FolksamsalenYüklə 39,43 Kb.
tarix01.08.2018
ölçüsü39,43 Kb.
#59944

Mobilisering för fackliga rättigheter

och gemensam välfärd

FOLKSAMSALEN

Lördag kl 11.00-17.00


1. Välkomsthälsning - Kari Murtola, LO-facken i Norrköping (10 min)

2. Samarbete för rättvisa och gemensam välfärd – Gunilla Andersson, Attac (10 min)

3. Från privatisering till vitalisering av den offentliga sektorn - Asbjörn Wahl, ledare

för norska paraplyorganisationen For velferdsstaten (30 min+10 min publikfrågor)

4. En ny folkrörelse växer fram - Peter Kay Mortensen, ordförande för LO

Storköpenhamn (30 min+10 min publikfrågor)

5. Den nya fackliga situationen i Sverige - Janne Rudén, förbundsordförande Seko (10 min)

6. Privatiseringar hotar klimatet och miljön – Anna Jonsson, Miljöförbundet Jordens

Vänner (10 min)

LUNCH 13.00-14.30

7. Den nya politiska situationen i Sverige – Helle Klein, Aftonbladet

8. Hur kan vi mobilisera för fackliga rättigheter och gemensam välfärd?
   Gruppsamtal (50 min)

KAFFE 15.30-16.00


9. Panelsamtal mellan några representanter för olika organisationer (60 min)

Söndag kl 10.00 -16.00

1. Ylva Thörn, förbundsordförande Kommunal

2. Kollektivavtalen och lagen om offentlig upphandling - Dan Holke, chefsjurist för

LO-TCO:s rättskydd
    Global rättvisa och lagen om offentlig upphandling – Olof Ambjörn, internationell

sekreterare för SKTF

LUNCH 12 – 13.30

2. Vad vill vi och vad gör vi nu?


   - Gruppsamtal
   - Gemensamma slutsatser

LAXHOLMSKÄLLAREN

Lördag 11.00 – 17.00 och söndag 10.00 – 16.00

Film och diskussion: ”Rapport från tomtens verkstad”, en film om arbetsförhållanden i Kina samt ”En kopp kaffe - mersmak eller avsmak” som handlar om kaffeproduktion och rättvisemärkt.

Information från Försäkringsrådgivarna på LO ”Kollektivavtalets Skyddsnät”

LOKATTE


Lördag 11.00 – 17.00 och söndag 10.00 – 16.00

Den sociala ekonomin: Cooperativt Äldreboende, Cooperativ verksamhet, Vad tjänar samhället på sociala verksamheter m.m.

ALVARUMMET

Lördag: 11.00 – 17.00 och söndag 10.00 – 16.00

Bokbord: Information från medlemmar i Nätverket för gemensam välfärd

Under dagarna kommer appeller från olika organisationer att framföras

VÄLFÄRDSKONFERENS I NORRKÖPING 3-4 mars 2007

Mobilisering för fackliga rättigheter och gemensam välfärd

Norrköping 3-4 mars 2007

Gunilla Andersson

Välkomna till Norrköping – och välkomna till det nya Sverige!

Landet där vår gemensamma egendom är till salu.

Landet där snabba klipp är vackert och kollektivavtal är fult.

Landet där du blir vinnare eller förlorare.

Välkomna till en konferens där vi vågar tänka oss ett annat Sverige.

Ett land där solidaritet är vackert och girighet är fult.

Ett land där vi bryr oss mer om jordens överlevnad än att konsumera och spekulera mera.

Ett land där vi betraktar varandra som jämlika medborgare i stället för konsumenter på marknaden.

Det nya Sverige är synonymt med ökade klyftor och privatiseringar - och den nya regeringen visar tydligt vem som ska vara vinnare och vem som ska vara förlorare. Det blir dyrare att vara med i a-kassan och medlem i facket. Det blir billigare att vara förmögen och att anlita tjänstefolk. Sjukhus och statliga bolag ska säljas till privata vinstdrivande företag. Det är fritt fram att sälja ut även allmännyttans bostadsbestånd.

Den som tror på jämlikhet, solidaritet och gemensam välfärd behöver alltså en ny regering. Men det räcker inte med en ny regering. Vi behöver också en ny politik. Initiativet till Upprop för rättvisa och gemensam välfärd togs redan under det socialdemokratiska regeringsinnehavet, eftersom omställningen till det nya marknadsanpassade Sverige påbörjats redan då.

Uppropet var en reaktion på århundradets mest framgångsrika hjärntvätt. På 1980-talet körde Svenska Arbetsgivarföreningen och tankesmedjan Timbro igång sin nyliberala propagandamaskin. Budskapet var: Offentlig sektor är problemet. Marknaden är lösningen. Sagt och gjort. Sverige är nu tillsammans med Storbritannien det land inom EU som gått längst vad gäller avregleringar och privatiseringar. Låt oss ta ett djupt andetag och erkänna att vi blivit lurade. Marknaden har knappast löst några problem. Vad marknadsanpassningen åstadkommit är ett land av vinnare och förlorare. Målet är inte längre att tillgodose alla medborgares behov av välfärd utan att tillgodose aktieägarnas behov av vinst i de nya välfärdsbolagen. I denna omdefiniering av målet med verksamheten har även många kommunala och statliga bolag helt gått vilse.

Sverige var tidigare världsledande vad gäller låga elpriser och väl fungerande eldistribution.

Vinnare efter avregleringen blev elbolagen som nu gör miljardvinster. Förlorare blev konsumenterna, dvs alla vi andra.

Kommuner och landsting lägger ut äldreomsorg och kollektivtrafik på entreprenad. Vinnare är privata företag. Förlorare är personalen som pressas allt hårdare i orimliga arbetsvillkor. Förlorare är de äldre som inte hinns med. Förlorare är också resenärerna som får betala mer för kaotiska resor och i många fall försämrad trafiksäkerhet.

Fram till 1980 minskade inkomstskillnaderna i Sverige. Sedan dess ökar klyftorna igen. Vinnare är direktörerna vars inkomster ökar mest. Förlorare är ensamstående kvinnor med barn vars inkomster ökar minst.

Vi har lärt oss att spekulera mera. Att satsa våra besparingar och vår pension på börsen. Sedan ska vi ägna vår fritid åt att följa aktiekursernas spännande turer upp och ner. Satsar man rätt blir man vinnare. Satsar man fel och det inte bli någon pension till slut, ja då får man skylla sig själv. Men visst finns det vinnare: Fem procent av aktieägarna står för 77 procent av hushållens samlade aktieförmögenhet.

Ett solidariskt välfärdssamhälle tar lång tid att bygga upp, men går snabbt att riva ner. Nu vet vi vad som sker när välfärden överlämnas till marknadskrafterna. Och faktum är att det snart inte ens går att tala om en marknad. Vad vi nu ser är att privata monopol långsamt men säkert håller på att formeras. I Sverige och globalt. Veolia (fd Connex) kör bussar i Malmö, tunnelbanan i Stockholm och tåg i Norrland. Och i Danmark, Norge, Finland, Storbritannien, Belgien, Holland, Tyskland, Spanien, Frankrike, Polen, Tjeckien, Slovakien, Schweiz, USA, Kanada, Australien. Till exempel. Veolia är samtidigt världens största vattenbolag. Eon är idag ett av tre elbolag som dominerar elmarknaden i Sverige och Eon är för övrigt Europas största privata energiföretag.

Upprop för rättvisa och gemensam välfärd är en protest mot att den nyliberala privatiseringspolitiken sliter sönder den gemensamma välfärden, driver fram en social dumpning på arbetsmarknaden och en rovdrift på jordens begränsade resurser. Samtidigt. Att den nyliberala privatiseringspolitiken har blivit den enda vägens politik lokalt, nationellt och globalt. Samtidigt. Så om vi vill leva i ett annat land, i en annan värld behöver vi samarbeta och mobilisera över organisationsgränserna och över nationsgränserna. Samtidigt.

Vi som är här idag är medlemmar i olika organisationer med olika inriktning. Vad vi dock har kunnat enas om hittills är att gemensamt ställa oss bakom Upprop för rättvisa och gemensam välfärd. Frågan är om vi nu är beredda att gå vidare i ett fördjupat och förhoppningsvis även breddat samarbete.

Vi är här för att ta ställning till några frågor:

Vill vi fördjupa samarbetet inom ramen för Nätverket för gemensam välfärd?

I så fall: Vilka frågor vill vi driva tillsammans?

Vi representerar olika organisationer och är inte överens om allt, men låt oss fokusera på vad som förenar oss – och utifrån det agera tillsammans.

Och: Hur kan vi driva dessa frågor?

Nu laddar Svenskt Näringsliv och Timbro om. De har avsatt 12 miljarder i syfte att påverka opinionen. Massmedia är dessutom totalt borgerligt dominerad. Vad har vi att komma med? Vilka är våra gemensamma resurser?

Och slutligen: Vilka är våra visioner?

Hur kan den gemensamma offentliga sektorn vitaliseras, demokratiseras och mer offensivt verka för jämlik välfärd av hög kvalitet och för miljöhänsyn och rimliga arbetsvillkor – som vi skriver i uppropet.

Vår förhoppning är att när vi skils i morgon eftermiddag har vi en uppsättning goda idéer och en agenda för hur vi går vidare. Vi har förhoppningsvis en ny breddad samordningsgrupp som utgör kontaktlänken mellan de olika organisationerna. Vi har förhoppningsvis också en redaktionsgrupp. Och framförallt har övertygat varandra om att ett annat Sverige och en annan värld är möjlig.

Men först ska vi låta oss inspireras av våra danska och norska vänner som kommit längre än vi med att bygga samarbete i välfärdsnätverk. Och låt oss även inspireras av Norrköpingsexemplet. Här samarbetade Hyresgästföreningen, Attac (och vem mer…?) tillsammans med alla Norrköpingsbor som inte kunde acceptera att kommunens vatten såldes till Sydkraft (numera Eon). Med resultat att kommunen till slut köpte tillbaka vattnet.

Återigen välkomna till Norrköping och till välfärdskonferensen!

Mobilisering för Fackliga Rättigheter och Gemensam Välfärd

3 - 4 mars 2007 i Norrköping

budget

Lokalhyror samt Konferensservice 27 150Logi för inbjudna gäster 10 * 700 kr 7 000

Luncher för inbjudna gäster och talare 40 * 100 4 000

Middag för inbjudna övernattande gäster 20 * 400 8 000

Resor för gäster och talare 10 * 2 000 20 000

Annonsering 15 000

Avtackning av medverkanden 20 * 150 3 000

Utskick och porto till fackliga företrädare 100 * 20 2 000

Summa: 86 150

LO Facken i Norrköpings egeninsatser

Avsatta medel för aktiviteten 15 000

Administration samt planering och förarbeten av konferensen

Till föreläsare och debattörer vid

Mobilisering för fackliga rättigheter och gemensam välfärd i Norrköping 3-4 mars.

Varmt välkomna till konferensen!

Med detta brev vill vi som arrangörer berätta om syftet med mötet och vad vi önskar från dig.

Nätverket för gemensam välfärd bildades 2005 vid ett möte på ABF-huset i Stockholm och är ett samarbete mellan fackliga organisationer som SEKO, Byggnads, Transport och nya sociala rörelser som Attac och Miljöförbundet Jordens Vänner. Ett focus har varit opposition mot avregleringar och privatiseringar, ett annat har varit fackliga rättigheter. Hittills har nätverket bl. a gett ut en tidning, gjort en enkät till alla partier inför valet och även frågat ut partierna i Almedalen. Du kan läsa mer om detta på hemsidan HYPERLINK "http://www.gemensamvalfard.se" www.gemensamvalfard.se.

Vi ser med stor tillfredställelse att alltfler fackliga företrädare vill vara med i samarbetet. Den nya regeringen har börjat med ett frontalangrepp mot fackföreningarna och planerar nu att sälja ut statliga företag och en rad andra åtgärder som ökar klyftorna i Sverige. Vi ser Nätverket för gemensam välfärd som en mötesplats och ett forum för mobilisering mot detta.

Under det senaste året har det växt fram lokala samarbeten mellan olika organisationer, bl. a i Umeå, Stockholm, Malmö och Norrköping. Främst har det handlat om studiecirklar och manifestationer. Viss osäkerhet har rått i de fackliga leden om hur förbunden centralt ser på samarbete med nya sociala rörelser som Attac. Vi hoppas att konferensen i Norrköping ger en tydlig signal som öppnar upp för lokala samarbeten på fler platser lokalt i Sverige.

Det nationella samarbetet har letts av en samordningsgrupp. Många bra idéer har skapats; allt från konferenser, tidningar, debattartiklar till att mer systematiskt samla exempel på konsekvenser runtom i landet av avregleringar och de förändrade reglerna för a-kassan. De ekonomiska resurserna har dock omöjliggjort ett mer ambitiöst arbete. Vi bör under de kommande månaderna finna former för en mer stabil ekonomi för arbetet. För att stärka arbetet skulle en samordningsgrupp med bredare facklig förankring vara önskvärd.

Under lördag eftermiddag sker ett längre rådslag i grupper om vilka frågor som känns viktiga att samarbeta om. Vi önskar att ni medverkar i varsin av dessa grupper för att sedan ha det med er när dagen avslutas med panelsamtal på scenen. Panelsamtalet kommer att ledas av Lars Igeland från Miljöförbundet Jordens Vänner och Ann Louise Nilsson från Byggnads. De håller också i programmet under hela lördagen.

Under söndag eftermiddag fortsätter den viktiga diskussionen om det fortsatta samarbetet. Vi ska försöka knyta ihop säcken så att vi kan resa hem med en starkare gemensam strategi. Om du har möjlighet att vara kvar då är vi glada om du vill delta i dessa diskussioner.

Gunilla Andersson från Attac och xx från xxx håller i programmet på söndagen.

Med dessa ord vill vi åter välkomna er alla till Norrköping!

Gunilla Andersson Kent Tjäder,

PS För praktiska frågor om resor och boende tag kontakt med Kent på LO i Norrköping : mail och telefon…. DS

Bilaga: Programmet samt några frågor att fundera på:

Bilaga:

I din inledning önskar vi att du ger din och din organisations syn på avregleringar och privatiseringar, samt angreppen på fackföreningsrörelsen.I panelsamtalen kommer även dessa frågor upp:

Behövs ett Nätverk för gemensam välfärd och hur kan samarbetet i såfall stärkas?

Vilka frågor bör vi driva gemensamt?

Hur kan den offentliga sektorn vitaliseras och demokratiseras?

Mejl fr. Håkan S

Vi träffas ju den 3-4 mars för att prata politik. Jag tillhör de som hoppas få se stommen till en ny gemensam plattform (ett nytt upprop) ta form. En plattform som både fackligt aktiva och andra som vill försvara den gemensamma välfärden kan sluta upp bakom. Kan vi dessutom få fram en övergripande handlingsplan blir ju konferensens resultatet strålande. Se därför det här inlägget som en slags uppvärmning inför våra samtal i Norrköping. Jag börjar med det besvärligaste - ekonomin.

Börjar det inte bli dags att lägga nittiotalskrisen till handlingarna?

Ekonomi i stor skala är ett besvärligt ämne, lite tabubelagt. Nästan alla politiskt aktiva undviker frågan och förlitar sig på de sk experterna. Och bland dessa är det åtminstone i Sverige praktiskt omöjligt att hitta en enda som inte hyllar sanering, stabilisering och återhållsamhet när det gäller den offentlig sektor och finanspolitik. Marknaden ska göra jobbet (och skapa jobben). I många år nu har strider och debatter kring välfärden gjort halt vid den låsta vägbommen - finansieringen. Diskussioner om satsninngar, investeringar och utveckling inom välfärdssektorn har egentligen inte förekommit, om de inte handlat om olika sätt att spara pengar.

Visserligen ha vänsterns egen don Quixote - Johan Ehrenberg - vevat på mot regeringen Perssons ekonomiska politik, mot överskottmål. utgiftstak och fortsatt arbetslöshet, men väldigt få inom arbetarrörelsen har gått i svaromål. På Johans föredragsturnéer har man känt sig lycklig en stund. tänkt på gamla goda tider, applåderat artigt, men sedan gått hem och tagit på sig tagelskjortan igen nästa morgon.

Vi behöver inte diskutera vänsterpartiets 200 000 nya jobb eller alla de räkneexempel som Ehrenberg lagt fram.

Men vi måste kunna bli eniga om att "saneringen av statsfinanserna" faktiskt är genomförd - med råge. Kanske t.o.m att den i allt väsentligt var genomförd för 10 år sedan. Att staten och kommunerna är stadda vid mycket god kassa. Att långsiktiga och gemensamma satsningar på skola, vård, omsorg, infrastruktur och miljö är fullt möjliga att finansiera om den politiska viljan finns. Att långivarna skulle ställa sig på kö för att låna ut pengar om något kommunalt bostadsbolag i en storstadsregion till äventyrs skulle få för sig att bygga billiga hyresrätter till ungdomar och ensamstående. Att hindret kanske i första hand är tillgången på utbildad arbetskraft. Men hur ska unga människor våga satsa på denna typ av framtid om inte arbetarrörelsen klart och tydligt säger ifrån att vårt mål är att under kommande mandatperioder bygga ut den gemensamma sektorn; skolan, vården, omsorgen. Idag känns det nog tryggare att satsa på en fortsatt karriär inom MacDonalds.

Som jag ser det är en uttalad satsning på utveckling av den gemensamma sektorn det ansvarfulla och offensiva svaret på Urban Bäckströms förslag att dela ut statens pengar till de redan besuttna. Vi måste ju alla inse en sak - skattesänkningar är populära speciellt i ett läge när människor mäste börja se om sitt hus vad gäller privata arbetslöshets- och sjukförsäkringar. Jag håller med Johan Ehrenberg - den nuvarande situationen är en mardröm för arbetarrörelsen. Pappa har lämnat över nyckeln till sitt välförsedda barskåp till tonårsbarnen inför festen.

Det enda möjliga svaret måste vara att konstatera att den förda ekonomiska politiken de senaste tio åren varit alltför återhållsam, att man omvärderat situationen och är beredd att satsa på en utbyggnad av en solidarisk välfärdspolitik och en offentlig sektor som kommer hela folket till del. Det är ett sätt att skapa fler jobb och det är ett sätt att hålla ihop samhället. Det sistnämda är faktiskt också den bästa garantin för en fortsatt utveckling av näringslivet i Sverige. Kanhända kan två kommuner gå i bräschen - Malmö och Göteborg, och konkret visa hur en sådan satsning skulle kunna se ut? Vad säger Göran och Illmar?

Välfärdsstaten som framtidsprojekt

Välfärdsstaten av skandinavisk modell är fortfarande den mest civiliserade, jämlika och solidariska samhällsmodell som världshistorien skådat. Inget annat samhälle har skapat en så stor individuell frihet och valfrihet för en så stor del av sin befolkning. De nordiska länderna ligger även i topp vad gäller fungerande infrastruktur, produktivitet, samhällelig effektivitet, utbildningsnivå och folkhälsa. Vår modell svarar mot de krav som en högt utvecklad kapitalistisk marknadsekonomi ställer. Hela det komplex av ömsesidiga beroenden och behov av effektiva samarbetsformer som dagens organisationer och företag utmärks av, matchas helt enkelt bäst av vår typ av välfärdsstat.

När nu de borgerliga krafterna vill riva upp och försvaga dess strukturer, bit för bit, så handlar det om en slags överklassens ryggmärgsreaktion mot jämlikhetstanken. Det handlar om ideologi och egennytta. De ideologiska utsvävningarna om konkurrensens välsignelse, mångfald, valfrihet och prestationsstimulerande löneskillnader är inget annat än ideologi. Att staten är dålig på att driva företag är ren lögn. När det gäller infrastruktur t.ex spårbunden kollektivtrafik, energi- och vattenförsörjning finns det övertydliga erfarenheter, både här hemma och utomlands, att privatisering inneburit försämringar både för medborgarna och företagen. Den nu planerade utförsäljning av statliga aktier och innehav inom finanssektorn kommer att minska konkurrensen, inte alls förbättra den.

Kanhända är det dags att tala klarspråk, att säga att vi inte alls är främmande för tanken att återreglera elmarknaden och att om borgarna genomför sina planer att sälja ut välskötta statliga företag så är vi inte heller främmande för tanken att staten köper in sig i för samhällsutvecklingen viktiga privata företag för att ge dessa en långsiktigt stabil ägare eller att starta nya företag där man tycker att konkurrensen blivit för dålig. Detta innebär ju också att vår ståndpunkt måste vara att staten måste bli tydligare i sitt ägande, ge klara direktiv och betona ansvaret för den långsiktiga samhällsutvecklingen. I kvartalsrapporternas och de giriga direktörsbyråkraternas tid vore en sådan ståndpunkt en välsignelse för en stor del av svenskla folket, det är jag övertygad om.

Knäckfrågan - välfärdssektorn

Vad gäller daghem, skola, hälso- och sjukvård samt åldringsvård är situationen annorlunda. En majoritet av ledarskapet inom (s) och fackföreningsrörelsen menar att det avgörande för att behålla välfärden intakt är att dessa tjänster är solidariskt finansierade. Vem som utför tjänsterna är av sekundär betydelse. Man menar att det inom t.ex inom offentligt driven sjukvård finns en del "surdegar" som mår bra av lite konkurrens.

I grundfrågan är vi överens - den solidariska finansieringen är den avgörande punkten, och den är inte passerad. Det finns fortfarande en välfärdsstat att försvara. Men är det inte lite naivt att inte se varthän utvecklingen går? Kan vi inte se i mängder av kommuner att friskolesystemet skapar problem för den allmänna skolan eller att de stora vinstdrivande företagen som gett sig in i äldreomsorgen faktiskt inte har något nytt att komma med, bortsett från att de är duktiga på att skära ner personal? Finns det inte en stor risk att beställar-utförarsystemet skapar en i grunden improduktiv byråkrati med stora kostnader som följd?

När det gäller sjukvården måste vi faktiskt diskutera själva grundprinciperna - handlar det om en enkelt mätbar produktion av tjänster per tidsenhet eller handlar det om att rädda liv, bota sjukdomar och förbättra folkhälsan. Utgår vi från de övergripande målen så finns det ingen erfarenhet (internationell eller svensk) som talar för de privata alternativen. Dessa har ju i grunden en helt annan målsättning, nämligen att tjäna pengar. När S:t Görans Sjukhus i Stockholm såldes till Capio var det tänkt att bli ett flaggskepp för att visa den privata lösningens överlägsenhet. Så här skriver den enda person som mig veterligen detaljstuderat utvecklingen av S:t Göran, folkhälsorådet emeritus Göran Dahlgren:

"Mot denna bakgrund kan konstateras att St Görans sjukhus som vid offentlig drift producerat mycket god vård till ett lägre pris än flertalet andra offentligt drivna sjukhus sedan driften övertagits av Bure/Capio AB levererar samma goda vård men till ett pris som är högre än vid flertalet offentligt drivna sjukhus inom Stockholms läns landsting. Kommersialiseringen av driften vid detta offentligt finansierade sjukhus har således varit mycket kostsam för landstinget/skattebetalarna. Den som tjänat på denna kommersialisering är endast Capio AB som fått en god vinst - avkastning på insatt kapital - och en strategisk plattform för fortsatt expansion på den kommersiella vårdmarknaden."

(Läs hela hans analys "Offentlig eller privat sjuvård" som kan hämtas på vår hemsida, den är helt suverän.)

För oss som länge arbetat mot privatiseringar inom sjukvården är det oerhört frustrerande att i olika sammanhang stöta på dels samma beskrivning av verkligheten - svensk sjukvård har stora problem och fungerar inte som den ska - och samma lösning - om vi lägger ut verksamheter på entreprenad får vi konkurrens och mångfald. Var är bevisen, var är erfarenheterna, vad baserar sig denna uppfattning på? När det gäller daghem och åldringsvård är det förmodligen svårt att hitta internationella undersökningar och erfarenheter, eftersom man i de flesta länder varken har offentligt finansierad barnomsorg eller åldringsvård. men när det gäller sjukvården är läget ett annat - här finns mängder av utländska erfarenheter att studera.

Är det helt enkelt inte läge för att i klassisk svensk tradition kräva en stor och offentlig utredning om privatiseringspolitikens effekter och resultat? Inom skolan, barnomsorgen, äldreomsorgen och inom sjukvården. Och om inte regering eller riksdag vill göra det - skulle inte LO-TCO-SACO tillsammans kunna ta på sig uppgiften tillsammans med representanter för kommun- och landstingsförbunden? Vi har väl lite till mans varit anfäktade av nyliberal ideologi under 80- och 90-talet, men någon gång måste ju verkligheten få gälla i stället för kartan?

När det gäller privatiseringsbeslut som tagits inom infrastrukturen så finns det idag åtskilliga kommunpolitker som sliter sitt hår för att man sålde det kommunala energiföretagen för 7-8 år sedan. Jag tror att samma baksmälla kommer att drabba de landstingspolitiker som idag funderar på att sälja ut primärvård och sjukhus.

OK - jag hoppas att jag blåst lite syre på den pyrande ilska som finns inom oss alla. Det är läge för motoffensiv, det tycker i alla fall

Håkan


_____________________

Håkan Sundberg

----- Original Message -----

From: HYPERLINK "mailto:ga.javisst@telia.com" \o "ga.javisst@telia.com" Gunilla Andersson

To: HYPERLINK "mailto:gemensam_valfard_samordning@yahoogroups.com" \o "gemensam_valfard_samordning@yahoogroups.com" gemensam_valfard_samordning@yahoogroups.com

Cc: HYPERLINK "mailto:kent.tjader@bredband.net" \o "kent.tjader@bredband.net" Kent Tjäder

Sent: Monday, November 20, 2006 7:34 PM

Subject: konferensen mm

Hej

Kan berätta att jag var i Karlstad i lördags och höll ett föredrag på biblioteket om Nätverket för gemensam välfärd. Det fanns stort intresse och förhoppningsvis kommer det igång en grupp där också. Träffade på kvällen några attacare i Göteborg som samma dag varit i Stockholm på Socialistiskt Forum. Mycket folk och mycket prat om välfärd. Andreas delade ut info om Norrköpingskonferensen.Vad gäller programmet föreslår jag att vi lägger in 10 min Sweet dreams (som jag berättade om i mitt förra mail) efter lunch på lördagen som en energikick inför gruppsamtalen. För att det inte ska bli mindre tid för gruppsamtalen (60 min) föreslår jag att vi kortar ner kaffepausen till 20 min (i stället för 30 min), alternativt att panelsamtalet får 50 min i stället för 60 min. Jag föreslår också att hela Sweet dreams-föreställningen visas på kvällen och att vi då tar inträde för att finansiera den. Jag har inte fått nåt ordentligt besked om vad de vill ha betalt, men Anna sa att det är vänskapspris som gäller. När de uppträdde på Färnebo folkhögskola fick de visst 2000 kr. 

Något jag tänkt på vad gäller hela ekonomin är att de talare vi inbjudit samtidigt fått erbjudande om att ta med sig sin respektive, vilket jag förmodar därför lagts in i budgeten. Men, kanhända någon/några av dem trots allt föredrar att komma själva - och då får vi väl en slant över till annat?

Två småsaker: Föreslår något justerad rubrik: "Mobilisering för fackliga rättigheter och gemensam välfärd". Låter bättre tycker jag.

Och vad gäller punkten om vårt nätverk, som tydligen jag fick förtroendet att framföra, föreslår jag följande formulering till programmet:

"För ett solidariskt och ekologiskt hållbart samhälle! - Gunilla Andersson, Attac och Nätverket för gemensam välfärd"  

Tacksam för snabb respons från er alla - och även respons på Tjäders inlägg. Vi behöver komma till punkt. 

Gunilla

Gemensam VälfärdHej

Vidarebefordrar här den budget som Kent Tjäder tagit fram. En fråga till Kent: Har LO Idédebatt lämnat besked om hur mycket de kan satsa?

Andra frågetecken som kvarstår: Besked från Helle Klein, Ylva Thörn och Anna från MJV.

För övrigt kan jag berätta att jag häromdan talade en timme i telefon med Christer Wällivaara, internationell sekreterare på Byggnads. Det blev ett mycket bra samtal.

I tisdags hade jag ett möte med Anders Olesen, ordförande för Trä-Industri-Bygg i Köpenhamn och medlem i samordningsgruppen för det danska välfärdsnätverket samt ett antal fackliga ledare i Malmö från Byggnads, Handels, IF Metall, LO-sektionen, ABF och Ellie från MJV. Det var ett intressant och konstruktivt möte. Vi kommer att anordna ett öppet möte den 12 febr med medverkan från det danska nätverket (en tjej som är ordf för danska gy-elever), någon som just kommit hem från World Social Forum - och så jag från vårt nätverk. Syftet är detsamma som i Norrköping; att mobilisera flera organisationer och vanliga dödliga. Det blir förutsättningslösa samtal om vilka frågor vi kan samarbeta kring och hur vi kan jobba.

Gunilla


Hej.
Det är klart med Anna Hon stannar hela dan. Hon justerar rubriken lite.
Lars

Äntligen, äntligen börjar det röra på sig.

  I tisdags mötte jag Anders Olesen ordförande i Trä-Industri-Bygg,
Köpenhamn, på centralen i Malmö. Vi fortsatte sen till Folkets Hus
där vi mötte ordföranden för IF Metall Malmö, Handels Malmö, Byggnads
Malmö, en styrelseledamot i Transport Malmö och representanter för
Miljöförbundet Jordens Vänner och ABF. Syftet med detta informella
möte var att lyssna till erfarenheterna från det danska
välfärdsnätverket och att planera för ett nytt initiativ i Malmö.
Mötet blev mycket lyckat. Vi kom överens om att kalla till ett öppet
möte i februari, strax efter World Social Forum. Vi kommer att
kontakta fler organisationer - inklusive syndikalisterna. Som ni
känner till råder det stor irritation mellan LO och SAC, men jag
poängterade att om vi inte lyckas samarbeta brett blir det som på 70-
talet när vänstern bekämpade vänstern - och därmed öppnade vägen för
högern.

Igår anordnade LO-distriktet i Skåne (i Malmö)  ett möte om a-kassan.


17 borgerliga riksdagsledamöter var inbjudna. Ingen kom! Folk var
riktigt arga. Lars Svensson, ordförande i Byggnads Malmö och LO-
sektionen i Malmö, sa att nu är det dags för generalstrejk. Hoppsan!

Kan oxå berätta att på senaste måndagsupproret i Stockholm äntrade


våra kompisar talarstolen. I tidningen Internationalen kan man bl a
läsa: "Först ut bakom mikrofonen var Märta-Lisa Tillema,
socialsekreterare och SKTF-Nackas representant i Nätverket för
gemensam välfärd". Därefter talade Ulf Brandt, ordförande i Seko
Stockholm, Patrik Olofsson, styrelseledamot i Handels klubb 717 och
Olof Leijon, styrelseledamot i sektion 30, kommunal Stockholm.

Som väl de flesta av er vet var det mycket fokus på välfärdsfrågorna


när Socialistiskt Forum gick av stapeln 18 nov i Stockholm. Asbjörn
Wahl var där såklart!

I förra numret av tidningen ETC finns en artikel om vårt nätverk och


välfärdsnätverken i Danmark och Norge.

Programmet för välfärdskonferensen i Norrköping 3-4 mars är i det


närmaste spikat. Återkommer med mer info!

Och på torsdag är det ju som bekant demonstrationer i hela landet.


Håller tummarna för att folk går man ur huse...

Vi hörs!
Gunilla

Konferens
Därför bjuder vi in dig och din organisation till en välfärdskonferens på
Arbetets Museum i Norrköping helgen 3-4 mars 2007. Som värdar för
konferensen står LO-facken i Norrköping, och Nätverket för gemensam välfärd
(med stöd av LO Idédebatt). Vi hoppas att konferensen ska bli ett utmärkt
tillfälle att diskutera och organisera motståndet, nationell och lokalt.
Ledande fackliga representanter kommer, liksom aktiva medlemmar i de ideella
organisationerna i nätverket. Representanter från våra nordiska grannländer
som hunnit längre när det gäller bred folklig mobilisering mot nyliberal
politik deltar också.
(Formell inbjudan till konferensen kommer inom kort)

Kampanjtidning


I våras tog vi fram en kampanjtidning - Hallå! - som spreds i ca 25 000 ex
på 1:a maj, olika möten, och under Almedalsveckan i somras. Den kan laddas
hem från HYPERLINK "http://www.gemensamvalfard.se/index.php?page_id=17" http://www.gemensamvalfard.se/index.php?page_id=17
Tidningen fick mycket bra gensvar och nu vill vi göra en nytt nummer med
ambitionen att vara enkel och lättillgänglig. Temat skulle vara samma som på
konferensen, d v s mobilisering för fackliga rättigheter och gemensam
välfärd.
Några artikeluppslag:
- Facklig mobilisering mot ökade klyftor
- En stark gemensam sektor behövs för att klara miljön i framtiden
- Lagen om offentlig upphandling som ett verktyg för kollektivavtal och
etisk upphandling
- Internationella erfarenheter av privat sjukvård; det blir dyrare och sämre
- Elen blir dyrare samtidigt som EONs direktörer får allt fetare plånböcker
- I Danmark växer motståndet snabbt mot den borgerliga regeringen

Tidningen produceras under januari 2007 på ideell basis (liksom nätverkets


arbete i övrigt utförs av frivilliga krafter) och ansvarig är nätverkets
samordningsgrupp. Tryck- och distributionskostnader kommer vi dock inte
ifrån.

Frågan till er organisation är:

Kan ni tänka er att bidraga till produktionskostnaden genom att sätta in en
betald annons? (Storleksordningen 3-5000 kr)

Vill ni beställa en egen upplaga till era medlemmar? (Självkostnadspris ca 1


kr styck + distributionskostnad)

Har ni tips på bra material eller någon lämplig skribent?

Välkommen med svar till
Samordningsgruppen / Nätverket för gemensam välfärd
HYPERLINK "mailto:info@gemensamvalfard.se" info@gemensamvalfard.se

Minnesanteckningar från planeringsmöte Välfärdskonferensen 3-4 mars 2007

Närvarande: Roland Pettersson, HSO, Mårten Mellberg Arbetets Museum, Clas Corbelius, Attac samt Kent Tjäder, Lars Johanssson och Kerstin Lindgren, LO-facken i Norrköping.

Plats: Lokalen, Fackens Hus.

Planeringen av konferensen: - klara

Lördag: Kari Murtola

Asbjörn Wahl

Gunilla Andersson

Janne Rudén, SEKO

Söndag: Dan Holke, båda dagarna

SKTF

Ylva Thörn/Kim Öhman?Båda dagarna: Asbjörn Wahl

Dan Holke

Heli Kärkkinen. LO-idédebatt

Gunilla Andersson

Östgöta Coop, klart

Kinafilmen – Mats IF Metall, Internationellsek.

Rättvisefilmen – Kent hör med Fernando Carvahlo och Vetekornet

Försäkringsrådgivningen? Kari och Tjäder träffar Jan Jaani tisdag

Diskussionsledare 2 dagar Anna Jonsson, Jordens Vänner - klar

Ann-Louise, Byggnads?

Lördag kväll: (attac ordnar)

Lokal klar; Gjuteriet

Mat ordnas – anmäla sig betr mat

Enkel underhållning

Roland Pettersson: HSO medverkar vid bokbordsaktiviteter

Appeller: tillstånd – vid lastbryggan Arbetets Museum

Appell:

Tid: 3 min, Var: Lastbryggan

Tema: Gemensam välfärd

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soppcheck till soppluncherna lördag och söndag

Pressmeddelande

28 dec telefonkonferens

Vidtalade – vilka kommer till Norrköping?

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

Tisd 13/2 Vart tog vattnet vägen?

kl 18-20 Anika Agebjörn

Tisd 13/3 Vart tog kvinnokampen vägen?

K 17-19 Visning. Resan är inte slut. Fogelstad

Tisd 27/3 Facket på plats

Underrubrik???? Tjäder: kontaktar Mikaela på SKTF i Linköping och Peter Tollman, HTF

Tisd 17/4 Vart tog industrin vägen

Kl 14.30 -? Vernissage 14 April

Majevenemang Studieorganisatörerna bestämmer

Mårten: Lars Furulands bok : En handbok om svensk arbetarlitteratur

Mitten av januari skall program vara klar – till Mårten- som skickar ut + ringa?

I början av februari skall affisch sitta på arbetsplatsen.

Tips önskas om vem som pratar om industrin!

Nästa möte 18 januari kl 10.00, Arbetets museum, tidskriftshörnet

(då skall mejl vara klara).

Deltog gjorde Gunilla, Kent, Lars och Håkan

1. Norrköpingskonferensen

Beslöts att kontakta Helle Klein som talare i st
f Ursula Berge. Håkan ansvarar.

I övrigt är det inte klart med Ylva Thörn men


annars ska vi försöka få tag på någon annan från
Kommunal. Kent har ett alternativ, känd i
Östergötland.

Programmet är i allt väsentligt spikat. Lars har


skissat på en inbjudan, Håkan tar på sig att
jobba vidare med den.

Inbjudan bör gå ut i slutet på nästa vecka, även


om inte varenda person är spikad.

Kent framförde en viss ångest när det gäller


finansieringen. Han jagar skriftlig bekräftelse
från LO-idédebatt om de 30.000 man lovat ställa
upp med. Han ska skicka ut en budget på denna
lista.

Norrköpingsgruppen har möte 13:e dec och då ska


det mesta praktiska vara avklarat.

Kampanjtidningen

Lars har skissat på ett "tiggarbrev" för
annonsering och Håkan tittar vidare på detta.
Skickas sedan ut till lämpliga fackliga
organisationer tillsammans med ett ex av gamla
tidningen och även förstås inbjudan till
konferensen. Håkan ansvarar för utskicket (under
förusättning att alla skickar in lämpliga namn
och kontakter som det ska skickas till)

Innehåll. Grundskiss tas fram under jul, nyår,


trettonhelgen. Den tidigare redaktionen Andreas,
Jens (eller hur Jens?) och Håkan är nog beredda
att jobba igen. Skribenter finns. Några idéer:
Gunilla: "Vi borde få SEKO att skriva om elektriciteten"
Kent: "Jag ska prata med Sven Wärnström. han är still going strong."(Jubel)
Kent: "Greider skulle ju kommit till konferensen men får väl skriva istället".
Håkan: "Lars borde väl konna hitta någon som kan
skriva om de aktuella miljöfrågorna"

Nästa möte: torsdag 28 december 19.00.

Vi måste vara flitiga mailare fram tills dess. Det börjar dra ihop sig.

/Håkan


--
____________________________________________________
Håkan Sundberg
Sundbergs Mediaverkstad HYPERLINK "mailto:hakan%40sundbergs.net" hakan@sundbergs.net
Kungsgatan 35 HYPERLINK "http://www.sundbergs.net" http://www.sundbergs.net
441 31 Alingsås Phone: +46 322 634246
Sweden Fax: +46 322 634248

Pressmeddelande 2007-03-02

Mobilisering för fackliga rättigheter och gemensam välfärd
3-4 mars 2007, Arbetets museum, Norrköping

Stort tryck på välfärdskonferens


Motoffensiv mot privatiseringar och försämrade arbetsvillkor

Intresset är stort för helgens välfärdskonferens i Norrköping. Det är nystartade Nätverk för gemensam välfärd som tillsammans med LO-facken i Norrköping manat till motoffensiv över hela landet mot urholkning av arbetsrätt och utförsäljningen och nedmonteringen av den gemensamma välfärden.

- Hittills har vi över hundra föranmälda deltagare och anmälningarna bara fortsätter att strömma in. Det finns en uppdämd ilska och ett stort behov av en sån här samling, berättar Håkan Sundberg i samordningsgruppen för Nätverk för gemensam välfärd.

Bland deltagarna finns bl.a. Janne Rudén (ordförande SEKO), Tomas Gustavsson (andre ordförande Byggnads), Per Winberg (ordförande Transport), Mats Svensson (internationell sekreterare IF Metall), Gunilla Andersson (Attac) och Anna Jonsson (Miljöförbundet jordens vänner) – men också representanter för liknande initiativ i Norge och Danmark.

- Vi vill inleda en bred motoffensiv mot den nya regeringens angrepp på den gemensamma välfärden och hela den globala trend som finns att sälja ut offentlig välfärd, försämra arbetsrätt och reducera oss medborgare till kunder på en marknad, berättar Gunilla Andersson, medlem i Attac och en av initiativtagarna till Nätverk för gemensam välfärd.

- Med ideologiska förevändningar monteras det generella välfärdsystemet i Sverige nu ner steg för steg. Det är ett omfattande samhällsexperiment vars konsekvenser är svåra att överblicka. Följderna när det gäller ökade klyftor, allas lika rätt till fungerande välfärdstjänster, riskerna för en låglönemarknad, problem med långsiktighet och ekologisk hållbarhet – inget av detta har utretts på tillfredsställande sätt och många beslut fattas nu snabbt och utan bred förankring, menar Kent Tjäder i LO-facken i Norrköping.

- Vi vill skapa en bred motkraft mot den här utvecklingen. Men vi vill också sätta fart på debatten kring hur vi istället för att sälja ut och montera ner den gemensamma välfärden kan stärka och vitalisera den. Det handlar inte om att vrida klockan tillbaka. Hur kan välfärden förbättras? Hur kan välfärden här i Sverige kombineras med ekologisk hållbarhet och fattiga länders rätt till välfärd? För att lyckas med vår motoffensiv måste vi också förändra inriktningen inom EU och globalt, avslutar Gunilla Andersson.

Konferensen ”Mobilisering för fackliga rättigheter och gemensam välfärd” hålls på Arbetets museum i Norrköping.

Konferensen inleds lördagen den 3 mars kl 11.00 och pågår till söndagen den 4 mars kl 16.00. På kvällen den 3 mars arrangeras en fest på Kulturhuset Gjuteriet.

Fullständigt program finns på: http://www.gemensamvalfard.se

Deltagande i konferensen är gratis. Anmälan sker till info@gemensamvalfard.se. För ytterligare information kontakta:

Gunilla Andersson (Attac och nätverket Gemensam välfärd), ga.javisst@telia.com 073-5556160


Kent Tjäder (LO-facken i Norrköping), kent.tjader@bredband.net 011-128174

Anteckningar från samordningsgruppsmötet 16 augusti 2006

Närvarande: Lars Igeland (ordf), Gunilla Andersson, Gith Andersson, Klas Corbelius, Håkan Sundberg, Andreas Mattson (sekr).

Möte fack/GV i Stockholm 16/10

På LO:s/Attacs sommarläger i Brunnsvik i juni talade Gunilla med fackligt aktiva från
Byggnads, Transport, If Metall, Grafikerna och Elektrikerna som alla var
intresserade av samarbete både med Attac och Nätverket.

De jobbar nu gentemot sina förbundsledningar på att få till stånd ett informellt möte i Stockholm 16 okt med samtal mellan dem och företrädare för vårt nätverk om samarbete.

– Det är viktigt att vi blir fler på det mötet från Gemensam Välfärd, gärna med olika perspektiv!

Norrköpingsmötet 16/3

Ej ännu klartecken från Vanja L-W om deltagande; fortsatt påverkan där.

Planeringsmöte 22/8 i Norrköping. Info från det mötet på vårt kommande telefonmöte (se nedan).

Lokalt arbete: Stockholm

Stockholmsgruppen har gjort lokal variant av enkäten: Hittills med ganska magert resultat; i Stockholm har bara kd svarat hittills, medan det blev bättre utdelning i Nacka och Botkyrka. Pressmeddelanden till lokaltidningar mm planeras, med kommentarer på viktiga och uppseendeväckande delar av resultaten, och bifogade enkätresultat och ev kortfakta om privatiseringar i Stockholm. Lokala fackliga kanaler används också för spridning av resultaten.

A lägger ut Stockholmsenkäten på stora Gemensam välfärd-listan.

Almedalen, utvärdering

Bra att tunga partiföreträdare såg sig tvungna komma med svar på våra frågor, ta ställning.

Mp, Fi, och v – Vi bidrog till att de kanske skärper tonen i sina partier (vad gäller ’våra’ frågor).

Viktigt vara där för att helt enkelt träffa folk och prata med dem. Är möjligen kvällsmöten bättre att fokusera på nästa gång? (Hård konkurrens på seminarier.)

Viktiga fackliga kontakter knöts/fördjupades.

Enkäten

Gith delar med sig till samordningsgruppen av den insändare hon skrivit, med lokaltidningar som adressater, till oss andra.Håkan gör utkast på analys av svaren, avsedd för pressmeddelanden, under helgen. Synpunkter från övriga i samordningsgruppen!

Vi siktar på att få iväg brev med enkätresultaten och vår analys till fackförbund, avdelningar och LO-distrikt nästa vecka: Klas skickar adresser till Håkan, som gör utskicket.

Kontakt med Jens för att skriva något, eller att han pratar med någon som skriver – gärna i Aftonbladet! Vem skulle prata med Jens?

Danmark


Stora demonstrationer i Köpenhamn tidigare i somras, med stort deltagande, även av folk som normalt inte engagerar sig (t.ex invandrare), samt LO-toppar. Rörelsen kallas ’Genstart Danmark’ och vänder sig mot regeringens välfärdsprogram med repressivt innehåll (liknande Alliansens i Sverige).

Gunilla rapporterade från danska Socialpolitisk Förenings möte nyligen, kopplat till denna utveckling: Mycket inspirerande, och Danmark angelägna om samarbete och kunskapsutbyte med oss i Sverige. 2/9 blir det uppföljningsmöte i Köpenhamn. (A Wahl inbjuden vilket kan stimulera till mer fokus på privatiseringsfrågorna.) GA kommer vara där och kommer till dess försöka uppmuntra personer från svenska facken att delta.

Reflektion: Viktig fråga framöver för oss att diskutera hur vi får med oss människor på bred front, som i Danmark.

Europeiska nätverksmötet 27 oktober i Geneve.

Gunilla peppar företrädare för svenska fack att åka dit som observatörer.

Nätverkets ekonomi

Lars I lyfte frågan om behovet av pengar. Hur få medel från facken?

Vi kom fram till att det inte verkar lämpligt att försöka utverka pengar från fackförbunden förrän de är med oss ordentligt i samarbetet. Vad som ändå kan löna sig, eftersom det för fackens del tycks handla mycket om redovisning, är att presentera konkreta projekt för facken att diskutera ekonomiska satsningar på. Fackliga annonsen i vår tidning i våras är ett exempel på att det går.

Den aktuella översättningen (med layout/distribution) av Wahls skrift kunde i linje med detta möjligen finansieras med att fackförbunden syns tydligt i den, med logga eller annat. Gunilla presenterar, vid lämpliga tillfällen framöver, Wahls skrift för fackrepresentanter och hör vad de tycker.

Forum Syd

Gunilla har skickat underlag till Attacs Gemensamma Arbetsgrupps (GA) ansökan till Forum Syd om medel för verksamhet 2007. Se tidigare mejl på samordningslistan!

Nästa telefonmöte: 29/8, kl 21.00

Fokus: Norrköpingsmötet!

Samordningsgruppen  telefonmötesönd 28/1


Deltog Gunilla, Håkan, Lars, Gith, Klas, Kent

Bortglömd rapport:


Håkan åker till Umeå den 20 febr för offentligt föredrag. Stannar över natten så jag hinner prata ordentligt med gruppen där.

Anmälningar o inbjudningar


Lars skickar till organisationerna som deltog i Färnemomötet i höstas.
Norrköpingsgänget bearbetar lokalt inkl lokalpress
Håkan kontaktar Jens ang pressinfo övrigt
Fackliga och Daniel S har lovat sprida i sina resp organisationer
Affisch A4 pdf  håkan fixar + uppdatering av inbjudan klart senast tisdag

Programmet


Panelsamtalet - Anna ,Ylva , Janne , Daniel , Gunilla, Per Winberg (transport), Gustavsson(byggnads) samt kanske våra danska och norska gäster - det bli många. Gunilla menade att representanterna från Transport och Byggnads var viktiga - de har inte funnits med tidigare och har ingen egen talartid.
Moderatorer: Lars (tackade ja) och en till - Gunilla kontaktar Ann-Louise igen.

Fredag den 2 mars.


De som kommer (Norrköpingsborna + Lars och Gunilla åtminstone, kanske fler) träffas på Södra Hotellet kl 18.00

Dokumentation -


Norrköpingsborna kollar teknisk utrustning på muséet för bandning av föredrag. Håkan förhandlar med Gbg-kontakter ang filmning. Inga pengar tillgängliga. Gith talar med en fotograf.

Funktionärer och bokbord


Föreslogs att vi skulle ha ett gemensamt bokbord;  Nätverket, Attac, MJV. Inte så gott om plats. Gith försöker hitta lokala funktionärer.

En diskussion ang vad vi vill ha ut av det hela vidtog. De flesta instämde väl rätt mycket i den text som Gunilla skickat för en vecka sedan. Hon menade dock att vi redan innan konferensen måste peppa de fackliga organisationerna att ha med sig namn till samordningsgrupp och redaktion, så vi inte sitter med skägget i brevlådan kl 4 på söndag. Kent hade väl en mer fatalistisk inställning - det måste ordna sig när så många kommer.


 
Nästa möte sönd 11:e  feb 21.00

OBS ny teknik


Ring 0660 30 30 30

knappa in kod 1938

Protokoll Samordningsgruppen  telefonmötesönd 11/2
Deltog Gunilla, Håkan, Lars, Gith,  Kent

Anmälningar o inbjudningar


Konstaterades att ca 50 personer anmält sig (utom arrangörer och talare). Om en vecka ca skickar Håkan ut påminnelse till alla dessa.
Lars tar på sig att skriva ett brev till alla inbjudna och talare med lite tankar om vad konferensen syftar till.  För att få igång förberedelserna.
Jens kontaktas ang pressmedd. Lars och Håkan är reserver om Jens inte kan.

Programmet


Gunilla ber Kaj och Asbjörn nöja sig med 20 minuter+ 10 för frågor.
Gruppsamtal - varje panelmedlem (nedan) och moderatorerna bör finnas i var sin grupp. Det blir 9 grupper. Kent och Gith fixar platser att vara på. 1 sekreterare utses i varje grupp - gemensamvälfärdgänget får försöka ta på sig detta (t.ex Cecilia och Elin + samordningsgruppen.) Diskussionssammanfattning på blädderblock, 1 blad för varje grupp. Även blädderblock för kontaktsökning, idéer mm.
Panelsamtalet - Anna ,Ylva , Janne , Daniel , Gunilla, Per Winberg (transport), Gustavsson(byggnads) Moderatorer Lars o Ann-Louise.

Söndagens program.


Samordingsgruppen och  andra ansvariga samlas 9.00 för rådslag om läget och konferensens andra dag.
Sara Andersson får 10 minuter efter ordinarie föreläsningar men före gruppsamtalen för att presentera ESF 2008.
Gunilla jobbar fram en plan för hur grupperna bör se ut.
Gunilla kontaktar KG Westlund 08 - 789 49 13 och frågar om han kan vara moderator tillsammans med henne på söndag.

Dokumentation - troligtvis kommer en filmgrupp från Gbg. Håkan har lite koll.


Gith har fixat fotografer och håller i bokbordet.

Håkan meddelade att han snart kommer att publicera en text på gemensam_valfard och hemsidan om de politiska frågor ha tycker bör vara med i diskussionen om en ny plattform. Mötesdeltagarna såg fram mot detta med stor spänning och förtjusning.


 
Nästa möte sönd 25:e  feb 21.00

OBS ny fantastiskt bra teknik (Tack Lars!)


Ring 0660 30 30 30
knappa in kod 1938

Yüklə 39,43 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə