Frazém, klišé, aktualizace V tištěných médiíchYüklə 0,73 Mb.
səhifə9/15
tarix17.11.2018
ölçüsü0,73 Mb.
#80092
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

5.3 Červená


Je–li prototypem nebarevnosti a bezbarvosti šedá, stojí jako prototyp v centru barevnosti barva červená. Červená se chápe jako barva par excellence. Je zajímavé, že u Slovanů (i ve staré češtině) znamenal kořen kras– nejen krásu, ale i červeň (srov. Dodnes v ruštině krasnyj – „červený“) a také barvu obecně. Červená konotuje a asociuje život, energii, teplo, tělo. Vnímáme ji prostřednictvím dvou prototypů, krve a ohně. Celá řada přirovnání, v nichž figuruje červená, vyjadřuje tělesné příznaky (vzplál hněvem, zahořela ruměncem, byl rudý až po uši).78
Frekvence užití přídavného jména červený podle Frekvenčního slovníku češtiny (2004) je třetí nejvyšší ze základních barev: 12 274, stejně jako počet 7 nalezených frazeologických spojení v SYN2000. Frazémy: červená čísla, červené srdce, červená lucerna – ‚nevěstinec“, červená niť, červená knihovna, červený koberec, červený kohout; rudý koberec.79
Původ frazeologičnosti slovního spojení červené srdce se autorovi práce nepodařilo dohledat. V archivu MF Dnes se objevuje jedenkrát během tří měsíců v běžném kontextu (O rok později na Pražském hradě instaloval monumentální červené srdce). Naopak nejfrekventovanějším frazémem byl červený koberec, v celkovém porovnání na jedenáctém místě.

Červená čísla

Červená čísla – podniky, které jsou ztrátové, vykazují své výsledky v červených číslech. Je využívána sémantika červené barvy, která v sobě obsahuje významový rys ohrožení, nebezpečí.80

Slovní spojení se objevilo během třech měsíců pětkrát, z toho čtyřikrát jako frazém. Zajímavé je slovní spojení „červená čísla zpoždění vlaků“, které užitím v nezvyklém kontextu můžeme považovat za aktualizaci. Překvapivé bylo užití ve sportovní terminologii – červené startovní číslo.
Dotaz: červen* w/1 čís*

3 měsíce: 5 záznamů (pro porovnání – 6 měsíců: 12 – 12 měsíců: 32)

Dotřídění: 5

Frazém: 4


Příklady typického užití frazému:

30.05.2007 – (ČTK) – str. 04

Sklárny měly loni ztrátu

Firmu Sklo Bohemia ve Světlé dostala do „červených čísel“ odstávka linky


12.05.2007 – TIMOTHY GARTON ASH – str. 11

Poučení ze tří velkých Blairových chyb

Na straně „má dáti“ se však tyčí jedno ohromné červené číslo: Irák.

Blair stále trvá na tom, že verdikt nad Irákem vynese až historie, ale již dnes můžeme směle prohlásit: Irák je katastrofa.


20.01.2007 – MARTIN BIBEN – str. 01, Vlaky: až 750 minut zpoždění

Muži s vysílačkami v oranžových kombinézách připojují a odpojují vagóny, šibují s lokomotivami, výhybky přeskakují ze strany na stranu, ale vlaky nikde. Červená čísla zpoždění stále narůstají a lidé bezradně bloudí po nástupištích.
Příklady jiného užití slovního spojení:

11.04.2007 – (dk) – str. 06

Motokrosař jásá. Vyjel si červené číslo lídra

Litomyšl – Než příště vyrazí na trať, připevní si na svůj motocykl startovní číslo s červeným podkladem.

Bude ho mít jen on. Je výsadou lídra motokrosového šampionátu.
Červená knihovna

Červená knihovna – název je odvozen od barvy knih z prvorepublikové ediční řady knih čtiva pro ženy a dívky. Jejich barva jistě symbolizuje červenou, barvu lásky. Je–li něco jako z červené knihovny, znamená to, že to probíhá ve stejném duchu, v jakém jsou napsány tyto knihy81. Slovník české frazeologie a idiomatiky uvádí heslo s příznakem neutrální až hanlivý: podřadná, neumělecká četba, povrchně líbivá, často sentimentální, patřící k literárnímu braku.82

Slovní spojení se objevilo během třech měsíců dvakrát, pokaždé jako frazém. V jednom z případů ovšem bylo užito hned třikrát, ve druhém zase společně s frazémem červený koberec (viz příklady níže).
Dotaz: červen* w/1 knihovn*

3 měsíce: 2 záznamy (pro porovnání – 6 měsíců: 9 – 12 měsíců: 29)

Dotřídění: 2

Frazém: 2


Příklady typického užití frazému:

22.06.2007 – ELIŠKA F. JUŘÍKOVÁ – str. 04

I špatnej chlap je lepší než žádnej

V obecném povědomí je představa ženské literatury spjata především s červenou knihovnou a naivními příběhy o milých pracovitých dívkách, které svou krásou a pílí ke štěstí přišly a provdaly se za švarného a bohatého pana doktora či továrníka.


26.05.2007 – TOMÁŠ NÍDR – str. 07

Sarkozy Taková normální rodinka

Když ve středu 16. května dvaapadesátiletý Nicolas Sarkozy přebíral od končící hlavy státu Jacquesa Chiraka prezidentské pravomoci (...) po červeném koberci za ním kráčelo všech šest jeho nejbližších. (...)

Dobrovolně ze svého života odstranili hranici mezi tím, co je veřejné a co soukromé. Jejich příběh, který místy připomíná červenou knihovnu, je proto médii detailně zmapován.


Příklady jiného užití slovního spojení:

– žádné užití ve sledovaném období
Červená lucerna

Červená lucerna – červená barva symbolizuje lásku či erotiku. Slovní spojení je užíváno ve smyslu ve smyslu „nevěstinec“.

Dvě užití během třech měsíců, v obou případech jako frazém. Pro srovnání, v delším období byly nalezeny především články pojednávající o filmu čínského režiséra Zhang Yimou – Zavěste červené lucerny. Samotný název filmu je ovšem možné také za frazém považovat. Devatenáctiletá dívka Sung–Lien musí opustit životní perspektivu spojenou se vzděláním a stane se čtvrtou konkubínou staršího bohatého muže. Manželky obývají různé části domu. Když se muž rozhodne poctít v noci některou z žen svou přítomností, jsou v podvečer v její části domu rituálně vyvěšeny červené lampióny signalizující již předem jeho příchod.
Dotaz: červen* w/1 lucer*

3 měsíce: 2 záznamy (pro porovnání – 6 měsíců: 6 – 12 měsíců: 10)

Dotřídění: 2

Frazém: 2


Příklady typického užití frazému:

09.06.2007 – MIRKA SPÁČILOVÁ – str. 34

Novinka Edith Piaf triumfuje. I nad filmem

Cotillardová je na plátně co chvíli. Z drogových vizí se přenese ještě jednou do dob, kdy ji otec vytrhne z útočiště červených luceren a spolu putují s cirkusem a poté sami dva, až se první náhodný divák – mimochodem Vladimír Javorský – zeptá, co umí „ta malá“.


16.05.2007 – JAROSLAV MĚŠŤÁNEK – str. 04

Zakazují vstup, aby turista neviděl dílo zkázy

Částečně to musím potvrdit: nenavštěvujeme ani stánky a tržnice a ani domy s červenými lucernami. Jejich množství svědčí o tom, jaké podnikatelské aktivity se zde preferují.
Příklady jiného užití slovního spojení:

– žádné užití ve sledovaném období
Červená nit

Červená nit – užíváno ve smyslu spojujícího prvku. Lana anglických lodí byla spletena tak, že po celé jejich délce vedla barevná nit, kterou nelze vyvléci, aniž se rozplete celé lano. Toto opatření Královského námořnictva se tak zalíbilo J. W. Goethovi, že ho jako první použil coby metaforu.83

Slovní spojení se objevilo během třech měsíců celkem třikrát, pokaždé jako frazém. Používá se obecně v jakémkoliv kontextu. Červaná nit se vine, táhne, protíná to či ono. Mírné aktualizace se dopustila Mirka Spáčilová, která na červenou nit obrazně navléká korálky.
Dotaz: červen* w/1 ni*

3 měsíce: 7 záznamů (pro porovnání – 6 měsíců: 16 – 12 měsíců: 42)

Dotřídění: 3

Frazém: 3


Příklady typického užití frazému:

27.03.2007 – MIRKA SPÁČILOVÁ – str. 05, Polidštěný Bean ctí grotesku

Při vesnické honbě za slepicí se na červenou nit Atkinsonovy komiky navlékají jako korálky pestrobarevné gagy,
Příklady jiného užití slovního spojení:

– žádné užití ve sledovaném období
Červený koberec

Také rudý koberec. Označení vzniklo začátkem minulého století podle speciálního vlaku v New Yorku. Provozovala ho společnost 20th Century Limited a byla to luxusní souprava, kterou cestovali vysoce postavení lidé. Purpurové koberce tehdy společnost používala pro lepší orientaci, aby cestující věděli, kudy mají do vlaku nastupovat.84

Slovní spojení se objevilo během třech měsíců celkem čtyřiadvacetkrát, z toho sedmnáctkrát jako frazém. Červený koberec je možné v jednom ohledu označit za frazém par excellence: sám o sobě se stal námětem reportáže (Viz Chvíle slávy na červeném koberci). Mezi ostatními tématy dominují postřehy z filmových festivalů v Cannes a Karlových Varech. Ve výsledcích hledání se červený koberec se objevuje přibližně desetkrát častěji než rudý koberec.
Dotaz: červen* w/1 kober*,

3 měsíce: 18 záznamů (pro porovnání – 6 měsíců: 39 – 12 měsíců: 63)

Dotřídění: 17

Frazém: 12


Dotaz: rud* w/1 kober*

3 měsíce: 2 záznamy (pro porovnání – 6 měsíců: 2 – 12 měsíců: 8)

Dotřídění: 2

Frazém: 2


Příklady typického užití frazému:

30.06.2007 – MIRKA SPÁČILOVÁ – str. 04

Zellwegerové se líbí medvídci

Na červený koberec a poté i na pódium vstoupila tak, jak přijela, v džínách a hnědém svetříku, křehká v krátkém plavém sestřihu a kupodivu v dobré náladě.


31.05.2007 – Jan Šmíd, Český rozhlas (Cannes) – str. 24

Chvíle slávy na červeném koberci

Co se vám vybaví, když se řekne filmový festival v Cannes? Herecké hvězdy, lesklé večerní šaty, limuzíny, blesky fotoaparátů... A červený koberec.

Pro filmové hvězdy patří procházka po červeném koberci k vrcholu jejich profesního života.


26.05.2007 – (duch) – str. 03

Jako na 1. máje: vlaječky, pod pódium a mávat!

K rudému koberci nataženému mezi kostelem svatého Jakuba a pódiem na náměstí Svobody totiž přísně vyhlížející muži z ochranky pustili asi dvě stovky dětí z Kanic, Nemojan, Újezdu u Brna i dalších škol kraje. Školáci vybavení papírovými vlaječkami měli jasný úkol – namísto vyučování mávat. 2
Příklady jiného užití slovního spojení:

29.06.2007 – MARKÉTA BUŠKOVÁ – str. 05

Svatby jako na zámku

Nyní sháníme červený koberec široký jeden a půl metru, po kterém chodí svatebčané. V Česku se ale koberec širší než jeden metr nesežene, a tak bude z Itálie


Červený kohout

Zhoubný oheň, zlv. zachvacující dům, domy, požár; jeho vypuknutí (často v obraz kontextech).85

Slovní spojení se objevilo během třech měsíců pětkrát. V jednom případě jako frazém, v ostatních byl zmíněn divadelní spolek toho jména.


Dotaz: červen* w/1 kohou*

3 měsíce: 7 záznamů (pro porovnání – 6 měsíců: 11 – 12 měsíců: 24)

Dotřídění: 5

Frazém: 1


Příklady typického užití frazému:

20.04.2007 – (tum) – str. 04

Svojanov láká na historii, šerm i hudební festivaly

Na konec května je pak připravena akce s názvem Červený kohout nezvítězí. Víkend na hradě bude totiž věnovaný historické hasičské technice.


Příklady jiného užití slovního spojení:

12.05.2007 – str. 06

Ochotníci zahrají kocouří pohádku

Zítra bude jeviště od 16 hodin patřit Kocourovi Modroočkovi v podání divadelního souboru Červený kohout.
Yüklə 0,73 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə