Fġqh təLĠMĠYüklə 3,35 Kb.

səhifə40/92
tarix08.03.2018
ölçüsü3,35 Kb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   92

 
 
171
 
 
 fiqh təlimi 
2. Zöhr namazının vaxtı 
Zöhr  namazının  vaxtı  zöhrün  əvvəlindən  (yəni,  günəĢin  ən  hündür 
nöqtəyə  və  nəticədə  hər  bir  Ģeyin  kölgəsi  ən  qısa  ölçüyə  çatdıqdan 
sonra kölgələrin yenidən Ģərqə doğru artmağa baĢladığı anlar) günəĢin 
qürubuna əsr namazını qılmaq qədər vaxt qaldığı ana qədərdir.
2
 
3. Əsr namazının vaxtı  
Əsr  namazının  vaxtı  zöhrün  əvvəlindən  zöhr  namazı  qılmaq  qədər 
vaxt ötdükdən sonra qüruba qədərdir.
3
 
4. Məğrib namazının vaxtı 
GünəĢ qürub etdikdən sonra səmada yaranan qırmızılıq Ģərq tərəfdən 
tamamilə  çəkildikdə  məğrib  namazının  vaxtı  baĢlanır.  Bu  vaxtdan 
etibarən gecə yarısına iĢa namazını qılmaq qədər vaxt qalanadək məğ-
rib namazının vaxtıdır.
4
 
Diqqət: 

 
GünəĢin  qürubu  ilə  Ģərq  tərəfdən  qırmızılığın  çəkilməsi  arasındakı 
vaxt, fəsillərə görə dəyiĢir.
5
 
5. ĠĢa namazının vaxtı 
ĠĢa  namazının  vaxtı  məğrib  namazının  vaxtı  daxil  olduqdan  sonra 
məğrib namazını qılmaq qədər vaxt keçdikdən ta gecə yarısına qədər-
dir.
6
 
                                                                                                
1
  Şəri suallara cavab, 358-ci sual 
2
  Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü, 153-cü məsələ 
3
  Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü, 153-cü məsələ 
4
  Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü, 153-cü məsələ 
5
 Şəri suallara cavab, 342-ci sual 
6
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü, 153-cü məsələ 


 
 
171
 
 
 fiqh təlimi 
Diqqət: 

 
Məğrib və iĢa namazlarında gecə yarısını təyin etmək üçün günəĢin 
qürub etdiyi andan sübh namazına qədər olan vaxtı gecə olaraq nəzər-
də tutmaq lazımdır. Bu hesabla zöhr namazından təxminən 11 saat 15 
dəqiqə sonra məğrib və iĢa namazlarının vaxtı qurtarır.
1
 
 
SUALLAR: 
1.
 
Bilərəkdən namaz qılmamaq və ya namazı yüngül saymağın aqi-
bəti nədir? 
2.
 
Aylı  gecələrdə  sübh  namazını  qılmaq  üçün  vaxt  daxil  olduqdan 
sonra on beş-iyirmi dəqiqə gözləmək lazımdır? 
3.
 
Günəşin  şüaları  yerə  təxminən  səkkiz  dəqiqəyə  çatır.  Əgər  belə-
dirsə, sübh namazının vaxtı günəş şüalarının yerə çatması ilə başa 
çatır, yoxsa günəşin doğması ilə? 
4.
 
Əsr namazının vaxtı günəş qürub edənədəkdir, yoxsa məğrib na-
mazınadək? 
5.
 
Günəşin qürubundan məğrib azanınadək neçə dəqiqə vaxtdır? 
6.
 
Şəri gecə yarısı necə hesablanır?  
 
 
 
 
 
 


 
 
172
 
 
 fiqh təlimi 
OTUZ ALTINCI DƏRS 
YOVMĠYYƏ NAMAZLARI (2) 
- Namaz vaxtlarının əhkamı  
- Namazların tərtibi 
4. Namaz vaxtlarının əhkamı 
 
 
1.
 
Namaz vaxtınının daxil 
olması 3 yolla sübuta yetir  
 
 
 
Diqqət: 

 
Qeyd olunan bu üç yoldan biri ilə namaz vaxtının daxil olduğu mə-
lum olmasa, namaza baĢlamaq olmaz.
2
 

 
Əgər  namazqılan  Ģəxs  namaz  vaxtının  daxil  olduğuna  əmin  olub 
namaza  baĢlasa,  lakin  namazda  vaxtın  daxil  olub-olmaması  barədə 
Ģəkk  etsə,  namazı  batildir.  Amma  əgər  namaz  əsnasında  vaxtın  daxil 
olduğuna əmin olub namazdan qıldığı hissənin namaz vaxtında olub-
olmaması barədə Ģəkk etsə, namazı düzdür.
1
 
2.  Namaz  vaxtının  daxil  olduğuna  namazqılnaın  yəqinliyi  olmalıdır. 
Odur ki: 
                                                                                                
1
 Şəri suallara cavab, 363-cü sual 
2
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü, 161-ci məsələ 
1. Ġnsanın özü namaz vaxtının daxil 
olduğuna əmin olsun.
 
2. Ġki ədalətli Ģəxs namaz vaxtının daxil 
olduğunu söyləsin.
 
3. Etimadlı və namaz vaxtlarını bilən 
bir azançı azan versin.
 


 
 
173
 
 
 fiqh təlimi 
1) Əgər kütləvi informasiya vasitələrinin namaz vaxtını bir gün öncə-
dən  elan etməsi  namazqılan  Ģəxsdə  yəqinlik  yaradırsa,  onlara  etimad 
edə bilər.
2
 
2) Əgər azan çəkilən kimi namazqılan namaz vaxtının daxil olduğuna 
əmin  olsa,  azanın  sonuna  qədər  gözləmək  lazım  deyil  və  o,  namaza 
baĢlaya bilər.
3
 
3. Hər bir namazqılan yaĢadığı məntəqənin Ģəri vaxt ölçülərinə riayət 
etməlidir.
4
 
4. Əgər iki müxtəlif məntəqədə məsələn, zöhr namazının vaxtı arasın-
da 25 dəqiqə fərq varsa, bu o demək deyil ki, sübh və məğrib namaz-
larının  vaxtı  arasında  da  25  dəqiqə  fərq  olacaqdır  (25  dəqiqədən  bir 
qədər az və ya çox ola bilər). Əlbəttə Ģəfəqin doğması, zöhrün baĢlan-
ması və günəĢin qürub etməsi kimi Ģəri vaxtlar adətən müxtəlif məntə-
qələrdə fərqlidir.
5
 
5. Əgər namaz vaxtının qurtarmasına bir rəkət namaz qılmaq miqda-
rında  vaxt  qalıbsa,  namazı  “əda“  (vaxtında  qılmaq)  niyyətilə  qılmaq 
lazımdır. Lakin qəsdən namazı bu vaxta qədər yubatmaq olmaz. 
Amma əgər insan Ģəkk etsə ki, bir rəkət namaz qılmaq qədər vaxt qa-
lıb, yoxsa qalmayıb, namazını “ma fiz-zimmə” niyyətilə qılmalıdır.
6
 
                                                                                                
1
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü, 162-ci məsələ 
2
 Şəri suallara cavab, 351-cu sual 
3
 Şəri suallara cavab, 361-cı sual 
4
 Şəri suallara cavab, 352-ci sual 
5
 Şəri suallara cavab, 355-ci sual 
6
 Şəri suallara cavab, 341-cu sual 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   92


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə