Ftiziatriya Bölmə Azərbaycan Respublikasında əhali arasında vərəm əleyhinə tədbirlərin təşkiliYüklə 1,46 Mb.
səhifə1/16
tarix10.11.2017
ölçüsü1,46 Mb.
#9603
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Ftiziatriya

Bölmə 1. Azərbaycan Respublikasında əhali arasında vərəm əleyhinə tədbirlərin təşkili.

1) Vərəm ocağı nədir?
A) Xəstə insanların toxunduğu əşyalar və ya mikobakteriya ifraz edən heyvanlar

B) Ətrafa vərəm mikobakteriyasını ifraz edən xəstə heyvanların yaşayış yeri

C) Xəstə insanların yaşayış yeri.

D) Ətrafa vərəm mikobakteriyasını ifraz edən xəstə insanƏtrafa vərəm çöpləri ifraz edən xəstə insan

E) Ətrafa vərəm mikobakteriyasını ifraz edən xəstə insan və xəstə heyvanların yaşadığları məkan
: Ədəbiyyat: А.Г.Хoменко Туберкулез органов дыхания Москва «Медицина» 1988.
2) Xəstənin yaşadığı yer hansı halda ən qorxulu vərəm ocağı sayılır?
A) Ocaqda bəlğəmində mikroskopik üsulla VMB aşkarlanan xəstə yaşayırsa

B) Ocaqda fibroz kavernoz vərəm xəstəsi yaşayırsa

C) Ocaqda infiltrativ vərəm xəstələri yaşayırsa

D) Ocaqda iİlkin vərəm kompleksi olan xəstə yaşayırsa

E) Ocaqda bəlğəmində kultural üsulla VMB aşkarlanan xəstə yaşayırsa
: Ədəbiyyat: А.Г.Хoменко Туберкулез органов дыхания Москва «Медицина» 1988.
3) Xəstəliyin ən çox rast gəlinən yayılma yolları?

A) Hava-damcı yolu

B) Ərzaq məhsulları ilə

C) Tibbi manupulyasiyalarla

D) Cift vasitəsi ilə

E) Dəri və selikli qişaların zədələnməsi ilə


: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
4) Vərəm infeksiyasının ötürülməsinin qarşısının alınmasında və ya bu işdə çətinlik törədən amillər hansılardır?
A) Mikobakteriya ifraz edən xəstələrin stasionarda davamlı abasilləşməyə qədər saxlanılması

B) Ailədə sanitar gigiyenik normalara əməl etmək (xəstənin yataq dəstləri və əşyalarına qulluq)

C) Ailədə xəstəyə izolyasiya edilmiş otağın verilməsi

D) Bütün cavablar düzdür

E) Xəstənin sanatoriyaya göndərilməsi
: Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхание. Москва 1986 г.
5) Vərəmə görə qorxulu sayılan əhali qrupu necə təyin olunur?
A) Bütün cavablar səhvdir

B) Yanaşı xəstəliklər və sosial faktorlar (miqrant, qaçqın, evsiz- eşiksiz, məhbusluqdan azad olunanlar və s.) iş şəraitinə görə

C) Genetik əlamətlərə görə (yaxın qohumluq), yanaşı xəstəlik, immunoloji əlamət, sosial faktorlar

D) İmmunoloji əlamətlərə görə

E) Yaş və cinsə, irsə görə
: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
6) Vərəmə yoluxma riski yüksək olanlara hansılar aiddir?
A) Südəmər və 3 yaşa qədər uşaqlar

B) Yeniyetmələr

C) Yaşlı insanlar

D) Gənc yaşda olanlar

E) Qocalar və ahıllar
: Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999.
7) Göstərilən xəstəliklərdən hansı vərəmə görə risk sayılmır?
A) Ağciyərlərin anadangəlmə qüsurları

B) Şəkərli diabet, mədə -12 barmaq bağırsaq xorası

C) Hipertoniya xəstəliyi

D) Bəd xassəli şişlərin ağ ciyərdə və digər üzvlərdə yerləşməsi

E) Birincili və müxtəlif səbəblərdən yaranmış ikincili immunodefisit
: Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma metodları. 2003 il.
8) Əvvəllər vərəm xəstəliyi keçirmiş və vərəmin rentgenoloji qalıq əlamətləri müşahidə olan şəxslərdə vərəmin fəallaşma riski digər qrup insanlardan nə qədər üstündür?

A) Risk yoxdur

B) 2 dəfə

C) 50 dəfə

D) 3 dəfə

E) 5-10 dəfə


: Ədəbiyyat: Л.И.Юкелиса. Флюорография лекгих. Ленинград «Медицина» 1988
9) Epidemioloji vəziyyətə qiymət vermək üçün hansı göstəricilər mütləqdir?

A) Xəstəlik

B) Xəstələnmə

C) İnfeksiyaya yoluxma

D) Xəstələnmə, xəstəlik, ölüm, infeksiyaya yoluxma

E) Ölüm
: Ədəbiyyat: И.И.Фел., А.А.Ахмедов., Г.Л.Труман. Методические указания к практическим занятиям по медицинской статистике. Баку 1973


10) Vərəmə görə xəstəlik anlayışını aşağıdakılardan hansılar ifadə edir?
A) 1000 nəfər əhaliyə görə vərəm xəstələrinin sayı

B) Ərazidə olan bütün xəstələr içərisində vərəm xəstələrinin xüsusi çəkisi

C) İlin axırına qeydiyyatda olan fəal vərəmli xəstələrin sayı

D) Dispanser müşahidəsində olan xəstələrin sayı

E) İlin axırına qeydiyyatda olan xəstələrin 100.000-ə vurularaq əhalinin orta illik sayına bölünməsi
: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
11) Vərəmdən ölüm göstəricisinə aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) İl ərzində vərəmdən ölənlərin sayı

B) 100nəfər əhaliyə görə il ərzində səhiyyənin bütün sahələri üzrə vərəmdən ölənlərin sayı

C) Vərəm dispanserində qeydiyyatda olan xəstələrin arasında vərəmdən ölənlərin sayı

D) Səhiyyənin bütün xidməti sahələrində il ərzində vərəm xəstəliyindən ölənlərin sayı

E) 100min əhaliyə görə il ərzində səhiyyənin bütün sahələrində qeydə alınma vərəmdən ölənlərin sayının əhalinin orta illik sayına nisbəti
: Ədəbiyyat: И.И.Фел., А.А.Ахмедов., Г.Л.Труман. Методические указания к практическим занятиям по медицинской статистике. Баку 1973
12) Xəstələnmənin və xəstəliyin yayılmasının qarşısının alınması nədən asılıdır
A) “Vərəm hadisəsinin” qiymətləndirilməsindən

B) Əhalinin profilaktik müayinəyə cəlbindən

C) “Vərəm hadisəsinin” düzgün qeydiyyatı, əhalinin profilaktik müayinəyə cəlbindən, səhiyyənin rentgen flüoroqrafiya və labaratoriyalarının təchizatından, ixtisaslı həkimlərdən

D) Səhiyyənin rentgen flüoroqrafiya və laboratoriyalarının təchizatından

E) İxtisaslı həkimlərdən
: Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999.
13) Kontingentin abasilləşməsi göstəricisi hansıdır?
A) Cari ildə abasilləşmiş və basilyarlıq qeydiyyatından çıxarılan xəstələrin cəmi sayının 100-ə hasilinin kontingentin orta illik sayına nisbəti

B) Basilyarlıq qeydiyyatından çıxarılan xəstələrin sayıdır;

C) VMB (-) mənfi olan xəstələrin bütün kontingent içərisində faizidir

D) VMB (-) mənfi olan xəstələrin sayının 100 VMB (+) müsbət olan xəstələrə nisbətidir

E) Bütün sayılanlardır
: Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyasını xarakterizə edən əsas göstəricilər və onların təyini metodları (Metodik təlimat). Bakı -1998.
14) Vərəmlə xəstələnmə göstəricisi hansıdır?
A) Hesabat ilində ilkin qeydiyyata alınan fəal vərəmli xəstələrin sayının 100 min nəfərə vurularaq əhalinin sayına olan nisbətidir

B) 1000 nəfər əhaliyə görə vərəmli xəstələrin sayıdır

C) Göstərilən ərazidə yaşayan əhalinin sayına görə xəstələrin faizidir

D) Cari ildə aşkar olunan vərəmli xəstələrin sayıdır

E) 10000 nəfər əhaliyə görə vərəmli xəstələrin sayıdır
: Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyasını xarakterizə edən əsas göstəricilər və onların təyini metodları (Metodik təlimat). Bakı -1998.
15) Vərəmdən kliniki sağalma necə hesablanır?
A) Qeydiyyatdan çıxarılan xəstələrin 100-ə hasilinin kontingentin cəmi sayına nisbəti

B) III və V qrup xəstələrin sayının 100-ə hasilinin kontingentə nisbəti

C) Bütün sayılanlar düzgündür

D) Fəal qrupa keçənlərin 100-ə hasilinin kontingentin cəmi sayına nisbəti

E) III dispanser qrupuna keçənlərin sayının 100-ə hasilinin kontingentdə olan fəal xəstələrin orta illik sayına nisbətidir
: Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999
16) Yaşlı əhali qrupları arasında vərəm ən çox hansı halda aşkarlanır?
A) Tuberkulindiaqnostika zamanı

B) Sadalanların heç biri

C) Tibbi yardım üçün müraciət zamanı və kütləvi flüoroqrafik müayinələr zamanı

D) İnstrumental müayinələr və operativ əməliyyatlar zamanı

E) Əhalinin kütləvi flüoroqrafik müayinəsi zamanı
: Ədəbiyyat: Л.И.Юкелиса. Флюорография лекгих. Ленинград «Медицина» 1988
17) Uşaqlar arasında vərəmin aşkarlanmasının əsas metodları hansılardır?
A) Flüroqrafik müayinə

B) Bütün cavablar doğrudur

C) Poliklinikaya müraciət edən uşaqların vərəmə görə müayinəsi

D) Kütləvi tuberkulindiaqnostika və flüoroqrafik müayinə

E) Risk qruplarının vərəmə görə müayinəsi
: Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999
18) Yeniyetmələr arasında vərəmin aşkarlanmasının aparıcı metodu hansılardır?
A) Tuberkulindiaqnostika və flüoroqrafik müayinə

B) Vərəmli xəstə ilə kontakta olmağa görə müayinə

C) Flüoroqrafik müayinə

D) Rentgtenflüoroqrafiya

E) Bəlğəmin VMB –na görə müayinəsi
: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
19) Uşaqlar arasında kütləvi tuberkulindiaqnostika necə aparılmalıdır?
A) İldə 4 dəfə

B) 2 ildə 1 dəfə

C) 6 ayda 1 dəfə

D) 3 ildə 1 dəfə

E) İldə 1 dəfə
: Ədəbiyyat: Tuberkulin sınağının tətbiqi üzrə təlimat. Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə tədbirlərin təkmilləşdirilməsi barədə əmr № 133 09 oktyabr 2003.
20) Yeniyetmələr arasında flüoroqrafik müayinə necə aparılmalıdır?
A) 2 ildə 1 dəfə

B) 4 ildə 1 dəfə

C) 6 ayda 1 dəfə

D) İldə 1 dəfə

E) İldə 2 dəfə
: Ədəbiyyat: Л.И.Юкелиса. Флюорография лекгих. Ленинград «Медицина» 1988
21) Ümumi pediatrik şəbəkəsinin həyata keçirdiyi vərəm əleyhinə tədbirlərə hansılar aid deyil?
A) Vərəm əleyhinə vaksinasiya və revaksinasiya

B) Vərəm əleyhinə vaksinasiya və revaksinasiya və vərəmin erkən aşkar edilməsi

C) Kütləvi tuberkulindiaqnostika

D) Risk qrupundan olan uşaqların əlavə müayinəsi

E) Vərəmin erkən aşkar edilməsi
: Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999.
22) Vərəm mikobakteriyaları ilə yoluxma riski yüksək olan uşaqlar qrupuna hansılar aid deyil?
A) Vərəm keçirənlər

B) Vərəm əleyhinə peyvənd almayan uşaqlar

C) Vərəm ocaqlarında yaşayan uşaqlar

D) Yarımçıq doğulmuşlar, tez-tez və uzun müddətli xəstələnən uşaqlar

E) Postvaksinal çapığı olmayanlar
: Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999
23) Yeniyetmələr üçün risk qruplarına hansılar aid deyil?
A) Vərəm ocaqlarından olanlar

B) Əvvəllər lokal vərəm keçirənlər

C) Çoxdan vərəmə yoluxmuşlar

D) Əlverişli şəraitdə yaşayan, oxuyan və işləyənlər

E) Siqaret çəkənlər
: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
24) Kütləvi tuberkulindiaqnostika hansı tibb müəssisələri tərəfindən həyata keçirilir?
A) Ümumi pediatrik şəbəkə

B) Sanitar-epidemioloji xidmət

C) Vərəm əleyhinə stasionarlar

D) Vərəm əleyhinə dispanser

E) Bütün cavablar düzgündür
: Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999
25) Vərəmin vaxtında aşkar edilməməsinin səbəbləri hansılardır?
A) Ümumi şəbəkə həkimlərinin vərəmin “maskalarını” bilməməsi (həkim səhvləri)

B) Bütün sadalananlar doğrudur

C) Profilaktik tədbirlərin təşkilindəki qüsurlar

D) Ümumiprofilli stasionarlarda aparılan müayinələrin natamam həcmi

E) Xəstənin öz sağlamlığına məsuliyyətsiz münasibəti
: Ədəbiyyat: В.С. Моисеев Болезни легких Москва 1987
26) Vərəm əleyhinə peyvəndlərin təşkilində dispanserin fəaliyyəti nədən ibarətdir?
A) Bütün aşağıda göstərilənlər doğrudur

B) Vaksinasiyanın aparılması üçün tibb bacılarının və həkimlərin hazırlanması

C) Postvaksinal immunitetin formalaşdığı dövr ərzində eyni mənzildə yaşayan VMB ifraz edən xəstələrin izolyasiyasının təşkili

D) Metodik təlimatlar və instruksiyaların yaradılması, maarifləndirmə

E) Vərəm ocaqlarında vaksinasiya və revaksinasiyanın təşkili
: Ədəbiyyat: Н.М.Рудой. Задачи противотуберкулезного диспансера в кн.: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
27) Vərəm əleyhinə peyvənd materialı hansı standartlara uyğun olmalıdır?
A) Zəif virulent olmalıdır

B) İmmunogen olmalıdır

C) Bütün sadalananlar

D) Steril olmalıdır

E) Saxlanma zamanı stabil qalmalıdır
: Ədəbiyyat: Л.А.Митинская Профилактика туберкулеза. 1988
28) Vərəm əleyhinə peyvənd materialının optimal saxlanma temperaturu neçədir?
A) 4° C

B) 0° C


C) 5° C

D) 2-8° C

E) 2° C
: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən normativ sənədlər.6 əlavə. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il tarixli 120 saylı əmr. Bakı 2001;
29) Vərəm əleyhinə peyvəndin orqanizmə daxil edilmə yolu hansıdır?
A) Əzələ daxili

B) Dəri içi

C) Daxilə və buruna

D) Dəri üstü

E) Dəri altı
: Ədəbiyyat: Л.А.Митинская Профилактика туберкулеза. 1988
30) Düzgün aparılmış vaksinasiya və revaksinasiyadan sonra dəridə nə qalır?
A) Ulduzvari çapıq

B) Bütün sayılanlar

C) Çapıq

D) Kelloid çapıq

E) Ləkə
: Ədəbiyyat: Л.А.Митинская Профилактика туберкулеза. 1988
31) Çapığın optimal ölçüsü neçədir?
A) 10-15 mm

B) 1-3 mm

C) 3-5 mm

D) 5-8 mm

E) 8-10 mm
: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən normativ sənədlər.6 əlavə. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il tarixli 120 saylı əmr. Bakı 2001;
32) Sağlam yenidoğulmuşlara VƏP nə vaxt edilir?
A) Həyatının 1-ci ayında

B) Həyatının 1-ci sutkasında

C) Həyatının 10-12-ci günündə

D) Həyatının 5-7-ci günü

E) Həyatının 4-cü sukasında
: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
33) Vərəm əleyhinə vaksinin açıldıqdan sonra saxlanma müddəti nə qədərdir?
A) 8 saat

B) 7 saat

C) Müddətsizdir

D) Bir sutka

E) 4-6 saat
: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən normativ sənədlər. 9 saylı əlavə. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il tarixli 120 saylı əmr. Bakı 2001;
34) 2 TV ilə Mantu sınağı nə vaxt müsbət sayılır?
A) Papulanın ölçüsü 1-2 mm olarsa

B) Hiperemiya əmələ gələrsə

C) Papulanın ölçüsü 3-4 mm olarsa

D) Papulanın ölçüsü 5 mm və daha böyük olarsa

E) Reaksiyanın izi yoxdursa
: Ədəbiyyat: M.B.Qurbanova, Y.Ş.Şıxəliyev, E.N.Məmmədbəyov, M.A.Şıxlinskaya. Vərəm xəstəliyinin profilaktikasında tuberkulin sınağının tətbiqi və nəticəsinin qiymətləndirilməsi (metodik təlimat) Bakı - 2006
35) Dəri içərisinə daxil edilən vərəm əleyhinə peyvəndin miqdarı nə qədər olmalıdır?
A) 1.0 ml

B) 0.05 ml

C) 0.025 ml

D) 0.1 ml

E) 0.2 ml
: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən normativ sənədlər. 7 saylı əlavə. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il tarixli 120 saylı əmr. Bakı 2001;
36) Vərəm əleyhinə peyvənd aparılandan sonra ailədə vərəmli xəstə olarsa uşağın izolyasiya müddəti nə qədərdir?
A) 1 il

B) 2 ay


C) 1 ay

D) İzolyasiya vacib deyil

E) 5 ay
: Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999
37) Postvaksinal immunitetin müddəti nə qədərdir?
A) 1 il

B) 5 il


C) 5 ildən artıq

D) 2 il


E) Bütün həyat boyu saxlanılır
: Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976
38) Vərəm əleyhinə aparılan müayinələrin effektivliyini analiz edərkən hansı göstərici vacib deyil?
A) Aşkar edilmiş xəstələrdə vərəmin kliniki strukturu

B) Vaxtında aşkar olunmayan xəstələrin xüsusi çəkisi

C) Vərəmli xəstələrin aşkar edilmə tezliyi

D) Əhalinin vərəmə görə müayinələr ilə əhatə olunma faizi

E) Bütün sayılanlar
: Ədəbiyyat: Л.А.Митинская Профилактика туберкулеза. 1988 в кн.: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
39) Vərəmlə xəstələnmənin strukturundakı müsbət dəyişikliyi xarakterizə etməyən göstərici hansıdır?
A) 1 ildən az müddətdə dispanser qeydiyyatında olan xəstələr arasında letallığın azalması

B) Vərəmə yoluxma göstəricisinin azalması

C) VMB ifraz edən və destruksiyalı xəstələrin xüsusi çəkisinin azalması

D) Vərəmin gecikmiş formalarının olmaması

E) Ocaqlı ağciyər vərəminin xüsusi çəkisinin artması
: Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976
40) Mikobakteriya ifraz edən kontingentin abasilləşməsi göstəricisi necə hesablanır?
A) Cari ildə abasilləşmiş və basilyar qeydiyyatından çıxarılmış xəstələrin sayının 100-ə hasilinin ilin axırında qeydiyyatda olan VMB (+) müsbət olan xəstələrin orta illik sayına olan nisbətidir

B) Basilyar qeydiyyatından çıxarılan xəstələrin sayının 100-ə hasilinin kontingentin sayına nisbətidir

C) VMB (-) olan xəstələrin bütün kontingentə olan nisbətidir

D) I qrup dispanser qeydiyyatında olan abasilləşən xəstələrin sayıdır

E) VMB mənfi olan xəstələrin sayının 100-ə hasilinin VMB (+) olan xəstələrin sayına nisbətidir
: Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyasını xarakterizə edən əsas göstəricilər və onların təyini metodları (Metodik təlimat). Bakı -1998.
41) Erkən residivlərin göstəricilərinin artması nə ilə əlaqədardır?
A) Bütün sayılanlar

B) Xəstələrin vaxtından əvvəl bir qrupdan digərinə keçirilməsi nəticəsində

C) Natamam müalicə ilə

D) Fəal xəstələrin vaxtından əvvəl qeyri fəal (III) dispanser qrupuna köçürülməsi nəticəsində

E) Dispanser qeydiyyatında olan xəstələrin müşahidəsindəki nöqsanlar ilə
: Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin erkən və gecikmiş residivləri Bakı Elm 1998
42) Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi nə deməkdir?
A) Əmək qabiliyyətinin 4 ay müddətində itirilməsi

B) Əmək qabiliyyətinin 2 ay müddətində itirilməsi

C) Əmək qabiliyyətinin 6 ay müddətində itirilməsi

D) Xəstəlik nəticəsində orqanizmin funksiyalarındakı pozğunluqlar dönən xarakterli olarsa və insan öz peşəsini və kvalifikasiyasını itirməzsə

E) Əmək qabiliyyətinin 1 il müddətində itirilməsi
: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
43) İlkin aşkar edilmiş vərəmli xəstənin xəstəlik vərəqində (buletenində) əmək qabiliyyətini maksimal itirməsi müddəti nə qədərdir?
A) Stasionar müalicə dövrünü əhatə edir

B) Təqvim ilində 10 ay təşkil edir

C) Fasilələrlə 5 ay təşkil edir

D) İldə 4 ay təşkil edir

E) Bütün müalicə müddətini əhatə edir
: Ədəbiyyat: Ю.Я.Фишер. Экспертиза трудоспособности и трудоустройство больных туберкулезом в кн.: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
44) Vərəmli xəstəyə ilkin əlillik hansı müddətdə təyin olunur?
A) Müalicədən 2 il sonra

B) Müalicədən 6 ay sonra

C) Müalicədən 12 ay sonra

D) Müalicədən 3 ay sonra

E) Müalicədən 9 ay sonra
: Ədəbiyyat: Ю.Я.Фишер. Экспертиза трудоспособности и трудоустройство больных туберкулезом в кн.: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
45) Vərəm xəstəliyinin intensiv göstəricisi sayılan xəstələnmə nə deməkdir?
A) İlkin xəstələr arasında “viraj”ın səviyyəsi

B) İlkin xəstələr arasında infiltrativ vərəmin səviyyəsi

C) İlkin xəstələr arasında ocaqlı vərəmin səviyyəsi

D) 100 min əhaliyə görə ilkin qeydiyyata götürülən fəal xəstələrin sayının əhalinin orta illik sayına nisbəti

E) İlkin xəstələr arasında fibroz-kavernoz vərəmin səviyyəsi
: Ədəbiyyat: И.И.Фел., А.А.Ахмедов., Г.Л.Труман. Методические указания к практическим занятиям по медицинской статистике. Баку 1973
46) Vərəmlə xəstələnmənin intensiv göstəricisi nə deməkdir?
A) 100 min əhaliyə görə dispanser qeydiyyatında olan fəal xəstələrin sayının əhalinin orta illik sayına nisbəti

B) İlkin xəstələr arasında ocaqlı vərəmin səviyyəsi

C) İlkin xəstələr arasında fibroz-kavernoz vərəmin səviyyəsi

D) İlkin xəstələr arasında infiltrativ vərəmin səviyyəsi

E) İlkin xəstələr arasında “viraj”ın səviyyəsi
: Ədəbiyyat: С.П.Буренков. Современные принципы противотуберкулезный работы в кн.: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
47) Vərəmdən ölümün intensiv göstəriciləri hansılardır?
A) İlkin xəstələr arasında fibroz-kavernoz vərəmindən ölənlərin səviyyəsi

B) İlkin xəstələr arasında ocaqlı vərəmdən ölənlərin səviyyəsi

C) İlkin xəstələr arasında səpələnmiş vərəmdən ölənlərin səviyyəsi

D) İlkin xəstələr arasında infiltrativ vərəmdən ölənlərin səviyyəsi

E) 100 min əhaliyə görə dispanser qeydiyyatında olan fəal xəstələrdən ölənlərin sayının əhalinin orta illik sayına nisbəti
: Ədəbiyyat: Н.М.Рудой. Задачи противотуберкулезного диспансера в кн.: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
48) Epidemioloji gərginlik hansı göstəricilərlə izah olunur?
A) İlkin xəstələr arasında “viraj”ın səviyyəsi

B) İlkin xəstələr arasında infiltrativ vərəmin səviyyəsi

C) İlkin xəstələr arasında fibroz-kavernoz və vərəm meningitinin səviyyəsi

D) İlkin xəstələr arasında tuberkulin sınağının “hiperergiya”sının səviyyəsi

E) İlkin xəstələr arasında ocaqlı vərəmin səviyyəsi
: Ədəbiyyat: М.И.Перелман, В.А.Корякин, Н.М.Протопова. Туберкулез Москва 1990
49) Yoluxma ilə mikobakteriya ifraz edən xəstələrin sayı arasındakı əlaqədə hansı uyğunluq doğru sayılır?
A) 1% yoluxma 150-500 nəfər mikobakteriya ifraz edən xəstəyə uyğundur

B) 1% yoluxma 50 nəfər mikobakteriya ifraz edən xəstəyə uyğundur

C) 1% yoluxma 150 nəfər mikobakteriya ifraz edən xəstəyə uyğundur

D) 1% yoluxma 100 nəfər mikobakteriya ifraz edən xəstəyə uyğundur

E) 1% yoluxma 1000 nəfər mikobakteriya ifraz edən xəstəyə uyğundur
: Ədəbiyyat: Р.Барри, Блума. Туберкулез Москва 2002. Д.Ж.Крофтон. Клиника туберкулеза 1996
50) Vərəmin vaxtında aşkar olunması üçün hansı tədbirlər aparılır?
A) Bütün sadalananlar

B) Əhalinin sanitar maarifləndirilməsi

C) Əhalinin vərəmə görə kütləvi profilaktiki müayinəsi

D) Vərəmə yoluxma ehtimalı yüksək olan şəxslərin müntəzəm və keyfiyyətli müayinəsi

E) Ümumi profilli müalicə müəssisələrində xəstələrin vərəmə görə müayinəsi
: Ədəbiyyat: Л.И.Юкелис Флюорография легких Ленинград 1988
51) İnsanların yoluxma mənbəyi olan heyvanlar hansılardır?
A) İri buynuzlu qaramal

B) Sürünənlər

C) Pişiklər və itlər

D) Quşlar

E) Suda quruda yaşayanlar
: Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976
52) Vərəmlə yoluxma riski yüksək olan uşaqlara aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) KJB vaksinasiya olunmamışlar

B) Vərəm ocaqlarında yaşayanlar

C) Tez-tez və uzun müddət xəstə olan və vaxtından əvvəl doğulmuş uşaqlar

D) Postvaksinal çapıqları olmayanlar

E) Bütün sadalananlar
: Ədəbiyyat: М.С.Греймер. Организация противотуберкулезной службы и диспансеризации детского населения в кн.: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999
53) Yeniyetmələr üçün vərəmə görə “risk” qruplarına sadalananlardan hansı istisna təşkil edir?
A) Vərəm ocağında yaşayanlar

B) Ümumi pediatrik şəbəkədə risk qrupu kimi qeydiyyatda olmayanlar

C) Rentgenoloji kiçik və böyük qalıq əlamətləri olanlar

D) Əvvəlcə lokal vərəm keçirmiş, kliniki sağalanlar

E) Çoxdan yoluxmuşlar
: Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma metodları Bakı Elm 2003.Yüklə 1,46 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə