Fġqh təLĠMĠYüklə 3,35 Kb.

səhifə43/92
tarix08.03.2018
ölçüsü3,35 Kb.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   92

 
 
182
 
 
 fiqh təlimi 
2. Niyyəti döndərmək: 
 
 
 
 
 
           
 
                                        
                                                                                    
                                                                                                                         
                                        
                                                                    
                         
                                   
                                              
                                                                    
                                         
                                         
                                         
                             
                       
                                         
                                         
                                        
                                         
                   
                   
   
                                                                        
                        
                                        
                                        
                                                                          
Niyyəti 
döndərmək
 
Vacib 
olan 
hallar
 
Əsr namazından zöhr namazına döndərmək: 
əgər əsr namazının xüsusi vaxtından öncə 
namazqılan namaz əsnasında zöhr namazını 
qılmadığını xatırlasa
 
ĠĢa namazından məğrib namazına 
döndərmək: iĢa namazının xüsusi vaxtından 
qabaq namaz əsnasında məğrib namazını 
qılmadığını xatırlasa
 
Ġki qəzaya getmiĢ namazı qılarkən 
namazların tərtibinə riayət etmək Ģərtdir 
(məsələn, zöhr və əsr namazlarının qəzası) və 
bu halda birinci namazı qoyub ikinci namazı 
qılan Ģəxs namaz əsnasında niyyətini birinci 
namaza döndərməlidir.
 
Müstəhəb 
olan 
hallar
 
Namazın fəzilətli vaxtını əldən verməmək 
Ģərtilə əda namazının (öz vaxtında qılınan 
namaz) niyyətini vacib qəza namazına 
döndərmək.
 
Camaat namazının savabını əldə etmək üçün 
(yəni, namazı camaatla qılmaq üçün) qıldığı 
vacib namazın niyyətini qəzaya gedən vacib 
namaza döndərmək.
 
Cümə gününün zöhr namazının niyyətini 
nafilə namazına döndərmək: Belə ki, 
namazqılan Ģəxs unudaraq Həmddən sonra 
Cümə surəsinin əvəzinə digər bir surəni, 
yaxud daha çox hissəsini oxumuĢdur. 
Müstəhəbdir ki, bu yarıya qədər, Ģəxs, vacib 
namazın niyyətini nafilə namazına döndərsin 
və sonra Zöhr namazına baĢlayıb Həmddən 
sonra Cümə surəsini oxusun.
 


 
 
183
 
 
 fiqh təlimi 
                                         
                                        
SUALLAR: 
1.
 
Namazın vacib əməllərini sadalayın. 
2.
 
Namazın rüknləri ilə qeyri-rüknləri arasında hansı fərq var? 
3.
 
Namazın rüknləri hansılardır? 
4.
 
Niyyəti dilə gətirmək və ya zehindən keçirmək lazımdırmı? 
5.
 
Hansı hallarda namazın niyyətini döndərmək vacibdir? 
6.
 
Hansı hallarda namazın niyyətini döndərmək müstəhəbdir? 


 
 
184
 
 
 fiqh təlimi 
OTUZ DOQQUZUNCU DƏRS 
YOVMĠYYƏ NAMAZLARI (5) 
Namazın vacib əməlləri (2) 
2. Təkbirətul-ehram. 
1) Təkbirətul-ehramın mənası və hökmü: 
Təkbirətul-ehram  namazın  vacib  əməllərindəndir  və  namazın  baĢlan-
ğıcında deyilən “Allahu Əkbər”dir.
1
 
Diqqət: 

 
Təkbirətul-ehramı səhvən və ya qəsdən deməmək, namazın batil ol-
masına səbəb olur. Həmçinin əgər insan namaza baĢlayarkən təkbirə-
tul-ehram niyyətilə düzgün  Ģəkildə “Allahu Əkbər” desə və bir qədər 
sonra,  yaxud  fasiləsiz  olaraq  istər  səhvən,  istərsə  də  qəsdən  yenidən 
həmin niyyətlə “Allahu Əkbər” desə, onun namazı batildir.
2
 
2) Təkbirətul-ehramın vacibatları: 
1.  Təkbirətul-ehramı  “tələffüz  etmək”  lazımdır.  Bu  o  deməkdir  ki, 
əgər  namazqılan  Ģəxsin  qulağı  ağır  eĢitmirsə  və  ətrafda  da  səs-küy 
yoxdursa, özü dediyi sözü eĢitməlidir.
1
 
 
 
 
 
 
                                         
1
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü, 218 və 223-cü məsələlər 
2
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü, 224-cü məsələ 


 
 
185
 
 
 fiqh təlimi 
3) Təkbirətul-ehramda Ģəkk 
                                                                             
                                                             
                                                    
                                                                                  
                                                   
                        
                                  
                                  
                                        
 
 
3. Qiyam 
1) Qiyamın növləri:                               
                      Rükn    Təkbirətul-ehram deyilən vaxt 
                                   Rükuya gedən vaxt 
 
                     Qeyri-rükn    Qiraət vaxtı 
                                           Rükudan qalxdıqda 
 
1. Heç bir üzrü olmayan  və ayaq üstə namaz qıla bilən Ģəxs, namazı 
baĢlayandan  rükuya  gedənə  qədər  ayaq  üstə  dayanmalıdır.  Həmçinin 
rükudan  sonra  səcdəyə  getməmiĢdən  öncə  ayaq  üstə  dayanmaq 
vacibdir.  Bu  hallarda  qiyamı  bilərəkdən  tərk  etmək,  namazın  batil 
olmasına səbəb olur.
2
 
                                                                                                
1
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü, 226-ci məsələ 
2
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü, 221-cu məsələ 
Təkbirətul-ehramda 
Ģəkk
 
Ġnsan Ģəkk etsə 
ki, təkbirətul-
ehram deyib, 
yoxsa deməyib
 
Qiraətə baĢlayıbsa, Ģəkkinə 
etina etməməli və namazını 
davam etdirməlidir.
 
Qiraətə baĢlamayıbsa, 
təkbirətul-ehram deməlidir.
 
Ġnsan təkbirətul-ehramı dedikdən sonra onu 
düzgün tələffüz edib-etməməsi barədə Ģəkk etsə, 
Ģəkkinə etina etməməlidir.
1
 
Vacib qiyam
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   92


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə