Ftiziatriya Bölmə Azərbaycan Respublikasında əhali arasında vərəm əleyhinə tədbirlərin təşkili


) Böyrək vərəmi diaqozunun təsdiq olunması üçün hansı müayinə metodlarından istifadə olunur?Yüklə 1,46 Mb.
səhifə10/16
tarix10.11.2017
ölçüsü1,46 Mb.
#9603
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16

503) Böyrək vərəmi diaqozunun təsdiq olunması üçün hansı müayinə metodlarından istifadə olunur?
A) Sidiyin kultural müayinəsi

B) Sidiyin mikroskopik müayinəsi

C) Kontrast rentgenoloji müayinə

D) Sadalananların hamısı

E) Tuberkulindiaqnostika
: Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. Второе издание. ВОЗ 1998
504) Böyrək vərəmi diaqozunun təsdiq olunması üçün hansı müayinə metodu əsas sayılmır?
A) Sidiyin vərəm mikobakteriyalarına görə müayinəsi

B) Sidiyin kultural müayinəsi

C) Tuberkulindiaqnostika

D) Kontrast renoqrafik müayinə

E) Qanda eritrositlərin miqdarı
: Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. Второе издание. ВОЗ 1998
505) Periferik limfa vəzlərinin vərəmi diaqnozunu təsdiqləmək üçün hansı müayinə metodları daha dürüst nəticə verir?

A) Qanın müayinəsi

B) Açıq biopsiya, sitoloji və mikroskopik müayinə

C) Flüoroqrafik müayinə

D) Bakterioskopik müayinə

E) Tuberkulindiaqnostika


: Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. Второе издание. ВОЗ 1998
506) Soyuq abses hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?
A) Osteoxondroz

B) Onurğa sütununun yırtığı

C) Qeyri spesifik mənşəli osteomelit

D) Sadalananların hamısı

E) Vərəm osteomieliti, KJB –nin ağırlaşması
: Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. Второе издание. ВОЗ 1998
507) Kişilərdə qasıq kanalından soyuq absesin fistulasının açılması hansı xəstəliklərdə baş verə bilər?
A) Döş fəqərələeinin vərəm osteomielitində

B) Bütün sadalananlarda

C) Bel fəqərələrinin vərəm spondilitində

D) Boyun fəqərələrinin vərəm spondilitində

E) Döş fəqərələrinin vərəm spondilitində
: Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. Второе издание. ВОЗ 1998
508) Qadınlarda bud kanalından açılan fistula hansı xəstəliklərdə baş verə bilər?
A) Boyun fəqərələrinin vərəm spondelitidə

B) Döş fəqərələrinin vərəm osteomielitində

C) Bel fəqərələrinin vərəm spondelitində

D) Bütün sadalananlarda

E) Döş fəqərələrinin vərəm spondelitində
: Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. Второе издание. ВОЗ 1998

Bölmə 7.Tənəffüs orqanının vərəmi digər yanaşı xəstəliklərlə vərəm, hamiləlik və analıq

509) Aşağıda göstərilənlərdən hansı biri vərəmin baş verməsi və onun arzuolunmaz gedişinə səbəb olan faktor sayılmır?
A) Qan dövranı orqanlarının zədələnməsi

B) İmmun sisteminin zəifləməsi

C) Maddələr mübadiləsinin pozğunluğu

D) Yoğun bağırsağın iltihabı-kolit

E) Parenximatoz orqanların funksiyasının pozulması
: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
510) Aşağıda adları çəkilən xəstəliklər arasında hansı vərəmin baş vermə riskini artırmır?
A) Alkoqolizm

B) Arterial hipertenziya

C) Pnevmokoniozlar

D) Şəkərli diabet

E) Qastroduodenal xoralar
: Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976
511) Vərəm və xroniki bronxitdən əziyyət çəkən xəstələrdə vərəmin kimyəvi terapiyası necə aparılmalıdır?
A) Xroniki bronxitlərin müalicəsi ilə yanaşı simptomatik dərmanlar tətbiq edilməlidir

B) Vərəm əleyhinə kompleks müalicə ilə yanaşı geniş spektrli təsirə malik antibiotiklərin aerozolları istifadə edilməlidir

C) Vərəm əleyhinə müalicə monoterapiya şəklində aparılmalıdır

D) Xroniki bronxitin müalicəsi dayandırılmalı və vərəm əleyhinə preparatlar endotraxeal daxil edilməlidir

E) Xroniki bronxitin müalicəsi aparılmalı və vərəmin müalicəsi dayandırılmalıdır
: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
512) Vərəm xəstəliyində qripin gedişi necə olur?
A) Nisbətən yüngül gedişli

B) Adi gedişli

C) Fəsadlı gedişili

D) Orta ağır gedişli

E) Ağır gedişli
: Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976
513) Keçirilmiş ağ ciyər vərəminin qalıq əlamətləri olan fəal ağ ciyər vərəmli, şəxslərdə ağ ciyər xərçənginin daha çox təsadüf etməsinin səbəbi nədir?
A) Bütün cavablar düzgündür

B) Şiş xəstəliyinə meyl yaradan anatomik və immunoloji dəyişikliklər törədən proseslər

C) Sənayesi inkişaf etmiş ölkələrin əhalisinin ağ ciyər xərçəngi xəstəliyinin artması

D) Ağ ciyər vərəmi olan xəstələrin çox hissəsinin bu xəstəlikdən sağalması

E) Sənayesi inkişaf etmiş ölkələrdə əhalinin qocalması
: Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976
514) Vərəm prosesi olan zonada inkişaf etmiş ağciyər xərçənginin II-III mərhələsi üçün xarakterik əlamətlər hansılardır?
A) Metastazın olması (baş beyinə, sümüklərə, qara ciyərə və s.)

B) Kəskin arıqlama, qanhayxırma, öskürək

C) Öskürək

D) Ən xəstəliyin kliniki simptomsuz inkişafı

E) Güclü öskürək
: Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976
515) Ağ ciyərin yuxarı payında lokalizə olmuş xərçəng rentgenoloji-kliniki əlamətlərinə görə vərəmdən nə ilə fərqlənir?

A) Yüksək hərarət

B) Yuxarı payın atelektazı, mikobakteriyaların təkrari müayinələrdə tapılmaması

C) Bəlğəm ifrazı

D) Mikobakteriyaların tapılması

E) Sadalanların heç biri


: Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976
516) Ağ ciyərin vərəminə və vərəmdən sonrakı dəyişikliklərə ən çox hansı yanaşı xəstəlik qoşulur?
A) Atipik viruslar

B) Blastomikoz

C) Histoplazmoz

D) Aspergillyoz

E) Sadalanların heç biri
: Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976
517) Dağılma boşluğunda aspergilliyoz inkişaf etdikdə xarakterik rentgenoloji əlamətlər hansılardı?
A) Bütün cavablar düzgündür

B) Zınqırov simptromu

C) Boşluq divarının müəyyən hissəsinin köpməsi

D) Aypara simptomu

E) Heç biri düz deyil
: Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976
518) Ağ ciyər asspergillyozunun effektiv müalicəsi aşağıdaki preparatlardan hansı ilə aparılır?
A) Sayılanların hamısı

B) Qram müsbət mikrofloraya təsir edən antibiotiklər

C) Heç biri

D) Antifunqal preparatlar

E) Rifampisin
: Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976
519) Ürəyin işemik xəstəliyi olan şəxslərdə vərəmin kimyəvi terapiyasınin hansı xüsusiyyətləri var?
A) Adətən, işemik xəstəliyin gedişinə təsiri yoxdur

B) Aminoqlikozidlərin təyini işemik xəstəliyin gedişinə pis təsir edə bilər

C) İşemik xəstəliyin ağırlaşmasına səbəb ola bilər

D) Ftivazidin təyini işemik xəstəliyin gedişini pisləşdirə bilər

E) Rifampisinin təyini ürəyin işemik xəstəliyinin gedişini ağırlaşdıra bilər
: Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976
520) Aşağıda adları çəkilən xəstəliklərdən hansı kiçik qalıq əlamətlərinin reaktivasiyasına səbəb ola bilər?
A) 12 barmaq bağırsağın xorası

B) Şüa terapiyasının aparılması

C) Sadalananların hamısı

D) Qlükokortikosteroidlərin tətbiqi

E) Şəkərli diabet
: Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma metodları Bakı Elm 2003.
521) Vərəmli xəstələrdə şəkərli diabet olduqda müalicə zamanı insulinin tətbiqi müalicənin gedişinə necə təsir edir?

A) Sadalanların heç biri

B) Patogenetik mənfi təsir

C) Xəstəliyin gedişini proqressivləşdirir

D) Patogenetik müsbət təsir

E) Təsir etmir


: Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976
522) Mədə yarası zamanı kimyəvi preparatların hansı şəkildə qəbul edilməsi məsləhətdir?
A) Peos terapiya

B) Heç biri

C) Sadalananların hamısı

D) İnfuzion terapiya

E) Elektrofarezlə terapiya
: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
523) Ağciyər vərəmi ilə yanaşı gedən mədə xorası penetrasiyası baş verdikdə müalicə taktikası necə olmalıdır?
A) Cərrahi müdaxilə aparılmalı, kimyəvi terapiya “peros” təyin edilməlidir

B) Müalicə dayandırılmalı, qarın nayihəsinə buz qoyulmalıdır

C) Cərrahi müdaxilə aparılmalı, kimyəvi terapiya dayandırılmalıdır

D) Cərrahi müdaxilə dayandırılmalı, kimyəvi terapiya infuzion şəkildə davam etdirilməlidir

E) Cərrahi müdaxilə aparılmalı, kimyəvi terapiya infuzion şəkildə davam etdirilməlidir
: Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976
524) Xora xəstəliyi ilə yanaşı gedən vərəm xəstəliyinin müalicəsində preparatın seçimi və onun təyini yolları nəyə əsaslanmalıdır?
A) Vərəm prosesinin gedişi xüsusiyyəti

B) Xora xəstəliyinin fəsadının olması

C) Bütün sadalananlar

D) Vərəmin müalicəsinin intensivləşdirilməsi

E) Xora xəstəliyinin gedişinin hansı fazada olması
: Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976
525) Aşağıdakı xəstəliklərdən hansı biri vərəmə görə risk qrupu sayılır?
A) Nevroz

B) Şizofreniya

C) Qastrit

D) Kolit


E) Sadalananların hamısı
: Ədəbiyyat: Н.М.Рудой. Задачи противотуберкулезного диспансера в кн.: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
526) Psixi xəstəliklər vərəmin yoluxucu forması ilə müşahidə olunduqda onların müalicəsi hansı şəraitdə aparılmalıdır?
A) Ambulator şəraitdə

B) Nevroloji şöbələrdə

C) Somatik xəstəxanalarda

D) Psixonevroloji dispanserlərin vərəm şöbəsində stasionar şəraitdə

E) Vərəm dispanserlərində
: Ədəbiyyat: Н.М.Рудой. Задачи противотуберкулезного диспансера в кн.: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
527) Psixi xəstələrdə vərəmin vaxtında aşkarlanması üçün hansı tədbirlər həyata keçirilməlidir?
A) 2-3 ildən bir Rentgen flüoroqrafik müayinə

B) İldə bir dəfə flüoroqrafiya müayinəsi

C) İldə bir dəfə mikroskopik müayinə

D) Rentgen flüoroqrafik müayinəyə ehtiyac yoxdur

E) Dispanserizasiya prinsipləri əsasında ildə bir dəfə minimum müayinə metodlarını aparmaq
: Ədəbiyyat: Н.М.Рудой. Задачи противотуберкулезного диспансера в кн.: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
528) Vərəm və epilepsiya xəstəliyi birlikdə baş verdikdə xəstələr hansı ixtisas həkimi tərəfindən müalicə olunmalıdır?
A) Fizioterapevt

B) Cərrah

C) Psixiatr-ftiziatr

D) Terapevt

E) Pulmonoloq
: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
529) Alkoqolizmdən əziyyət çəkən şəxslərdə vərəmin daha çox təsadüf etməsinə səbəbi nədir?
A) Gigiyena qaydalarına əməl etməmək

B) Multirezistent davamlı formaların çox müşahidəsi

C) Bütün sadalananlar

D) İmmun sistemin zəifləməsi

E) Polirezistent davamlı formaların çox müşahidəsi
: Ədəbiyyat: Н.М.Рудой, Т.Ч.Чубаков. Туберкулез легких при психических заболеваниях и накоманиях. Москва «Медицина» 1996
530) Alkoqolizmdən əziyyət çəkən şəxslərdə ağ ciyər vərəmi üçün hansı əlamətlər xarakterdir?
A) Prosesin geniş yayılması

B) Dağılmaya meyillik

C) Bütün sadalananlar

D) Külli miqdarda bakteriya ifrazı

E) Proqressivləşən gediş
: Ədəbiyyat: Н.М.Рудой, Т.Ч.Чубаков. Туберкулез легких при психических заболеваниях и накоманиях. Москва «Медицина» 1996
531) Alkoqolizmdən əziyyət çəkən xəstələrdə vərəmin gedişinə xüsusi mənfi təsir edən nədir?
A) Kimyəvi preparatların müntəzəm qəbulundan imtina

B) Bütün sadalananlar

C) Kimyəvi preparatların qəbulunu pis keçirməsi

D) Zəifləmiş immunitet

E) Xəstənin öz vəziyyətini düzgün qiymətləndirə bilməməsi
: Ədəbiyyat: Н.М.Рудой, Т.Ч.Чубаков. Туберкулез легких при психических заболеваниях и накоманиях. Москва «Медицина» 1996
532) Aşağıdakı xəstəliklərdən vərəmə görə risk qrupuna aid olmayan hansıdır?
A) Beyin damarlarının sklerozu

B) Alkoqolizm

C) Toksomaniya

D) Alkoqolizm və nevroz

E) Narkomaniya
: Ədəbiyyat: Н.М.Рудой, Т.Ч.Чубаков. Туберкулез легких при психических заболеваниях и накоманиях. Москва «Медицина» 1996
533) Alkoqolizmdən əziyyət çəkən vərəmli xəstələrin müalicəsində aşağıdakılardan hansı məqsədəuyğun deyil?
A) Müalicənin daha uzun müddət aparılması

B) Paralel olaraq, alkoqolizmdən müalicə edilir

C) Müalicənin stasionar şəraitdə aparılması

D) Müalicənin ambulator şəraitdə aparılması

E) Müalicənin ciddi nəzarət altında aparılması
: Ədəbiyyat: Н.М.Рудой, Т.Ч.Чубаков. Туберкулез легких при психических заболеваниях и накоманиях. Москва «Медицина» 1996
534) “Qırmızı qurd eşənəyi” sistem xəstəliyində vərəmin inkişafına səbəb olan nədir?
A) Dərman preparatlarını qəbulunun pis keçirilməsi

B) Sadalananların heç biri

C) Disproteinemiya

D) Qüvvətlənmiş immun sistem

E) Aparılan qlükokortikoid terapiyası
: Ədəbiyyat: Р.Барри, Блума. Туберкулез Москва 2002.
535) Qlükosteroid hormonlar müalicə zamanı vərəmli xəstəyə necə təsir edir?
A) Qanda şəkəri qaldırır

B) Patogenetik

C) Beyin damarlarının kirəcləşməsinin qarşısını alır

D) Sadalananlardan heç biri

E) Qanda şəkəri endirir
: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
536) Şəkərli diabet və vərəm xəstəliyi birgə inkişaf etdikdə qlükokortikosteroid hormonların tətbiqi hansı mənfi təsir göstərir?
A) Sadalananların hamısı

B) Şəkəri qaldırır

C) Sadalananların heç biri

D) Patogenetik təsir edir

E) İştahanı yüksəldir
: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
537) Spesifik müalicə aparılmadan qlükokortikoid hormonların istifadəsi vərəm prosesinin gedişatına necə təsir edir?
A) İstənilən lokalizasiyalı vərəmi aktivləşdirir

B) Ağciyər vərəmini aktivləşdirir

C) Döş qəfəsi daxili limfa düyünləri vərəmini aktivləşdirir

D) Plevra vərəmini aktivləşdirir

E) Ağciyərdən kənar lokalizasiyalı vərəmi aktivləşdirir
: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
538) Qlükokortikoid terapiyası fonunda vərəmin hansı kliniki formaları daha çox inkişaf edir?
A) Döş daxili limfa vəzlərinin vərəmi

B) Sadalananların heç biri

C) Ağ ciyərlərin ocaqlı vərəmi

D) Ağ ciyərlərin infiltrativ vərəmi

E) Vərəm mənşəli plevrit
: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
539) Qlükokortikoid terapiyasının fəsadı kimi yaranmış fəal yoluxucu vərəm necə təyin olunur?
A) Subyektiv şikayətlər əsasında

B) Tənəffüs orqanlarının rentgen müayinəsi ilə

C) Bəlğəmdə VMB tapılması ilə

D) Obyektiv əlamətlər əsasında

E) Klinikası ilə
: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
540) Hormonal terapiya vərəm xəstəliyi ilə fəsadlaşan zaman müalicənin taktikası necə olmalıdır?
A) Hormonal preparatın sutkalıq dozasının dəyişilməsinə ehtiyac yoxdur

B) Hormonların sutkalıq dozası artırılmalı

C) Hormonların sutkalıq dozası azaldılmalı

D) Hormon preparatların qəbulu saxlanılması

E) Hormonal terapiya dayandırılmadan onun xəstəyə verilməsi mövcud xəstəliyin vəziyyətinə uyğunlaşdırılır
: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
541) Hormonal terapiyanın fəsadı kimi inkişaf etmiş vərəm xəstəlyinin müalicəsində vərəm əleyhinə preparatların təyini zamanı aşağıda göstərilənlərdən hansı nəzərə alınmalıdır?
A) Sadalananların hamısı

B) Kimyəvi preparatların orqanizm tərəfindən necə qəubul edilməsi

C) Preparatlar kombinasiyasının aktivlik dərəcəsi

D) Preparatların əsas xəstəliyə təsiri

E) Preparatların qlükokortikoid hormonlarla kombinasiyasının mümkünlüyü
: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
542) Qlükokortikosteroid terapiyası zamanı vərəm prosesinin fəallaşmasının qarşısını almaq məqsədilə hansı profilaktik tədbirlər həyata keçirilir?
A) Xəstələrə pirozinamid təyin olunur

B) Sadalananların heç biri

C) Xəstələrə protenomid təyin olunur

D) Xəstələrə streptomisinin təyin olunur

E) Xəstələrə izoniazid təyin olunur
: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
543) Vərəmli xəstələrdə hamiləlikdən qorunmaq üçün kontroseptivlərin işlədilməsi zamanı hansı vərəm əleyhinə dərmanın işlədilməsinə əks göstəriş var?
A) Rifampisin

B) Pirazinamid

C) İzoniazid

D) Etambutol

E) Kanamisin
: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
544) Hamiləliyin 5 ayında vərəmin fəal forması müşahidə edildikdə müalicə taktikası necə olur?
A) Hamiləlik pozulmadan müalicə davam etdirilir

B) Sadalananların heç biri

C) Hamiləlik pozulur müalicə davam etdirilir

D) Döl çıxardılır müalicə davam etdirilir

E) Hamiləlik pozulmur müalicə dayandırılır
: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
545) Vərəm xəstəliyi qadınlarda hamiləlikdən əvvəl harada və necə aşkar edilməlidir?
A) Bütün qadınlar hamiləlikdən əvvəl ərazi poliklinikalarında və qadın məsləhətxanalarında minimum müayinə metodlarından keçirilməlidirlər

B) Qadınlarda vərəm yalnız mikroskopik üsulla aşkarlanmalıdır

C) Hamiləlikdən əvvəl qadınların rentgen müayinəsi vacib deyil

D) Hamiləlikdən əvvəl mikroskopik müayinəyə ehtiyac yoxdur

E) Qadınların hamiləlikdən 2-3 il əvvəl aparılmış müayinələrinin nəticələri kifayətdir
: Ədəbiyyat: М.С.Греймер, М.И.Фейгин. Раннее выявление туберкулеза легких «Медицина» 1986
546) Ağciyərin anadangəlmə qüsuru olan şəxslərdə vərəmin yoluxucu formasının aşkarlanması hansı metodla aparılır?
A) Bronxoskopik metod

B) Biopsiya

C) Kliniki müayinələr

D) Rentgenoloji müayinə və mikroskopiya

E) Rentgenoskopik metod
: Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г.
547) Anadangəlmə ağ ciyər kistaları vərəm destruksiyalarından hansı əlamətləri ilə fərqlənir?
A) Sadalananların heç biri

B) Mikobakteriyanın tapılmaması, kista ətrafında perifokal iltihabi dəyişikliyin olmaması

C) Sadalananların hamısı

D) Kistanın izolə edilmiş şəklində aydın sərhədləri

E) Kultural müayinin neqativ cavabı
: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
548) Ocaqlı vərəm ilkin vərəm kompleksindən rentgenoloji əlamətlərinə görə necə fərqlənir?
A) Ocaqlı vərəm limfanqit vasitəsilə kökə doğru yayılır

B) Ocaqlı vərəm limfanqit vasitəsilə kökə doğru yayılaraq bronxopulmonal və ya traxeobronxial vəzlərlə birləşir

C) Ağ ciyərdə bipolayarlıq qeyd olunur

D) Ocaqlı vərəm 1-2 ocaqdan ibarət olub ölçüsü 1 sm-ə qədər olur 1 seqmenti zədələyir

E) Sadalananların heç biri
: Ədəbiyyat: М.С.Греймер, М.И.Фейгин. Раннее выявление туберкулеза легких «Медицина» 1986
549) Spontan pnevmotoraksın vərəm mənşəli olması hansı metodla təsdiqlənir?
A) Plevra boşluğunda mayenin səviyyəsinin horizontal şəkil alması

B) Anamnezdə vərəmə aid məlumatın olması, empiemada vərəm mikobakteriyalarının tapılması rentgendə digər ağ ciyərdə və ya spontan pnevmotoraks olan tərəfdə vərəmə aid dəyişikliklərin olması əsasında

C) Xəstənin travma alması

D) Anamnezdə vərəmə aid məlumatın olmaması

E) Xəstənin tez-tez mədə- bağırsaq sisteminin xəstəliyi ilə xəstələnməsi
: Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г.
550) Spontan pnevmotoraks mədə-12 barmaq bağırsaq xorası ilə yanaşı baş verdikdə ilk yardım necə aparılmalıdır?

A) Xəstəyə sakit vəziyyət verilir

B) Plevra boşluğu Byu-lau üsulu ilə drenaj edilir

C) Ağrıkəsicilər verilir

D) Sadalananların hamısı

E) Xəstəyə dieta təyin olunur, ağrıkəsici ürək dərmanları verilir


: Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г.
551) Qadın cinsiyyət üzvlərinin yoluxucu vərəminin aşkarı üçün hansı müayinə metodu daha önəmlidir?
A) Histosalpinfinqoqrafiya

B) Sadalananların heç biri

C) Qarın boşluğu üzvlərinin ultrasəs müayinəsi

D) Yumurtalıların ikiqat kontratlı rentgen müayinəsi

E) Uşaqlıq boynundan götürülmüş yaxmada mikobakteriyanın sadə mikroskopiya üsulu ilə aşkarı
: Ədəbiyyat: Диагностика и лечение внелегочного туберкулеза. Рекомендация ВОЗ 2002
552) Qadın cinsiyyət üzvlərində əsasən vərəm xəstəliyini törədən mikroblar hansılardır?
A) Stafilokokklar

B) Streptokokklar

C) Mikobakteriyalar

D) Pnevmokokklar

E) Meninqokokklar
: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
553) Qara ciyər vərəmini hansı metod vasitəsilə aşkar etmək olur?
A) Ulturasəs müayinəsi və kompyuter tomoqramması

B) Mədə bağırsaq sisteminin kontras rentgen müayinəsi

C) Sadalananlardan heç biri

D) Obyektiv müayinə metodları

E) Fibroqastroskopiya
: Ədəbiyyat: Р.Барри, Блума. Туберкулез Москва 2002
554) Sidik-ifrazat sisteminin fəal vərəmi olan yaşlı xəstələr hansı dispanser qrupunda müşahidə olunurlar?
A) III qrup

B) O “A” qrup

C) IV qrup

D) II- III qrup

E) I qrup
: Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri
555) Ağ ciyər vərəmində perkusiya və auskultasiya nəticələri hansılardır?
A) Tam kütlük, vezikulyar tənəffüs

B) Vezikulyar tənəffüs, nisbi kütlük

C) Sərt tənəffüs, yaş xırıltı, nisbi kütlük

D) Sadalananların hamısı

E) Kütlük, sərt tənəffüs
: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
556) Uşaqlarda və yeniyetmələrdə vərəm intoksikasiyasının ilk əlamətləri hansılardı?
A) Yuxu pozğunluğu, tərləmə

B) Ümumi zəiflik öskürək, arıqlama

C) Sadalananların hamısı

D) Subfebril hərarət öskürək

E) İştahın pozulması, əsəbilik, yuxu pozğunluğu
: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
557) Vərəm xəstəliyinin aşkarlanmasında əsas müayinə metodu hansıdır?
A) Bəlğəmdə VMB-ni aşkar edilməsi

B) EÇS yoxlanılması

C) Limfa vəzlərində VMB-nin aşkarlanması

D) Eksudatda leykositlərin təyini

E) Qanda limfositlərin təyini
: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
558) Hansı spesifik dərmanların qəbulu hepatitin yaranmasına daha çox səbəb olur?
A) Tioasetazon

B) Streptomisin

C) İzoniazid+Rifampisin

D) Etambutol

E) Kanamisin
: Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. Второе издание. ВОЗ 1998
559) Spesifik müalicə zamanı hepatit baş verdikdə müalicə taktikası necə olmalıdır?
A) Dərmanların dozası və sayı azaldılmalıdır

B) Sadalananlardan heç biri

C) Dərmanların dozası və sayı artırılmalıdır

D) Müalicə olduğu kimi davam etdirilməlidir

E) Hepatitin spesifik dərmanların qəbulu ilə əlaqədar olduğu aydınlaşdırılana qədər müalicə dayandırılmalıdır
: Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. Второе издание. ВОЗ 1998Yüklə 1,46 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə