Fġqh təLĠMĠYüklə 3,35 Kb.

səhifə67/92
tarix08.03.2018
ölçüsü3,35 Kb.
1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   ...   92

 
 
279
 
 
 fiqh təlimi 
 
SUALLAR: 
1.
 
Ayət namazı neçə halda vacib olur? İzah edin. 
2.
 
Adətən  bir  məntəqədə  baş  verən  zəlzələnin  ardınca  bir  neçə 
nisbətən zəif yeraltı təkanlar baş verir. Bu yeraltı təkanlar baş ver-
dikdə Ayət namazı vacib olurmu? 
3.
 
Ayət namazının qaydası necədir? 
4.
 
İmam zamanın (ə.f.) qeybi dövründə Fitir və Qurban bayramları-
nın hökmü nədir? 
5.
 
Hal-hazırkı dövrdə camaat namazının pişnamazları Fitir və Qur-
ban  bayramlarının  namazını  camaat  namazı  halında  qıla  bilərlər-
mi? 
6.
 
Fitir bayramı nmazının qəzası varmı?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
281
 
 
 fiqh təlimi 
ƏLLĠ ALTINCI DƏRS 
CAMAAT NAMAZI (1
                                Camaat namazının əhəmiyyəti 
1.Camaat namazının əhəmiyyəti 
1)  Camaat  namazı  müstəhəb  ibadətlər  arasında    ən  mühüm  ibadətdir 
və ən azı iki nəfərlə (biri piĢnamaz, digəri iqtida edən) qılına bilər.
1
 
2) Əgər piĢnamaz (imam-camaat) piĢnamazlıq niyyəti etmədən nama-
za  baĢlasa,  namazqılanlar  ona  iqtida  edə  bilərlər.  BaĢqa  sözlə  desək, 
əgər təkcə iqtida edənlər iqtida niyyəti etsələr, camaat namazının hasil 
olması  üçün  kifayətdir  və  piĢnamazın  niyyəti  Ģərt  deyildir.  Əlbəttə 
əgər  piĢnamaz  camaat  namazının  fəzilətini  əldə  etmək  istəyirsə,  piĢ-
namazlıq niyyəti etməlidir.
2
 
3)  PiĢnamazın  ehtiyat  qəza  namazı  niyyəti  edib  piĢnamaz  dayanması 
düz  deyildir.  Beləliklə,  bir  namaz  üçün  müxtəlif  yerlərdə  piĢnamaz 
dayanan Ģəxs, ehtiyat qəza namazı niyyəti edə bilməz.
3
 
4)  Ġqtida  etməyin  düzgünlüyü  üçün  piĢnamazın  razılığı  Ģərt  deyildir. 
Beləliklə, ona iqtida edilməsinə razı olmayan bir kəsə iqtida etməyin 
heç bir maneəçiliyi yoxdur.
4
 
5) Özü iqtida edən bir nəfərə iqtida etmək düz deyil. Lakin əgər insan 
bilmədən iqtida edən bir kəsə iqtida etsə, rüku və səcdələr baxımından 
namazqılan  Ģəxsin  vəzifəsinə  əməl  edibdirsə,  yəni,  bilərəkdən  və  ya 
                                         
1
 Şəri suallara cavab, 553 və 564-cü suallar 
2
 Şəri suallara cavab, 551-ci sual 
3
 Şəri suallara cavab, 581-cı sual 
4
 Şəri suallara cavab, 523-cü sual 


 
 
281
 
 
 fiqh təlimi 
səhvən  namazın  rüknünü  azaldıb  və  ya  çoxaltmayıbsa,  namazı  düz-
dür.
1
 
6)  Əgər  bir  yovmiyyə  namazı  digər  bir  dəstə  namazqılanlar  üçün 
ikinci dəfə camaat namazı halinda qılınsa, birinci dəfə dayanan piĢna-
maz ikinci dəfə də piĢnamaz dayana bilər, hətta bu əməl, müstəhəbdir. 
Beləliklə,  bir  piĢnamaz,  eyni  bir  namaz  üçün  iki  məsciddə  piĢnamaz 
dayana bilər.
2
 
2) Yovmiyyə namazlarında piĢnamazla iqtida edənin eyni namazı qıl-
maları Ģərt deyildir. Məsələn, məğrib namazı qılan piĢnamaza iĢa na-
mazını iqtida etmək olar.
3
 
8) Qadınlar camaat namazında iĢtirak edə bilərlər və camaat namazı-
nın da savabını əldə edirlər.
4
 
1) Məscidə yaxın bir məkanda təĢkil olunan camaat namazında iĢtirak 
etməyin,  hətta  məsciddə  camaat  namazı  təĢkil  olunsa  belə,  maneəsi 
yoxdur. 
   Əlbəttə yaxĢı olar ki, möminlər bir yerə cəm olub camaat namazına 
əzəmət  bəxĢ  etsinlər.  Həmçinin  camaat  namazı  möminlər  arasında 
təfriqə  deyil,  ülfət  və  ünsiyyət  yaratmalıdır.  Əgər  məscidə  yaxın  bir 
məkanda camaat namazının təĢkil olunması möminlər arasında təfriqə 
yaradırsa, bu camaat namazının təĢkilinə icazə verilmir.
5
 
                                         
1
 Şəri suallara cavab, 523 və 524-cü suallar 
2
 Şəri suallara cavab, 561-cu sual 
3
 Şəri suallara cavab, 525-ci sual 
4
 Şəri suallara cavab, 515 və 512-ci suallar 
5
 Şəri suallara cavab, 554, 556 və 581-ci suallar 


 
 
282
 
 
 fiqh təlimi 
11)  Əgər  namazqılan  piĢnamaz  namazın  axırındakı  təĢəhhüdü  oxu-
yarkən camaat namazına yetiĢsə və camaat namazının savabını qazan-
maq istəsə, niyyət edib Təkbirətul-ehramı deməli, sonra əyləĢib puĢna-
mazla birgə təĢəhhüdü oxumalıdır. PiĢnamaz namazın salamını deyib 
qurtaranadək oturan halda gözləməli, sonra ayağa qalxıb namazını da-
vam etdirməlidir. Yəni, Həmd və Surəni oxumalı və bunu namazının 
birinci  rəkəti  hesab  etməlidir.  (Bu  yalnız  camaat  namazının  savabını 
qazanmaq  üçün  namazın    axırında  oxunan  təĢəhhüdə  aiddir.  Üç  və 
dörd  rəkətli  namazların  ikinci  rəkətində  oxunan  təĢəhhüddə  belə  et-
mək olmaz.)
1
 
11)  PiĢnamazın  və  iqtida  edənin  müxtəlif  mərcəyi-təqlidlərə  təqlid 
etmələri  iqtidanın  düzgünlüyünə  xələl  gətirmir.  Lakin  əgər  müsafirin 
hökmlərində piĢnamazın mərcəyi-təqlidi bir namazın müəyən Ģəraitdə 
tam  qılınmasına  hökm  verdiyi  halda  iqtida  edənin  mərcəyi-təqlidi 
onun  qəsr  qılınmasına  hökm  verirsə,  yaxud  əksinə,  bu  halda  iqtida 
düzgün deyil.
2
 
 
Diqqət: 

 
Camaat namazı qılınan məkanda furada namaz qılmaq əgər camaat 
namazına əhəmiyyət verməmək və camaatın nəzərində ədalətli bir piĢ-
namaza qarĢı ehtiramsızlıq sayılsa, olmaz. 

 
Məntiqi bir səbəbə görə, məsələn, töhmətə məruz qalmamaq üçün 
zahirdə camaat namazına qatılmağın eybi yoxdur. Lakin məğrib və iĢa 
                                         
1
 Şəri suallara cavab, 562-ci sual 
2
 Şəri suallara cavab, 583-cü sual 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   ...   92


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə