##fk=132//ks=04//fn=007// sumalltest= 296 // ##Fakültə: Riyaziyyat və informatikaYüklə 498,09 Kb.

səhifə4/18
tarix08.10.2017
ölçüsü498,09 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

 

 

 3 . Strukturlaşdirilmamiş biliklər  

1 - İşci biliklər  

2 - Sadə biliklər  A) 1, 2, 5 

B) 2, 4, 5  

C) 1, 3, 4  

D) 1, 2, 3  

E) 2, 3, 5  

##num= 3// level= 1// sumtest=19 // name= Süni intellekt sistemlərində biliklərin təqdim edilməsi modellər//  

1. (A & B ) ifadəsi necə oxunur?  

A) (A & B ) A dizyunksiya B kimi oxunur 

B) (A & B ) ifadəsi, A konyuksiya B kimi oxunur.  

C) A implikasiya B kimi oxunur .  

D) (A & B ) A məntiqi ekvivalentdir B kimi oxunur  

E) A böyükdür B kimi oxunur  

2. Aşağıdakılardan hansı biri süni intellekt sistemlərində, biliklərin təqdim edilməsinin freymlər modellərinin 

formal əsasdır?  

A) (rn, vn) 

B) (r1, v1)  

C) (r2, v2)  

D) (r3, v3)  

E) f=( (r1, v1) , (r2, v2) , (r3, v3) (rn, vn) )  

3. Biliklərin təqdim olunmasının məqsədi nədir?  

A) biliklərin uğurlu toplanması üçün şərəit yaradır 

B) Predikativ məntiqinin istifadəsini asanlaşdırır  

C) problem sahəsinin hissə - hissə təsvirini təmin edir  

D) Biliklərin təqdim olunmasının məqsədi lazım olan informasiyanın elə bir şəklə salınmasıdır ki, süni intellekt 

proqramı həllin qəbulu, planlaşdırma, obyekt və hadisələrin tanınması, vəziyyətin analizi, nəticənin çıxarılışı və digər 

koqnitiv funksiyalar üçün informasiyanı asan yolla alsın  

E) problem oblastının xarakteri və çətinliyini aradan qaldırır  

4. Aşağıdakilardan hansi biri süni intellekt sistemlərində, biliklərin təqdim edilməsi modellərinin tərkibinə daxil 

deyil?  

A) Tam modellər  

B) Məntiqi modellər  

C) Məhsullar modelləri  

D) Freymlər modelləri  

E) Relyasion modellər  

5. Freymlər haqqındakı fikirlərdən hansı doğrudur?  

A) BB - nin özəyini təşkil edir 

B) freymlər - formulların məcmusudur  

C) Freymlər də semantik şəbəkələr kimi deklarativ – prosedur quruluşlu olur  

D) verilənlər bazasının özəyini təşkil edir  

E) lazım olan qaydanın inisalizasiyasını həyata keçirir  

6. İntellektual sistemlərin hazırlanmasının ilin mərhələsində hansı tapşırıq həll edilməlidir 

A) Strukturlu biliklərin formalaşması 

B) Dinamik modellərin yaradılması 

C) Konseptual modelin yaradılması 

D) Metabiliklərin formalaşdırılması 

E) Biliklər bazasının yaradılması  

7. Rafik Əliyevin nəzəriyyəsi hansıdır 

A) Ali-1, ALİ-2,ALİ-3 

B) Süni intellekt 

C) Sözlərlə hesablamalar 

D) Semantik şəbəkələr 

E) Qeyri-səlis alqoritmlər 

8. Süni intellektin yaranması hansı ilə təsadüf edir 

A) 1960-cı illər 

B) 1956-1960 

C) 1943-1956 

D) 1965-ci ildən sonrakı illər 

E) 1980- ci illər 
 

 

 9. A mülahizəsinin inkarı necə işarə olunur?  A) A mülahizəsini inkarı (

A ) ilə işarə olunur.  B) (A & B ) kimi işarə olunur  

C) ( A   B) kimi işarə olunur  

D) (A → B) kimi işarə olunur  

E) ( A   B) kimi işaeə olunur  

10. Verilənlər bazasının özəyini təşkil edən şəbəkə hansıdır?  

A) elmi 


B) intensional  

C) məntiqi  

D) Ekstensional  

E) tətbiqi  

11. Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur?  

A) Biliklərin təşkili zamanı BB hasilat modellərinin istifadəsinin hasilat qaydalarını özündə saxlayır və həll edilən 

məsələnin mövcud vəziyyətdə verilənlər bazasında informasiya kimi saxlanılır  B) Prosedur biliklər qoyulmuş məsələnin həllində verilənlərin idarə olunmasında iştirak etmir  

C) SİS - nin xarakteristikası, müvafiq fundamental anlayışların əsasında müəyyənləşdirilirmir  

D) Biliklər bazası təfəkkür fəaliyyətinin modelini əks etdirmir  

E) Məqsədlər bazası problemin həlli zamanı əlaqədar məlumatlar külliyyatını əks etdirmir.  

12. Süni intellekt indiyə kimi hansı istiqamətdə öyrənilib 

1- Soft computing 

2- Hard computing 

3- qeyri-səlis sistemlər 

4- qeyri-səlis təfəkkür 

5- qeyri – səlis mühəndislik 

A)

 

1,3 B)

 

2,3 C)

 

1,5 D)

 

3,5 E)

 

1,2 13. Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur?  

1 - Prosedur biliklər qoyulmuş məsələnin həllində verilənlərin idarə olunmasında iştirak etmir  

2 - Freymlər də semantik şəbəkələr kimi deklarativ – prosedur quruluşlu olur  

3 - SİS - nin xarakteristikası, müvafiq fundamental anlayışların əsasında müəyyənləşdirilirmir  

4 - Semantik şəbəkələr hadisələrin, anlamların, vəziyyətlərin, hərəkətlərin təpələrdən və künclərdən ibarət işarələnmiş 

istiqamətlənmiş sütünun (qrafa) köməyi ilə təsvirinə icazə verir  

5 - Süni intellekt (Sİ) – müasir insanların düşüncə tərzini, onun psixologiyasını, real intellektini modelləşdirən 

(imitasiya edən) və müasir EHM - lərdə reallaşdırılan süni yaradılmış sistemdir  A) 1, 2, 4 

B) 1, 3, 5  

C) 1, 3, 4  

D) 2, 4, 5  

E) 1, 2, 3  

14. Proloq məntiqi proqramlaşdırma dili  aşağıda adları verilən hansı alimlər tərəfindən hazirlanmışdır?  

1 - Alain Colmerauer 

2 - Philippe Roussel  

3 - Turing  

4 - Pascal  

5 - Neyman  A) 1, 3 

B) 2, 3  

C) 3, 4,  

D) 1, 2  

E) 3, 5  

15. Aşağıdakı fikirlərdən hansi səhvdir?  

1 - İstənilən məntiqi proqram qoyulmuş məsələ çərçivəsində təyin olunan obyektləri təsvir edən təsbitlərdən və bu 

obyektlərə şamil edilən funksiyalardan və münasibətlərdən təşkil olunur  

2 - SİS - nin xarakteristikası, müvafiq fundamental anlayışların əsasında müəyyənləşdirilirmir  

3 - məntiqi proqramlaşdırma, müvafiq qaydada təyin olunmuş obyektləri, bu obyektlər üzərində realizə olunan 

funksiyaları və münasibətləri özündə ehtiva edir.  

4 - Məqsədlər bazası problemin həlli zamanı əlaqədar məlumatlar külliyyatını əks etdirmir.  


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə