Fġqh təLĠMĠYüklə 3,35 Kb.

səhifə48/92
tarix08.03.2018
ölçüsü3,35 Kb.
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   92

 
 
212
 
 
 fiqh təlimi 
                                        
                           1. Ġxlas surəsini yovmiyyə namazlarında bir dəfə belə            
                            oxumamaq, məkruhdur. 
Qiraətin bir sıra     
məkruh əməlləri     2. “Ġxlas” surəsindən savayı bir surəni hər iki rəkətdə 
........   
                     təkrar oxumaq məkruhdur.
1
 
 
     SUALLAR: 
1.
 
Qadınlar  sübh,  məğrib  və  işa  namazlarının  Həmd  və  Surəsini 
ucadan oxuya bilərlərmi? 
2.
 
Sübh  namazının  qəzasını  qılan  şəxs  namazı  ucadan  qılmalıdır, 
yoxsa ahəstə? 
3.
 
Əgər namaz ucadan oxunmalı idisə, lakin ucadan oxunmayıbsa, 
bu namazın hökmü nədir? 
4.
 
Namazın sözlərini ata-anasının və ya müəlliminin öyrətdiyi kimi 
tələffüz  edən  şəxs  sonradan  bu  sözləri  səhv  tələffüz  etdiyini  bilsə, 
qıldığı namazların hökmü nədir? 
5.
 
Düzgün qiraətin meyarı nədir? 
6.
 
“Sükunla vəsl” nə deməkdir və hökmü nədir? 
 
 
                                         
1
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü, 221-ci məsələ 


 
 
213
 
 
 fiqh təlimi 
QIRX ĠKĠNCĠ DƏRS 
YOVMĠYYƏ NAMAZLARI (8) 
Namazın vacib əməlləri «5» 
5. Rüku 
1) Rükunun mənası və əhkamı: 
Hər  rəkətdə  qiraətdən  sonra  bir  rüku  yerinə  yetirmək  vacibdir.  Rüku 
əllər dizlərə çatanadək əyilmək deməkdir. 
      Diqqət: 

 
Əgər  namazqılan  Ģəxs  rüku  səviyyəsinə  qədər  əyilib  dayandıqdan 
sonra  qalxıb  yenidən  rüku  niyyətilə  əyilsə,  namazı  batildir  (Çünki 
rüku rükndür və onu artırmaq namazı batil edir).
1
 
2) Rükunun vacibatları:  
                     1. O həddə qədər əyilmək lazımdır ki, əlləri dizlərə qoy-
........       
      maq mümkün olsun.  
                     2. Zikr. 
                     3. Rükunun zikrini dedikdə bədən hərəkətsiz olmalıdır. 
                     4. Rükudan qalxıb ayaqüstə dayanmaq. 
                     5.  Vacib  ehtiyata  görə  rükuda  əlləri  dizlərə  qoymaq  la-
.......  
            zımdır. 
 
I. O həddə qədər əyilmək lazımdır ki, əlləri dizlərə qoymaq müm-
kün olsun: 
                                         
1
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü, 281-ci məsələ 
Rükunun 
vacibatları
 


 
 
214
 
 
 fiqh təlimi 
1)  Namazqılan  Ģəxs  namazın  hər  rəkətində  qiraətdən  sonra  o  həddə 
qədər  əyilməlidir  ki,  əllərini  dizlərinə  qoya  bilsin.  Əl  barmaqlarının 
ucu belə dizlərinə çatsa, kifayətdir.
1
 
2) Vacib ehtiyata görə rükuda əlləri dizlərə qoymaq lazımdır.
2
  
3)  Əyilmək,  rüku  niyyətilə  olmalıdır.  Odur  ki,  əgər  namazqılan  Ģəxs 
baĢqa bir niyyətlə əyilsə, məsələn, yerdən bir Ģeyi götürmək niyyətilə 
əyilsə, bu əyilmə rüku sayılmır. Həmin Ģəxs qalxmalı və rüku niyyəti-
lə əyilməlidir. Bu halda namaz batil olmur, çünki namazın rüknu artı-
rılmayıbdır.
3
  
4) Oturan halda namaz qılan Ģəxs, rüku zamanı üzü dizlərinin səviy-
yəsinə çatanadək əyilsə, kifayətdir.
4
   
II. Zikr: 
Rükunun vacib zikri 1 dəfə “Subhanə rəbbiyəl əzimi və bihəmdih” və 
ya  3  dəfə  “Subhanəllah”dır.  “Subhanəllah”  yerinə  3  dəfə  “Əlhəmdu 
lillah” və ya “Allahu Əkbər” demək də kifayətdir.
5
 
 III. Rükunun zikrini dedikdə bədən hərəkətsiz olmalıdır: 
1.
 
Rükunun  vacib  zikrini  deyən  zaman  bədən  hərəkətsiz  olmalıdır. 
Hətta  müstəhəb  zikrlərini,  məsələn  “Subhanə  rəbiyyəl  əzimi  və  bi-
həmdih”  zikrini  təkrar  edən  və  ya  digər  zikrlər  vacib  ehtiyata  görə 
bədən hərəkətsiz olmalıdır.
6
 
                                         
1
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü, 221-ci məsələ 
2
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü, 222-ci məsələ 
3
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü, 223-cü məsələ 
4
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü, 224-cü məsələ                                                                                                                                                                          
5
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü, 225-ci məsələ 
6
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü, 226-ci məsələ 


 
 
215
 
 
 fiqh təlimi 
2.
 
Əgər rükunun vacib zikrini dediyi zaman namazqılanın bədəni qey-
ri-ixtiyari  hərəkət  etsə  və  müvazinəti  pozulsa,  adi  hala  qayıtdıqdan 
sonra vacib zikri yenidən deməlidir.
1
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
1
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü, 222-ci məsələ 
3.  Rükunun zikrini 
deyərkən bədənin 
hərəkətsiz olmasının 
vacib olduğunu bilən 
Ģəxs
 
Bilərəkdən olsa, 
namazı batildir.
 
Səhvən olsa, 
rüku həddinə 
çatdıqdan və 
bədən hərəkətsiz 
olduqdan sonra 
vacib zikri 
yenidən 
deməlidir.
 
Əgər rüku həddinə çatmamıĢdan 
və bədən hərəkətsiz  olmamıĢdan 
öncə rükunun zikrini desə
 
Rükunun 
vacib zikri 
qurtarmamıĢdan 
öncə rükudan 
qalxsa
 
Rüku həddindən 
xaric olmazdan öncə 
zikri 
tamamlamadığını 
anlasa, dayanmalı və 
rükunun zikrini 
tamamlamalıdır.
 
Rüku həddindən 
xaric olduqdan sonra 
zikri 
tamamlamadığını 
bilsə, namazı düzdür.
 
Bilərəkdən olsa, namazı batildir.
 
Səhvən 
olsa,
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   92


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə