Frazém, klišé, aktualizace V tištěných médiích


Metodologie praktické částiYüklə 0,73 Mb.
səhifə4/15
tarix17.11.2018
ölçüsü0,73 Mb.
#80092
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

3. Metodologie praktické části

Kapitola charakterizuje obsah elektronického archivu Mladé fronty DNES, způsob vyhledávání a formulaci klíčových slov. Je motivována snahou dosáhnout přezkoumatelnosti praktické části práce a poskytnout dostatek informací pro její případné další doplnění a rozvinutí.3.1 Sledovaný soubor a metoda analýzy


V praktické části výzkumu byla aplikována metoda obsahové analýzy. Pro získání dat byl využit elektronický archiv MF DNES dostupný on–line na internetových stránkách společnosti Newton IT. Tento archiv umožňuje full–textové vyhledávání v článcích otištěných na stránkách MF DNES od 1. ledna 1996, včetně všech regionálních příloh od 1. dubna 1998. Podle zadaného klíčového slova či kombinace slov je vygenerován seznam všech článků klíčové slovo či kombinaci slov obsahující. Výběrem ze seznamu je pak možné zobrazit plné znění článků. Opčními parametry vyhledávání jsou název článku, časové období, jméno a příjmení autora, rubrika a zdroj, odkud článek či zpráva pochází (je–li uveden/a).

3.2 Vyhledávání v elektronickém archivu


Při vyhledávání pomocí klíčových slov je v našem případě nezbytné formulovat dotaz tak, aby postihl pokud možno všechny varianty skloňování a tvarování frazémů, jak jsou v tisku užívány. U některých frazémů je také nutné počítat s možností záměny pořadí slov (růžové vidění / vidět růžově). V praktické části této práce je vždy uvedena přesná formulace dotazu, jak byl zadán do vyhledávače.

3.3 Formulace dotazů a klíčových slov


Správce elektronického archivu nabízí na svých internetových stránkách35 návod a doporučení pro správné formulování full–textového dotazu (zkráceno):
Základním způsobem jak určit jaké zprávy najít je zadat hledané slovo nebo sousloví. Například pro všechny zprávy obsahující v textu slovo banka, stačí zadat do políčka s názvem Text řetězec banka. Pro zpřesnění vyhledávání je možné ke klíčovému slovu připojit znak * nebo ? (* – nahrazuje libovolný počet znaků, ? – nahrazuje jeden libovolný znak). Pro klíčové slovo bank* budou vyhledány všechny zprávy obsahující bank, bankou, bankami, ale i bankovní a podobně. Obdobně pro zdravot* pojiš*, budou vyhledány zprávy týkající se zdravotních pojišťoven popřípadě zdravotního pojištění.
Pro kombinaci více klíčových slov jednom dotazu existují následující možnosti.

  • banka and pojišťovna – Zpráva musí obsahovat zároveň banka i pojišťovna

  • banka or pojišťovna – Zpráva může obsahovat banka nebo pojišťovna

  • banka w/5 pojišťovna – Slovo banka se musí vyskytovat nejdále 5 slov od slova pojišťovna

  • banka not w/5 pojišťovna – Ve vzdálenosti do 5 slov od slova banka se nesmí vyskytovat žádné slovo pojišťovna

  • banka and not pojišťovna – Zpráva musí obsahovat slovo banka a nesmí obsahovat slovo pojišťovna

Možnost zadání více klíčových slov je užitečná právě při vyhledávání frazémů, které jsou obvykle dvou– či víceslovné. Vzdálenost lexémů (parametr w/..., viz výše) dále umožňuje postihnout i případy, kdy jsou jednotlivé lexémy od sebe relativně vzdáleny (např. není fér vidět působení krajské vlády jen černě).3.4 Sledované parametry a způsob vyhodnocování


Vyhodnocení, zda se jedná o frazém (náš tým je černým koněm šampionátu) či nikoliv (hotel U Černého koně) probíhalo zvlášť pro každý nalezený záznam, tedy posouzením kontextu užití vyhledaného slovního spojení v rámci konkrétního článku či zprávy. Počet frazematických užití v poměru k celkovému počtu užití slovního spojení byl důležitým sledovaným parametrem. U každého hesla je tato hodnota uvedena.
Vzhledem k celkovému počtu nalezených slovních spojení a časové náročnosti následného vyhodnocování byl stanoven základní časový rámec jako období tří po sobě jdoucích měsíců. Čtvrt roku je možné považovat za dostatečně dlouhou dobu, aby byl omezen vliv krátkodobých výkyvů v užití v souvislosti aktuálními mediálními tématy. Základní období bylo stanoveno 1. dubna do 30. června 2007. Reprezentativnost výzkumu je dále zvětšena rozšířením o pohled za delší období. U každého hesla uveden celkový počet nalezených záznamů v období 6 a 12 měsíců. To umožňuje snadné porovnání, zda se slovní spojení užívá dlouhodobě přibližně ve stejné míře, nebo frekvence užívání kolísá. Tyto počty uvedené v závorkách jsou pouze orientační. Nemusí se totiž vždy jednat o hledané slovní spojení, ale formulace podobné (paní Bílá – Bílá paní), což ve průvodním jevem nutnosti formulovat klíčová slova obecně a užívat zástupné symboly (například čern* – pro černý, černé, černě a pod). Záměrem autora nicméně bylo poskytnou tato čísla pro lepší osvětlení metody vyhledávání.
Jednotlivá období uvedená dále v textu jsou přesně vymezena takto:
3 měsíce 1. 4. 2007 – 30. 6. 2007

6 měsíců 1. 1. 2007 – 30. 6. 200712 měsíců 1. 7. 2006 – 30. 6. 2007
Archiv Newton IT eviduje texty uveřejněné v MFD včetně obsahu všech regionálních příloh. Pokud byl tedy stejný text otištěn současně či postupně ve více regionálních přílohách, je v databázi nalezen vícekrát. Z metodologického hlediska toto nicméně není nutné považovat za zkreslující redundanci, právě naopak. Celkový počet článků nalezených v archivu přesně odráží skutečný počet otištění.
U každého hesla jsou uvedeny typické příklady frazematického užití, citované jako úryvky z nalezených článků. Pokud je možné vysledovat u jednotlivých hesel pravidelnosti ve způsobu užití, jsou tyto zmíněny. Takovými pravidelnostmi může být například dominantní užití ve sportovní terminologii (často překvapivá, např: červená čísla), obvyklé kolokace či kontext užití. Sledovaným parametrem byl také výskyt frazémů v titulcích článků. V neposlední řadě jsou u jednotlivých hesel zmíněny prvky aktualizace – jsou–li jaké.


Yüklə 0,73 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə