##fk=132//ks=04//fn=007// sumalltest= 296 // ##Fakültə: Riyaziyyat və informatikaYüklə 498,09 Kb.

səhifə5/18
tarix08.10.2017
ölçüsü498,09 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

 

 

 5 - Məzmun etibarilə, məntiqi proqramlaşdırma, müvafiq qaydada təyin olunmuş obyektləri, bu obyektlər üzərində 

realizə olunan funksiyaları və münasibətləri özündə ehtiva edir  

A) 2,4 


B) 1,3  

C) 3, 5  

D) 1, 2, 3  

E) 1, 2, 5  

16. Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur?  

1 - Prosedur biliklər qoyulmuş məsələnin həllində verilənlərin idarə olunmasında iştirak etmir  

2 - Freymlər də semantik şəbəkələr kimi deklarativ – prosedur quruluşlu olur  

3 - SİS - nin xarakteristikası, müvafiq fundamental anlayışların əsasında müəyyənləşdirilirmir  

4 - Semantik şəbəkələr hadisələrin, anlamların, vəziyyətlərin, hərəkətlərin təpələrdən və künclərdən ibarət işarələnmiş 

istiqamətlənmiş sütünun (qrafa) köməyi ilə təsvirinə icazə verir  

5 - Süni intellekt (Sİ) – müasir insanların düşüncə tərzini, onun psixologiyasını, real intellektini modelləşdirən 

(imitasiya edən) və müasir EHM - lərdə reallaşdırılan süni yaradılmış sistemdir  

A) 1, 3, 4 

B) 1, 3, 5  

C) 2, 4, 5  

D) 1, 2, 4  E) 1, 2, 3  

17. Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur 

1- Tibb və kimya üçün yaradılmış ekspert sistemləri- MYCİN və DENDRAL  

2- 1963-1970-ci illərdə məsələlərin həlli üçün riyazi məntiq metodlarından istifadə etməyə başladılar 

3- 1971-1972-ci illərdə Fransanın Lumini Universitetində Alain Colmerauer və Phillipp Roussel tərəfindən Prolog dili 

yaradıldı 

4- LiSP proqramlaşdırma dili deyil 

5- VI nəsil kompyuterlər neyrokompyuterlər adlanmır 

A)

 3,4 

B)

 1,2,3 

C)

 2,5 

D)

 1,4 

E)

 4,5 

18. Aşağıdakı fikirlərdən hansı səhvdır?  

1 - Məqsədlər bazası problemin həlli zamanı əlaqədar məlumatlar külliyyatını əks etdirmir.  

2 - İstənilən məntiqi proqram qoyulmuş məsələ çərçivəsində təyin olunan obyektləri təsvir edən təsbitlərdən və bu 

obyektlərə şamil edilən funksiyalardan və münasibətlərdən təşkil olunur  

3 - Məntiqi proqramlaşdırmanın konseptual bazisi hesablama metodları əsasında formalaşır  

4 - Məntiqi proqramlaşdırmanın konseptual bazisi məntiqi formullar əsasında formalaşır  

5 - məntiqi proqramlaşdırmanın konseptual əsası, qoyulmuş məsələnin müvafiq formal məntiqi dildə ifadəsi və uyğun 

formal məntiqi sistemdə məsələnin həllinin qurulmasıdır.  

A) 1, 3, 4  

B) 2, 4, 5  

C) 1, 2, 3  

D) 2, 3, 4  

E) 1, 2, 5  

19. Hansı şərtlər qərar qəbul etməni şərtləndirir?  

1 - İnstrumental vasitələr işlənməli  

2 - ekspert anlayışı  

3 - Struktur işlənib hazirlanmalı  

4 - optimal anlayışı  

5 - dəqiqliyin, tamlığın realizə olunması  

A) 1, 2, 4 

B) 1, 3, 5 

C) 1, 3, 4  

D) 3, 4, 5  

E) 2, 3, 4  

##num= 4// level= 1// sumtest=20 // name= Süni intellekt sistemlərində biliklərin modellərinin qurulmasında 

riyazi məntiq əməliyyqtlarının tətbiqinin nəzəri əsasları//  

1. Obstrakt obyektlərdən atributları miras kimi qəbul edən irsi münasibətlərin reallaşdırılması mümkün olan 

şəbəkəni göstərin.  

A) ekstensional  

 

 10 

B) semantik şəbəkə  

C) Freym şəbəkələr  

D) intensional  

E) məntiqi  

2. Hal - hazırda biliklərin təqdim edilməsi üsullarından ən məşhuru hansıdır?  

A) elmi 

B) intensional  

C) məntiqi  

D) Hasilat modelləridir  

E) tətbiqi  

3. Aşağıdakılardan hansı biri süni intellekt sistemlərində, biliklərin təqdim edilməsinin freymlər modellərinin 

formal əsasdır?  

A) f=( (r1, v1) , (r2, v2) , (r3, v3) (rn, vn) )  

B) (r1)  

C) (r2)  

D) (r3)  

E) (r4)  

4. Aşağıdakılardan hansı biri süni intellekt sistemlərində, biliklərin təqdim edilməsinin semantik şəbəkə 

modellərinin formal əsasıdır?  

A) N=(İ) 

B) C2, Q  

C) N=(İ, C1, C2, Q )  

D) ( C2, Q )  

E) ( Q )  

5. Aşagıdakilardan hansi biri süni intellekt sistemlərində, biliklərin təqdim edilməsinin Məntiqi modellərinin 

formal əsasidir.  

A) (B, F, A ) 

B) M=(B)  

C) M=(B, F)  

D) M=(B, F, A)  

E) M=(B, F, A, R)  

6. Aşagıdakilardan hansi biri süni intellekt sistemlərində, biliklərin təqdim edilməsinin relasion modellərinin 

formal əsasidir.  

A) x4 

B) x1  

C) x2  

D) x3  

E) X=(x1, x2, x3, x4 xn)  

7. Biliklərin təqdim olunmasının deklarativ modeli haqqında fikirlərdən hansı doğrudur?  

A) İntellektual sitemlər istifadəçi ilə, ekspertlə, biliklər üzrə mühəndis ilə, daxili biliklər bazası ilə və tətbiqi proqram 

təminatı ilə qarşılıqlı əlaqədə olurlar 

B) Konseptual model problemi müəyyən edir  

C) Bu modellər sadə qaydalar toplusundan tutmuş qərar qəbul edən şəxsin məsələnin həll etməsinin tam təsvirinə kimi 

şəklini dəyişə bilər  D) problemi müəyyən edir, onun qabaqcadan analizi üçün sərf olunan vaxtın azalmasını mümkün edir  

E) problemin həlli üçün evristik metod təqdim edir  

8. Biliklərin təqdim olunmasının məntiqi modelləri hansı formal sistemlər əsasında formalaşdırılır?  

A) M=(B, F) şəklində formalaşır 

B) M=(B) şəklində formalaşır  

C) Süni intellekt sistemlərində biliklərin təqdim olunmasının məntiqi modelləri B, F. A, R komponentlərindən təşkil 

olunmuş M= (B, F. A, R) dördlüyü şəklində qurulmuş formal sistemlər əsasında formalaşdırılır.  D) M=(B, F, A) şəklində formalaşır  

E) (B, F, A ) şəklində formalaşır  

9. M = (B, F. A, R) çoxluğunun elementləri tərkibində (B) hansı çoxluğunu təmsil edir?  

A) nəticə çıxarma çoxluğunu təmsil edir 

B) (B) - evristik metodləri təmsil edir  

C) (B) - baza elementləri çoxluğunu təmsil etmir  

D) M= (B, F. A, R) çoxluğunun elementləri tərkibində (B) - baza elementləri çoxluğunu təmsil edir  

E) sintaksis qaydalar çoxluğunu təmsil edir  

10. M = (B, F. A, R) çoxluğunun elementləri tərkibində (F) hansı çoxluğunu təmsil edir?  

A) M= (B, F. A, R) çoxluğunun elementləri tərkibində (F) - sintaksis qaydalar çoxluğunu təmsil edir.  
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə