##fk=132//ks=04//fn=007// sumalltest= 296 // ##Fakültə: Riyaziyyat və informatikaYüklə 498,09 Kb.

səhifə18/18
tarix08.10.2017
ölçüsü498,09 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

 

 

 38 

E) 2, 3  

19. Aşağıdakı əmrlərdən hansıları Word proqramının İnsert menyusuna aiddir.  

1 - Font  

2 - Select All  

3 - Break  

4 - Comment  

5 - Save  

A) 3, 4  

B) 1, 3  

C) 2, 5  

D) 3, 5  

E) 1, 4  

20. Aşağıdakı əmrlərdən hansıları Word proqramının Format menyusuna aid deyildir.  

1 - Font  

2 - Paragraph  

3 - Columns  

4 - Save  

5 - Copy  

A) 1, 3 

B) 4, 5  

C) 3, 4  

D) 2, 5  

E) 1, 3  

##num= 14// level= 1// sumtest=20 // name= Ekspert sistemlərinin tətbiqi sahələri //  

1. Süni intellekt və Ekspert sistemlərin müstəqil elm sahəsi kimi formalaşması nə ilə bağlıdır?  

A) Süni intellekt və Ekspert sistemlərin müstəqil elm sahəsi kimi formalaşması, ilkin olaraq, elektron hesablama 

texnikasının vasitəsilə insan intellektinin müəyyən fəaliyyət istiqamətlərinin imitasiyası ideologiyası ilə bağlıdır.  B) Kvintessensiyası - süni mühakimə yürütmə sisteminin işlənib hazırlanması ilə  

C) Süni intellekt və Ekspert sistemlərin müstəqil elm sahəsi kimi formalaşması,  

Insan fəaliyyətin istiqamətlərinin imitasiyası ideologiyası ilə bağlıdır.  D) N. Vinerin əsasını qoyduğu kibernetika elminın inkişafı ilə bağlıdır  

E) neyron şəbəkələrin işlənib hazılanması ilə bağlıdır  

2. Süni intellekt və Ekspert sistemlərin sonrakı inkişafında, baxılan ideya müəyyən təhrifata uğrasa da, onun 

hansı sisteminin işlənib hazırlanması öz qüvvəsini itirməmişdir?  

A). Strukturlaşdirilmiş dinamik biliklərin hazırlanması 

B) neyron şəbəkələrin işlənib hazılanması  

C) Kvintessensiyası - süni mühakimə yürütmə sisteminin işlənib hazırlanması  

D) Biliklərin əldə edilməsi alt sistemlərinin hazırlanması  

E) Dialoq və izahetmə alt sistemlərinin hazırlanması  

3. Süni intellekt sistemlərinin işlənib hazırlanmasının və tətbiqinin ilkin mərhələsi hansı dövrə təsadüf edir?  

A). yalnız N. Vinerin kibernetika elminin əsasını qoyduğu dövrə təsadüf edir 

B) yalnız EHM - nin yaradılması dövrünə təsadüf edir.  

C) N. Vinerin əsasını qoyduğu kibernetika elminin, həmçinin EHM - nin yaradılması dövrünə təsadüf edir  

D) EHM - nin yaradılması dövründən 2il əvvələ təsadüf edir  

E) EHM - nin yaradılması dövründən 2il sonraya təsadüf edir  

4. Süni intellekt sistemlərinin yaradılmasının ilkin mərhələsində, süni intellekt elmi hansı istiqamətlərdə inkişaf 

etmiş oldu?  

A) Süni intellekt elmi iki istiqamətdə: neyogibernetika və qara qutu kibernetikası istiqamətlərində inkişaf etmiş oldu.  

B) Süni intellekt elmi yalnızi neyogibernetika istiqamətində inkişaf edir  

C) Süni intellekt elmi yalnız qara qutu kibernetikası istiqamətində inkişaf edir  

D) Süni intellekt elmi yalnız ES istiqamətində inkişaf edir  

E) Süni intellekt elmi yalnız BB istiqamətində inkişaf edir  

5. Neyrokibernikanın sonrakı inkişafı hansı istiqamətdə realizə olunur?  

A). ES - lərin işlənib hazırlanması 

B) BB - nın işlənib hazırlanması  

C) neyron şəbəkələrin işlənib hazılanması istiqamətində  

D) VB - nın işlənib hazırlanması  

E) BB və VB - nın işlənib hazırlanması  

6. İlk Neyron şəbəkələr neçənci illərdə hazırlanmışdır?  

A) 1678 - ci ildə 

B) 1960 - cı ildə  


 

 

 39 

C) 1753 - cu ildə  

D) XX əsrin 50 - ci illərinin sonunda.  

E) 1999 - cu ildə  

7. İlk Neyron şəbəkələr hansı alimlər tərəfindən hazırlanmışdır?  

A) Rus alimləri tərəfindən.  

B) amerika alimləri Rozenblatt və Makkiqyuk 

C) N. Tusi tərəfindən  

D) N. Vinerin tətrəfindən  

E) yalnız Rozenblatt  

8. Rozenblatt və Makkiqyuk tərəfindən yaradılmış qurğuya hansı ad verilmişdir?  

A) Perseptron adı verilmişdir.  

B) Rozenblattın adı ilə adlandırılmışdır  

C) Makkiqyukun adı ilə adlandırılmışdır  

D) Hər ikisinin adı ilə adlandırılmışdır  

E) RozMak adı ilə adlandırılmışdır  

9. Süni intellekt sistemlərinin sonrakı inkişafı nə ilə əlaqədardır?  

A). yalnız transputerlərin inkişafı ilə 

B) yalnız Neyro kompyuterlərin inkişafı ilə  

C) Neyro kompyuterlərin, transputerlərin inkişafı ilə  

D) mikro kompyuterlərin inkişafı ilə  

E) mini kompyuterlərin inkişafı ilə  

10. Süni intellekt sistemlərinin tətbiqində ən mühüm mərhələ neçənci illərdən başlamışdır?  

A). 2013 - cu ildə 

B) 1876 - cı ildə  

C) 1678 - ci ildə  

D) XX əsrin 70 –ci illərindən  

E) 1679 - cu ildə  

11. Aşağıdakı əmrlərdən hansıları Word proqramının Table menyusuna aiddir.  

1 - Font  

2 - Convert  

3 - Columns  

4 - Paragraph  

5 - Formula  

A) 1, 3 

B) 2, 5  

C) 3, 4  

D) 2, 4  

E) 1, 3  

12. Aşağıdakı əmrlərdən hansıları Word proqramının Table menyusuna aid deyildir.  

1 - New,  

2 - Sort  

3 - Open,  

4 - Formula  

5 - Convert  

A) 1, 4 

B) 1, 2  

C) 3, 4  

D) 2, 5  

E) 1, 3  

13. Aşağıdakı uyğunluğu göstərin  

I - Yaddaşa yazma  

II - Abzasların formatlaşdırılması  

III - Səhifələrin nömrələnməsi  

IV - Mətnin sütunlara bölünməsi  

V - Səhifələrin parametrlərinin təyini  

1 - File + Page Setup  

2 - File + Save  

3 - Format + Columns  

4 - Format + Paragraph  

5 - Insert + Page Numbers  

A) I - 4; II - 2; III - 5; IV - 1; V - 3 


 

 

 

40 

B) I - 4; II - 5; III - 2; IV - 3; V - 1  

C) I - 2; II - 4; III - 5; IV - 3; V - 1  

D) I - 5; II - 2; III - 4; IV - 3; V - 1  

E) I - 4; II - 1; III - 5; IV - 3; V - 2  

14. Aşağıdakı uyğunluğu göstərin (MS WORD)  

I - Format menyusuna daxil olan əmrlər  

II - Edit menyusuna daxil olan əmrlər  

III - Insert menyusuna daxil olan əmrlər  

1 - Symbol  

2 - Break  

3 - Find  

4 - Font  

5 - Replase  

6 - Columns  

A) I - 4, 6; II - 3, 5; III - 1, 2;  

B) I - 1, 2; II - 3, 5; III - 4, 6;  

C) I - 3, 5; II - 4, 6; III - 1, 2;  

D) I - 3, 4; II - 1, 2; III - 3, 6;  

E) I - 2, 3; II - 4, 5; III - 1, 6;  

15. Aşağıdakı uyğunluğu göstərin (MS WORD)  

I - Edit menyusuna daxil olan əmrlər  

II - Format menyusuna daxil olan əmrlər  

III - Table menyusuna daxil olan əmrlər  

1 - Split cell  

2 - Font  

3 - Merge cell  

4 - Select All  

5 - Replase  

6 - Paste  

A) I - 2, 3, II - 4, 6; III - 1, 5; 

B) I - 1, 2, 3; II - 4, 5; III - 6;  

C) I - 4, 5, 6; II - 2; III - 1, 3;  

D) I - 2, 3, 4; II - 1; III - 5, 6  

E) I - 4, 5, 1; II - 3; III - 2, 6;  

16. Aşağıdakı uyğunluğu göstərin (MS WORD)  

I - File menyusuna daxil olan əmrlər  

II - İnsert menyusuna daxil olan əmrlər  

III - Table menyusuna daxil olan əmrlər  

1 - Picture  

2 - Sort  

3 - Open  

4 - Object  

5 - Close  

6 - Formula  

A) I - 3, 5; II - 1, 4; III - 2, 6;  

B) I - 1, 2, 3; II - 4, 5; III - 6;  

C) I - 2, 3, II - 4, 6; III - 1, 5;  

D) I - 2, 3, 4; II - 1; III - 5, 6;  

E) I - 4, 5, 1; II - 3; III - 2, 6;  

17. Aşağıdakı uyğunluğu göstərin (MS WORD)  

I - Edit menyusuna daxil olan əmrlər  

II - İnsert menyusuna daxil olan əmrlər  

III - Table menyusuna daxil olan əmrlər  

1 - HyperLink  

2 - Sort  

3 - Find  

4 - Object  

5 - Replase  

6 - Split Table  

A) I - 4, 5, 1; II - 3; III - 2, 6; 

B) I - 1, 2, 3; II - 4, 5; III - 6;   

 

 41 

C) I - 2, 3, II - 4, 6; III - 1, 5;  

D) I - 2, 3, 4; II - 1; III - 5, 6;  

E) I - 3, 5; II - 1, 4; III - 2, 6;  

18. Slayd yalnız oxumaq üçün açılıbsa, onunla bağlı hansı işləri görmək olar  

1) çapa vermək  

2) düzəliş edib həmin faylda yadda saxlamaq  

3) sənədi bağlamaq  

4) sənədi elektron poçtla göndərmək  

A) 1, 4 

B) 1, 3, 4  

C) 3, 4  

D) 2, 3, 4  

E) 2, 3  

19. Power Point proqramında aşağıdakı mühakimələrdən hansıları doğrudur?  

1 - Font əmri şriftləri formatlaşdırır  

2 - Replace əmri sözləri əvəz edir  

3 - Page Setup sənədi çap edir.  

A) 1 və 3  

B) 1 və 2 

C) 1, 2 və 3  

D) 3  

E) 2, 3  

20. Aşağıdakı əmrlərdən hansıları Power Point proqramında İnsert menyusuna aiddir.  

1 - Font  

2 - Select All  

3 - New Slide  

4 - Comment  

5 - Save  

A) 2, 5 

B) 1, 3  

C) 3, 4  

D) 3, 5  

E) 1, 4  

##num= 15// level= 1// sumtest=20 // name= Ekspert sistemlərində alqoritmləşmənin tətbiqi//  

1. ES - də alqoritmləşdirmənin tətbiqi hansı istiqamət üzrə həyata keçirilməkdədir?  

A) ES - də qoyulmuş məsələnin həlli üzrə alqoritmləşdirmənin tətbiqi.  

B) BB üzrə alqoritmləşdirmənin tətbiqi  

C) VB üzrə alqoritmləşdirmənin tətbiqi  

D) məntiqi məsələlər üzrə alqoritmləşdirmənin tətbiqi  

E) həndəsi modellər üzrə alqoritmləşdirmənin tətbiqi  

2. ES - də alqoritmləşdirmənin tətbiqi hansı istiqamət üzrə həyata keçirilməkdədir?  

A) VB üzrə alqoritmləşdirmənin tətbiqi 

B) BB üzrə alqoritmləşdirmənin tətbiqi  

C) ES - də biliklərin emalı üzrə alqoritmləşdirmənin tətbiqi.  

D) məntiqi məsələlər üzrə alqoritmləşdirmənin tətbiqi  

E) həndəsi modellər üzrə alqoritmləşdirmənin tətbiqi  

3. ES - də alqoritmləşdirmənin tətbiqi hansı istiqamət üzrə həyata keçirilməkdədir?  

A) neyron şəbəkələrin işlənib hazılanması üzrə  

B) ES - də Qərar Qəbul Etmənin (QQE) üsullarının seçilməsi üzrə alqortimləşdirmənin tətbiqi. 

C) Strukturlaşdirilmiş dinamik biliklərin hazırlanması üzrə  

D) Biliklərin əldə edilməsi alt sistemlərinin hazırlanması üzrə  

E) Dialoq və izahetmə alt sistemlərinin hazırlanması üzrə  

4. Qoyulmuş hər hansı riyazi məsələnin həlli nə əsasında həyata keçirilir?  

A) tamlıq əsasında  

B) hesabı əməllərin tətbiqi üzrə, ədədi alqoritmlər əsasında. 

C) optimallıq əsasında  

D) dəqiqlik əsasında  

E) müəyyənlikəsasında  

5. ES - də, Biliklər Bazasında (BB) biliklərin emali məsələləri nəzərdən keçirilərkən hansi təsviri məsələləri 

nəzərədən keçirilir?  

A) Biliklərin məntiqi ifadələr, freymlər, semantik şəbəkələr, məhsullar modeli  


 

 

 42 

B) yalnız məntiqi ifadələr  

C) yalnız freymlər  

D) yalnız semantik şəbəkələr  

E) yalnız məhsullar modeli  

6. Baxılan qaydada təsvir olunan biliklərin emali hansı prosesdə müəyyənləşir?  

A) nəticənin təhlildə  

B) nəticə çıxarmada  

C) qoyulmuş məsələnin həlli prosesində. 

D) məsələnin qoyuluşunda  

E) qərar qaəbul etmədə  

7. Məsələnin həlli üzrə müvafiq alqoritm əsasında tətbiq olunan evristik qaydalar harada yerləşir?  

A) ES - lərdə. 

B) VB - da  

C) Biliklər bazasında(BB)  

D) BƏS - də  

E) SİS - də  

8. Qərarların qəbul edilməsi üsulunun seçmə proseduru, özü - özlüyündə nəyin müəyyən edilməsini şərtləndirir?  

A) alqoritmləşdirmənin 

B) nəticə çıxarmanın  

C) məsələnin qoyuluşunun  

D) nəticənin təhlilinin  

E) Məsələ həllinin axtarışı istiqamətinin və realizasiya üsullarını.  

9. Ekspert məsələnin həllinin axtarılmasının effektivliyi hansı zəruriyyəti meydana gətirir?  

A) axtarış istiqamətlərinin və optimal seçmə prosedurunun korrekt müəyyənləşdirilməsi zəruriyyətini.  

B) Ekspert sistemlər sadə proqramların konseptual bazisinin yaradılması zərurətini  

C) VB - nın müəyyənləşdirilməsi zərurətini  

D) BB - nın müəyyənləşdirilməsi zərurətini  

E) heç biri  

10. Məxsusi olaraq ekspert məsələnin axtarış effektivliyinin artırılmasında hansı üsullardan istifadə edilir?  

A) yalnız alt məsələlərə bölmə 

B) yalnız eninə axtarış  

C) Dərinliyə axtarış, eninə axtarış, alt məsələlərə bölmə, alfa - beta alqoritmləşdirmə.  

D) yalnız Dərinliyə axtarış  

E) yalnız alfa - beta alqoritmləşdirmə  

11. Power Point proqramında aşağıdakı mühakimələrdən hansıları doğrudur?  

1 - Font əmri şriftləri formatlaşdırır  

2 - Replace əmri sözləri əvəz edir  

3 - Page Setup sənədi çap edir.  

A) 2, 3  

B) 1 və 3  

C) 1, 2 və 3  

D) 3  

E) 1 və 2 

12. Aşağıdakı əmrlərdən hansıları Power Point proqramının Format menyusuna daxil deyildir.  

1 - Save  

2 - Font  

3 - Alignment  

4 - Undo  

5 - New  

A) 1, 2 

B) 2, 3  

C) 1, 5  

D) 1, 4  

E) 1, 4, 5  

13. Aşağıdakı əmrlərdən hansıları Power Point proqramında File menyusuna aiddir.  

1 - Select All  

2 - Slide  

3 - Font  

4 - New  

5 - Save  

A) 2, 5 


 

 

 43 

B) 1, 3  

C) 4, 5  

D) 3, 5  

E) 1, 4  

14. Aşağıdakı əmrlərdən hansıları Power Point proqramında Format menyusuna aiddir.  

1 - Slide Design  

2 - Slide Layout  

3 - Font,  

4 - Cut  

5 - Copy  

A) 1, 2  

B) 1, 3  

C) 2, 5  

D) 3, 5  

E) 1, 4  

15. Aşağıda verilən əmrlərdən hansı Power Point proqramında Format menyusuna aiddir.  

1 - Slide Layout  

2 - Print,  

3 - Alignment  

4 - Slide Design  

5 - Page Setup  

A) 1, 5 

B) 2, 4, 5  

C) 1, 3, 4  

D) 2, 4  

E) 1, 3, 5  

16. Aşağıdakı əmrlərdən hansıları Power Point proqramında File menyusuna aid deyildir.  

1 - New  

2 - Paste  

3 - Open  

4 - Save  

5 - Copy  

A) 2, 4 

B) 1, 3  

C) 2, 5  

D) 3, 5  

E) 1, 4  

17. Aşağıdakı əmrlərdən hansıları Power Point proqramında Format menyusuna daxil deyildir.  

1 - Save  

2 - Font  

3 - Alignment  

4 - Undo  

5 - New  

A) 1, 2 

B) 2, 3  

C) 1, 5  

D) 1, 4  

E) 1, 4, 5  

18. Aşağıdakı əmrlərdən hansıları Power Point proqramında Format menyusuna daxil deyildir.  

1 - Slide Design  

2 - Font  

3 - Slide Layout  

4 - Undo  

5 - New  

A) 1, 5 

B) 2, 3  

C) 4, 5  

D) 3, 4  

E) 1, 2  

19. Aşağıdakı əmrlərdən hansıları Power Point proqramında File menyusuna aiddir.  

1 - Select All  


 

 

 44 

2 - Open  

3 - Font  

4 - Alignment  

5 - Print  

A) 2, 4 

B) 1, 3  

C) 2, 5  

D) 3, 5  

E) 1, 4  

20. Aşağıdakı əmrlərdən hansıları Power Point proqramında Format menyusuna aiddir.  

1 - Open,  

2 - Print,  

3 - Replase Fonts  

4 - Alignment  

5 - Copy  

A) 2, 5 

B) 1, 3  

C) 3, 4  

D) 3, 5  

E) 1, 4  Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə