Fġqh təLĠMĠ



Yüklə 3,35 Kb.

səhifə74/92
tarix08.03.2018
ölçüsü3,35 Kb.
1   ...   70   71   72   73   74   75   76   77   ...   92

 
 
319
 
 
 fiqh təlimi 
 
3. İstimna 
1) Əgər oruc tutan Ģəxs istimna etsə,  yəni özü ilə elə bir iĢ görsə ki, 
ondan məni xaric olsun, orucu batildir.
1
 
2)  Oruc  ikən  möhtəlim  olmaq  (yuxuda  ikən  məninin  xaric  olması) 
orucu  batil  etmir.  Hətta  əgər  oruc  tutan  Ģəxs  gündüz  yatıb  möhtəlim 
olacağını bilsə belə, yata bilər.
2
 
3) Əgər oruc tutan Ģəxs məni xaric olan anda yuxudan oyansa, məni-
nin xaric olmasının qarĢısını almaq vacib deyil.
3
 
4. Allahın, peyğəmbərlərin və məsum imamların  (ə) adından danış-
maq 
1) Vacib ehtiyata görə Allahın, peyğəmbərlərin və məsum imamların 
(ə) adından yalan danıĢmaq hətta sonradan tövbə edib yalan danıĢdığı-
nı etiraf etsə belə, orucu batil edir.
1
  
2) Əgər bir Ģəxs hədis kitablarında yazılan bəzi hədislərin saxta və ya-
lan olduğuna əmin olmasa, onu nəql edə bilər. Lakin müstəhəb ehtiya-
ta görə nəql edərkən o hədislərin hansı kitabdan olduğunu vurğulasın. 
(məsələn  belə  desin:  filan  kitabda  yazılıb  ki,  peyğəmbər  (s)  buyu-
rub...) 
5. Qatı tozun boğaza yetişməsi 
1) Vacib ehtiyata görə, oruc tutan Ģəxs qatı tozu, məsələn, torpaqlı yeri 
süpürərkən  qalxan  bir  tozu  udmamalıdır.  Lakin  tozun  ağız  və  burun 
                                         
1
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Oruc bölümü, 22-cı məsələ 
2
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Oruc bölümü, 28-ci məsələ 
3
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Oruc bölümü, 21-cu məsələ 


 
 
311
 
 
 fiqh təlimi 
boĢluğuna daxil olması- bir Ģərtlə ki, boğaza çatmamalıdır - orucu ba-
til  etmir.  Vacib  ehtiyata  görə  siqaret  tüstüsünün  boğaza  yetiĢməsi  ilə 
oruc batil olur.
2
 
2)  Əgər  ağciyər  xəstəliyinə  tutulan  Ģəxs  təngnəfəs  olduğu  vaxt  qaz 
halında olan dərmanlardan isitfadə etmək məcburiyyətində qalsa, oru-
cunun düz olduğu Ģübhəlidir. Əgər bu dərmanlardan istifadə etməmək 
mümkün deyilsə və ya həddən artıq çətindirsə, oruc tutan Ģəxs ondan 
istifadə edə bilər. Lakin vacib ehtiyata görə orucu batil edən digər iĢlə-
ri yerinə yetirməsin və oruc tutmaq qüdrəti (bu dərmanlardan istifadə 
etmədən) bərpa olunduğu vaxt oruclarının qəzasını tutsun.
1
 
 
SUALLAR: 
1.
 
Orucu batil edən işləri sadalayın. 
2.
 
Oruc halında iynə vurdurmağın hökmü nədir? 
3.
 
Oruc  ikən  qan  təzyiqi  üşün  dərman  qəbul  etmək  olarmı  və  bu 
halda orucun hökmü nədir? 
4.
 
Gündüz vaxtı möhtəlim olmaq orucu batil edirmi? 
5.
 
Əgər  bir  şəxs  hədis  kitablarında  yazılan  bəzi  hədislərin  saxta və 
yalan olduğuna əmin olmasa, onu nəql edə bilərmi? 
6.
 
Oruc tutan siqaret çəksə, orucunun hökmü nədir?  
 
 
                                                                                                
1
 Rəhəbərdən soruşulan suallar, Oruc bölümü, 31-cu məsələ 
2
 Şəri suallara cavab, 811-cü sual 
Rəhbərdən soruşulan suallar, Oruc bölümü, 32-ci məsələ 


 
 
311
 
 
 fiqh təlimi 
 
ALTMIġ BĠRĠNCĠ DƏRS 
                                             ORUC (2
                                  Orucu batil edən iĢlər «2» 
6. Başı bütünlüklə suya salmaq 
1)  Əgər  oruc  tutan  Ģəxs  baĢını  bütünlüklə  suya  salsa,  vacib  ehtiyata 
görə, orucu batildir və qəzasını tutmalıdır.
2
 
2)  Oruc  tutan  Ģəxs  istər  bədənini  suya  salsın,  istərsə  də  salmasın  və 
təkcə baĢını suya salsın, əgər baĢını bütünlüklə suya salsa, orucu batil-
dir.
3
 
3) Əgər oruc tutan Ģəxs baĢının yarısını suya salıb çıxarsa, sonra digər 
yarısını salsa, orucu batil olmur.
4
 
4) Əgər baĢ bütünlükdə suya daxil olsa, saçların bir hissəsi suya daxil 
olmasa da oruc batil olur.
5
 
5) Əgər insan Ģəkk etsə ki, baĢı bütünlüklə suya daxil oldu  - ya yox, 
orucu düzdür.
6
 
6) Əgər oruc tutan Ģəxs qeyri-ixtiyari suya yıxılsa və baĢı bütünlüklə 
suya daxil olsa, orucu batil olmur. Lakin dərhal baĢını sudan çıxartma-
lıdır. Həmçinin əgər oruc tutduğunu unudan bir Ģəxs baĢını suya salsa, 
                                                                                                
1
 Şəri suallara cavab, 262-ci sual 
2
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Oruc bölümü, 33-cü məsələ 
3
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Oruc bölümü, 34-cü məsələ 
4
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Oruc bölümü, 35-ci məsələ 
5
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Oruc bölümü, 36-cı məsələ 
6
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Oruc bölümü, 32-ci məsələ 


 
 
312
 
 
 fiqh təlimi 
orucu batil olmur. Lakin oruc olduğu yadına düĢən kimi dərhal baĢını 
sudan çıxartmalıdır.
1
 
2) Əgər oruc tutan Ģəxs su keçirməyən bir paltar geyinsə (məsələn, su 
altında  üzən  üzgüçülərin  geyimi  kimi  ki,  suya  daxil  olduqda  bədəni 
əsla islanmır) və bu geyimlə suya daxil olsa, bu halda əgər bu geyim 
onun  baĢına  tamamilə  yapıĢıbsa,  orucunun  düz  olduğu  Ģübhəlidir. 
Vacib ehtiyata görə orucun qəzasını tutmalıdır.
2
 
8) Qab və ya baĢqa vasitələrlə baĢa su tökmək orucu batil etmir.
3
 
 
2. Sübh azanına qədər cənabətli, heyzli və nifaslı halda qalmaq 
1) Ramazan ayının gecəsində boynuna cənabət qüslü gələn Ģəxs sübh 
azanından  qabaq  qüsl  verməlidir.  Əgər  sübh  azanına  qədər  qəsdən 
qüsl  verməsə,  orucu  batildir.  Bu  hökm,  Ramazan  orucunun  qəzasına 
da aiddir.
4
 
 
Diqqət: 

 
Əgər Ramazan ayının gecəsində bir nəfərin boynuna cənabət qüslü 
gəlsə və heç bir qəsdi olmadan sübh azanına qədər qüslü verməsə, mə-
sələn,  yuxuda  ikən  boynuna  cənabət  qüslü  gəlsə  və  sübh  azanından 
sonra yuxudan oyansa, orucu düzdür.
5
 
                                         
1
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Oruc bölümü, 38-ci məsələ 
2
 Şəri suallara cavab, 241-ci sual 
3
 Şəri suallara cavab, 265-ci sual 
4
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Oruc bölümü, 31-cu məsələ 
5
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Oruc bölümü, 41-cı məsələ 




Dostları ilə paylaş:
1   ...   70   71   72   73   74   75   76   77   ...   92


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə