Fġqh təLĠMĠYüklə 3,35 Kb.

səhifə41/92
tarix08.03.2018
ölçüsü3,35 Kb.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   92

 
 
174
 
 
 fiqh təlimi 
6. Zöhr və əsr, yaxud məğrib və iĢa namazlarının vaxtı daxil olduqdan 
sonra namazqılan hər iki namazı həm fasiləsiz bir-birinin ardınca, həm 
də hər bir namazı özünün fəzilətli vaxtında qıla bilər.
1
 
2. Namazı vaxtın əvvəlində qılmaq müstəhəbdir və Ġslam dinində na-
mazı  vaxtın  əvvəlində  qılmaq  təkid  olunmuĢdur.  Əgər  namazqılan 
Ģəxs  namazı  vaxtın  əvvəlində  qıla  bilməsə,  bacardıqca  təxirə  salma-
malıdır. Bir Ģərtlə namazı təxirə salmaq olar ki, onun təxirə salınması 
vaxtında qılınmasından daha yaxĢıdır, məsələn, camaat namazı qılmaq 
üçün namazı təxirə salmaq.
2
 
8. Əgər borc  verən Ģəxs borcunu istəsə və namaz qılmağa hazırlaĢan 
borclunun borcunu qaytarmağa imkanı olsa, birinci  borcunu verməli, 
sonra namazını qılmalıdır. Yaxud bu kimi digər təcili iĢlər ortaya çıx-
dıqda, belə iĢləri namazdan qabaq yerinə yetirə bilər. Əlbəttə, əgər na-
maz vaxtı dar olsa, birinci namazı qılmaq lazımdır.
3
 
5. Namazın tərtibi 
1. Zöhr və əsr namazları tərtiblə qılınmalıdır, yəni birinci zöhr nama-
zını, sonra əsr namazını qılmaq lazımdır. Eləcə də məğrib və iĢa na-
mazlarında tərtibə riayət olunmalıdır: birinci məğrib, sonra iĢa namazı 
qılınır. Deməli, əgər bilərəkdən əsr namazı zöhrdən qabaq və iĢa na-
mazı məğribdən qabaq qılınsa, namaz batildir. 
4
 
                                         
1
 Şəri suallara cavab, 353-cü sual 
2
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü, 164-cü məsələ 
3
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü, 165-ci məsələ 
4
 Şəri suallara cavab, 361-ci sual, Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz 
bölümü, 154-cü məsələ 


 
 
175
 
 
 fiqh təlimi 
2. Hər kim səhvən və ya unudaraq namazların tərtibini pozsa, məsələn 
əsri  zöhrdən  qabaq  qılsa  və  səhvini  namazı  qılıb  qurtardıqdan  sonra 
baĢa düĢsə, qıldığı namaz düzdür.
1
 
3.  Hər  kim  zöhr  namazını  niyyət  edib  namaza  baĢlasa  və  namaz  əs-
nasında zöhr namazını qıldığı yadına düĢsə, namazı kəsməli və sonra 
əsr  namazını  qılmağa  baĢlamalıdır.  Məğrib  və  iĢa  namazlarında  da 
qayda belədir.
2
 
4. Hər kim zöhr namazını qıldığını güman edib əsr namazını qılmağa 
baĢlasa  və  namaz  əsnasında  zöhr  namazını  qıldmadığı  yadına  düĢsə, 
əgər zöhr və əsr namazlarının müĢtərək vaxtıdırsa, həmin Ģəxs dərhal 
niyyətini  zöhr  namazına  çevirib  namazı  tamamlamalıdır.  Sonra  əsr 
namazını  qılmalıdır.  Lakin  əgər  belə  bir  çaĢqınlıq  zöhr  namazının 
xüsusi vaxtında, yəni zöhr namazının vaxtı daxil olduğu andan etiba-
rən dörd rəkət namaz qılmaq qədər vaxt ərzində baĢ versə,  vacib eh-
tiyata  görə niyyəti zöhr namazına çevirib namazı tamamlamaq, sonra 
hər iki namazı tərtiblə yerinə yetirmək lazımdır. Məğrib və iĢa namaz-
larında da qayda belədir.
1
 
 
SUALLAR: 
1. Namaz vaxtının daxil olması hansı yollarla sübuta yetir? 
2.  Azanın  çəkilməsi  namaz  vaxtının  başlanması  deməkdir?  Yoxsa 
azan qurtardıqdan sonra namaza başlamaq lazımdır? 
                                         
1
 Şəri suallara cavab, 361-ci sual 
2
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü, 155-ci məsələ 


 
 
176
 
 
 fiqh təlimi 
3.  Əgər  iki  müxtəlif  məntəqədə  məsələn,  zöhr  namazının  vaxtı 
arasında 
25  dəqiqə  fərq  varsa,  sübh  və  məğrib  namazlarının  vaxtı 
arasında da 
25 dəqiqə fərq olacaqdır? 
4.  Namaz  vaxtının  qurtarmasına  nə  qədər  vaxt  qaldıqda,  namazı 
“əda“ (vaxtında qılmaq) niyyətilə qılmaq lazımdır? 
5.  Hər  kim  zöhr  namazını  niyyət  edib  namaza  başlasa  və  namaz 
əsnasında zöhr namazını qıldığı yadına düşsə, nə etməlidir? 
6. Əgər namazqılan işa namazıni qılarkən məğrib namazını qılma-
dığı yadına düşsə, nə etməlidir? 
 
 
                                                                                                
1
 Şəri suallara cavab, 364-cü sual, Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz 
bölümü, 156-cı məsələ 


 
 
177
 
 
 fiqh təlimi 
OTUZ YEDDĠNCĠ DƏRS 
YOVMĠYYƏ NAMAZLARI (3) 
Azan və iqamə 
6. Azan və iqamə 
1.  Günün  vacib  namazlarından  qabaq azan  və  iqamə  oxumaq  müstə-
həbdir.  Camaatla  qılınan  sübh  və  məğrib  namazlarınında isə  azan  və 
iqamənin oxumasına təkid olunmuĢdur. 
Lakin  yovmiyyə namazlardan qeyri digər vacib namazlarda, məsələn 
ayət namazında azan və iqamə oxumaq fiqhi mənbələrdə qeydə alın-
mıĢdır.
1
 
                                1. “Allahu Əkbər”: 4 dəfə     
                                2. “ƏĢhədu ənla ilahə illəllah”: 2 dəfə 
                                3.  “ƏĢhədu  ənnə  Muhəmmədən  rəsulullah”:  2 
dəfə 
2. Azan bu 18         4. “Həyyə ələs-səlah”: 2 dəfə 
cümlədən                5. “Həyyə ələl-fəlah”: 2 dəfə 
 ibarətdir:                6. “Həyyə əla xəyril əməl”: 2 dəfə 
                                2. “Allahu Əkbər”: 2 dəfə 
                                8. “La ilahə illəllah”: 2 dəfə
2
 
 
3. Ġqamə isə 12 cümlədən ibarətdir və azandan olan fərqləri bunlardır: 
1) Əvvəldə 4 əvəzinə 2 dəfə “Allahu Əkbər” deyilir. 
                                         
1
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü, 215-ci məsələ 
2
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü, 216-cı məsələ 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   92


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə