Ftiziatriya Bölmə Azərbaycan Respublikasında əhali arasında vərəm əleyhinə tədbirlərin təşkili


) DOTS strategiyasında yeni vərəm hadisəsi nədir?Yüklə 1,46 Mb.
səhifə14/16
tarix10.11.2017
ölçüsü1,46 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

745) DOTS strategiyasında yeni vərəm hadisəsi nədir?
A) 3-4 ay vərəmə görə müalicə olunmuşlar

B) 2-3 ay müddətində vərəmə görə müalicə olunmuşlar

C) 6-8 ay vərəmə görə müalicə olunmuşlar

D) Əvəllər 2-3 ay müalicə olunub 1-2 il müalicəyə ara verən xəstələr

E) Heç vaxt vərəmə görə müalicə olunmamışlar
: Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. Второе издание. ВОЗ 1998
746) DOTS strategiyasına görə vərəmin multirezistent forması olan xəstələr kimlərdir?
A) İzoniazid + Rifampisinə davamlılıq

B) İzoniazidə davamlılıq

C) Rifampisinə davamlılıq

D) Prizinamid + Etambutola davamlılıq

E) Etambutola davamlılıq
: Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. Второе издание. ВОЗ 1998
747) Spesifik dərmanlaradan hansılar bakteriosid təsir göstərir?
A) Etambutol

B) Streptomisin

C) İzoniazid

D) Rifampisin

E) Sadalananların hamısı
: Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. Второе издание. ВОЗ 1998
748) Spesifik dərmanlaradan hansılar bakteriostatik təsir göstərir?
A) Sadalananların heç biri

B) Pirazinamid, Tiasetazon

C) Rifampisin

D) İzoniazid

E) Streptomisin
: Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. Второе издание. ВОЗ 1998
749) Müalicə rejiminin intensiv mərhələsində ilkin aşkar olunmuş mikobakteriya ifraz edən və ilkin aşkar olunmuş, geniş yayılmış spesifik prosesli, mikobakteriya ifraz etməyən xəstələr üçün hansı dərman kombinasiyası seçilir?

A) 2HRZES+1HRZE

B) 2HRZE/S

C) Ən azı 5 preparat ilə (həssaslığının saxlanması şərti ilə) müalicənin intensiv mərhələsi 6 aydan az olmur (Z,E, Cap/K/Fq/CS/Pas və s.).

D) 3HRZE (pt) Cap, K, Fq

E) 2 HRZE, 2HRZ/E/S


: Ədəbiyyat: Руководство по программному ведению лекарственно-устойчивого туберкулеза. ВОЗ 2007
750) Residivi baş vermiş lakin dərmanlara qarşı davamlılığı olmayan və ya müalicəni yarımçıq qoyan təkrari müalicəyə cəlb olunan xəstələr üçün intensiv müalicə rejimi sxemı hansıdır?

A) 2HRZE/S

B) 2HRZES+1HRZE

C) Ən azı həssaslığını saxlayan 5 preparat müalicənin intensiv mərhələsi 6 aydan az olmur (Z,E, Cap/K/Fq/CS/Pas) və s.

D) 2 HRZE, 2HRZ/E/S

E) 3HRZE (pt) Cap, K, Fq


: Ədəbiyyat: Руководство по программному ведению лекарственно-устойчивого туберкулеза. ВОЗ 2007
751) İzoniazidə və eyni zamanda Rifampisinə davamlı olan vərəmli xəstələrin intensiv müalicə rejimi hansıdır?
A) Ən azı 5 preparat ilə (həssaslığın saxlanılması şərti ilə) müalicənin intensiv mərhələsi 6 aydan az olmur (Z,E, Cap/K/Fq/CS/Pas) və s.

B) 2HRZE/S

C) 3HRZE (pt) Cap, K,

D) 2 HRZE, 2HRZ/E/S

E) 2HRZES+1HRZE
: Ədəbiyyat: Руководство по программному ведению лекарственно-устойчивого туберкулеза. ВОЗ 2007
752) HİV-ə yoluxmuş şəxslərdən izoniazid ilə profilaktika kimlərə təyin edilmir?
A) Hepatit C ilə xəstələnənlərə

B) Alkoqoldan uzun müddət istifadə edənlərə

C) Sayılanların hamısına

D) Hamilə qadınlara

E) İzoniazidə davamlı forması olanlara
: Ədəbiyyat: Руководство по программному ведению лекарственно-устойчивого туберкулеза. ВОЗ 2007
753) Müalicə zamanı patogenetik terapiyanın əhəmiyyəti nədir?
A) Bütün sadalananlar

B) Orqanizmin müqavimətini artırır

C) Çapıq toxumasının əmələ gəlməsini ləngidir ya sürətləndirir

D) Zədələnmiş sahədə kimyəvi dərmanların konsentrasiyasını artırır

E) İltihab reaksiyasını zəiflədir ya artırır
: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
754) Vərəmin müalicəsində qlükokortikoid preparatının təyininə əks göstərişlər hansılardır?
A) 12b/b xorası

B) Şəkərli diabet- ağır forma

C) I-II ci dərəcəli hipertoniya xəstəliyi

D) Sadalananların hamısı

E) Mədə xorası
: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
755) Vərəm xəstəliyində iltihabın ekssudatiya mərhələsi üstünlük təşkil etdikdə qlükokortikosteroid hormonlar necə təyin olunur?
A) Sadalananların heç biri

B) İstənilən dozada

C) Maksimal dozadan başlayib tədricən azaldılaraq

D) Aşağı dozadan başlayib tədricən dozanı yüksəldərək

E) Orta dozadan başlayib tədricən yüksəldilərək
: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
756) Qeyri steroid iltihab əleyhinə preparatlara hansılar aiddir?
A) Aminazin

B) Tiosulfat natrium

C) Bütün sadalananlar

D) Butadion

E) Heparin
: Ədəbiyyat: Р.Барри, Блума. Туберкулез Москва 2002
757) Vərəmli xəstələrdə vitamin çatışmazlığı nəyin hesabına inkişaf edir?
A) Qida maddələrində vitaminlər kifayət qədər olmadıqda

B) Vitaminlərin yaranma mexanizmının pozulması zamanı

C) Bütün sadalanan faktorlar doğrudur

D) Kimyəvi preparatların və vitaminlərin arasında antoqonizmin yaranması nəticəsində

E) Vitaminlərin bağırsaqdan sorulma prosesinin pozulması zamanı
: Ədəbiyyat: Р.Барри, Блума. Туберкулез Москва 2002
758) Vitamin çatışmazlığı vərəmin hansı kliniki formasında daha yüksək dərəcədə meydana çıxır?
A) Ağciyərlərin infiltrativ vərəmində

B) Ağciyərin ocaqlı vərəmi zamanı

C) Ağciyər vərəminin intoksikasiya əlamətləri yüksək olan istənilən kliniki formasında

D) Ağciyərin fibroz –kavernoz vərəmində

E) Uşaqlarda və yeniyetmələrdə vərəm inoksikasiyasında
: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
759) İnfiltrativ ağ ciyər vərəminin dağılma mərhələsində hansı halda cərrahi müdaxilə tətbiq olunur?
A) İnfiltratin sorulması çətinləşəndə

B) İnfiltrat kazeoz pnevmonik formaya keçdikdə

C) Həyati göstəriş əsasında-qanaxmanı başqa üsullar ilə dayandırmaq mümkün olmadıqda

D) Sadalananların heç biri

E) Infiltrat bronxogen yolla yayıldıqda
: Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г.
760) Ağ ciyərin fibroz kavernoz vərəmində cərrahi müdaxilənin səviyyəsinin aşağı olmasının səbəbi nədir?

A) Təklif olunan cərrahi müdaxilədən uzun müddət ərzində imtina

B) Fibroz-kavernoz vərəmli xəstələrdə tənəffüs çatışmazlığı əlamətlərinin olması

C) Fibroz-kavernoz vərəmli xəstələrində kəskin ürək damar xəstəliklərinin olması zamanı

D) Bütün cavablar düzdür

E) Ağ ciyərlərdə vərəmin geniş yayılması


: Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г.
761) Ağ ciyər vərəmində aparılan kollapsoterapiya metodlarına hansılar aiddir?
A) Bütün cavablar düzdür

B) Müalicəvi pnevmotoraks

C) Torakoplastika

D) Pnevmoperitoneum

E) Ekstraplevral pnevmatoraks
: Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г.
762) Süni pnevmotoraks hansı məqsədlə aparılır?
A) Müalicəvi məqsədlə

B) Sadalananların heç biri

C) Bütün cavablar doğrudur

D) Qanaxmanı dayandırmaq üçün

E) Diaqnostik məqsədlə
: Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г
763) Kimyəvi terapiya dövründə müalicəvi pnevmotoraks hansı hallarda aparılır?
A) İki tərəfli infiltrativ vərəmdə

B) Serrotik vərəmdə

C) İki tərəfli fibroz-kavernoz vərəmdə

D) Bütün cavablar düzdür

E) Ağ ciyərlərin yan proyeksiyasında aşkar olunan yeni əmələ gəlmiş mədud destruktiv vərəmdə
: Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г
764) Pnevmoperitoneum hansı məqsədlə istifadə oluna bilər?
A) Sadalananların heç biri

B) Profilaktik məqsədlə (operasiyadan sonra ağ ciyərdə dartılmanın qarşısını almaq üçün)

C) Bütün cavablar düzdür

D) Müalicəvi məqsədlə

E) Diaqnostik məqsədlə
: Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г
765) Vərəm kavernasının yerli müalicə metodlarına hansılar aiddir?
A) Kavernanın daxilinə drenaj salaraq boşluğun yulması və daxilinə vərəm əleyhinə preparatların yeridilməsi

B) İynə vasitəsilə dərman preparatının kavernadaxili yeridilməsi

C) Kavernanın kimyəvi preparat tərkibli maddələrlə doldurulması

D) Bütün cavablar düzdür

E) Operativ müdaxilə ilə kavernanın açılması və onun tamponadası
: Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г
766) Vərəm kavernasının yerli müalicəsinin müsbət cəhətləri hansılardır?
A) Kavernanı drenaj edən bronxların müalicəsi

B) Zədələnmiş sahədə kimyəvi preparatların konsentrasiyasını artırması

C) Qısa müddətdə xəstənin abasilləşməsi

D) Kaverna divarının sağlamlaşması müddətinin kəskin azalması

E) Bütün cavablar düzdür
: Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г
767) Vərəmin tuberkulyoma və məhdud kavernoz formalarında ağ ciyərin seqmentar rezeksiyasının uğurlu nəticəsi nə sayılır?

A) Abasilləşməyə nail olmaq

B) Sadalananların heç biri

C) Seqmentar rezeksiya üçün yalnız nəzərə alınmış ağ ciyər toxumasında yalnız vərəm dəyişikliyinin olması

D) Kəskinləşmiş prosesin sönməsinə nail olmaq

E) Bütün cavablar düzdür


: Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г
768) Qanhayxırma ilə mübarizə zamanı istifadə olunan effektiv dərman preparatları hansılardır?
A) 10%-li kalsium xlorid 10 ml venadaxilinə yeridilməsi

B) 5%-li aminokapron turşusu

C) Bütün cavablar düzdür

D) Disinon / əzələdaxili 2.5-2 ml; venadaxilinə 0.25 ml /, Vit C, vikasol

E) 10% -li kalsium qlükonad məhlulundan 10 ml venadaxilinə yeridilməsi
: Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г
769) Xəstələrdə spontan pnevmotoraks baş verdikdə hansı yardımlar edilməlidir?
A) Plevral boşluqunun drenajının yaradılması

B) Pnevmotoraks aparatı ilə plevral boşluqdan qazın bir və ya təkrar evakuasiyası

C) Bütün cavablar düzdür

D) Sadalananların heç biri

E) Cərrahiyyə müdaxiləsi
: Ədəbiyyat: Л.К.Богуш Хирургическое лечение туберкулеза легких 1979 г
770) Ağ ciyərdən kənar orqanların və ağ ciyər vərəminin kombinasiya olunmuş spesifik dərmanlarla müalcə olunmasının üstünlüyü nədədir?
A) Dərmana davamlı mikobakteriyaların yaranmasının qarşısı alınır

B) Dərmanın keyfiyyətinə nəzarət asanlaşır və dərmanlar keyfiyyətli olur

C) Dərmanın qəbulu üçün nəzərdə tutulan həblərin sayı azalır

D) Sadalananların heç biri

E) Sadalananların hamısı
: Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. Второе издание. ВОЗ 1998
771) Müalicə effektliliyini yüksəltmək üçün hansı tədbirlər həyata keçirilməlidir?
A) Müalicə zamanı mikobakteriyaların tapılması və kultural müayinəsi üçün tədbirlər mütləq həyata keçirilməlidir

B) Müalicə rejimi hər xəstə üçün individual seçilməlidir

C) Müalicədə spesifik dərmanlara qarşı mikobakteriyaların həssaslığına əsaslanaraq aparılmalıdır

D) Müalicə xəstəliyin erkən başlanan mərhələsində aparılmalıdır

E) Sadalananların hamısı
: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
772) Müalicə effektliliyini yüksəltmək üçün hansı tədbirlər həyata keçirilməlidir?
A) Cərrahi müalicə geniş tətbiq olunmalıdır

B) Sadalananların hamısı

C) Müalicə kompleks şəkilində aparılmalıdır

D) Multirezistent vərəmli xəstələrlə stasionar daxili kontakta imkan verilməməlidir

E) Patogenetik terapiyadan istifadə olunmalıdır
: Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. Второе издание. ВОЗ 1998
773) Aşağıda göstərilən hansı preparatlar patogenetik təsir edir?
A) Böyrəküstü vəzin hormon preparatları (qluortikosteroid və mineralokortikoid təsirə malik preparatlar)

B) İmmunomodulyasiya təsirinə malik preparatlar (tuberkulin, levamizol, T-aktivin)

C) Antihipoksidantlar (qutilin və s.)

D) Antioksidantlar (tiosulfat natrium)

E) Sadalananların hamısı
: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
774) Stasionar müalicəsinə qəbul edilmiş xəstələr hansı şəkildə qruplaşdırılırlar?
A) Xroniki xəstələr

B) Multirezistent vərəmli xəstələr

C) Sadalananların hamısı

D) İlkin aşkar edilmiş xəstələr

E) Əvəllər müalicə olunmuş spesifik dərmanlara həssas vərəmli xəstələr
: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
775) Stasionar müalicəsinə qəbul edilmiş ilkin aşkar edilmiş xəstələri necə qruplaşdırmaq olar?
A) Dağılma boşluğu olmayan və ağ ciyərin az hissəsinin zədələnməsi ilə müşahidə olunan xəstələr

B) İlkin aşkar edilmiş gecikmiş kliniki formaya malik xəstələr

C) Dağılma boşluğu olan mikobakteriya ifraz edən xəstələr

D) Sadalananların hamısı

E) Spesifik prosesin fəallığına şübhəli xəstələr
: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
776) Residiv etmiş ağ ciyər və ağ ciyərdən kənar üzvlərin vərəminin hansı xüsusiyyətləri mövcuddur?

A) Vərəmin residivi baş vermiş xəstələrdə adətən mikobakteriya ifrazı kütləvi olur

B) Sadalananların hamısı

C) Vərəmin residivi baş vermiş xəstələrdə multirezistent formaların olmasına risk yüksəkdir

D) Vərəmin residivi baş vermiş xəstələrdə mikobakteriyaların dərmanlara davamlılığı qeyd olunur

E) Vərəmin residivi baş vermiş xəstələrdə spesifik proses geniş yayılmış olur


: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
777) Epidemioloji cəhətdən çox təhlükəli olan xroniki destruktiv- vərəmli xəstələrinin müalicəsi zamanı onlar necə qruplaşdırılmalıdırlar?
A) Sadalananların heç biri

B) Cərrahi müdaxilə mümkün olmayan xroniki xəstələr

C) Sadalananların hamısı

D) Stasionarda uzun müddət müalicə oluna bilməyən mikobakteriya ifraz edən və spesifik dərmanlara davamlı vərəmli xəstələr

E) Cərrahi müdaxilənin mümkünlüyünə təyini və yerinə yetirilməsinə əsaslanaraq
: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988

Bölmə 10. Vərəm xəstəliyində sanitar-gigiyenik və əksepidemik tədbirlər

778) Vərəm mikobakteriyalarının ölçüsüsü nə qədərdir?
A) Eni 2 mkr, uzunluğu 6 mkr

B) Eni 2.5 mkr, uzunluğu 6 mkr

C) Eni 3 mkr, uzunluğu 8 mkr

D) Eni 1 mkr, uzunluğu 5 mkr

E) Eni 0,3-0,5 mkr, uzunluğu 0,8-3-5 mkr
: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
779) Mikobakteriya ilk dəfə kim tərəfindən tapılmışdır?
A) Paskal 1810-cu ildə

B) R.Kox 1882-ci ildə aşkar edilib

C) R.Laennek 1781-ci ildə

D) N.M.Rudoy 1968-ci ildə

E) A.Q.Xomenko 1960 –cı ildə
: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
780) Vərəm xəstəliyi ən çox hansı ölkələrdə geniş yayılır?
A) İqtisadiyyatı zəif olan ölkələrdə

B) Sadalananların hamısı

C) İqtisadi cəhətdən inkişaf etməkdə olan ölkələrdə

D) Sadalananların heç biri

E) İqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə
: Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. Второе издание. ВОЗ 1998
781) İqtisadi böhranlar vərəm xəstəliyinə necə təsir edir?
A) Xəstələnmənin səviyyəsi kəskin artır

B) Xəstələnmənin səviyyəsi çox cüzi artır

C) Xəstələnmənin səviyyəsi çox cüzi azalır

D) Xəstələnmənin səviyyəsi azalır

E) Xəstələnmənin səviyyəsi dəyişmir
: Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma metodları Bakı Elm 2003.
782) İnkişaf etməmiş ölkələrdə ilkin aşkar olunmuş vərəm xəstəliyinin kliniki strukturası necə olur?
A) Sadalananların heç biri

B) Gecikmiş formaların xüsusi çəkisi (fibroz-kavernoz, sirrotik vərəm) yüksək olur

C) İlkin aşkar olunmuş xəstələr arasında ocaqlı vərəmin xüsusi çəkisi orta səviyyədə olur

D) İlkin aşkar olunmuş xəstələr arasında ocaqlı vərəmin xüsusi çəkisi yüksək olur

E) Uşaqlar arasında vərəm meningiti olmur
: Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. Второе издание. ВОЗ 1998
783) İmmun çatışmazlığı vərəmin yayılmasına necə təsir edir?
A) Xəstəlik azalır

B) Xəstəliyin artmasına təsir etmir

C) Xəstəliyin artmasına səbəb olur

D) Sadalananların hamısı

E) Sadalananların heç biri
: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
784) Müharibələr vərəmə necə təsir edir?
A) Xəstəlik kəskin azalır

B) Xəstəliyin gedişatına təsir etmir

C) Xəstəlik aşkarlanmır

D) Sadalananların heç biri

E) Xəstəlik sürətlə artır
: Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma metodları Bakı Elm 2003
785) Sporadik vərəmin aşkarı nə deməkdir?
A) Sadalananların heç biri

B) Kütləvi xəstələnmə halları

C) Tək-tək xəstələnmə halları

D) Xəstəliyin orta səviyyədə davam etməsi

E) Xəstəliyin ümumiyyətlə aşkar edilməməsi
: Ədəbiyyat: T.Tağızadə Epidemiologiya Bakı 1957
786) Epidemiya nə deməkdir?
A) Xəstələnmə böyük əhali qrupunu əhatə edir

B) Sadalananların heç biri

C) Xəstəlik aşkar edilmir

D) Xəstəlik bütün əhalini əhatə edir

E) Xəstələr tək-tək aşkarlanır
: Ədəbiyyat: T.Tağızadə Epidemiologiya Bakı 1957
787) Xəstəlik epidemiya halını aldıqda epidemiya əleyhinə hansı tədbirlər görülməlidir?
A) Əhalinin xəstəliyə yoluxma səviyyəsi aydınlaşdırılmalıdır

B) İnfeksiya mənbəyi təyin edilməli

C) Sadalananların heç biri

D) Sadalananların hamısı

E) Yoluxmanın mexanizmı aydınlaşmalı
: Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma metodları Bakı Elm 2003
788) Vərəm infeksiyasının mənbəyi hansılardır?
A) Sadalananların hamısı

B) Xəstə heyvan südü

C) Xəstə heyvanlar

D) Xəstə heyvan əti

E) Xəstə insanlar
: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
789) Xəstəliyə hansı yolla yoluxmaq olar?
A) Tamlığı pozulmuş dəri vasitəsi ilə

B) Zədələnmiş selikli qişa vasitəsi ilə

C) Sadalananların hamısı

D) Mədə bağırsaq sistemi vasitəsilə

E) Tənəffüs orqanları vasitəsi ilə
: Ədəbiyyat: М.И.Перелман, В.А.Корякин, Н.М.Протопова. Туберкулез Москва 1990
790) Epidemioloji cəhətdən vərəmin ən qorxulu forması hansıdır?
A) Dəri vərəmi

B) Mədə- bağırsaq vərəmi

C) Fistulasız sümük-oynaq vərəmi

D) Tənəffüs orqanlarının vərəmi

E) Mezenterial limfa vəzlərinin vərəmi
: Ədəbiyyat: Fuad İsmayılov, Namiq Abbasov. Vərəm. Bakı 2004.
791) Hansı yol vərəm ilə yoluxmada üstünlük təşkil edir?
A) Kontakt yolu

B) Alimentar yol

C) Hava- damcı yolu

D) Sadalananların hamısı

E) Sadalananların heç biri
: Ədəbiyyat: М.И.Перелман, В.А.Корякин, Н.М.Протопова. Туберкулез Москва 1990
792) Yoluxma nəticəsində vərəmin inkişafı ən çox nədən asılıdır?
A) Sadalananların hamısı

B) Vərəm mikobakteriyasının virulentliyindən

C) Sadalananların heç birindən

D) Vərəm mikobakteriyasının patogenliyindən

E) Vərəm mikobakteriyasının xaric olunması massıvliyindən
: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
793) Xəstəliyə qarşı orqanizmin baryer funksiyasını nə yerinə yetirir?
A) Orqanizmin immun müdafiə sisteminin hüceyrələri-T-və B-hüceyrələr

B) Sadalananların heç biri

C) Sadalananların hamısı

D) Faqositoz edən hüceyrələr

E) Tənəffüs orqanlarının selikli və selikaltı qişası
: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
794) Vərəmə yoluxmuş orqanizmdə xəstəlik hansı hallarda inkişaf edir?
A) Orqanizmə patogenliyi və virulentliyi yüksək olan mikobakteriyaların daxil olması zamanı

B) Sadalananların hamısı

C) Sadalananlardan heç biri

D) Orqanizmdə anadangəlmə immunodefisit olduqda

E) Orqanizmin immun sistemi zəif olduqda
: Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999
795) Vərəm xəstəliyi ilə mübarizədə hansı amillər vacibdir?
A) Xəstələrin qeydiyyatının düzgün aparılması

B) Vərəmin vaxtına aşkar edilməsi

C) Spesifik profilaktika

D) Sadalananların hamısı

E) Stasionar və ambulator müalicə
: Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma metodları Bakı Elm 2003
796) Mikobakteriya ifraz etməyən vərəm xəstəsi aşkar edildikə ərazi GEM –nə xəbər hansı müddət ərzində və necə verilməlidir?
A) Aşkar edilmiş xəstə haqqında 089/U №-li forma bir həftə ərzində göndərilir

B) Aşkar edilmiş xəstə haqqında 089/U №-li forma 6 ayda bir dəfə göndərilir

C) Aşkar edilmiş xəstə haqqında 089/U №-li forma 3 ayda bir dəfə göndərilir

D) Aşkar edilmiş xəstə haqqında 089/U №-li forma ildə bir dəfə göndərilir

E) Aşkar edilmiş xəstə haqqında 089/U №-li forma ayda bir dəfə göndərilir
: Ədəbiyyat: Н.М.Рудой. Задачи противотуберкулезного диспансера в кн.: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
797) İlkin yoluxucu vərəm xəstəsi haqqında 058/U №-li forma ərazi GEM-nə hansı müddət ərzində göndərilməlidir?
A) Xəstəlik aşkar edildikdən 6 ayda bir dəfə

B) Xəstəlik aşkar edildikdən 2 gün ərzində

C) Xəstəlik aşkar edildikdən bir həftə ərzində

D) Xəstəlik aşkar edildikdən ayda bir dəfə

E) Xəstəlik aşkar edildikdən 12-24 saat ərzində
: Ədəbiyyat: Н.М.Рудой. Задачи противотуберкулезного диспансера в кн.: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
798) Ərazi GEM-də basilyar xəstələrin qeydiyyatı hansı formada aparılır?
A) 30/U saylı forma əsasında tərtib olunur

B) 60 saylı forma əsasında tərtib olunur

C) 27 saylı forma əsasında tərtib olunur

D) 39 saylı forma əsasında tərtib olunur

E) 4 saylı forma əsasında tərtib olunur
: Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma metodları Bakı Elm 2003
799) GEM-ə təcili bildiriş 058/U vərəqəsi hansı hallarda göndərilir?
A) Mikobakteriya ifraz edən xəstə abasilləşdikdə

B) Mikobakteriya ifraz edən xəstə ezamiyyəyə getdikdə

C) Mikobakteriya ifraz edən xəstə aşkar olduqda

D) Mikobakteriya ifraz edən xəstələr stasionarda müalicə aldıqda

E) Sadalananlardan heç biri
: Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyası gərgin olan regionlarda vərəm əleyhinə tədbirlərin intensiv şəkildə aparılma metodları Bakı Elm 2003
800) ÜST görə ilkin fəal vərəm xəstəsi hansı yolla aşkarlanmalıdır?
A) Sorğu əsasında

B) Rentgenoskopiya

C) Sadə mikroskopiya

D) Rentgenoqrafiya

E) Kütləvi flüoroqrafiya
: Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза рекомендации для национальных программ. Второе издание. ВОЗ 1998
801) Aşağıda göstərilənlərin hansı əksepidemik tədbir sayıla bilər?
A) İlkin aşkar edilmiş xəstələrdə mikobakteriyalarıya ifrazının müayinəsi

B) İlkin aşkar olunmuş basilyar xəstələrin hospitalizasiyası

C) İlkin aşkar olunmuş basilyar xəstələrin effektli müalicəsi

D) Əhali arasında vərəmi aşkar etmək üçün kütləvi profilaktik müayinələrin aparılması

E) Sadalananların hamısı
: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə