Ftiziatriya Bölmə Azərbaycan Respublikasında əhali arasında vərəm əleyhinə tədbirlərin təşkili


) Tez-tez xəstələnən uşaq və yenyetmələrin vərəmə görə müayinəsi kimlər tərəfindən aparılır?Yüklə 1,46 Mb.
səhifə2/16
tarix10.11.2017
ölçüsü1,46 Mb.
#9603
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

54) Tez-tez xəstələnən uşaq və yenyetmələrin vərəmə görə müayinəsi kimlər tərəfindən aparılır?
A) Cərrahlar tərəfindən

B) Ftiziatr

C) Ftiziatr və pediatr tərəfindən

D) Həkim-mütəxəssis tərəfindən

E) Həkim-terapevt
: Ədəbiyyat: Л.А.Митинская Профилактика туберкулеза. 1988 в кн.: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
55) Ümumi pediatrik şəbəkə tərəfindən həyata keçirilən vərəm əleyhinə tədbirlər hansılardır?
A) Heç biri

B) Fərdi tuberkulinodiaqnostika

C) Kütləvi tuberkulindiaqnostika və fərdi tuberkulinodiaqnostika

D) Kütləvi tuberkulindiaqnostika

E) Hər biri
: Ədəbiyyat: M.B.Qurbanova, Y.Ş.Şıxəliyev, E.N.Məmmədbəyov, M.A.Şıxlinskaya. Vərəm xəstəliyinin profilaktikasında tuberkulin sınağının tətbiqi və nəticəsinin qiymətləndirilməsi (metodik təlimat) Bakı - 2006
56) Sanitar-epidemioloji xidmətin həyata keçirdiyi vərəm əleyhinə tədbirlər hansılardır?
A) KJB vaksininin saxlanılmasının düzgünlüyünə nəzarət

B) Kütləvi tuberkulindiaqnostikanın planlaşdırılması və onun icrası üzərində nəzarət

C) KJB pevəndinin aparılmasının düzgünlüyünə nəzarət

D) KJB vaksinasiya və revaksinasiyanın planlaşdırılması

E) Bütün sadalananlar
: Ədəbiyyat: Л.А.Митинская Профилактика туберкулеза. 1988 в кн: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
57) Hal-hazırda vərəmdən daha çox kimlər qorunmalıdırlar?
A) Uşaq və orta yaşlı adamlar (40-59 yaş)

B) Uşaq və cavan adamlar (20-39 yaş)

C) Gənclər

D) Uşaq və yaşlı adamlar (60 yaş və yuxarı)

E) Uşaq və yeniyetmələr
: Ədəbiyyat: Э.А.Степанова с соавт. Материнство туберкулез в кн: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999
58) Epidemioloji cəhətdən gərgin vəziyyət zamanı vərəmlə xəstələnmək təhlükəsi kimlərdə daha çox müşahidə olunurr?
A) Orta yaşlılarda

B) Uşaqlarda

C) Ahıl yaşlılarda

D) Uşaq və yeniyetmələrdə

E) Yeniyetmələrdə
: Ədəbiyyat: Л.А.Митинская Профилактика туберкулеза. в кн.: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
59) Hal- hazırda epidemioloji nəzərdən vərəmli xəstələrdən hansı daha çox təhlükəlidir?
A) Multirezistent vərəmli xəstələr

B) Gecikmiş aşkar olan xəstələr

C) Monorezistent vərəmli xəstələr

D) Sadalanların heç biri

E) Xroniki ağ ciyər vərəmləri yanaşı xəstəliklərlə müşahidə olunanlar
: Ədəbiyyat: Д.Ж.Крофтон. Клиника туберкулеза 1996
60) Vərəmlə yoluxmuş əhali kateqoriyasına hansılar aid deyil?
A) Flüoroqrammada keçirilmiş vərəmin izinin aşkar edilməsi

B) Bəlğəmdə VMB –nin aşkar edilməsi

C) Sadalananların heç biri

D) Tuberkulin sınağı mənfi olanlar

E) Müayinə zamanı keçirilmiş vərəmin izinin aşkar edilməsi
: Ədəbiyyat: А.И.Одинчова., В.П. Сокуров. Ранный период первичный туберкулезный инфекции в кн.: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999
61) Bakteriya ifraz edən ilə kontakt zamanı daha çox kimlər xəstələnir?
A) Vərəmə yoluxmamış şəxslər

B) Vaksinasiya olunmuş və vərəmə yoluxmamış şəxslər

C) Vaksinasiya olunmamış şəxslər

D) KJB vaksinasiya olunmuş şəxslər

E) Tez-tez yuxarı tənəffüs yollarının iltihabı ilə xəstələnənlər və vaksinasiya olunmayanlar
: Ədəbiyyat: М.С.Греймер. Организация противотуберкулезной службы и диспансеризации детского населения в кн.: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999
62) Vərəm keçirmiş insanlarda “superinfeksiya” nəticəsində xəstələnmə hansı halda daha tez baş verir?
A) Kiçik qalıq əlaməti ilə nəticələnmiş kliniki sağalmış insanların orqanizminə infeksiyanın daxil olması

B) Vərəm keçirmiş və kliniki sağalmış şəxsin orqanizminə infeksiyanın daxil olması zamanı

C) Artıq xəstələnmiş orqanizmə kənardan infeksiyanın daxil olması zamanı

D) Bütün sadalananlar

E) Böyük qalıq əlaməti ilə nəticələnmiş kliniki sağalmış şəxslərdə yanaşı somatik xəstəliklər olduqda (şəkərli diabet)
: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
63) “Endogen reinfeksiya”ya hansılar aiddir?
A) Əvvəllər orqanizmdə gizli keçmiş vərəm ocağının aktivləşməsi

B) Sadalananların hamısı doğrudur

C) Orqanizmə təzə daxil olmuş infeksiya nəticəsində vərəm ocaqlarının yaranması

D) Sadalananların heç biri doğru deyil

E) Orqanizmə infeksiyanın daxil olması nəticəsində daxili orqanlarda vərəm ocaqlarının yaranmaması
: Ədəbiyyat: Fuad İsmayılov, Namiq Abbasov. Vərəm. Bakı 2004.
64) Hansı yaş qrupu üçün ekzogen reinfeksiya daha təhlükəlidir?
A) Orta yaşlı adamlar (40-59 yaş)

B) Yaşlı adamlar (60 yaşdan yuxarı)

C) 30-49 yaş

D) Uşaqlar və yeniyetmələr

E) 21-29 yaş
: Ədəbiyyat: М.И.Перелман, В.А.Корякин, Н.М.Протопова. Туберкулез Москва 1990
65) Vərəmlə xəstələnmə üçün risk qrupu aşağıdakılardan hansılar sayılmır?
A) Kasıblar

B) Qaçqınlar

C) Miqrantlar

D) Normal qidalananlar və mənzil məişət şəraiti kafi olanlar

E) Evsizlər
: Ədəbiyyat: Д.Ж.Крофтон. Клиника туберкулеза 1996
66) Əvəllər vərəm keçirmiş, rentgenoloji qalıq əlamətləri olan adamlarda vərəmlə xəstələnmə ehtimalı sağlam adamlara nisbətən neçə dəfə yüksəkdir?
A) 5-10 dəfə

B) 3 dəfə

C) 50 dəfə

D) 70 dəfə

E) 2 dəfə
: Ədəbiyyat: М.С.Греймер. Организация противотуберкулезной службы и диспансеризации детского населения в кн.: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999
67) Poliklinikaya müraciət edən xəstələr vərəmə görə neçə qrupa bölünürlər?
A) 6

B) 5


C) 3

D) 10


E) 2
: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез XXI века. Москва «Медицина» 2000
68) ÜST kriteriyalarına görə vərəm xəstələrinə kimlər aid olunur?
A) Bəlğəmdə və digər möhtəviyyatlarında vərəm mikobakteriyası tapılan xəstələr

B) Rentgenoqrammada ağ ciyərin yuxarı nahiyələrində olan dəyişikliklər və kökətrafı limfa düyünlərində dəyişiklikləri olan xəstələr

C) Zədələnmiş ocaqdan və ya toxumalardan biopsiya yolu ilə alınmış materialda vərəm mikobakteriyalarının aşkar olunması

D) Rentgenoqrammada spesifik dəyişikliklər vərəmi yaxud kazeoz nekrozla qiqanthüceyrəli qranulemalar şəklində morfoloji dəyişikliklərlə təsdiq olunan xəstələr

E) Residivli öskürək, bəlğəm ifrazı, rentgenoqrammada spesifik dəyişikliklərlə xarakterizə olunan xroniki xəstələr
: Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза: рекомендации для национальных программ ВОЗ. Второе издание 1998,
69) Yeniyetmələrdə vərəmin aşkar olunma metodları hansılardır?
A) Sadalananların hamısı

B) Müraciətə görə müayinə

C) Flüoroqrafiya

D) Tuberkulindiaqnostika

E) Kontakta görə müayinə
: Ədəbiyyat: М.И.Перелман, В.А.Корякин, Н.М.Протопова. Туберкулез Москва 1990
70) KJB vaksinasiya və revaksinasiya kimlər tərəfindən həyata keçirilir?
A) Ftiziatr tərəfindən

B) Vərəm dispanserinin işçiləri tərəfindən

C) Göstərilənlərin heç biri

D) Ftiziopediatr tərəfindən

E) Ümumi tibbi şəbəkə işçiləri tərəfindən
: Ədəbiyyat: М.И.Перелман, В.А.Корякин, Н.М.Протопова. Туберкулез Москва 1990
71) Kütləvi tuberkulindiaqnostikanın aparılması kimlər tərəfindən həyata keçirilir?
A) Vərəm əleyhinə kabinetlər işçiləri

B) Sanitar epidemioloji stansiya işçiləri

C) Vərəm əleyhinə dispanser işçiləri

D) Taun əleyhinə stansiya işçiləri

E) Ümumi tibb şəbəkəsi işçiləri
: Ədəbiyyat: Л.А.Митинская Профилактика туберкулеза. 1988 в кн.: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
72) Sadalananlardan uşaq və yeniyetmələrin vərəm əleyhinə stasionarının əsas vəzifələrinə aid olmayan hansıdır?
A) Uşaq və yeniyetmələrə dispanser nəzarəti

B) Sağlamlaşdırma tədbirləri

C) Müalicə

D) Sanitar maarif işinin aparılması

E) Diaqnosika
: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən normativ sənədlər. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il tarixli 120 saylı əmr. əlavə 3. Bakı 2001;
73) Ftiziatrın öz işində istifadə etdiyi əsas epidemioloji göstərilcilər hansılardır?
A) Vərəmlə xəstələnmə

B) Bütün sadalananlar

C) Xəstəlik göstəricisi

D) Əhalinin vərəm mikobakteriyası ilə yoluxma riski

E) Vərəmdən ölüm
: Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyasını xarakterizə edən əsas göstəricilər və onların təyini metodları (Metodik təlimat). Bakı -1998.
74) KJB vaksinasiyası üçün hansı preparat istifadə edilir?
A) Koxun alt tuberkulini

B) Standart tuberkulin məhlulu

C) KJB və KJB –M vaksini

D) PPD-L tuberkulini

E) Pirke sinağı üçün tuberkulin
: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən normativ sənədlər. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il tarixli 120 saylı əmr.əlavə 7. Bakı 2001;
75) KJB vaksini hansıdır?
A) Diri mikobakteriyadır

B) Apatogen, zəif virulent KJB ştammı mikobakteriyaları

C) Ölü mikobakteriyalar

D) Sadalananların heç biri düz deyil

E) Tərkibində mikobakteriyanın elementləri yoxdur
: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
76) Vaksinasiyanın effektsizlik göstəricisi hansıdır?
A) Çapıq yoxdur

B) 4 mm ölçüdə çapığın olması

C) 5-8 mm ölçüdə çapığın olması

D) 1-3 mm

E) 9-10 mm ölçüdə çapığin olması
: Ədəbiyyat: В.Н. Кривохиж. Специфицеская профилактика и химиопрофилактика
77) KJB vaksinasiyası kimlər tərəfindən aparılmalıdır?
A) Pediatr və sahə tibb bacısı

B) Ftiziopediatr

C) Sahə tibbi bacısı

D) Pediatr

E) Xüsusi təlimli tibb bacısı (vaksinator) tərəfindən
: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən normativ sənədlər. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il tarixli 120 saylı əmr. Bakı 2001;
78) KJB vaksinasiyasının aparılmasına və keyfiyyətinə kim nəzarət edir?
A) Poliklinikanın baş həkimi

B) Sahə epidemioloqu

C) Bağça müdirəsi

D) Məktəb direktoru

E) Vərəm dispanserinin baş həkimi
: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
79) KJB revaksinasiyanın aparılmasına göstərişlər hansıdır?
A) Vərəmli xəstə ilə təmas

B) Sadalananların heç biri

C) Sadalananların hamısı

D) 2 TV-lə (-) Mantu reaksiyası

E) 2 TV-lə (+) Mantu reaksiyası
: Ədəbiyyat: SSRİ Səhiyyə Nazirliyinin vərəm xəstəliyinin müalicəsi və dispanser müşahidəsinə aid metodik təlimatı tuberkulindiaqnostikanın aparılma təlimatı. Moskva 1974.
80) Fəal ağciyər vərəmində destruksiya müşahidə olunarsa mikobakteriyanın tapılma tezliyi aşağıdakılardan hansıdır?

A) 25%


B) 50%

C) 30%


D) Tapılmamalıdır

E) 100%
: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988


81) Şəhərdə fəal vərəm xəstələrinin müalicə olunduğu çarpayılar il ərzində neçə gün işləməlidir?
A) 320 gün

B) 360 gün

C) 300 gün

D) 290 gün

E) 340 gün
: Ədəbiyyat: Н.М.Рудой. Задачи противотуберкулезного диспансера в кн.: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
82) Kənddə fəal vərəm xəstələrinin müalicə olunduğu çarpayılar il ərzində neçə gün işləməlidir?
A) 290 gün

B) 300 gün

C) 360 gün

D) 320 gün

E) 340 gün
: Ədəbiyyat: Н.М.Рудой. Задачи противотуберкулезного диспансера в кн.: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
83) Kontaktlar arasında xəstələnmənin illik yol verilmə həddi nə qədərdir?
A) 0.2-0.3 100 min əhaliyə

B) 1.0-2.0 100 min əhaliyə

C) 50.0 – 100 min əhaliyə

D) 10.0 – 100 min əhaliyə

E) 5.0-6.0 100 min əhaliyə
: Ədəbiyyat: М.И.Перелман, В.А.Корякин, Н.М.Протопова. Туберкулез Москва 1990,
84) Hansı vərəm ocağı daha təhlükəlidir?
A) Ocaqda yaşlı insan yaşayır, mənzil şəraiti qeyri-kafidir

B) Ocaqda uşaq,yeniyetmə yaşayır, lakin mənzil şəraiti qənaətbəxşdir

C) Ocaqda uşaq, yeniyetmə və hamilə qadın yaşayır,mənzil şəraiti qeyri-kafidir

D) Ocaqda 2 yaşlı xəstə yaşayır mənzil şəraiti qənaətbəxşdir

E) Ocaqda hamilə qadın yaşayır, lakin mənzil şəraiti qənaətbəxşdir
: Ədəbiyyat: М.И.Перелман, В.А.Корякин, Н.М.Протопова. Туберкулез Москва 1990,
85) Vərəmin aşkaredilməsi üçün aparılan flüoroqrafik müayinənin xüsusi çəkisi hansıdır?
A) Aparılan flüoroqrafik müayinələrin ümumi sayının 1000-ə hasilinin tuberkulindiaqnostika sayına nisbəti

B) Aparılan flüoroqrafik müayinələrin sayının 100-ə hasilinin xəstəliyin aşkaredilməsi üçün aparılan profilaktik müayinələrin sayına nisbəti

C) Aparılan flüoroqrafik müayinələrin ümumi sayının 1000-ə hasilinin mikroskopik müayinə sayına nisbəti

D) Aparılan flüoroqrafik müayinələrin ümumi sayının 100 minə hasilinin əhalinin orta illik sayına nisbəti

E) Aparılan flüoroqrafik müayinələrin ümumi sayının 100 minə hasilinin əhali arasında vərəm xəstələrinin sayına nisbəti
: Ədəbiyyat: М.С.Греймер, М.И. Фейгин. Ранные выявление туберкулеза легких Ленинград «Медицина» 1986
86) Vərəmin erkən aşkarlanması üçün aparılan tuberkulindiaqnostikanın xüsusi çəkisi hansıdır?
A) İl ərzində aparılan tuberkulindiaqnostikası sayının 100-ə hasilinin vərəm xəstəliyinin aşkarlanması üçün cəmi aparılan profilaktik rentgenoqrafiyanın sayına nisbəti

B) İl ərzində aparılan tuberkulindiaqnostikanın sayının 100-ə hasilinin əhalinin orta illik sayına nisbəti

C) İl ərzində aparılan tuberkulindiaqnostikanın sayının 100-ə hasilinin vərəm xəstəliyinin aşkarlanması üçün cəmi aparılan profilaktik sadə mikroskopiyanın sayına nisbəti

D) İl ərzində aparılan tuberkulindiaqnostikası sayının 100-ə hasilinin vərəm xəstəliyinin aşkarlanması üçün cəmi aparılan profilaktik müayinələrin sayına nisbəti

E) İl ərzində aparılan tuberkulindiaqnostikanın sayının 100-ə hasilinin vərəm xəstəliyinin aşkarlanması üçün cəmi aparılan profilaktik flüoroqrafiyanın sayına nisbəti
: Ədəbiyyat: И.И.Фел., А.А.Ахмедов., Г.Л.Труман. Методические указания к практическим занятиям по медицинской статистике. Баку 1973
87) Vərəmin erkən aşkarlanması üçün aparılan mikroskopiyanın xüsus çəkisi hansıdır?
A) Vərəm xəstəliyinin passiv aşkarlanması üçün aparılan sadə mikroskopiyanın 100-ə hasilinin vərəm xəstəliyinin aşkarlanması üçün aparılan profilaktik müayinələrin cəminə nisbəti

B) Vərəm xəstəliyinin passiv aşkarlanması üçün aparılan sadə mikroskopiyanın 100-ə hasilinin vərəm xəstəliyinin aşkarlanması üçün aparılan rentgen müayinələrin sayına nisbəti

C) Vərəm xəstəliyinin passiv aşkarlanması üçün aparılan sadə mikroskopiyanın 100-ə hasilinin vərəm xəstəliyinin aşkarlanması üçün aparılan flüoroqrafiya müayinəsinin sayına nisbəti

D) Vərəm xəstəliyinin passiv aşkarlanması üçün aparılan sadə mikroskopiyanın 100-ə hasilinin vərəm xəstəliyinin aşkarlanması üçün aparılan tuberkulindiaqnostikasının sayına nisbəti

E) Vərəm xəstəliyinin passiv aşkarlanması üçün aparılan sadə mikroskopiyanın 100-ə hasilinin əhalinin orta illik sayına nisbəti
: Ədəbiyyat: И.И.Фел., А.А.Ахмедов., Г.Л.Труман. Методические указания к практическим занятиям по медицинской статистике. Баку 1973
88) Vərəm xəstəliyinin yoluxucu formalarının aşkarlanması üçün tətbiq olunan metodlar hansılardır?
A) Xəstələrin subyektiv və obyektiv şikayətləri

B) Rentgenoqrafiya və rentgenoskopiya

C) Qanın kliniki və biokimyəvi analizləri

D) Mikroskopiya metodu, flotasiya, əkmə

E) Tuberkulindiaqnostika
: Ədəbiyyat: Д.Ж.Крофтон. Клиника туберкулеза 1996

Bölmə 2. Vərəm xəstəliyinin dispanser müşahidəsi

89) “0”A dispanser qrupunun optimal səviyyəsi nə qədərdir?
A) 30%

B) 10%


C) 50-60%

D) 40%


E) 1-2%
: Ədəbiyyat: М.С.Греймер, М.И. Фейгин. Ранные выявление туберкулеза легких Ленинград «Медицина» 1986
90) Xəstələrin “0”A dispanser qrupundan III dispanser qrupuna köçürülməsi nəyi göstərir?
A) Miqrasiya etmiş əhalinin flüoroqrafiya ilə əhatə olunması səviyyəsini

B) Əhalinin 2 ildən bir rentgen flüoroqrafik müayinəsinin səviyyəsini

C) Əhalinin müayinədən yayınmasını göstərir

D) Əhalinin profilaktiki müayinəsi zamanı vərəm xəstəliyinə xas olan dəyişikliklərin qeyri fəal olmasını

E) İl ərzində əhali arasında vərəm əleyhinə dispanserin gördüyü profilaktik tədbirlərin səviyyəsi
: Ədəbiyyat: М.С.Греймер, М.И. Фейгин. Ранные выявление туберкулеза легких Ленинград «Медицина» 1986
91) I C yarımqrupunda müşahidə olunan xəstələrin orta illik səviyyəsi nə qədərdir?
A) 30%

B) 5%


C) 20%

D) 25%


E) 15%
: Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmrinə 2 saylı əlavə.
92) I B dispanser qrupu hansı kontingentin hesabına formalaşır?
A) Mikobakteriya ifraz etməyən ilkin xəstələr

B) Mikobakteriya ifraz edən və ya etməyən residivi olan xəstələr

C) Mikobakteriya ifraz edən ilkin xəstələr

D) İlkin ağ ciyərdən kənar vərəmi olan xəstələr

E) İlkin destruksiya mərhələsində müşahidə olunan xəstələr
: Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin erkən və gecikmiş residivləri Bakı Elm 1998
93) Kontaktlar arasında xəstələnmənin intensiv göstəricisi hansıdır?
A) Xəstələnən kontaktların 100-ə hasilinin ilin axırına qeydiyyatda olan kontaktların sayına nisbəti

B) Hesabat ilindən əvəlki illərdə qeydiyyatda olan kontaktların 100 minə hasilinin ilin axırına qeydiyyatda olan kontaktların sayına nisbəti

C) Xəstələnmiş kontaktların 100 minə hasilinin ilin axırına qeydiyyatda olan kontaktların sayına nisbəti

D) Xəstələnən kontaktların 100-ə hasilinin ilin axırına əhalinin orta illik sayına nisbəti

E) Hesabat ilində qeydiyyatda olan sağlam kontaktların sayının 100 minə hasilinin ilin axırına qeydiyyatda olan kontaktların sayına nisbəti
: Ədəbiyyat: И.И.Фел., А.А.Ахмедов., Г.Л.Труман. Методические указания к практическим занятиям по медицинской статистике. Баку 1973
94) Vərəm xəstələrinin kontaktları hansı dispanser qrupunda müşahidə olunur?
A) III qrup

B) II qrup

C) IV qrup

D) V qrup

E) I qrup
: Ədəbiyyat: М.И.Перелман, В.А.Корякин, Н.М.Протопова. Туберкулез Москва 1990,
95) Fibroz kavernoz vərəm zamanı cərrahi müdaxilənin səviyyəsi necə müəyyən olunur?

A) İlkin fəal xəstələr arasında cərrahi müdaxilə olunanların sayının 100-ə hasilinin ümumi fibroz kavernoz vərəmli xəstələrin sayına nisbəti

B) Sadalananların heç biri

C) İlkin fəal xəstələr arasında cərrahi əməliyyatdan sonra ölənlərin 100-ə hasilinin ümumi fibroz kavernoz vərəmli xəstələrin sayına nisbəti

D) Cərrahi müdaxilə olunan fibroz kavernoz xəstələrin sayının 100-ə hasilinin ümumi fibroz kavernoz xəstələrin sayına nisbəti

E) İlkin qeydiyyatda olanlar arasında fibroz kavernoz vərəmli xəstələr sayının 100-ə hasilinin cərrahi müdaxilə olunanlara nisbəti


: Ədəbiyyat: Н.М.Рудой. Задачи противотуберкулезного диспансера в кн.: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
96) Naməlum aktivlikli vərəm dəyişikliyi olan uşaqlar hansı dispanser qrupunda müşahidə olunur?
A) VI A qrupunda

B) 0 dispanser qrupunda

C) Bütün sadalananlar

D) I qeydiyyat qrupunda

E) III qrupda
: Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmrinə 1 saylı əlavə.
97) I A qrupda müşahidə müddəti necə müəyyən olunur?
A) Sadalanların heç biri doğru deyil

B) Hesabat ilinin sonuna qədər

C) Kliniki və rentgenoloji olaraq əsas müalicə kursunun sonuna kliniki sağalma qeyd olunana qədər (24 aydan çox olmamaq şərti ilə)

D) Əsas müalicə kursu bitənə qədər

E) Xəstəliyin gedişinin xarakterindən asılı olaraq
: Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmrinə 1 saylı əlavə.
98) Tənəffüs orqanlarının aktiv vərəmi olan uşaqların dispanser qeydiyyat qrupu hansıdır?
A) VA

B) III A


C) I

D) IV


E) I-II
: Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmrinə 1 saylı əlavə.
99) İlkin aktiv ağ ciyərdən kənar vərəmi ilə xəstə olan uşaqların dispanser qeydiyyat qrupu hansıdır?

A) V


B) I

C) II


D) VI

E) IV
: Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmrinə 1 saylı əlavə.


100) Bakteriya ifrazedici ilə kontakt zamanı vərəmlə daha tez yoluxanlar kimlərdir?
A) 40-59 yaşında orta yaşlı şəxslər

B) 39 yaşına qədər cavan adamlar

C) 2 yaşına qədər uşaqlar

D) 11-12 yaşadək uşaqlar və 15-17 yaşadək yeniyetmələr

E) Yaşlı adamlar (60 yaş və yuxarı)
: Ədəbiyyat: Э.А.Степанова с соавт. Материнство и туберкулез в кн: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999
101) Vərəmdən kliniki sağalma hansı formula üzrə təyin edilir?
A) III və VI qrupda qeydiyyatda olan xəstələrin sayının 100-ə hasilinin aktiv vərəm qruplarında qeydiyyatda olan xəstələrin orta illik sayına nisbəti ilə

B) qeydiyyatdan çıxarılan xəstələrin sayının 100-ə hasilinin kontingentdə olan xəstələrin sayına nisbəti ilə

C) VMB ifrazı kəsilmiş xəstələrin sayı ilə

D) Fəal qruplardan köçürülən xəstələrin sayının 100-ə hasilinin fəal vərəmli xəstələrin sayına nisbəti ilə;

E) III qrupa keçirilən xəstələrin sayının 100-ə hasilinin aktiv vərəm qruplarında qeydiyyatda olan xəstələrin orta illik sayına nisbəti ilə
: Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyasını xarakterizə edən əsas göstəricilər və onların təyini metodları (Metodik təlimat). Bakı -1998.
102) Vərəm əleyhinə dispanserlərdə vərəm ocaqlarında yaşayan (kontaktlar) 3 yaşına qədər uşaqlar arasında profilaktik müayinə və kimyəvi profilaktika hansı tezliklə aparılır?
A) 2 aydan bir

B) 1 ildə 1 dəfə

C) 6 aydan bir

D) 3 aydan bir

E) 2 ildən bir
: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
103) Vərəm ocağında yaşayan 3 yaşından yuxarı uşaqlara ftiziatrın müayinəsi və kimyəvi profilaktika hansı tezliklə aparılır?
A) 3 aydan bir

B) 3 ildən bir

C) İldə 1 dəfə

D) 2 ildə 1 dəfə

E) 6 aydan bir
: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən normativ sənədlər.6 əlavə. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il tarixli 120 saylı əmr. Bakı 2001;
104) Vərəm əleyhinə dispanserin əsas iş prinsipləri hansılardır?
A) Vərəm ocağında aparılan tədbirlər

B) Vərəmli xəstələrin ambulator müayinəsi və kimyəvi profilaktikanın aparılması

C) Vərəmin diaqnostikası

D) Dispanser qrupları üzrə kontingentə nəzarət xəstələrin müalicəsi, kontaktlar arasında profilaktik tədbirlərin aparılması

E) Bütün aşağıda göstərilənlər
: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən normativ sənədlər. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il tarixli 120 saylı əmr. Bakı 2001;Yüklə 1,46 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə