##fk=132//ks=04//fn=007// sumalltest= 296 // ##Fakültə: Riyaziyyat və informatikaYüklə 498,09 Kb.

səhifə1/18
tarix08.10.2017
ölçüsü498,09 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


 

 

 

##book_id=007//book_name=Süni intelekt və ekspert sistemləri//  

##fk=132//ks=04//fn=007// sumalltest= 296 //  

##Fakültə:Riyaziyyat və informatika  

##İxtisas: Informatika  

##Bölmə: Azərbaycan bölməsi Qrup İ - 401, 402 , (əyani)  

##Fənn: Süni intelekt və ekspert sistemləri  

##Tərtib edən:                           . dos. Cəbrayılzadə S. C.  

##Kafedra müdiri :                       dos. Tağıyeva Z. Ə.  

##num= 1// level= 1// sumtest=18 // name= Süni intellekt sistemlərinin əsas anlayişlari//  

1. Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur?  

A) Məntiqi proqramlaşdırmanın konseptual bazisi, riyazi məntiqin fundamental müddəaları, metod və üsulları vasitəsilə 

formalaşmışdır  B) Məntiqi proqramlaşdırmanın konseptual bazisi yalnız riyazi məntiq əsasında formalaşır  

C) Məntiqi proqramlaşdırmanın konseptual bazisi xüsusi məntiq əsasında formalaşır  

D) Məntiqi proqramlaşdırmanın konseptual bazisi hesablama metodları əsasında formalaşır  

E) Məntiqi proqramlaşdırmanın konseptual bazisi məntiqi formullar əsasında formalaşır  

2. Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur?  

A) SİS - nin xarakteristikası, müvafiq fundamental anlayışların əsasında müəyyənləşdirilirmir 

B) Prosedur biliklər qoyulmuş məsələnin həllində verilənlərin idarə olunmasında iştirak etmir  

C)  Süni intellekt sistemlərində predmet oblastının baxılan qaydada qurulmuş konseptual modelinin təsviri, müvafiq 

riyazi və məntiqi strukturların və onların kompyter yaddaşına daxiletmə üsullarının işlənib hazırlanmasını şərtləndirir.  D) Biliklər bazası təfəkkür fəaliyyətinin modelini əks etdirmir  

E) Məqsədlər bazası problemin həlli zamanı əlaqədar məlumatlar külliyyatını əks etdirmir.  

3.İdarəetmə və qərarqəbuletmə nəzəriyyələri neçənci ildə yaranmışdı?  

A) 1999 

B) 1943  

C) 1986  

D) 1960-cı illərə kimi  

E) 1973  

4. Aşağıdakı fikirlərdən hansi doğrudur?  

A) Freymlər semantik şəbəkələr kimi deklarativ – prosedur quruluşlu olmur 

B) Süni intellekt Elmi sahəsi keçən əsrin 20 - ci illərində kibernetika və proqramlaşdırmanın qovşağında yaranmışdır  

C) Məzmun etibarilə, məntiqi proqramlaşdırma, müvafiq qaydada təyin olunmuş obyektləri, bu obyektlər üzərində 

realizə olunan funksiyaları və münasibətləri özündə ehtiva edir.  D) Süni intellekt – Elmi sahəsi keçən əsrin 70 - ci illərində psixologiya və proqramlaşdırmanın qovşağında yaranmışdır  

E) Süni intellekt – Elmi sahəsi keçən əsrin 80 - ci illərində psixologiya və proqramlaşdırmanın qovşağında yaranmışdır  

5. Süni intellekt sisteminin informasiya bazaları necə adlandırılır?  

A) nəticələr bazası, mənimsəmənin göstəriciləri, qiymətlər bazası . 

B) verilənlər bazası, biliklər bazası, məqsədlər bazası  

C) qiymətlər bazası, nəticələr bazası, testlər.  

D) testlər, müəllim - öyrənən əlaqəsinin intensivləşməsi .  

E) yoxlama tapşırıqları testlər, nəticələr bazası.  

6.Klassik riyaziyyat necə riyaziyyat hesab olunur?  

A) qiyabi 

B) əyani 

C) determinlik  

D) Deklorativ 

E) konstruktiv 

7. Süni intellektə aid hansı fikir doğrudur?  

A) Süni intellekt sahəsində elmi tədqiqatlar aparılmır. 

B) Süni intellekt (Sİ) – müasir insanların düşüncə tərzini, onun psixologiyasını, real intellektini modelləşdirən 

(imitasiya edən) və müasir EHM - lərdə reallaşdırılan süni yaradılmış sistemdir  C) Süni intellekt – Elmi sahəsi keçən əsrin 20 - ci illərində kibernetika, linqivistika, psixologiya və proqramlaşdırmanın 

qovşağında yaranmışdır  D) Süni intellekt – Elmi sahəsi keçən əsrin 70 - ci illərində kibernetika, linqivistika, psixologiya və proqramlaşdırmanın 

qovşağında yaranmışdır  E) Süni intellekt – Elmi sahəsi keçən əsrin 80 - ci illərində kibernetika, linqivistika, psixologiya və proqramlaşdırmanın 

qovşağında yaranmışdır  8. Süni intellekt  orijinal adla necə yazılır?  

A) artificial intellegence 

B) fuzzy logic 


 

 

 

C)  abstract intelligent 

D)  thinking machine 

E) thunkinq programm 

9. Süni intellektin tarixi hansı alimlərin adı ilə bağlıdır?  

1 –Con Makkarti 

2 –Alan Tyurinq 

3 - Leybnits 

4 - Koşi  

5 - Neyman  

A) 1, 4, 5 

B) 2, 4, 5  

C) 1, 3, 5  

D) 2, 4, 5  

E) 1, 2  

10. Süni intellektual  sistemlərin əsas tərkib hissələri hansılardır?  

1 - Biliklər Bazaları(BB)  

2 - təkamül hesablama  

3 –Biliklərin təqdimolunma dili 

4 - özü özlüyündə qeyri - səlis məntiq  

5 - İstifadəçi  interfeysi 

A) 1, 3, 4  

B) 1, 3, 5 

C) 2, 4, 5  

D) 1, 2, 4  

E) 3, 4, 5  

11. Süni intellektin metodları hansı xarakterik xüsusiyyətə əsaslanır 

1. Simvol şəkilli informasiyalardan istifadə 

2. Simvol məntiqindən istifadə ilə axtarış. 

3. Modelləşmənin tətbiqi 

4. Biliklər bazasının yaradılması 

5. Süni intellekt nəzəriyyəsinin tətbiqi 

A) 1,2 

B) 2,3 

C) 1,5 

D) 2,5 

E) 3,5. 

12. Süni intellekt metodları hansı xüsusiyyətlərə malikdirlər?  

1 - Simvol şəkilli (hərf, söz, ifadə, işarə, şəkil) informasiyadan istifadə olunması  

2 - Simvol məntiqindən istifadə əsasında axtarış  

3 - nəticə çıxarma mexanizmi  

A) 

B) 1, 2  

C) 2, 3  

D) 1, 3  

E) 1  

13. Süni intellektin strukturunun təşkilediciləri nədir?  

1 - Verilənlər bazası  

2 - Dialoq sistemi  

3 - biliklər bazası  

4 - Süni modellər  

5 - məqsədlər bazası  

A) 1, 4, 5 

B) 1, 3, 4  

C) 2, 4, 5  

D) 1, 3, 5  

E) 3, 4, 5  

14. Biliklər bazasında olan biliklərlə bağlı hansı fikir doğrudur 

1əməli bilik 

2 - Deklarativ bilik 

3 - Anlaqlı bilik 

4 - prosedur bilik 

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə