Fġqh təLĠMĠYüklə 3,35 Kb.

səhifə28/92
tarix08.03.2018
ölçüsü3,35 Kb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   92

 
 
118
 
 
 fiqh təlimi 
varisindən icazə almaq lazım deyil. Yəni, varisin az yaĢlı uĢaq olması, 
meyyitə aid iĢlərin görülməsi üçün maneə törətmir. Deməli, əgər mey-
yitin bir neçə azyaĢlı övladı olsa və qəyyumu da olmasa, ona yaĢadığı 
evində qüsl vermək və kəfənləməyin heç bir maneəsi yoxdur
1

• Dəfn mərasimində qadınların iĢtirak etməsinin heç bir eybi yoxdur
2

 
SUALLAR: 
1. Meyyit namazının qaydasını izah edin. 
2.  Pişnamazının  şərtlərinə  malik  olmayan  şəxs  bir  mömin  üçün 
qılınan meyyit namazına pişnamaz dayana bilərmi? 
3. Qəbrləri iki və ya daha artıq mərtəbəli qazmaq olarmı? 
4. Meyyit qüslü və kəfən hansı şəhid üçün vacib deyil? 
5. Edam olunan müsəlmana meyyit namazı qılınmalıdır? 
6. Qüsl, kəfən və dəfn işlərində meyyitlə bu işləri görən şəxsin eyni 
cinsdən olması şərtdirmi? 
 
 
  
                                         
1
 Şəri suallara cavab, 228-ci sual.  
2
 Şəri suallara cavab, 224-cü sual. 


 
 
119
 
 
 fiqh təlimi 
 
ĠYĠRMĠ BEġĠNCĠ DƏRS 
TƏYƏMMÜM (1) 
- Hansı hallarda təyəmmüm edilir  
- Nəyin üzərində təyəmmüm etmək düzgündür  
-Təyəmmümün qaydası  
- Cəbirə təyəmmüm  
1.Hansı hallarda təyəmmüm edilir: 
I.  Dəstəmaz  almaq  və  ya  qüsl  etmək  üçün  su  əldə  etmək  mümkün 
olmasa. Yaxud ümumiyətlə su olmasa və ya su olsa da, dəstəmaz alan 
və  ya  qüsl  edən  Ģəxs  onu  əldə  edə  bilməsə.  Məsələn,  suyu  quyudan 
çəkmək üçün bir vasitə olmasa.  
II. Suyun istifadəsi insanın səhhəti üçün ziyanlı olsa.  
III. Əgər insan qorxuya düĢsə ki, suyu dəstəmaz və qüsl üçün istifadə 
edərsə, özü və ya ondan asılı olan insanlar susuz qalarlar.  
IV.  Ġnsan  mövcud  su  ilə  namaz  qılmaq  üçün  bədən  və  ya  paltarını 
paklasa.  
V.  Sudan  və  ya  suyun  qabından  istifadə etmək  haram  olsa;  məsələn, 
su və ya qab qəsbi olsa.  
VI. Namaz vaxtı dar olsa ( namaz vaxtının qurtarmasına çox az qalsa) 
və insan dəstəmaz alacağı və ya qüsl verəcəyi təqdirdə namazın hamı-
sı və ya bir hissəsi namazın vaxtından xaric qılınarsa
1
.  
 
                                         
1
Rəhbərdən soruşulan suallar, Təharət bölümü, 128-ciməsələ. 


 
 
121
 
 
 fiqh təlimi 
Diqqət:  
• Əgər dəstəmaz almaq və ya  qüsl verməyin insana zərəri olsa (yəni, 
suyun  istifadəsinin  zərəri  olsa),  yaxud  bunları  yerinə  yetirmək  üçün 
insan məĢəqqətə düĢsə, dəstəmaz və  ya  qüsl əvəzinə təyyəmmüm et-
mək lazımdır. Belə ki, dəstəmaz alsa və ya qüsl versə, düz deyil (yəni, 
bahildir).
1
   
• Ġnsan dəstəmaz və ya qüslün ona zərəri olduğunu (məsələn, xəstələ-
nəcəyini)  bilsə,  təyəmmüm  edə  bilər  və  bu  təyəmmümlə  qılınan 
namaz düzdür. 
Əgər  bu  təyəmmümlə  namaz  qılmazdan  öncə  dəstəmaz  və  ya 
qüslün ona zərəri olmadığını bilsə, onun təyəmmümü  bahildir. Lakin 
əgər bunu namaz qıldıqdan sonra bilsə, qüsl və ya dəstəmaz alıb vacib 
ehtiyata görə namazını yenidən qılmalıdır
2
.  
•  Gəcə  yarısı  qüsl  verməyin  çətinliyi  qüslü  tərk  etmək  üçün  Ģəri  üzr 
hesab  olunmur.  Deməli  əgər  qüsl  verməyin  zərəri  və  ya  məĢəqqəti 
yoxdursa,  hansı  Ģəkildə  mümkündürsə  qüsl  vermək  vacibdir.  Yalnız 
zərəri və ya məĢəqqəti olduğu təqdirdə namazqılan təyəmmüm etmə-
lidir
3

• Əgər cənabətli Ģəxsin bədənini və paltarını paklamağa, yaxud paltarı-
nı dəyiĢməyə kifayət qədər vaxtı olmasa, həmçinin hava soyuq olduğu 
üçün  paltarsız  namaz  qıla  bilməsə,  bu  Ģəxs  cənabət  qüslü əvəzinə  tə-
                                         
1
 Şəri suallara cavab,216.212,213,və ya 215-ci suallar.  
2
 Şəri suallara, 218-ci sual.Rəhbərdən soruşulan Təharət bölümü, 121-cu 
məsələ.  
3
 Şəri suallara cavab, 215-ci sual. 


 
 
121
 
 
 fiqh təlimi 
yəmmüm edib həmin napak paltarla namazını qılmalıdır. Bu namazın 
qəzasını qılmaq vacib deyil
1

• Əgər namaz vaxtı dar olsa və namaz qılan Ģəxs nigaran olsa ki, qüsl 
verəcəyi və  ya dəstəmaz alacağı təqdirdə namazının hamısı və  ya bir 
hissəsi  namaz  vaxtından  xaric  olacaqdır, təyəmmüm  edib  namaz  qıl-
malıdır
2

• Əgər yuxuda ikən insandan bir rütubət xaric olsa və oyanıb paltarını 
nəm  görsə,  lakin  heç  bir  Ģey  xatırlamasa,  bu  halda  əgər  həmin  Ģəxs, 
ondan xaric olan ruhubətin məni olduğunu dəqiqləĢdirsə, cənabətlidir 
və  qüsl  verməlidir.  Əgər  namaz  üçün  vaxt  azdırsa,  bədənini  pakla-
dıqdan sonra təyəmmüm edib namaz qılmalı və sonrakı namazlar üçün 
qüsl  verməlidir.Amma  əgər  bu  Ģəxs  ondan  xaric  olan  rutubətin  məni 
olduğunu dəqiqləĢdirə bilməsə, cənabətli deyildir
3

Təharətin  (dəstəmazlı  və  ya  qüsllü  olmaq)  Ģərt  olmadığı  iĢlər 
üçün (məsələn, imamzadələri ziyarət etmək)  qüsl əvəzinə təyəmmüm 
etməyin  nə  dərəcədə  düzgün  olması  Ģübhəlidir.  Lakin  əgər  qüsl  ver-
mək  məĢəqqətlidirsə,  müstəhəb  qüsllərin  əvəzinə  savaba  yetiĢmək 
ümidi ilə təyəmmüm etməyin maneəsi yoxdur
4
.  
                                         
1
 Şəri suallara cavab, 162-ci sual  
2
 Rəhbərlərdən soruşulan suallar, Təharət bölümü, 131-cu məsələ. 
3
 Şəri suallara cavab, 215-ci sual. 
4
 Şəri suallara cavab,213-cü sual.  
Dostları ilə paylaş:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   92


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə