Fġqh təLĠMĠYüklə 3,35 Kb.

səhifə7/92
tarix08.03.2018
ölçüsü3,35 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   92

 
 
28
 
 
 fiqh təlimi 
Diqqət: 

 
Su,  ya  göydən  yağır,  ya  da  yerdən  qaynayır  (yeraltı  su  mənbələri), 
ya da nə göydən yağır, nə də ki, yerdən qaynayır. Göydən yağan suya 
“YağıĢ suyu”, yerdən qaynayan suya “axar su” deyilir. Nə göydən ya-
ğan, nə də yerdən qaynayan su “axarı olmayan su”dur. Belə bir suyun 
həcmi əgər  42, 2/8 qarıĢ (təxminən 384 litr) olsa, “kürr su”, əgər bu 
həcmdən az olsa “qəlil su” adlanır.
1
  
3.Mütləq suyun hökmləri 
1)
 
Mütləq su napak bir Ģeyi paklayır (paklayıcıdır). 
2)
 
Qəlil sudan baĢqa mütləq suyun digər növləri əgər nəcasət ilə 
təmasda olsa və rəngi, iyi və dadı dəyiĢməsə, pakdır. 
3)
 
Mütləq su ilə alınan dəstəmaz və qüsül düzgündür.
2
  
Diqqət: 

 
Bir suyun “mütləq su” sayılması üçün Ģəri meyar, camaatın nəzərin-
də  (ürfdə)  onun  “su”  deyə  adlanmasıdır.  Odur  ki,  bəzən  sırf  duzun 
çoxluğu  bir  suyun  “mütləq  su”  sayılması  üçün  maneə  yaratmır.  Be-
ləliklə, Urmiyyə gölü kimi suyu həddən artıq Ģor olan göllərdə və ya 
dənizlərdə napak bir Ģeyi yumaq, dəstəmaz almaq və qüsl etmək olar
3
.  
4.Mütləq suyun növlərinin hökmləri 
1.
 
YağıĢ  suyu:  Napak  (nəcasətə  bulaĢmıĢ)  bir  Ģeyin  üzərinə  yağıĢ 
yağsa, onu pak edər
1
.  
2.
 
Kürr və axar su. 
                                         
1
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Təharət bölümü, 2-ci məsələ 
2
 Şəri suallara cavab, 24-cü sual 
3
 Şəri suallara cavab, 24-cü sual. 


 
 
29
 
 
 fiqh təlimi 
1)
 
Əgər  napak  bir  Ģeyi  kürr  və  ya  axar  suya  salsalar,  bu  su  o  Ģeyi 
paklayar və suyun özü də napak olmaz.
2
 
2)
 
Əgər  kürr  və  axar  suya  nəcasət  töküldükdə  ya  iyi,  ya  rəngi,  ya  da 
dadı dəyiĢərsə, napak olur və bu su, napak Ģeyləri də pak etməz
3
.  
Diqqət: 

 
Paklayıcılıq  baxımından  kürr  su  ilə  axar  su  arasında  heç  bir  fərq 
yoxdur
4
.  
3. Qəlil su 
1)
 
Əgər napak bir Ģeyi qəlil suya salsalar, bu su napak olar və bu su, 
artıq  napak  bir  Ģeyi  pak  etməz.  (onunla  napak  bir  Ģeyi  suya  çəkmək 
olmaz)
5
.  
2)
 
Əgər qəlil suyu napak bir Ģeyin üzərinə töksələr, o Ģeyi pak edər. 
Lakin napak Ģeyin üzərindən tökülüb axan suyun özü napakdır
6
.  
3)
 
Əgər yuxarıdan təzyiqsiz Ģəkildə tökülən qəlil suyun aĢağı hissəsi 
nəcasətlə  təmasda  olsa,  belə  ki,  ona  “su,  yuxarıdan  aĢağıya  doğru 
cərəyan edir” deyilsə, onun yuxarı hissəsi pakdır
2
.  
4)
 
Əgər  qəlil  su,  kürr  və  ya  axar  suya  qovuĢsa,  kürr  və  axar  su 
hökmündədir
8
.  
 
                                                                                                
1
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Təharət bölümü, 2-ci məsələ 
2
Rəhbərdən soruşulan suallar, Təharət bölümü, 2-ci məsələ  
3
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Təharət bölümü, 4-cü məsələ 
4
 Şəri suallara cavab, 28-ci sual 
5
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Təharət bölümü, 2-ci məsələ 
6
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Təharət bölümü, 3-cü məsələ 
2
 Şəri suallara cavab, 21-ci sual 
8
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Təhrət bölümü, 6-cı məsələ 


 
 
31
 
 
 fiqh təlimi 
5. Suyun paklığı barədə Ģəkk 
1.
 
Əgər bir suyun pak,  yoxsa napak olduğunu bilmiriksə, Ģəri baxım-
dan bu su pak sayılır. Amma əgər bir su napak idisə (napak olduğunu 
bilirdiksə),  sonradan  onun  pak  olub-olmadığını  bilmiriksə,  bu  su, 
napak sayılır
1
.  
2.
 
Əgər  insan  əvvəlcə  kürr  miqdarında  olan  bir  suyun  bu  miqdardan 
azalıb-azalmadığı barədə Ģəkk etsə, bu su, kürr su hökmündədir
2
.  
Diqqət: 

 
Əvvəlcə  kürr  miqdarında  olan  bir  suyun  indi  də  kürr  olub-olma-
dığını araĢdırmaq vacib deyildir. Əgər bir suyun əvvəlcə kürr olduğu 
məlumdursa,  onu  kürr  hesab  etmək  olar.  Məsələn,  əgər  qatarın  ayaq 
yolundakı  suyun  əvvəlcə  kürr  və  hətta  bu  miqdardan  artıq  olduğunu 
bilsək,  sonra  Ģəkk  etsək  ki,  kürr  miqdarından  azalıb,  yoxsa  yox,  onu 
kürr su hesab edə bilərik
3
.  
3. Ġnsan kürr miqdarından az olan suyun kürr miqdarına yetiĢdiyinə 
əmin olmayanadək, bu su, qəlil su hökmündədir. 
 
SUALLAR: 
1
.
 
Suların növlərini sadalayın. 
2
.
 
Muzaf və mütləq su nədir? 
3
.
 
Müləq suyun hökmlərini deyin. 
4
.
 
Şorluğu çox olan dəniz suyu ilə dəstəmaz almaq və qüsl vermək olarmı? 
5
.
 
Pak, yoxsa napak olduğunu bilmədiyimiz suyun hökmü nədir? 
                                         
1
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Təharət bölümü, 2-ci məsələ 
2
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Təharət bölümü, 5-ci məsələ 
3
 Şəri suallara cavab, 25-ci sual 
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   92


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə