Fġqh təLĠMĠYüklə 3,35 Kb.

səhifə79/92
tarix08.03.2018
ölçüsü3,35 Kb.
1   ...   75   76   77   78   79   80   81   82   ...   92

 
 
329
 
 
 fiqh təlimi 

 
Ġki il ardıcıl hamilə qalan qadın əgər Ģəri üzrü olduğuna görə oruc 
tuta  bilməsə,  təkcə  orucun  qəzası  ona  vacib  olur.  Əlbəttə  əgər  onun 
Ģəri  üzrü  orucun  bətnindəki  körpəyə  və  ya  dünyaya  gələn  körpəsinə 
zərəri olacağından irəli gələn qorxudursa, orucun qəzasından əlavə hər 
gün üçün fidyə də verməlidir. Habelə, əgər orucun qəzasını Ģəri üzrü 
olmadan gələn ilin Ramazan ayınadək tutmasa, qəza və fidyədən əlavə 
qəza orucunu təxirə salma kəffarəsi də ona vacib olur.
1
 
2) Fidyənin miqdarı 
Fidyə, bir müdd təamdan ibarətdir və yoxsula verilməlidir.
2
 
 
Kəffarə barədə bir şəri məsələ: 

 
Hər kim müəyyən bir günü oruc tutacağını nəzir etsə və həmin gün 
bilərəkdən oruc tutmasa və ya orucunu batil etsə, kəffarə verməlidir.
3
 
Diqqət: 

 
Nəzir orucunun kəffarəsi andı pozmağın kəffarəsi ilə eynidir. 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
1
 Şəri suallara cavab, 816-cı sual 
2
 Şəri suallara cavab, 242, 252 və 816-cı suallar 
3
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Oruc bölümü, 66-cı məsələ 


 
 
331
 
 
 fiqh təlimi 
SUALLAR: 
1.
 
Ramazan ayı orucunun qəzasını bilərəkdən batil etməyin kəffarə-
si nədir? 
2.
 
Ramazan ayı orucunun qəzasını təxirə salmağın kəffarəsi nədir? 
3.
 
Hər  kim  bilməsə  ki, əgər  qəza  orucunu  gələn  ilin  Ramazan  ayı-
nadək tutmasa, boynuna kəffarə gələcəkdir, hökmü bilmədiyinə görə 
kəffarə onun boynundan götürülürmü? 
4.
 
Hansı hallarda fidyə verilir? 
5.
 
Əgər qadın xəstə olduğu üçün oruc tuta bilməsə və gələn ilin Ra-
mazan ayınadək orucun qəzasını da tuta bilməsə, onun özünə fidyə 
vermək vacib olur, yoxsa ərinə? 
6.
 
İki  il  ardıcıl  hamilə  qalan  qadın  əgər  şəri  üzrü  olduğuna  görə 
oruc tuta bilməsə, hökmü nədir? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
331
 
 
 fiqh təlimi 
ALTMIġ DÖRDÜNCÜ DƏRS 
ORUC (2
12. Hansı hallarda təkcə orucun qəzası vacib olur və kəffarə vacib 
olmur? 
1)  Hər  kim  Ramazan  ayının  orucunu  niyyət  etməsə  və  ya  riyakarlıq 
edib oruc tutsa, eyni halda orucu batil edən iĢlərdən heç birini yerinə 
yetirməsə, təkcə orucun qəzası ona vacib olur və ona kəffarə düĢmür.
1
 
2)  Hər  kim  Ramazan  ayında  boynunda  cənabət  qüslü  olduğunu  unu-
dub cənabətli halda bir və ya bir neçə gün oruc tutsa, həmin günlərin 
təkcə qəzası ona vacib olur.
2
 
3) Əgər bir Ģəxs Ramazan ayında sübh namazının vaxtı olub-olmadı-
ğını  araĢdırmadan  orucu  batil  edən  iĢlərdən  birini  etsə,  sonra  məlum 
olsa  ki,  həmin  iĢi  yerinə  yetirərkən  sübh  namazının  vaxtı  olmuĢdur, 
həmin günün orucunun qəzasını tutmalıdır. 
Lakin  əgər  araĢdırdıqdan  sonra  sübhün  daxil  olmadığını  bilsə  və  bir 
Ģey  yesə, sonra məlum olsa ki, həmin anda sübh namazının vaxtı ol-
muĢdur orucu düzdür və qəzası yoxdur.
3
 
4)  Əgər  Ramazan  ayında  bir  nəfər  havanın  qaraldığını  görüb  məğrib 
vaxtı olduğuna əmin olsa və ya Ģəri baxımdan etibarlı bir Ģəxs məğrib 
vaxtı olduğunu xəbər versə buna görə də orucunu açsa, lakin orucunu 
                                         
1
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Oruc bölümü, 23-cü məsələ 
2
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Oruc bölümü, 24-cü məsələ 
3
 Rəhbərdən soru.ulan suallar, Oruc bölümü, 25-ci məsələ 
 


 
 
332
 
 
 fiqh təlimi 
aĢdıqdan  sonra  məlum  olsa  ki,  hələ  məğrib  vaxtı  olmamıĢdır,  həmin 
günün orucunun qəzasını tutmalıdır.
1
 
5) Hər kim buludlu havada məğrib namazının vaxtı olduğunu güman 
edib  iftar  etsə,  sonra  məlum  olsa  ki,  məğrib  vaxtı  olmamıĢdır,  orucu 
batil deyil və o günün qəzası ona vacib deyildir.
2
 
6)  Oruc  tutan  Ģəxs  Ramazan  ayında  sübh  namazının  vaxtı  olduğuna 
əmin  olmayanadək  orucu  batil  edən  bir  iĢi  yerinə  yetirə  bilər.  Lakin 
əgər  sonra  məlum  olsa  ki,  bu  iĢi  yerinə  yetirərkən  sübh  vaxtı  daxil 
olmuĢdur, bunun hökmü 3-cü məsələdə göstərilən hökmlə eynidir.
3
 
2) Oruc tutan Ģəxs Ramazan ayında məğrib namazının vaxtı olduğuna 
əmin  olmayanadək  iftar  edə  bilməz.  Əgər  iftar  etsə  və  sonra  məlum 
olsa ki, hələ məğrib vaxtı olmamıĢdır, bunun hökmü  4 və 5-ci məsə-
lələrdəki hökmlə eynidir.
4
 
8) Əgər oruc bir Ģəxs dəstəmaz alarkən ağzını  yaxalasa və su, qeyri-
ixtiyari  onun  boğazına  getsə,  orucu  düzdür  və  qəzası  yoxdur.  Lakin 
əgər dəstəmazdan qeyri hallarda, məsələn, ağzı quruduğu üçün ağzını 
yaxalasa və su qeyri-ixtiyari onun boğazına getsə, həmin günün qəzası 
ona vacib olur.
5
 
 
 
 
                                         
1
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Oruc bölümü, 26-cı məsələ 
2
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Oruc bölümü, 22-ci məsələ 
3
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Oruc bğlümü, 28-ci məsələ 
4
 Rəhbərdən soruşulam suallar, Oruc bölümü, 21-cu məsələ 
5
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Oruc bölümü, 81-cı məsələ 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   75   76   77   78   79   80   81   82   ...   92


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə