Fosfor a kyselina fosforečná FosforYüklə 22,96 Kb.
tarix27.02.2018
ölçüsü22,96 Kb.
#28380

Fosfor a kyselina fosforečná
Fosfor je nekovový prvek, vyskytující se v přírodě pouze ve formě sloučenin. V nich se běžně setkáváme s fosforem v mocenství P+5.

V přírodě se setkáme pouze se sloučeninami fosforu P2O5. V zemské kůře se fosfor vyskytuje poměrně hojně, je 11. prvkem v pořadí výskytu a jeho koncentrace se průměrně odhaduje na 1 – 1,2 g/kg. V mořské vodě je jeho koncentrace velmi nízká, pouze 0,07 mg P/l, ve vesmíru připadá na jeden atom P přibližně 3 miliony atomů H2.


Minerály:

Apatit - směsný fosforečnan vápenatý o složení: Ca5(PO4)3X (X= OH-, F-, Cl- ). Apatit slouží jako základní surovina pro výrobu fosforu a především jeho sloučenin, fosforit Ca3(PO4)2, fluoroapatit Ca5(PO4)2F, wavelit 3 Al2O3.2 P2O5.12 H2O a vivianit Fe3(PO4)2.8 H2O.

Dále se fosfor vyskytuje ve všech živých organizmech na Zemi, je především uložen v kostech a zubech, ale je složkou důležitých organických molekul jako DNA a RNA, energetických přenašečů (ADP, ATP) a je obsažen ve většině tuků, neboli lipidů.


Elementární fosfor se vyskytuje ve 3 alotropních modifikacích – bílý, červený a černý fosfor.
Bílý fosfor je tvořen z molekul P4, které jsou příčinou jeho vysoké reaktivity.

Vlastnosti: měkká látka nažloutlé barvy (někdy se proto označuje jako žlutý fosfor), lze krájet nožem; je jedovatý a na vzduchu samozápalný. Ve tmě jeho páry fosforeskují (dochází k oxidaci par vzdušným O2 a přitom vydává světlo). Pro dlouhodobější uchovávání musí být ponořen ve vodě, která brání jeho samovolnému vzplanutí. Je nerozpustný ve vodě, ale dobře se rozpouští v sirouhlíku CS2. Bílý fosfor je velmi reaktivní látka, která se již za pokojové teploty slučuje s mnoha prvky a látkami. V teplém roztoku hydroxidu draselného KOH se rozpouští za vzniku dihydrogenfosforečnanu draselného KH2PO4 a fosfanu PH3.

Použití: výroba samozápalných leteckých pum a dělostřeleckých granátů (způsobuje těžké popáleniny a zároveň je velmi obtížné jej uhasit, jedině ponořit do vody). Toxických vlastností bílého fosforu se dodnes využívá při výrobě jedovatých nástrah na krysy a jiné hlodavce. Bílý fosfor se také využívá k výrobě farmaceutických preparátů.

Červený fosfor Pn:

Vzniká zahřátím bílého fosforu na 250 ºC v uzavřené nádobě pod tlakem v inertním prostředí. Tato přeměna probíhá i za normálních působením světla, ale velmi pomalu.Vlastnosti: na vzduchu neomezeně stálý, není rozpustný v polárních ani nepolárních rozpouštědlech, má teplotu tání 597 °C, není jedovatý a s většinou prvků se slučuje až při vyšších teplotách, polymerní.
Použití:

Přesto, že není samovznětlivý, je červený fosfor schopen vzplanout při silnějším lokálním zahřátí, vyvolaném např. mechanickým třením. Díky této vlastnosti je červený fosfor dodnes základní surovinou pro výrobu běžných kuchyňských zápalek a různých pyrotechnických potřeb, jako jsou roznětky.

Červený fosfor je výchozí sloučeninou pro přípravu téměř všech sloučenin obsahujících fosfor.


Černý fosfor

Vznik: zahříváním červeného fosforu pod tlakem za teploty přes 400 ºC nebo zahříváním bílého fosforu za teploty 200°C a tlaku 12 000 atmosfér nebo pohodlněji zahříváním bílého fosforu za teploty 380°C a přítomnosti jemně rozptýlené kovové rtuti.

Vlastnosti: stálý, fyzikálními vlastnostmi připomíná kovy, má kovový lesk, je tepelně i elektricky dobře vodivý a má polymerní strukturu. Chemickými vlastnosti se velmi podobá červenému fosforu, ale na vlhkém vzduchu se oxiduje rychleji. Ze všech tří modifikací je černý fosfor do teploty 550°C termodynamicky nejstabilnější modifikací.

Použití: Díky svých kovových vlastností se nejvíce využívá v elektrotechnice při výrobě polovodičů typu N (negativních), které mají tzv. elektronovou vodivost.


Výroba fosforu:

Redukcí fosforečnanů koksem (uhlíkem) za přítomnosti křemenného písku.

Ca3(PO4)2 + 3 SiO2 → 3 CaSiO3 + P2O5

2P2O5 + 10 C → 10 CO + P4Postup:

Fosfor se spaluje v elektrické obloukové peci za vysoké teploty (okolo 1300°C). V tavenině těká jako molekula P4 a je zachycován po kondenzaci ve vodě jako bílý fosfor.


Další využití:

1) rostlinná hnojiva

2) Vápenaté a sodné fosforečnany se přidávají do zubních past.

3) Součást odrezovacích roztoků pro odstraňování korozních produktů z povrchu železných konstrukcí, protože velmi snadno reagují s oxidem železitým Fe2O3.

4) změkčování vody - sodné soli kyseliny fosforečné se uplatňují jako součást prášků na praní nebo prostředků na mytí nádobí v automatických myčkách (Na3 PO4)

5) v potravinářství při výrobě sýrů a nakládání šunky Na2HPO4

6) Fosforečnany amonné (NH4)2HPO4 a NH4H2PO4 slouží v zemědělství jako velmi účinná hnojiva. Přidávají se také jako samozhášecí přísada do celulózy s cílem zmenšit hořlavost výsledných výrobků (divadelní kulisy).
Kyselina fosforečná
Vlastnosti:

Je středně silná, trojsytná minerální kyselina. Koncentrovaná kyselina fosforečná je těžká, viskozní kapalina s velmi vysokým bodem varu. V pevném stavu je to bezbarvá krystalická látka (bezbarvé, tvrdé, kosočtverečné, hygroskopické krystalky, jejichž rozpouštěním ve vodě vzniká 85% roztok), bod varu 213oC, teplota tání 42oC, hustota 1,19 g/cm3.


Použití:

Při zpracování ropy a při úpravě kovů, výroba nealkoholických nápojů (obsahuje ji například Coca-Cola) a při výrobě zubních tmelů, důležitou surovinou pro výrobu tzv. trojitého superfosfátu.Příprava: reakcí oxidu fosforečného s vodou 2 P2O5 + 6 H2O → 4H3PO4


Výroba kyseliny fosforečné:

1) termickým (tepelně) spalováním roztaveného fosforu ve směsi vzduchu a vodní páry

P4 + 5 O2 → 2P4O52 P2O5 + 6 H2O → 4 H3PO4

2) extrakčně - tzv. mokrý proces reakcí kyseliny sírové s přírodním fosfátem:

Ca5(PO4)3F + 5 H2SO4 + 10 H2O → 3 H3PO4 + 5 CaSO4·2 H2O + HF
Yüklə 22,96 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə