değerini  ise 

19/12/2003’te almıştır.

Şekil 13. Banka Sektörüne ait H(m,t) değerleri

Şekil  13’te  görüldüğü  üzere  Banka  Sektörün-

de,  sürü  davranışının  ölçütü  olan  H(m,t)  değer-

leri  Ekim  2004-Mart  2008,  Temmuz  2011-Eylül 

2011  ve  son  olarak  da  Kasım  2011-  veri  setinin 

son ayı periyodlarında ortalamanın altında seyret-

miştir. İncelemenin yapıldığı dönemde H(m,t) mi-

nimum değerlerini Mayıs 2006’da, maksimum de-

ğerini ise Ocak 2010’da almıştır. Banka Sektörün-

de haftalık verilerle yapılan araştırmada ise H(m,t) 

03/01/2003-13/02/2004,  11/03/2005-01/04/2005, 

06/05/2005-25/07/2008 ve 04/11/2011-18/11/2011 

aralığındaki haftalarda ortalamanın altında seyret-

miş ve sürü davranışı tespit edilmiştir. Bunun ya-

nında  incelenen  dönemde  H(m,t)  minimum  de-

BIST’te Sürü Davranışı: Hwang ve Salmon Yöntemi ile Bir Araştırma
Yüklə 209,03 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə