Fġqh təLĠMĠYüklə 3,35 Kb.

səhifə34/92
tarix08.03.2018
ölçüsü3,35 Kb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   92

 
 
144
 
 
 fiqh təlimi 
3.Bu  hallarda  namazqılanın  bədənin  və ya  paltarının  pak  olması 
Ģərt deyil: 
-  Əgər  namazqılanın  bədəni  və  ya  paltarı  yara,  çiban  və  cərrahiyyə 
nəticəsində qana bulaĢarsa; 
- Əgər namazqılanın bədənində və ya paltarındakı qan dirhəmin (keç-
miĢdə gümüĢ pul vahidi) ölçüsündən (barmağın bir bəndi ölçüsündən) 
kiçik olarsa; 
-  Əgər  namazqılanın corabı  və  s.  bu  kimi  övrəti  örtmək  üçün  kifayət 
etməyən geyimləri napak olarsa
- Napak bədən və ya paltarla namaz qılmaq məcburiyyətində qalarsa
I.  Namazqılanın  bədəni  və  ya  paltarı  yara,  çiban  və  bədənin  kəsil-
məsi nəticəsində qana bulaşıbdır. 
  Əgər  namazqılanın  bədəni  və  ya  paltarı  yara,  çiban  və  ya  bədənin 
kəsilməsi nəticəsində qana bulaĢıbdırsa və hər dəfə bədəni, yaxud pal-
tarı  paklamaq  onun  üçün  çətindirsə,  həmin  Ģəxs  sağalana  qədər  qana 
bulaĢmıĢ paltarda namaz qıla bilər. Qanlı irinə bulaĢan paltarın və ya-
ranın üzərinə qoyulan və nəticədə napak olan dərmanın da hökmü be-
lədir
1

IINamazqılanın bədənində və paltarındakı qan dirhəmin ölçüsün-
dən kiçikdir. 
1. Əgər namazqılanın bədəni və ya paltarı birincı bənddə qeyd olunan 
səbəblərdən qeyri səbəblər nəticəsində qana bulaĢarsa və onun ölçüsü 
                                         
1
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü, 112-ci məsələ. 


 
 
145
 
 
 fiqh təlimi 
Ģəhadət  barmağın  bir  bəndindən  kiçik  olsa,  namaz  üçün  maneəsi 
yoxdur
1

2. Dirhəmdən kiçik olan qanın Ģərtləri aĢağdakılardır: 
1) Bu qan heyz qanı olmamalıdır: 
Heyz  qanının  zərrəsi  belə  namazqılanın  bədənində  və  ya  paltarında 
olsa, namazı batildir. 
Vacib ehtiyata görə, nifas qanı və istihazə qanı da bu hökmdədir. 
2) Ġt və donuz kimi zatən napak (nəcisul-eyn) olan heyvanların, əti ha-
ram olan heyvanların və Ģəri qaydada kəsilməyən heyvanın qanı olma-
malıdır. 
3) Kənardan bu qana rütubət (su) dəyməməlidir. Lakin əgər ona dəyən 
rütubət qanla tamamilə qarıĢsa və barmağın bir bəndindən artıq ölçüdə 
yayılmasa, belə bədən və paltarla qılınan namaz düzdür. Əks təqdirdə, 
vacib ehtiyata görə qılınan namaz batildir
2

III.  Namazqılanın  corabı  və  s.  bu  kimi  övrəti  örtmək  üçün  kifayət 
etməyən geyimləri napakdır. 
1. Əgər namazqılanın corabı, əlcəyi, araqçını və s. bu kimi övrəti ört-
mək üçün kifayət etməyən kiçik geyimləri, həmçinin üzük, qolbaq və 
s.  bu  kimi  əĢyaları  nəcasətə  (zatən  napak  olan  Ģeylərə)  dəyib  napak 
olsa, belə halda namaz qılmağın maneəsi yoxdur
3

                                         
1
 Rəhbədən soruşulan suallar, Namaz bölümü, 113-cü məsələ. 
2
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü, 114 və 115-ci məsələlər. 
3
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü, 112-ci məsələ. 


 
 
146
 
 
 fiqh təlimi 
2. Əgər cib dəsmalı, çanta, bıçaq və s. bu kimi insanın üstündə gəzdir-
diyi əĢyalar napakdırsa və onlardan övrəti örtmək üçün istifadə etmək 
kifayət etmirsə, onlarla namaz qılmağın eybi yoxdur
1

IV.  Namazqılan  napak  bədən  və  ya  paltarda  namaz  qılmaq məcbu-
riyyətindədir. 
Əgər insan havanın soyuq olması, suyun olmaması və s. bu kimi sə-
bəblərə görə napak bədən və ya paltarla namaz qılmaq məcburiyyətin-
də qalsa, qıldığı namaz düzdür
2

 
SUALLAR: 
1.
 
Kişilər qızıl zinət əşyalarından heç kim görməsə belə istifadə edə 
bilərlərmi? 
2.
 
Kişilər ağ qızıldan üzük taxa bilərlərmi? 
3.
 
Hansı  hallarda  namazqılan  napak  bədən  və  ya  paltarla  namaz 
qıla bilər? 
4.
 
Dirhəmdən kiçik olan qanın şərtləri hansılardır? 
5.
 
Üstündə  napak  cib  dəsmalı  olan  namazqılanın  namazı  batildir-
mi? 
6.
 
Əgər  namaz  vaxtının  əvvəlindən  axırınadək  namazqılanın  bur-
nundan və ya ağzından qan gəlsə, qıldığı namazın hökmü nədir?  
 
 
                                         
1
 Şəri suallaracavab, 435-ci sual. Rəhbərdən soruşulan suallar Namaz 
bölümü, 118-ci məsələ. 
2
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü, 111-cu məsələ. 


 
 
147
 
 
 fiqh təlimi 
OTUZUNCU DƏRS 
NAMAZQILANIN MƏKANI (1
- Namazqılanın məkanının şərtləri (
1
Namazqılanın məkanının Ģərtləri: 
1- Mübah olmalıdır, yəni qəsbi olmamalıdır. 
2- Hərəkətsiz olmalıdır. 
3- O məkanda dayanmaq haram olmamalıdır. 
4- Peyğəmbərin (s) və məsum imamların (ə) qəbrindən öndə olmama-
lıdır. 
5- Səcdə yeri pak olmalıdır. 
6-  Bu  məkan  namazqılanın  bədəni  və  ya  paltarının  napak  olmasına 
bais olmamalıdır. 
2- Vacib ehtiyata görə, namaz qılarkən qadınla kiĢi arasında bir qarıĢ 
məsafə olmamalıdır. 
8- Düz yer olmalıdır. 
I. Mübah olmalıdır. 
1. Namazqılanın məkanı qəsbi olmamalıdır. Əgər qəsbi olmayan xalça 
və taxt kimi əĢyalar qəsbi məkandadırlarsa, onların üstündə qılınan na-
maz batildir
1

2. Əgər insan bir yerin qəsbi olduğunu bilmirsə və ya unudubsa, ya da 
qəsbi məkandan istifadə etməyin haram olduğunu bilmirsə, orada qıl-
dığı namaz düzdür. 
                                         
1
 Şəri suallara cavab, 384-cü sual. Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz 
bölümü, 211-cü məsələ. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   92


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə