Fransanın siyasi sistemi



Yüklə 16,55 Kb.
tarix08.09.2018
ölçüsü16,55 Kb.

Fransanın siyasi sistemi” fənnindən Yekun Buraxılış Dövlət Attestasiyası sualları


 1. Hökumət, siyasi sistem və rejim anlayışı, mahiyyəti  və qarşılıqlı əlaqəsi.

 2. Ərazi inzibati quruluşuna görə dövlətlərin təsnifatı (unitar, federasiya, konfederasiya) və onların təhlili.

 3. İdarəetmə formasına görə dövlətin təsnifatı: respublika, monarxiya idarə üsulu və onların müqayisəli təhlili.

 4. Totalitar rejimin səciyyəvi cəhət və formalarının təhlili.

 5. Avtoritar rejimin səciyyəvi cəhət və formalarının təhlili.

 6. Demokratik rejimin forma və səciyyəvi xüsusiyyətləri. 

 7. Müasir dünya rejimlərinin təsnifatı və təhlili.

 8. Siyasi partiyalar anlayışı, təsnifatı və ideologiyası.

 9. Partiya sistemləri anlayışı, təsnifatı və müqayisəli təhlili.

 10. Prezidentli və yarım-prezidentli sistemlərin müqayisəli təhlili.

 11. Parlamentli və prezidentli sistemlərin müqayisəli təhlili.

 12. Parlamentli və yarım-prezidentli sistemlərin müqayisəli təhlili.

 13. Siyasi sistemdə dövlət başçısı anlayışı, formaları və onların müqayisəli təhlili.

 14. Siyasi sistemdə parlament anlayışı və onun formaları.

 15. Siyasi sistemdə parlament komitələri, onların iş mexanizmləri, müsbət və mənfi cəhətləri.

 16. Siyasi sistemdə seçki sistemi anlayışı, onun növləri və müqayisəli təhlili.

 17. Fransada siyasi sistemin inkişaf mərhələləri.

 18. Beşinci respublika dövründə Fransanın siyasi sisteminin təhlili.

 19. Fransada yarım-prezidentli sistemin yaranması tarixi və özünəməxsus xüsusiyyətləri.

 20. Birinci və ikinci respublika dövründə Fransanın siyasi sisteminin müqayisəli təhlili.

 21. Fransa konstitusiyalarında siyasi sistemin xüsusiyyətlərinin müqayisəli təhlili.

 22. Fransa dövlət sisteminin təşəkkülü və inkişafı.

 23. 1791-1875-ci illərdə Fransa siyasi sistemində qəbul edilmiş dəyişikliklər.

 24. Fransada dördüncü və beşinci respublika dövründə mövcud olmuş siyasi sistemlərin müqayisəli təhlili.

 25. Böyük Fransa inqilabı dövründə qanunverici orqan – Milli Konvent və onun palataları.

 26. Böyük Fransa inqilabı dövründə Fransanın siyasi sistemi və qəbul olunmuş konstitusiyaların dövlətin formalaşmasında rolu.

 27. Fransanın partiya sistemi və onun formalaşmasında siyasi partiyaların rolu.

 28. Fransada sağ və sol təmayüllü partiyalar

 29. Beşinci respublika dövründə sol təmayüllü partiyaların hakimiyyət başına gəlməsi ardıcıllığı və onların dövlətin idarə olunmasında rolu.

 30. Fransa siyasi sistemində prezident hakimiyyəti və onun səlahiyyətləri.

 31. Fransada beşinci respublika dövründə baş vermiş koabitasiya halları və prezidentin hökumətlə (baş nazirlə) birgə icra etdiyi səlahiyyətləri.

 32. Müasir Fransada prezident seçkiləri və onun səciyyəvi əlamətləri.

 33. Fransada seçki sistemi və seçki hüququnun inkişaf mərhələləri.

 34. Fransada 1958-ci ildən sonra mövcud olan seçki sistemlərinin müqayisəli təhlili.

 35. Fransada V Respublika seçki sisteminin baza prinsipləri.

 36. Fransada Avropa İttifaqı Parlamentinə keçirilən seçkilər və tətbiq olunan qaydalar.

 37. Fransa parlamentinin strukturu və səlahiyyətləri.

 38. Fransada parlamentin formalaşması mexanizmi və palataların təşkili üçün keçirilən seçkilər.

 39. Fransada V Respublika parlamenti və onun palataları.

 40. Fransa parlamentinin yuxarı palatası Senatın yaranma tarixi və səlahiyyətləri.

 41. Fransa parlamentinin aşağı palatası – Milli Assambleya və onun səlahiyyətləri.

 42. Fransada qanunların təsnifatı və qanunvericilik prosesi.

 43. Fransada məhkəmə sistemi və onun digər Avropa ölkələrindən fərqli xüsusiyyətləri.

 44. Fransada məhkəmə hakimiyyəti və fəaliyyət göstərən əsas məhkəmə orqanları.

 45. Fransanın inzibati ərazi quruluşu və onun özünəməxsus xüsusiyyətləri.

 46. Fransada yerli idarəetmə və özünüidarəetmə orqanları, onların formalaşma mexanizmləri.

 47. Fransada yerli və regional idarəetmənin müasir vəziyyəti.

 48. Fransada yerli kollektivlər və yerli idarəetmənin səciyyəvi cəhətləri.

 49. Fransada dövlət xidmətinin təşkili və onun ən vacib strukturu olan Ali Şuranın rolu və funksiyaları.

 50. Fransada dövlət xidməti kateqoriyasının özəlliyi və üstünlükləri.


b/m Şəfa Əbdürrəhimova


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə