Ftiziatriya Bölmə Azərbaycan Respublikasında əhali arasında vərəm əleyhinə tədbirlərin təşkili


) Vərəm meningiti hansı yaş qrupunda olan uşaqlar üçün daha təhlükəlidir?Yüklə 1,46 Mb.
səhifə12/16
tarix10.11.2017
ölçüsü1,46 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

620) Vərəm meningiti hansı yaş qrupunda olan uşaqlar üçün daha təhlükəlidir?
A) 1 yaşdan 3-ə qədər

B) 6 yaşdan 7-yədək

C) 4 yaşdan 5-yaşa qədər

D) 10-12 yaş

E) 8 yaşdan 10-yaşa qədər
: Ədəbiyyat: В.И.Покровский с соав. Туберкулезный менингит Москва 2005
621) Kiçik yaşlı uşaqlar vərəm meninqiti ilə hansı səbəbdən daha tez xəstələnirlər?
A) Bütün cavablar düzdür

B) Mərkəzi sinir sisteminin yetişməməsi

C) Postvaksinal immunitetin formalaşmaması və ümumi immunitetin formalaşmaması

D) Hematoensefalik baryerin çatışmazlığı

E) Humoral imunnitetin formalaşmaması
: Ədəbiyyat: В.И.Покровский с соав. Туберкулезный менингит Москва 2005
622) Vərəm meninqitindən fərqli olaraq seroz meningit üçün hansə əlamətlər xarakterikdir?
A) Kəskin başlanğıc

B) Sadalananların hamısı

C) Qeyri-qənaətbəxş gedişli letal nəticə

D) Xroniki gediş

E) Nadir qənaətbəxş gedişli spontan sağalma
: Ədəbiyyat: В.И.Покровский с соав. Туберкулезный менингит Москва 2005
623) Vərəm meninqitindən fərqli olaraq irinli meninqit üçün xarakterik əlamət hansıdır?
A) Sadalananların hamısı

B) Qənaətbəxş gediş,spontan sağalma

C) Xroniki gediş

D) Kəskin başlanğıc, yüksək hərarət

E) Qeyri-qənaətbəxş gediş,letal nəticə
: Ədəbiyyat: В.И.Покровский с соав. Туберкулезный менингит Москва 2005
624) Onurğa beyni mayesinin hansı göstəricisi vərəm meninqiti üçün xarakterdir?
A) None-Appelt reaksiyasının müsbət olması

B) Sadalananların hamısı

C) Zülalın az yüksəlməsi

D) Beyin daxili təzyiqin yüksək olması

E) Şəkərin miqdarının azalması
: Ədəbiyyat: В.И.Покровский с соав. Туберкулезный менингит Москва 2005
625) Seroz meninqitdə onurğa beyin mayesinin daha xarakter göstəriciləri hansılardır?
A) Xloridlərin artması

B) Sadalananların hamısı

C) Fibrin pərdənin düşməməsi

D) Şəkərin miqdarının artması

E) Beyin daxili təzyiqin yüksək olması
: Ədəbiyyat: В.И.Покровский с соав. Туберкулезный менингит Москва 2005
626) Meningitin vərəm etiologiyalı olmasını hansı müayinə metodu vasitəsi ilə təyin etmək olar?
A) Ensefaloqrafiya

B) Baş beyinin rentgenoqrafiyası

C) Kompüter tomoqrafiyası

D) Onurğa beyini mayesində mikroskopik və kultural üsulla vərəm törədicilərinin tapılması

E) Angioqrafiya
: Ədəbiyyat: В.И.Покровский с соав. Туберкулезный менингит Москва 2005
627) Vərəm meninqitinə şübhə olduqda hansı əlavə müayinə metodları aparılır?
A) Göz dibinin müayinəsi

B) Sadalananların hamısı

C) Audiometriya

D) Onurğa sütununun və baş beyinin rentgenoloji müayinəsi

E) Kompyuter tomoqrafiyası
: Ədəbiyyat: В.И.Покровский с соав. Туберкулезный менингит Москва 2005,Fuad İsmayılov, Namiq Abbasov. Vərəm. Bakı 2004.
628) Vərəm meninqitinin müalicəsində kimyəvi preparatların seçilməsi nəyə əsaslanır?
A) Xəstəliyin ağırlıq dərəcəsi

B) Xəstənin çəkisi və yaşı

C) Ensefalit əlamətlərinin olması

D) Bütün sadalananlar

E) Xəstəliyin ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq dərmanların infuzion tətbiqi
: Ədəbiyyat: В.И.Покровский с соав. Туберкулезный менингит Москва 2005,Fuad İsmayılov, Namiq Abbasov. Vərəm. Bakı 2004.
629) Vərəm meninqitində kimyəvi terapiyanın tətbiqi müddəti nədən asılıdır?
A) Ağırlaşmaların olması

B) Bütün sadalananlar doğrudur

C) Klinik sağalma surəti

D) Xəstəliyin ağıırlıq dərəcəsi

E) Onurğa beyni mayesinin dinamik göstəriciləri
: Ədəbiyyat: В.И.Покровский с соав. Туберкулезный менингит Москва 2005,Fuad İsmayılov, Namiq Abbasov. Vərəm. Bakı 2004
630) Vərəm meninqiti keçirilmiş ilkin xəstələr hansı dispanser qrupunda nəzarətə alınır?
A) IV dispanser qrupu

B) II-B dispanser qrupu

C) II-A dispanser qrupu

D) I-A dispanser qrupu

E) III-A dispanser qrupu
: Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri
631) Vərəm meningiti keçirmiş xəstələr kliniki sağlmadan sonra hansı dispanser qrupunda müşahidə olunurlar?
A) I-C dispanser qrupu

B) I-A dispanser qrupu

C) III- dispanser qrupu

D) II-B dispanser qrupu

E) I-B dispanser qrupu
: Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri
632) Vərəm meninqitinin qalıq əlamətlərinə aşağıda göstərilənlərin hansı aiddir?
A) İntellektin zəifləməsi

B) Görmə və eşitmə qabiliyyətinin zəifləməsi

C) Sadalananların hamısı

D) Əmək qabiliyyətinin zəifləməsi

E) Epilepsiya tutmalarının əmələ gəlməsi
: Ədəbiyyat: В.И.Покровский с соав. Туберкулезный менингит Москва 2005
633) Sümük oynaq sistemi vərəminin törətdiyi fəsadlar hansılardır?
A) Sayılanların hamısı

B) Soyuq abseslərin yaranması

C) Oynaqda ankilozların kontrakturaların yaranması

D) Sümük oynaq sistemində funksiyaların pozulması

E) Sümüklərdə və oynaqlarda destruksiyanın olması
: Ədəbiyyat: Ю.М.Панцырева Клиническая хирургия. Москва 1988
634) Sümük oynaq sistemi vərəminin əmələ gəlmə səbəbləri hansılardır?
A) Vərəm mikobakteriyalarının hematogen yayılmasi nəticəsində

B) Sümük oynaq sistemində aparılan çərrahi müdaxilə zamanı.

C) Müxtəlif travmalar nəticəsində.

D) Sayılanların hamısı.

E) Müxtəlif infeksion xəstəliklər nəticəsində
: Ədəbiyyat: Fuad İsmayılov, Namiq Abbasov. Vərəm. Bakı 2004
635) Sümük oynaq sistemi vərəminin yaranma fazalarına hansı aid deyil?
A) Postartritik faza

B) Preartritik faza

C) Artritik faza

D) Sayılanların hamısı

E) Atrofik faza
: Ədəbiyyat: Ю.М.Панцырева Клиническая хирургия. Москва 1988
636) Sümük oynaq sistemi vərəminin gedişinə sadalananların hansı aiddir?
A) Sayılanların hamısı

B) Oynaqda destruksiyanın yaranması.

C) Ətrafların funksiyasının pozulması

D) Fistulanın yaranması.

E) Oynaq kisəsində reaktiv dəyişikliklərin yaranması.
: Ədəbiyyat: Ю.М.Панцырева Клиническая хирургия. Москва 1988
637) Sümük oynaq sistemi vərəmi daha çox hansı yolla əmələ gəlir?
A) Aerogen

B) Limfogen

C) Bronxogen

D) Hematogen

E) Sputogen
: Ədəbiyyat: Ю.М.Панцырева Клиническая хирургия. Москва 1988
638) Böyrək vərəmini təsdiq edən əlamət hansıdır?
A) Hematuriya

B) Yüksək hərarət

C) Leykosituriya

D) Sadalananların hamısı

E) Sidikdə vərəm mikobakteriyalarinin aşkarı
: Ədəbiyyat: Ю.М.Панцырева Клиническая хирургия. Москва 1988
639) Böyrək vərəminin yoluxuculuğunun təsdiqi üçün hansı müayinə metodu önəmlidir?
A) Ekskretor uroqrfiya

B) Sidiyin sadə bakterioskopik və kultural müayinəsi.

C) Ultrasəs müayinəsi

D) Qanda leykoformulanın təyini

E) Sistoskopiya
: Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. Второе издание. ВОЗ 1998
640) Böyrək vərəmi hansı xəstəliklərlə differensasiya oluna bilər?
A) Böyrək şişlərilə

B) Sayılanların hamısı

C) Böyrək daşı xəstəliyi

D) Böyrəklərin anomaliyası

E) Qeyri spesifik pillonefrit
: Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. Второе издание. ВОЗ 1998
641) Bud-çanaq oynağının vərəmi necə adlanır?
A) Osteoxondroz

B) Artrit

C) Koksit

D) Qonit


E) Osteomielit
: Ədəbiyyat: Ю.М.Панцырева Клиническая хирургия. Москва 1988
642) Diz oynağının vərəmi necə adlanır?
A) Artrit

B) Osteoxondroz

C) Qonit

D) Koksit

E) Osteomielit
: Ədəbiyyat: Ю.М.Панцырева Клиническая хирургия. Москва 1988
643) Çiyin oynağının vərəmi necə adlanır?
A) Bursit

B) Qonit


C) Artrit

D) Osteomielit

E) Koksit
: Ədəbiyyat: Ю.М.Панцырева Клиническая хирургия. Москва 1988
644) Onurğa sütununun vərəmi necə adlanır?
A) Osteomielit

B) Qonit


C) Artrit

D) Koksit

E) Vərəm spondiliti
: Ədəbiyyat: Ю.М.Панцырева Клиническая хирургия. Москва 1988
645) Büzdüm-çanaq oma-qalça nahiyəsinin vərəmi necə adlanır?

A) Osteomielit

B) Artrit

C) Koksit

D) Sakroileit

E) Qonit
: Ədəbiyyat: Ю.М.Панцырева Клиническая хирургия. Москва 1988


646) Kiçik falanqaların oynaqlarının vərəmi necə adlanır?
A) Osteomielit

B) Qonit


C) Koksit

D) Sakroileit

E) Artrit
: Ədəbiyyat: Ю.М.Панцырева Клиническая хирургия. Москва 1988
647) Aşağıdakı əlamətlərin hansı biri osteomielitin spesifik olduğunu göstərir?
A) Sümüyün patoloji sınığı

B) Sadalananların heç biri

C) Soyuq abses

D) Osteomielit nahiyəsində hiperemiya

E) Osteomielit nahiyəsində kəskin ağrı
: Ədəbiyyat: Ю.М.Панцырева Клиническая хирургия. Москва 1988
648) Qeyri spesifik osteomielitlər üçün hansı əlamət xarakterik deyil?
A) Ostiemielit nahiyəsində kəskin ağrıların olması

B) Osteomielit nahiyəsində hiperemiyanın yerli hərarətin və ağrının olmaması

C) Osteomielit nahiyəsində hiperemiyanın olması

D) Osteomielit nahiyəsində yerli hərarətin olması

E) Sadalananların heç biri
: Ədəbiyyat: Ю.М.Панцырева Клиническая хирургия. Москва 1988
649) Vərəm koksitləri üçün xarakter rentgenoloji əlamət hansıdır?

A) Bud çanaq oynağının ön çıxığı

B) Bud çanaq oynağının oynaq başı və kisə arasındakı məsafənin genişlənməsi

C) Sadalananların heç biri

D) Bud çanaq oynağının arxa çıxığı

E) Bud çanaq oynağının oynaq başı və kisə arasındakı məsafənin daralması


: Ədəbiyyat: Ю.М.Панцырева Клиническая хирургия. Москва 1988
650) Bud-çanaq oynağı vərəminin müalicə prinsipləri hansılardır?
A) Spesifik monoterapiya və sakit vəziyyət

B) Gips sarğının qoyulmasıı

C) Kombinasiya olunmuş spesifik müalicə

D) Sadalananların heç biri

E) Gips sarğının qoyulması, kombinasiya olunmuş spesifik müalicə
: Ədəbiyyat: Ю.М.Панцырева Клиническая хирургия. Москва 1988
651) Vərəm qonitlərinin müalicə prinsipləri hansılardır?
A) Diz oynağının gips vasitəsi ilə immobilizasiyası və kombinasiya olunmuş spesifik müalicə

B) Diz oynağının gipslə fiksasiyası

C) Spesifik monoterapiya və sakit vəziyyət

D) Kombinasiya olunmuş spesifik müalicə

E) Sadalananların heç biri
: Ədəbiyyat: Ю.М.Панцырева Клиническая хирургия. Москва 1988
652) Fistula vermiş diz oynağı vərəminin hansı forması daha təhlükəlidir?
A) Spesifik dərmanlara davamlı monorezistent formalar

B) Spesifik dərmanlara həssas formalar

C) Spesifik dərmanlara davamlı multirezistent formalar

D) Spesifik dərmanlara polirezistent formalar

E) Sadalananların heç biri
: Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. Второе издание. ВОЗ 1998
653) Ağ ciyər vərəminin qanaxmaları zamanı hansı tədbirlər həyata keçirilir?
A) Böyük qan dövranında qanı depolaşdırmaq məqsədilə ətraflara jqutun qoyulması

B) Aspirasion sətəlcəmin yaranmasının qarşısını almaq üçün antibiotiklərin təyini.

C) Qanın laxtalanmasını artıran dərmanların təyini.

D) Sayılanların hamısı

E) Kiçik qan dovranında təzyiqin aşağı salınması.
: Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976
654) Sümük vərəminin ilkin fəal formasıdan xəstələr hansı dispanser qrupunda müşaidəyə götürülür?
A) II-A

B) IV-B


C) IV-A

D) I-A


E) III-A
: Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri
655) Sümük vərəminin xroniki formasıdan xəstələr hansı dispanser qrupunda müşaidə olunur?
A) IV-A

B) II-A, II-B

C) IV-B

D) III-A


E) I-A
: Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri
656) Sümük vərəmi hansı qrup vərəm xəstəliklərinə aiddir?
A) Tənəffüs orqanlarının vərəmi

B) Ağ ciyərdən kənar üzvlərin vərəmi

C) Sadalananların heç biri

D) Sadalananların hamısı

E) Ağ ciyər vərəmi
: Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri
657) Sümük vərəmindən kliniki sağalmış xəstələr hansı dispanser qrupunda müşahidə olunurlar?
A) I –A dispanser qrupu

B) I-B dispanser qrupu

C) II-B dispanser qrupu

D) I-C dispanser qrupu

E) III dispanser qrupu
: Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri
658) Vərəm limfadenitindən kliniki sağalmış xəstələr hansı dispanser qrupunda müşahidə olunurlar?
A) I-B dispanser qrupu

B) II-B dispanser qrupu

C) III dispanser qrupu

D) I-C dispanser qrupu

E) I –A dispanser qrupu
: Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri
659) Böyrək vərəmindən kliniki sağalmış xəstələr hansı dispanser qrupunda müşahidə olunurlar?
A) I –A dispanser qrupu

B) III dispanser qrupu

C) II-B dispanser qrupu

D) I-C dispanser qrupu

E) I-B dispanser qrupu
: Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri
660) Vərəm mezadenitindən kliniki sağalmış xəstələr hansı dispanser qrupunda müşahidə olunurlar?
A) I-C dispanser qrupu

B) I –A dispanser qrupu

C) I-B dispanser qrupu

D) III dispanser qrupu

E) II-B dispanser qrupu
: Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri
661) Vərəm mezadenitinə görə ilkin qeydiyyata götürülən fəal vərəm xəstələri hansı dispanser qrupunda müşahidə olunurlar?
A) III-A dispanser qrupu

B) II-B dispanser qrupu

C) I-A dispanser qrupu

D) II–A dispanser qrupu

E) III-B dispanser qrupu
: Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri
662) Böyrək vərəminə görə ilkin qeydiyyata götürülən fəal vərəm xəstələri hansı dispanser qrupunda müşahidə olunurlar?

A) III-B dispanser qrupu

B) I-A dispanser qrupu

C) II-B dispanser qrupu

D) III-A dispanser qrupu

E) II–A dispanser qrupu


: Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri
663) Ağ ciyərdən kənar üzvlərin fəal vərəmi və ağ ciyər vərəmi eyni vaxtda müşahidə olunduqda diaqnoz formalaşdırılarkən hansı birinci yazılmalıdır?
A) Təkcə “vərəm” sözünü yazmaq kifayətdir

B) Ağ ciyər vərəminin yazılması kifayətdir

C) Ağ ciyər vərəmi birinci sonra isə ağ ciyərdən kənar üzvlərin vərəmi yazılmalıdır

D) Ağ ciyərdən kənar üzvlərin vərəmi birinci sonra isə ağ ciyər vərəmi yazılmalıdır

E) Ağ ciyərdən kənar üzvlərin vərəminin yazılması kifayətdir
: Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri
664) Ağ ciyərdən kənar üzvlərin vərəminin diaqnozu formalaşdırılarkən hansı qanunauyğunluq gözlənilməlidir?
A) Vərəmin fəal kliniki formasının mikobakteriyanın ifraz edilməsinin göstərilməsi kifayətdir

B) Vərəmin fəal kliniki forması, onun fazası, mikobakteriya ifrazı və ağırlaşması qeyd olunur

C) “Vərəm” sözünü yazaraq onun ağırlaşmasının göstərilməsi kifayətdir

D) Vərəmin fəal kliniki formasının və onun fazasının göstərilməsi kifayətdir

E) Vərəmin fəal kliniki formasının göstərilməsi kifayətdir
: Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri
665) Döş qəfəsi daxili limfa vəzilərinin vərəmindən sonra qalıqlar hansılardır?
A) Fibroz

B) Kalsinat

C) Tam sorulma

D) Qon ocağı

E) Vəzlərin bərkiməsi
: Ədəbiyyat: М.С.Греймер, М.И.Фейгин. Раннее выявление туберкулеза легких «Медицина» 1986
666) Döşqəfəsi daxili limfa düyünlərinin vərəmi vərəmin hansı formasına aiddir?
A) Sadalananların hamısı

B) Tənəffüs üzvlərinin vərəmi

C) Ağ ciyər vərəmi

D) Ağ ciyərdən kənar üzvlərin vərəmi

E) Sadalananların heç biri
: Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. Второе издание. ВОЗ 1998
667) Vərəm plevritləri vərəmin hansı formasına aiddir?
A) Sadalananların heç biri

B) Sadalananların hamısı

C) Ağ ciyər vərəmi

D) Tənəffüs üzvlərinin vərəmi

E) Ağ ciyərdən kənar üzvlərin vərəmi
: Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. Второе издание. ВОЗ 1998
668) Vərəm meningitləri vərəmin hansı formasına aiddir?
A) Tənəffüs üzvlərinin vərəmi

B) Ağ ciyərdən kənar üzvlərin vərəmi

C) Sadalananların heç biri

D) Sadalananların hamısı

E) Ağ ciyər vərəmi
: Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. Второе издание. ВОЗ 1998
669) Gözün vərəmi vərəmin hansı formasına aiddir?
A) Tənəffüs üzvlərinin vərəmi

B) Ağ ciyər vərəmi

C) Sadalananların hamısı

D) Sadalananların heç biri

E) Ağ ciyərdən kənar üzvlərin vərəmi
: Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. Второе издание. ВОЗ 1998
670) Sidik tənasül sisteminin vərəmi vərəmin hansı formasına aiddir?
A) Ağ ciyər vərəmi

B) Tənəffüs üzvlərinin vərəmi

C) Sadalananların hamısı

D) Sadalananların heç biri

E) Ağ ciyərdən kənar üzvlərin vərəmi
: Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. Второе издание. ВОЗ 1998
671) Periferik limfa düyünlərinin vərəmi vərəmin hansı formasına aiddir?
A) Ağ ciyərdən kənar üzvlərin vərəmi

B) Sadalananların hamısı

C) Sadalananların heç biri

D) Ağ ciyər vərəmi

E) Tənəffüs üzvlərinin vərəmi
: Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. Второе издание. ВОЗ 1998
672) Dərinin vərəmi vərəmin hansı formasına aiddir?
A) Tənəffüs üzvlərinin vərəmi

B) Ağ ciyərdən kənar üzvlərin vərəmi

C) Sadalananların heç biri

D) Sadalananların hamısı

E) Ağ ciyər vərəmi
: Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. Второе издание. ВОЗ 1998
673) Vərəm mezadeniti vərəmin hansı formasına aiddir?
A) Tənəffüs üzvlərinin vərəmi

B) Ağ ciyərdən kənar üzvlərin vərəmi

C) Sadalananların heç biri

D) Ağ ciyər vərəmi

E) Sadalananların hamısı
: Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. Второе издание. ВОЗ 1998
674) Yumurtalığın və uşaqlığın vərəmi vərəmin hansı formasına aiddir?
A) Sadalananların heç biri

B) Ağ ciyər vərəmi

C) Ağ ciyərdən kənar üzvlərin vərəmi

D) Sadalananların hamısı

E) Tənəffüs üzvlərinin vərəmi
: Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. Второе издание. ВОЗ 1998
675) Yumurtalığın və uşaqlığın vərəmi baş verdikdə onların dispanser müşahidəsi kim tərəfindən aparılır?

A) Cərrah

B) Uroloq

C) Mama ginekoloq

D) Ftiziatr

E) Terapevt


: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən normativ sənədlər. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il tarixli 120 saylı əmr. Bakı 2001;
676) Sümük və oynaq vərəminin aşkarlanmasında hansı müəssisələr iştirak edirlər?
A) Travmatoloji şöbə

B) Poliklinika

C) Sadalananların hamısı

D) Tibbi sanitar hissə

E) Vərəm xəstəxanası
: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən normativ sənədlər. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il tarixli 120 saylı əmr. Bakı 2001;
677) Diz oynağı vərəminin ilkin əlamətləri hansılardır?
A) Yüksək hərarət

B) Oynağ nahiyəsinin qızarması

C) Diz oynağının şişməsi, oynağa mayenin toplanması

D) Oynaqda yerli hərarətin olması

E) Sadalananların heç biri
: Ədəbiyyat: В.И.Покровский с соав. Туберкулезный менингит Москва 2005
678) Ağ ciyərdən kənar üzvlərin vərəmini aşkar etmək üçün hansı tuberkulin reaksiyası istifadə olunur?

A) Kox reaksiyası

B) Eozinofil tuberkulin reaksiyası

C) Pirke reaksiyası

D) Moro reaksiya

E) 2 TV ilə mantu sınağı


: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən normativ sənədlər. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il tarixli 120 saylı əmr. Bakı 2001;
679) Ağ ciyərdən kənar üzvlərin vərəmi olan obliqat qrup xəstələrindən hansı epidemiolojı daha təhlükəlidir?
A) Fistula ilə müşaiyət olunan ağ ciyərdən kənar üzvlərin vərəmi olanlar

B) Sadalananlardan heç biri

C) Periostiti olanlar

D) Mezadeniti olanlar

E) Limfadeniti olanlar
: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən normativ sənədlər. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il tarixli 120 saylı əmr. Bakı 2001;
680) Ağ ciyərdən kənar üzvləri vərəmini mikobakteriyaların hansı növləri törədir?
A) Öküz növü və insan növü

B) L-formalar

C) İnsan növü

D) Siçan növü

E) Quş növüi
: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
681) İnkişaf edən vərəmin yoluxucu olmasının təyini üçün hansı metod istifadə olunmalıdır?

A) Bəlğəmin sadə mikroskopiyası və kultural müayinə

B) Sitoloji müayinə metodları

C) Rentgenoloji müayinə metodları

D) Obyektiv müayinə metodları

E) İmmunoloji müayinə metodları


: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988


Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə