Fġqh təLĠMĠYüklə 3,35 Kb.

səhifə11/92
tarix08.03.2018
ölçüsü3,35 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   92

 
 
44
 
 
 fiqh təlimi 

 
Yuyulduqdan  sonra  paltarda  qalan  qanın  solğun  ləkəsi  –  belə  ki, 
qanın özü deyil, ləkəsi olub yumaqla aradan getmir – pakdır.
1
 

 
Ġnsanın qusmağı, istər südyeyən uĢağın olsun, istər həm süd yeyən, 
həm də yemək yeyən uĢağınkı, istərsə də böyük insanın, pakdır.  
 
 
SUALLAR: 
1. Spirtin napaklığının meyarı nədir? 
2. Dinin zərurətlərinin inkarı hansı halda küfrə bais olur? 
3. Kitab-əhli kimlərdir? 
4. Paklıq-napaklıq baxımından bəhailərin hökmü nədir? 
5. Haram yolla cünub olan şəxsin hökmü nədir? 
6. Yuyulduqdan sonra paltarda qalan qan ləkəsinin hökmü nədir? 
 
 
                                         
1
 Şəri suallara cavab, 218-ci sual 


 
 
45
 
 
 fiqh təlimi 
DOQQUZUNCU DƏRS 
NƏCASƏTLƏR (3) 
 
-Bir Ģeyin napak olmasının sübuta yetirilməsi yolları  
-Pak Ģeylərin napak olması Ģərtləri  
-Nəcasətlərin hökmləri  
-Vasvasalıq və onun müalicə üsulları 
2. Bir Ģeyin napak olmasının sübuta yetirilməsi yolları.
1
 
 
 
 
 
 
 
Diqqət: 

 
Büluğ  çağına  yaxınlaĢan  uĢaq,  ixtiyarında  olan  bir  Ģeyin  napak 
olduğunu desə, onun sözünü qəbul etmək lazımdır. BaĢqa sözlə desək, 
bu barədə onun sözünə etibar etmək lazımdır.
2
 
 
 
 
 
 
                                         
1
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Təharət bölümü, 11-ci məsələ 
2
 Şəri suallara cavab, 26-cı sual 
Bir Ģeyin napak olması 
3 yolla sübuta yetirilir 
1. Ġnsanın özü bir Ģeyin napak 
olduğuna əmin olsun 
2. Bir Ģəxs, ixtiyarında olan Ģeyin 
napak olduğunu bildirsin 
(məsələn, ev sahibi, satıcı və xidmətkar) 
3. Ġki adil Ģəxs bir Ģeyin napak 
olduğuna Ģahidlik versin. 


 
 
46
 
 
 fiqh təlimi 
4.
 
Pak Ģeylərin napak olması Ģərtləri
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diqqət: 

 
Rütubətin keçməsində meyar budur ki, iki Ģey bir-birinə toxunduğu 
zaman rütubət, rütubətli əĢyadan o biri əĢyaya sirayət etsin.
2
 

 
Əgər yaĢ parçanın və s. bu kimi əĢyaların müəyyən bir yeri napak 
Ģeyə dəysə, yalnız həmin yer napak olur və onun digər yerləri pakdır.
3
 

 
Əgər  ağıza  alınan  su,  damağda  quruyub  qalmıĢ  qan  hissəciklərinə 
dəysə,  sonra  ağızdan  xaric  edilsə,  pak  hökmündədir.  Hərçənd  ki, 
ehtiyati-müstəhəbə  görə  ondan  çəkinmək  lazımdır.  Həmçinin  bu  qan 
hissəciklərinə  dəyən  yemək  napak  deyil  və  bu  yeməyi  udmağın 
maneəsi yoxdur. Bu halda ağız boĢluğu da pakdır.
4
 

 
Nəcasətin  özünə  toxunaraq  napak  olan  Ģey  (fiqhdə  “birinci  napak 
Ģey”  adlanır)  əgər  pak  bir  Ģeyə  dəysə,  onlardan  biri  rütubətli  olduğu 
                                         
1
Şəri suallara cavab, 222, 286 və 282-ci suallar. Rəhbərdən soruşulan suallar, 
Təharət bölümü, 11-cu məsələ.  
2
 Şəri suallara cavab, 211-cı sual 
3
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Təharət bölümü, 16-cı məsələ 
4
 Şəri suallara cavab, 286 və 282-ci suallar 
Pak bir Ģeyin napak 
olmasının 4 Ģərti var 
1. Pak bir Ģey nəcasətə və ya napak 
bir Ģeyə dəysin 
2. Hər ikisi, ya onlardan biri 
rütubətli olsun 
4. Bədənin daxilində biri digərinə 
dəyməsin 
3. Rütubəti birindən digərinə keçsin 


 
 
47
 
 
 fiqh təlimi 
halda o pak Ģeyi napak edir. Ġkinci napak Ģey əgər pak bir Ģeyə dəysə 
ehtiyati-vacibə görə o pak Ģeyi napak edir. Lakin üçüncü napak Ģey bir 
Ģeyə dəyməklə onu napak etmir.
1
 
4. Nəcasətlərin hökmləri 
1)
 
Nəcasəti və ya napak bir Ģeyi yemək və içmək haramdır. Həmçinin 
nəcasət  və  ya  napak  olduğu  bilinməyən  bir  Ģeyi  baĢqasına  yedizdir-
mək və içizdirmək olmaz.  Lakin əgər insan bir nəfərin napak bir ye-
mək  yediyini  və  ya  napak  bir  paltarda  namaz  qıldığını  görsə,  onun 
napak olduğunu o Ģəxsə demək lazım deyildir.
2
 
2)
 
Paltarın  napak  olduğunu  paltar  yuyan  Ģəxsə  demək  lazım  deyil. 
Lakin paltarın sahibi, onun paklandığına əmin olmayana qədər, ondan 
pak bir paltar kimi istifadə edə bilməz.
3
 
3)
 
Əgər qonaq gedən Ģəxs, ev sahibinin qida məhsullarından və iĢəri-
sində yemək yeyilən qab-qacaqından qeyri bir əĢyanı napak etsə, bunu 
ev sahibinə bildirməsi lazım deyildir.
4
  
5. Vasvasalıq və onun müalicə üsulları. 
Napaklığa  qarĢı  çox  həssas  olan  vasvas  insanlar,  bu  ruhi  xəstəlikdən 
xilas olmaq üçün aĢağıdakı tövsiyələrə əməl etməlidirlər: 
1)
 
Pak və napaklıq arasında tərəddüddə qaldıqda müqəddəs Ģəriətimiz 
əĢyaların  paklığına  hökm  verir.  Yəni,  əgər  müəyyən  bir  Ģeyin  napak 
                                         
1
Şəri suallara cavab, 283-cü sual. Rəhbərdən soruşulan suallar, Təharət 
bölümü, 11-cu məsələ.   
2
Rəhbərdən soruşulan suallar, Təharət bölümü, 18-ci məsələ  
3
 Şəri suallara cavab, 222-ci sual 
4
 Şəri suallara cavab, 282-ci sual 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   92


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə