Ftiziatriya Bölmə Azərbaycan Respublikasında əhali arasında vərəm əleyhinə tədbirlərin təşkili


) III B qrupu hansı kontingentin hesabına formalaşır?Yüklə 1,46 Mb.
səhifə3/16
tarix10.11.2017
ölçüsü1,46 Mb.
#9603
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

105) III B qrupu hansı kontingentin hesabına formalaşır?
A) IV və V –ci dispanser qrupundan keçirilənlərin cəmi

B) 0 dispanser qrupundan keçirilənlərin cəmi

C) II dispanser qrupundan an keçirilənlərin cəmi

D) I dispanser qrupundan keçirilənlərin cəmi

E) 0, I-ci və II-ci dispanser qrupundan keçirilənlərin cəmi
: Ədəbiyyat: Y.Ş.Şıxəliyev. Vərəm xəstəliyinin epidemiologiyasını xarakterizə edən əsas göstəricilər və onların təyini metodları (Metodik təlimat). Bakı -1998.
106) Dispanser müşahidəsinin VIA; VIB və VIC qrupundan qeydiyyata alınan uşaq və yeniyetmələrə Mantu sınağı hansı tezliklə qoyulmalıdır?
A) İldə 2 dəfə

B) İldə 1 dəfə

C) Kvartalda 1 dəfə

D) 2 ildən bir

E) 2 aydan bir
: Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr
107) Vərəm mikobakteriyaları ifraz edən xəstələrlə təmasda olan uşaq və yeniyetmələr hansı dispanser qrupunda müşahidə olunur?
A) IVB

B) VIA


C) IIIB

D) III A


E) IVA
: Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr, əlavə 1
108) IVA qrupunda qeydiyyatda olan kontingentin müşahidə müddəti nə qədərdir?
A) 2 il

B) Sayılanlardan heç biri

C) Təmasda olduqları vərəm mikobakteriyalarını ifraz edən xəstədə vərəm prosesinin aktivliyi sönəndən 1 il, öləndən 2 il sonra

D) 1 il


E) 3 il
: Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr
109) IV A qrupunda qeydiyyatda olan uşaq və yeniyetmələrin müayinəsi hansı intervalda və həcmdə aparılır?
A) İldə 2 dəfə kompleks müayinə

B) İldə 6 dəfə kompleks müayinə

C) İldə 4 dəfə kompleks müayinə

D) Kvartalda 1 dəfə kompleks müayinə

E) İldə 2 dəfə minimum müayinə
: Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr
110) IVA qrupu dispanser müşahidəsi ilə qeydiyyatda olan kontingentə kimyəvi profilaktika kursu hansı formda ilə təyin edilir?

A) Kimyəvi terapiya metodikası və rejimi fərdi olaraq risk faktorlarını nəzərə almaqla təyin edilir

B) Kimyəvi profilaktika təyin edilmir

C) Sadalanların hamısı doğrudur

D) İmmunitetin güclənməsi üçün ümumi möhkəmləndirici terapiya kursu

E) Fəsli kimyəvi profilaktika kursları təyin edilir


: Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr
111) IVB qrupunda kimlər müşahidə olunur?
A) Vərəm mikobakteriyalarını ifraz etməyən xəstələrlə təmasda olan uşaq və yeniyetmələr

B) Vərəm mikobakteriyalarını ifraz edən xəstələrlə təmasda olan uşaq və yeniyetmələr

C) Fibroz kavernoz vərəmli xəstələrlə təmasda olan uşaq və yeniyetmələr

D) Sayılanların hamısı doğrudur

E) Multirezistent formalı vərəmli xəstələrlə təmasda olanlar
: Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr
112) IVB qrupunda qeydiyyatda olan xəstələrin müşahidə müddəti nə qədərdir?
A) 6 ay

B) 2 il müddətində

C) 1 il müddətində

D) Vərəmli xəstələr vərəm prosesinin fəallığı söndükdən sonra 1 il müddətində

E) 3 il müddətində
: Ədəbiyyat: Fuad İsmayılov, Namiq Abbasov. Vərəm. Bakı 2004
113) IVB qrupunda müşahidə edilən kontingent arasında kimyəvi profilaktika rejimi necə təşkil olunur?
A) Kvartalda bir dəfə

B) Kimyəvi profilaktika rejimi və metodikası fərdi olaraq risk faktorlarını nəzərə alaraq aparılır

C) Profilaktik müalicə kursu aparılımır

D) İldə 1 dəfə

E) İldə 2 dəfə profilaktik müalicə kursları
: Ədəbiyyat: Fuad İsmayılov, Namiq Abbasov. Vərəm. Bakı 2004
114) Vərəm əleyhinə peyvəndin ağırlaşmaları təsadüf olunan uşaqlar hansı dispanser qrupunda müşahidə olunurlar?
A) II qrupda

B) V qrupda

C) IV A qrupunda

D) IA qrupunda

E) IIIA qrupunda
: Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr
115) VA qrupu hansı kontingent hesabına formalaşır?
A) Persistə edən və səpələnmiş KJB infeksiya o cümlədən sümük oynaq, limfa düyünləri sisteminin 2 və daha artıq limfa düyünləri qruplarında kazeoz limfadenit aşkar olunmuş xəstələrin hesabına

B) Bütün cavablar doğrudur

C) Tuberkulindiaqnostikanın nəticəsi müsbət olan kontingent hesabına

D) Vərəmli xəstlərlə təmasda olan kontingent hesabına

E) İlk dəfə ağ ciyərlərində qeyri fəal vərəmə uyğun rentgenoloji dəyişikliklər aşkar olunan kontingent hesabına
: Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr
116) V B dispanser qrupunda müşahidə olunan uşaq və yeniyetmələrdə hansı zədələnmələr müşahidə edilir?
A) Sayılanların hamısı

B) Qeyri fəal fazada olan limfodenitlər, soyuq abseslər

C) Qoltuqaltı və körpücüküstü limfa vəzlərinin vərəmi

D) Məhdud lokal zədələnmələr: bir qrup limfa düyünlərinin irinli kazeoz dəyişiklikləri ilə müşayət olunan limfadenitlər, fistulsuz limfadenitlər, soyuq abseslər, böyüməyə meyilli kelloid çapıqlar

E) Kelloid çapıqlar
: Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr
117) VA qrupunda xəstələrin müşahidə müddəti nə qədərdir?
A) 2 ildir

B) Ömürlük

C) Müşahidə müddəti məhdudlaşdırılmır

D) 3 ildir

E) 6 aydır
: Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr
118) VA qrupunda hansı müalicə taktikası həyata keçirilir?

A) B və C doğrudur

B) Müalicə aparılmır

C) Göstəriş olarsa cərrahi müdaxilə

D) İzoniazidlə müalicə aparılır

E) Əsas müalicə kursu kompleksi lazım gəldikdə


: Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr
119) VC qrupunda xəstələrin müşahidə müddəti nə qədərdir?
A) Ömürlük

B) Müşahidə müddəti məhdudlaşdırılmış deyil

C) 6 ay

D) 5 il


E) 3 il
: Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr
120) Ağ ciyərlərdə rentgenoloji olaraq böyük qalıq əlamətləri müşahidə olunan xəstələrin dispanser qeydiyyat müddəti?

A) 3il


B) Müşahidə müddəti məhdudlaşdırılmır

C) 5 il


D) 1 il

E) Ömürlük


: Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr
121) “0” qrupunda müşahidə olunan uşaq və yeniyetmə qrupları hansılardır?
A) Sadalanların hamısı doğrudur

B) Tuberkulinə həssaslığın xarakterinin dəqiqəşdirilməsinə ehtiyacı olan, postvaksinal və infeksion allergiya arasında differensiasiyaya ehtiyacı olan və ağ ciyərdə spesifik prosesin aktivliyinin təyininə ehtiyacı olan uşaq və yeniyetmələr

C) Bəlğəmlərində vərəm mikobakteriyaları aşkar olunan uşaq və yeniyetmələr

D) Yalnız tuberkulinə həssaslığın postvaksinal ya infeksion allergiya ilə əlaqədar olduğunun differensasiyasına ehtiyacı olan uşqalar

E) Yalnız ağ ciyərlərdə rentgenoloji aşkar olunan vərəmin fəallığının təyininə ehtiyacı olan uşaq və yeniyetmələr
: Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr
122) “0” qrupunda müşahidə müddəti nə qədərdir?
A) 6 aydır

B) 3 ildir

C) 1 aydır

D) 3 aydan artıq deyil

E) 1 ildir
: Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr
123) Uşaq və yeniyetmələrin IA qrupunda müşahidə olunma müddəti nə qədərdir?
A) 6 ay

B) Müşahidə müddəti məhdudlaşdırılmır

C) 1 il

D) 3 il


E) Qeydiyyata alınandan etibarən 24 aydan çox olmayaraq
: Ədəbiyyat: RF Səhiyyə Nazirliyinin 109 saylı 21 mart 2003-cü il tarixli əmrinin 7-ci əlavəsi
124) Uşaq və yeniyetmələrin IB dispanser qrupunda müşahidə müddəti nə qədərdir?
A) Qeydiyyata alınan vaxtdan 9 aydan artıq olmayaraq

B) 2 ildir

C) 1 il

D) 3 ildirE) 6 ay
: Ədəbiyyat: RF Səhiyyə Nazirliyinin 109 saylı 21 mart 2003-cü il tarixli əmrinin 7-ci əlavəsi
125) IB qrup dispanser müşahidəsinin effektivlik göstəricisi aşağıda qeyd edilənlərdən hansıdır?
A) Xəstələrin 50 %-nin II qrupa keçirilməsi

B) Xəstələrin 95 %-nin 9 aydan sonra III B qrupuna keçirilməsi

C) Xəstələrin 20 %-nin II qrupa keçirilməsi

D) Xəstələrin 50 %-nin 9 aydan sonra III B qrupuna keçirilməsi

E) Xəstələrin 10 %-nin III qrupa keçirilməsi
: Ədəbiyyat: RF Səhiyyə Nazirliyinin 109 saylı 21 mart 2003-cü il tarixli əmrinin 7-ci əlavəsi
126) IA qrupunda müşahidə olunan uşaq və yeniyetmələr nə vaxt uşaq kollektivinə buraxıla bilərlər?
A) Kəskin ifadə olunmuş müsbət rentgenoloji dinamika müşahidə olunarsa

B) Dağılma boşluğu bağlanandan sonra

C) Müalicə kursunun sonuna dağılma boşuğunun bağlanması, kultutural müayinənin cavabı 3 dəfə neqativ olması, kəskin kliniki yaxşılaşma əlamətləri əldə edildikdə

D) Qeydiyyata alınan vaxtdan 2 il sonra

E) Bəlğəmin mikroskopik və 3 kultural müayinəsinin cavabı "mənfi" olarsa
: Ədəbiyyat: RSFSR Səhiyyə Nazirliyinin 109 saylı 21 mart 2003-cü il tarixli əmrinin 7-ci əlavəsi
127) Uşaq və yeniyetmələrdə I B qrup dispanser kontingenti kimlərdən formalaşır?
A) Xroniki xəstələrdən

B) İlk dəfə aşkar olunmuş məhdud və fəsadlaşmamış prosesi olanlardan spesifik proseslər

C) Vərəm mikobakteriyalarını ifraz edən xəstələrdən

D) Destruktiv vərəmi olan xəstələrdən

E) Məhdud və fəsadlaşmış vərəm prosesi olan xəstələrdən hesabına
: Ədəbiyyat: RSFSR Səhiyyə Nazirliyinin 109 saylı 21 mart 2003-cü il tarixli əmrinin 7-ci əlavəsi
128) Uşaq və yeniyetmələrin II qrupda müşahidəsinin effektivlik göstəricisi hansıdır?
A) Letallığın 5%-dən çox olmaması

B) 12 aydan sonra xəstələrin 80% -nin III B qrupuna keçirilməsi

C) Xəstələrin ömürlük II qrupda müşahidəsi

D) Letallığın 10 %-dən çox olmaması

E) Letallığın 3%-dan çox olmaması
: Ədəbiyyat: RF Səhiyyə Nazirliyinin 109 saylı 21 mart 2003-cü il tarixli əmrinin 7-ci əlavəsi
129) Vərəmin kiçik qalıq əlamətləri aşkar olunan uşaq və yeniyetmələrin IIIA qrupunda müşahidə müddəti nə qədərdir?

A) 3 ildir

B) 12 aydan artıq olmayaraq

C) 3 aydır

D) 6 aydır

E) 2 ildir


: Ədəbiyyat: RF Səhiyyə Nazirliyinin 109 saylı 21 mart 2003-cü il tarixli əmrinin 7-ci əlavəsi
130) Vərəmin böyük qalıq əlamətləri və yanaşı xəstəliklərlə müşaiyət olunan vərəmin kiçik qalıq əlamətləri aşkar olunan uşaq və yeniyetmələrin III A qrupunda dispanser müşahidəsinin müddəti nə qədərdir?
A) 3 il

B) 5 il


C) 1 ay

D) Müddətsiz

E) Ömürlük
: Ədəbiyyat: RF Səhiyyə Nazirliyinin 109 saylı 21 mart 2003-cü il tarixli əmrinin 7-ci əlavəsi
131) III dispanser qrupunda nəzarətdə olan uşaq və yeniyetmələrdə residivlərin yol verilən həddi nə qədərdir?

A) 3%


B) 2%

C) 0.5% residiv verir

D) 1%

E) 10 %
: Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr


132) IIIB qrupu hansı kontingent hesabına formalaşır?
A) Sadalanların heç biri

B) İlk dəfə ağ ciyərində vərəmin qeyri fəal qalıq əlamətləri müşahidə olunan xəstələrin hesabına

C) Ağ ciyərlərində rentgenoloji müayinə ilə kiçik dağılma boşluğu aşkar olunan xəstələrin hesabına

D) I-II və III A qrupundan köçürülənlərin hesabına

E) Bəlğəmin kultural müayinəsi zamanı vərəm mikobakteriyaları aşkarlanan xəstələrin hesabına
: Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr
133) Vərəm əleyhinə dispanserin işini təşkil edən əsas tədbirlər hansılardır?
A) Bütün sadalananlar

B) Xəstələrin müalicəsi və kimyəvi profilaktikanın aparılması

C) Qeydiyyat qrupları üzrə kontingentlərin müşahidəsi

D) Vərəmin diaqnostikası

E) Sənədləşmə və hesabatın aparılması
: Ədəbiyyat: Н.М.Рудой. Задачи противотуберкулезного диспансера в кн.: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
134) Müalicə kursunun sonuna fəal vərəm xəstələrinin hansı faizini IIA dispanser qrupuna keçirildikdə dispanserin fəalliyətini normal saymaq olar?
A) 24 aylıq müalicə kursunun sonuna xəstələrin 25 %

B) 24 aylıq müalicə kursunun sonuna xəstələrin 20 %

C) 24 aylıq müalicə kursunun sonuna xəstələrin 15 %

D) 24 aylıq müalicə kursunun sonuna xəstələrin 50 %

E) 24 aylıq müalicə kursunun sonuna xəstələrin 10 %
: Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmrinə 2 saylı əlavə.
135) Normal epidemioloji şəraitdə vərəm menıngitinin ilkin aşkar edilmiş xəstələr arasında xüsusi çəkisi ən çox neçə faiz təşkil edə bilər?

A) Olmamalıdır

B) 5

C) 3


D) 2

E) Hər biri ola bilər


: Ədəbiyyat: Л.А.Митинская Профилактика туберкулеза. 1988 в кн.: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
136) İlkin aşkar edilmiş xəstələr arasında gecikmiş formanın (fibroz kavernoz, sirrotik) xüsusi çəkisi necə hesablanır?
A) İlkin qeydiyyata götürülmüş fibroz kavernoz vərəmli xəstələr sayının 100-ə hasilinin dispanser qeydiyyatında olan tənəffüs üzvlərinin fəal və qeyri fəal vərəmli xəstələrin sayına nisbəti.

B) İlkin qeydiyyata götürülmüş fibroz kavernoz vərəmli xəstələr sayının 100-ə hasilinin ağ ciyərdən kənar vərəmi olan xəstələrin sayına nisbəti.

C) İlkin aşkar edilmiş fibroz kavernoz və sirrotik vərəmli xəstələr sayının 100-ə hasilinin ilk dəfə qeydiyyata alınmış tənəffüs üzvlərinin fəal vərəmi olan xəstələrin sayına nisbəti.

D) İlkin qeydiyyata götürülmüş fibroz kavernoz vərəmli xəstələr sayının 100-ə hasilinin dispanser müşahidəsində olan bütün fəal vərəm xəstələrinin sayına nisbəti

E) Qeydiyyata ilkin götürülmüş fibroz kavernoz vərəmli xəstələrin sayının 100-ə hasilinin qeydiyyatda olan tənəffüs üzvlərinin fəal vərəmi olan xəstələrinin sayına nisbəti.
: Ədəbiyyat: И.И.Фел., А.А.Ахмедов., Г.Л.Труман. Методические указания к практическим занятиям по медицинской статистике. Баку 1973
137) Dispanser müşahidəsinin keyfiyyət göstəricilərinə hansılar aiddir?
A) Dispanserlə GEM arasında əlaqə

B) Xəstələrin düzgün qruplaşdırılması

C) Vərəm xəstələrinin qeydiyyata alınması

D) Vərəm xəstələrinin müalicə işinin təşkili

E) Dispanser müşahidəsinin və vərəm əleyhinə profilaktik əksepidemik tədbirlərin metodik təlimata uyğun aparılması
: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
138) Bütün lokal formalar üzrə hər xəstənin dispanser müşahidəsinin opimal müddəti nə qədər olmalıdır?

A) 4-4.5 il

B) 5-6 il

C) 18 ay


D) 24 ay

E) Hər biri ola bilər


: Ədəbiyyat: И.И.Фел., А.А.Ахмедов., Г.Л.Труман. Методические указания к практическим занятиям по медицинской статистике. Баку 1973
139) Dispanser müşahidəsində olan xəstələr arasında residivlərin icazə verilən optimal səviyyəsi nə qədərdir?
A) 3-4%

B) 0.5-0.6%

C) 5-6 %

D) 6.5-7%

E) 2-2.5 %
: Ədəbiyyat: И.И.Фел., А.А.Ахмедов., Г.Л.Труман. Методические указания к практическим занятиям по медицинской статистике. Баку 1973
140) Yüz min əhaliyə görə residivin optimal səviyyəsi nə qədərdir?
A) 2-3%

B) 3.5-4%

C) 5-6%

D) 0-2%


E) 0-3%
: Ədəbiyyat: И.И.Фел., А.А.Ахмедов., Г.Л.Труман. Методические указания к практическим занятиям по медицинской статистике. Баку 1973
141) III qrup xəstələr arasında residivin optimal səviyyəsi nə qədərdir?
A) 1.1-2.0%

B) 0.5-0.6%

C) 2.5-3.0%

D) 0.3-0.5%

E) 1.5-3.5%
: Ədəbiyyat: И.И.Фел., А.А.Ахмедов., Г.Л.Труман. Методические указания к практическим занятиям по медицинской статистике. Баку 1973
142) Ağ ciyərdən kənar vərəmi olan xəstələr arasında residivin optimal səviyyəsi nə qədərdir?

A) 3-4


B) 0,1-0,5

C) 2-3


D) 0,8-1,0

E) Sayılanların heç biri doğru deyil


: Ədəbiyyat: И.И.Фел., А.А.Ахмедов., Г.Л.Труман. Методические указания к практическим занятиям по медицинской статистике. Баку 1973
143) Ali təhsil müəssisələrində işləyən və vərəmə görə radikal cərrahi əməliyyat keçirmiş və bəlğəmində VMB aşkar olunmayanlar işə nə vaxt buraxıla bilər?

A) Cərrahi əməliyyatdan bir il sonra 3 dəfə kultural üsulla dayanıqlı abasilləşmə cavabından sonra

B) Ümumiyyətlə işə buraxıla bilməz

C) Kliniki sağalma diaqnozu ilə qeydiyyatdan çıxarılandan sonra

D) III qrup dispanser müşahidəsinə keçməyə imkan verən iki illik sistematik müalicədən sonra

E) Cərrahi əməliyyatdan 18 ay keçdikdən sonra kliniki rentgenoloji, bakteriolojı müsbət dinamikaya əsaslanaraq


: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən normativ sənədlər. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il tarixli 120 saylı əmrinin 1,2-ci bəndi. Bakı 2001;
144) Rentgenoloji qeyri aktiv xarakterli vərəm prosesi olan, doğum evində işləyən şəxs nə vaxt işə buraxıla bilər?

A) 36 ay müalicədən sonra

B) Kliniki sağalma ilə qeydiyyatdan keçdikdən sonra

C) III qrupdan çıxarıldıkdan sonra

D) Heç vaxt

E) III qrupa keçirildikdən sonra


: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasında vərəm əleyhinə xidmətin tənzimləyən normativ sənədlər. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 12.12.2001 -ci il tarixli 120 saylı əmrinin 1,2-ci bəndi. Bakı 2001;
145) Ocaqlarda sanitariya sağlamlaşdırıcı tədbirlərə aşağıda qeyd edilənlərdən hansı aid deyil?
A) Tamamlayıcı dezinfeksiya

B) Sahə terapevti tərəfindən ocağın qeydiyyata alınması

C) Açıq formalı vərəmli xəstələrin hospitalizasiyası

D) Kontaktların müayinəsi

E) Cari dezinfeksiya
: Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri
146) Kliniki sağalma nədir?
A) Sadalananların heç biri

B) Müalicədən sonra mikobakteriya ifrazı dayanır, rentgenoloji müayinədə infiltratın sorulması müşahidə olunmur

C) Müalicədən sonra mikobakteriya ifrazı dayanır, lakin dağılma boşluğu saxlanılır

D) Müalicədən sonra mikobakteriya ifrazı dayanır, infiltrat tam sorulur, rentgoloji müayinədə qalıq əlamətləri müşahidə olunur

E) Müalicədən sonra mikobakteriya ifrazı dayanır, lakin rentgenoloji müayinədə infiltrativ dəyişikliyin tam sorulmamısı aşkar olunur
: Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза (рекомендации для национальных программ ВОЗ) 1998
147) DOTS strategiyasına görə klinik sağalma nədir?
A) Əsas müalicə kursunun sonuna davamlı şəkildə mikobakteriyalar ifrazının kəsilməsi

B) Əsas müalicə kursunun sonuna mikobakteriyalar ifrazının yenidən baş verməsi

C) Sadalananların hamısı

D) Sadalananların heç biri

E) Əsas müalicə kursu dövründə mikobakteriyalar ifrazının kəsilməməsi
: Ədəbiyyat: Лечение туберкулеза (рекомендации для национальных программ ВОЗ) 1998
148) İlkin aşkar edilmiş yaşlı xəstələrdə vərəmin fəallığını təyin etmək üçün dispanser müşahidəsinin taktikası necədir?
A) Xəstələr III dispanser qrupuna götürülür kompleks vərəm əleyhinə müalicə alır

B) Xəstələr 1A dispanser qrupuna götürülür kompleks vərəm əleyhinə müalicə alır

C) Xəstələr IB dispanser qrupuna götürülür kompleks vərəm əleyhinə müalicə alır

D) Xəstələr IC dispanser qrupuna götürülür kompleks vərəm əleyhinə müalicə alır

E) Xəstələr 0A dispanser qrupuna götürülərək exyuvantibus spesifik müalicə kursu aldıqdan sonra nəticəyə rentgenoloji nəzarət edilir
: Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями Москва 1973
149) Ilkin aşkar edilmiş vərəmə şübhəli yaşlı xəstələrin dispanser müşahidəsi necə aparılır?
A) Xəstələr 1A dispanser qrupuna dispanser müşahidəsinə götürülür, kompleks vərəm əleyhinə müalicə alır

B) Xəstələr III dispanser qrupuna müşahidəyə götürülür, kompleks vərəm əleyhinə müalicə alır

C) OB qrupunda 2-3 həftə qeyri-spesifik müalicə aldıqdan sonra təkrari müayinə aparılır

D) Xəstələr IC dispanser qrupuna müşahidəyə götürülür, kompleks vərəm əleyhinə müalicə alır

E) Xəstələr IB dispanser qrupuna müşahidəyə götürülür, kompleks vərəm əleyhinə müalicə alır
: Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями Москва 1973
150) Yaşlıların II dispanser qrupunda müşahidə olunan xəstələr kimlərdir?
A) Vərəmin olmasına şübhəli xəstələr

B) İlkin vərəmli xəstələr

C) Vərəmin fəallığına şübhəli olan şəxslər

D) Xroniki gedişə malik vərəmli xəstələr

E) Ağciyərində keçirilmiş vərəm xəstəliyinin qalıqarı mövcud olan şəxslər
: Ədəbiyyat: Методические указания по группировке контингентов, обслуживаемых противотуберкулезными диспансерными учереждениями Москва 1973Yüklə 1,46 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə