Ftiziatriya Bölmə Azərbaycan Respublikasında əhali arasında vərəm əleyhinə tədbirlərin təşkili


) Döş qəfəsi daxili limfadenopatiyanın sistem xəstəliyi və ya bədxassiyətli olması diaqnozunun verifikasiyası üçün vacib sayılan müayinə metodu hansıdır?Yüklə 1,46 Mb.
səhifə6/16
tarix10.11.2017
ölçüsü1,46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

273) Döş qəfəsi daxili limfadenopatiyanın sistem xəstəliyi və ya bədxassiyətli olması diaqnozunun verifikasiyası üçün vacib sayılan müayinə metodu hansıdır?

A) Maqnit nüvə rezonans kompyuter tomoqrafik müayinəsi

B) Kompyuter tomoqrafiyası

C) Döş qəfəsi orqanlarının rentgenotomoqrafik müayinəsi

D) Traxeobronxoskopiya

E) Limfa vəzinin biopsiyası


: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
274) Uşaqlar arasında ilkin vərəmin fəsadlaşmış gedişatının səbəbi nədir?
A) Qeyri-rasional müalicə

B) Vərəm əleyhinə peyvənd olmayan uşaqlarda xəstəliyin gec aşkarlanması

C) Uşağın erkən yaşlı olması

D) Massiv superinfeksiya

E) Bütün sayılanlar
: Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999
275) Döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin vərəmi adətən nə ilə fəsadlaşır?
A) Vərəm meningiti ilə

B) Bronxların zədələnməsi ilə

C) Limfogen səpələnmə ilə

D) Hematogen disseminasiya ilə

E) Bronx ağciyər zədələnməsi ilə
: Ədəbiyyat: Рачинский С.В. Бронхолегочный туберкулез у детей раннего возраста Москва «Медицина» 1975
276) Vərəmə yoluxmuş erkən yaşlı uşaqlar ən çox hansı səbəbdən vərəmlə xəstələnirlər?
A) İmmunitetin funksional zəifliyi və yüngül dərəcəli enməsi ilə

B) Hematoensefalik baryerin yüksək keçiriciliyi səbəbindən

C) İntensiv böyümə və əsas tənzimləyici sistemlərin funksional yetişkənliyinin zəifliyi ilə əlaqədar

D) Bütün sayılanlar

E) Bronx-ağ ciyər sisteminin birləşdirici toxumalı elastik karkasının tam inkişaf etməməsi ilə əlaqədar
: Ədəbiyyat: Король О.И., Носкова О.М., Клочкобова Л.В. и др. Характеристика туберкулезной инфекции у детей. Пробл.туб. 1992 № 7-8
277) Xroniki gedişatlı ilkin vərəmin kəskinləşməsi hansı şəkildə özünü biruzə verə bilər?
A) Bütün sayılanlarla

B) Miliar vərəm və meningit ilə nəticələnən hematogen disseminasiya

C) Döş qəfəsi daxili vəzlərinin digər qruplarının prosesə cəlb olunması

D) Bronx ağacının zədələnməsi

E) Istənilən bronx ağ ciyər fəsadları
: Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999
278) Vərəmə ilkin yoluxma nə ilə nəticələnə bilər?
A) Bütün sayılanlar

B) Spesifik infeksion immunitetin formalaşması

C) Latent mikrobizm

D) Vərəmin lokal formasının əmələ gəlməsi

E) Müalicədən sonra sağalma
: Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко, Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999
279) Tuberkulinə qarşı hiperergiyanın aşkarlanması nəyi sübut edir?
A) Orqanizmdə VMB –nin yüksək aktivliyini

B) Superinfeksiyanı

C) Parallergiyanı

D) Bütün sayılanları

E) Vərəmin lokal formasını
: Ədəbiyyat: Рыжкова А.П., Фирсова В.А. Овсянкина Е.С., Кузмина Л.Э. Диагностика туберкулеза в современных условиях СПб. 1992
280) İlkin yoluxma zamanı infeksiyanın orqanizmdə yayılmasının əsas yolları hansılardır?
A) Limfogen

B) Limfohematogen

C) Kontakt

D) Bronxogen

E) Bütün sayılanlar
: Ədəbiyyat: Кочнова И.Е.Сухановский В.П., Ильяш Н.Н, Малютина И.Д. Об особенностях современного туберкулеза у детей. Проб.туб. 1981 №1
281) Rentgen-tomoqrafik müayinə zamanı infiltrasiya fazasında hansı qrup limfa vəzlərinin patoloji prosesə cəlb olunmasını aşkar etmək mümkün deyil?
A) Bifurkasion

B) Sol tərəfdə yuxarı bronxopulmonal

C) Sol tərəfdə aşağı bronxopulmonal

D) Botall axarının limfa vəzlərini

E) Ön bronxopulmonal
: Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999
282) Döş qəfəsi daxili limfa vəzlərin vərəmi olan xəstələrdə müalicənin başlanğıc kombinasiyasının və preparatların dozasının seçilməsi hansı faktorlardan asılıdır?
A) Spesifik prosesin fazasından

B) Bütün sayılanlardan

C) Zədələnmənin nəzərdə tutulan morfoloji substraktından

D) Uşağın yaşından və premorbid fonundan

E) Döş qəfəsi daxili limfa vəzlərindəki prosesin yayılma dərəcəindən
: Ədəbiyyat: Fuad İsmayılov, Namiq Abbasov. Vərəm. Bakı 2004
283) Döş qəfəsi daxili limfa vəzlərində aşkarlanan patoloji prosesin qeyri spesifik xarakterdə olmasını nə təyin edir?
A) İki tərəfli limfa damarlarının reaksiyasının olması

B) Qeyri-spesifik terapiyanın effektivliyi

C) Əsas xəstəliyin zəifləməsi və ya onun müalicəsi fonunda döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin ölçüsünün kiçilməsi

D) Döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin iki tərəfli simmetrik hiperplaziyası

E) Bütün sayılanlar
: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
284) Spesifik prosesin fəallığının qiymətləndirilməsi hansı kriteriyalara əsaslanır?
A) bütün sayılanlar

B) rentgen-tomoqrafik müayinələrin nəticələri

C) tuberkulin sınaqlarının dinamikası

D) bakterioloji müayinənin nəticəsi

E) xəstəliyin kliniki əlamətləri
: Ədəbiyyat: Фирсова В.А. Туберкулез органов дыхания – М.Медицина 1978
285) İlkin vərəmdə bronxların zədələnməsinin mümkün variantlarına aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) Bronxlardakı infiltrativ dəyişikliklər

B) Bronxlardakı xoralı və fistullu proseslər

C) Məhdud kataral endobronxit

D) Diffuz kataral-irinli endobronxit

E) Peribronxit
: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
286) İlkin vərəmdə bronxların zədələnməsini təsdiq edən yardımçı rentgenoloji əlamətlərə hansılar aiddir?
A) Bütün sayılanlar

B) Bronx-ağ ciyər zədələnməsi

C) Hipoventilyasiya

D) Bronx-ağ ciyər səpələnməsi

E) Bronx mənfəzinin tutulması
: Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976
287) Ekssudativ plevritin prodromal dövrü üçün hansı klinik əlamətlər xasdır?
A) Quru öskürək

B) İntoksikasiya sindromu

C) Bütün sayılanlar

D) Subfebril hərarət

E) Döş qəfəsində ağrılar
: Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999
288) Xroniki gedişatlı ilkin vərəm üçün əsas xarakterik cəhət nədir?
A) Döş qəfəsi daxili limfa vəzilərindəki morfoloji polimorfizm

B) Dalğavari gedişat

C) Proqressivləşən torpid gedişat

D) Bütün sayılanlar

E) Xəstəliyin uzun müddət davam etməsi (2 ildən az olmayaraq)
: Ədəbiyyat: Василева М.П., Довгалюк И.Ф., Шац С.Б. Течение ослажнений первичного туберкулеза у детей в современных условиях Проб.туб. 1984 № 4
289) Erkən yaşlı uşaqlar arasında vərəmin müasir epidemiologiyası üçün nə xarakterikdir?
A) İlkin aşkar olunmuş vərəmli xəstələr arasında 3 yaşa qədər uşaqların xüsusi çəkisinin artması

B) Bakteriya ifraz edən xəstələrin sayının əhəmiyyətli dərəcədə artması

C) Vərəmin kəskin proqressivləşən formalarının üstünlük təşkil etməsi

D) Bütün sayılanlar

E) Xəstəlik və ölüm göstəricilərinin artması
: Ədəbiyyat: Fuad İsmayılov, Namiq Abbasov. Vərəm. Bakı 2004.
290) Uşaqlarda iri bronxların vərəminin diaqnostikası nəyə əsaslanır?
A) Laborator müayinələrin nəticələrinə (bakterial)

B) Klinik kriteriyalara

C) Rentgenoskopiyaya

D) Traxeobronxoskopiyanın nəticələrinə

E) Rentgen tomoqrafik müayinələrin nəticələrinə
: Ədəbiyyat: А.Е.Рабухин. Туберкулез органов дыхания у взрослых. Москва 1976
291) Uşaq və yeniyetmələr arasında aparılan tuberkulindiaqnostikanın məqsədi nədir?
A) Differensial diaqnostika məqsədi ilə

B) Əhali arasında vərəmə yoluxmanın səviyyəsini müəyyən etmək üçün

C) Kontaktlar arasında profilaktik tədbir kimi

D) VƏP aparılması üçün kontingentin seçilməsi

E) Bütün sayılanlar
: Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri
292) Tuberkulindiaqnostikanın nəticəsi “müsbətdir” anlayışı nəyə uyğundur?
A) Papulanın ölçüsü 5 mm və daha artıq

B) Papulanın olmaması

C) Tuberkulinodiaqnostika aparılan nahiyədə heç bir izin olmaması

D) Papulanın ölçüsünün 4 mm-ə qədər olması

E) İstənilən ölçüdə hiperemiyanın olması
: Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri
293) Tuberkulindiaqnostikanın aparılması üçün əks göstərişlər hansılardır?
A) Vərəmli xəstə ilə təmasda olmaq

B) İnfeksion xəstəliklər, sistem xəstəliklər, infeksion xəstə ilə təmasda olmaq

C) Yaxından görmə

D) Mantu sınağının əvəllər müsbət olması

E) Əvəllər vərəm xəstəliyi keçirmək
: Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmri
294) Vərəm əleyhinə peyvəndin aparılması üçün əks göstərişlər hansılardır?
A) Vərəmli xəstə ilə kontakt

B) Tuberkulindiaqnostikanın nəticəsinin şübhəli olması

C) Bütün sayılanlar

D) Tuberkulindiaqnostikanın nəticəsinin müsbət olması

E) Vərəm xəstəliyi keçirilməsi
: Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr
295) Uşaqlar və yeniyetmələr arasında tuberkulindiaqnostikanın növlərinə hansı aiddir?
A) Klinik

B) Kütləvi

C) Provaksion

D) Fərdi


E) Bütün sayılanlar
: Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr
296) Ambulator şəraitdə tuberkulindiaqnotikanın hansı növü aparılır?
A) Kox sınağı ilə

B) 100 TV ilə

C) Dərəcələnmiş dəri sınağı ilə

D) 2TV-li standart tuberkulin məhlulu ilə

E) Sadalananların heç biri
: Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr
297) Tuberkulindiaqnostikanın növlərinə aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Bütün sayılanlar

B) Moro sınağı

C) Kox sınağı

D) Pirke sınağı

E) Dərəcələnmiş dəri sınağı
: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
298) Tuberkulindiaqnostikanın nəticəsi müsbət olan uşaqlar müayinə edilərkən hansı faktor nəzərə alınmalıdır?
A) Papulanın gərginliyi

B) VƏP-dən sonra keçən müddət

C) Papulanın ölçüsü

D) Yanaşı xəstəliklərin olması

E) Bütün sayılanlar
: Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr
299) Tuberkulindiaqnostika kimlərə ildə 2 dəfə aparılmalıdır?
A) Əvəllər Mantu sınağı müsbət olan uşaqlara

B) Risk qrupundan olan uşaq və yeniyetmələrə

C) Vərəm xəstəliyinə görə VƏD-də qeydiyyatda olanlara

D) Kalloid çapığı olanlara

E) Sadalananların heç biri
: Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr
300) Postvaksinal allergiya ilə infeksion allergiyanın differensasiya etdikdə nə nəzərə alınmalıdır?
A) Bütün sayılanlar

B) Mantu sınağının nəticəsi

C) Vərəm əleyhinə peyvəndin aparılmasından sonra keçən müddət

D) Postvaksinal çapığın olub olmaması

E) Çapığın ölçüsü
: Ədəbiyyat: Особенности интерпретации пробы Манту с 2ТЕ ППД-Л при определении виража туберкулиновых реакций у детей и подростков и методика определения инфицированности туберкулезом. Метод. Рекомендации Москва 1980
301) Vərəm əleyhinə peyvəndin ağırlaşmalarına aşağıdakılardan hansılar aiddir?
A) Körpücüküstü və qoltuqaltı limfadenitlər

B) Bütün sayılanlar

C) Uzun müddət sağalmayan xoralar

D) Soyuq abses

E) Kelloid çapıq
: Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr
302) Kütləvi tuberkulindiaqnostika hansı qatılıqlı tuberkulin ilə aparılır?
A) 10 TV

B) 100 TV

C) 5TV

D) Bütün sayılanlarE) 2 TV
: Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr
303) Doğum evində əks göstərişlərə görə VƏP almayan yenidoğulmuşlara peyvənd nə vaxt edilir?
A) 7 yaşında

B) 3 yaşında

C) Tibbi əks göstəriş aradan qaldırıldıqdan sonra Mantu sınağının nəticəsi nəzərə alınaraq

D) 2 aydan sonra

E) 1 yaşında
: Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr
304) Fərdi tuberkulinodiaqnostika nə məqsədlə aparılır?
A) Vərəmli xəstə ilə kontakt zamanı

B) Vərəm prosesinin lokalizasiyasını təyin etmək üçün

C) vərəm əleyhinə aparılan müalicənin effektliliyini qiymətləndirmək üçün

D) Vərəm prosesinin aktivliyini təyin etmək üçün

E) Bütün sayılanlar
: Ədəbiyyat: Особенности интерпретации пробы Манту с 2ТЕ ППД-Л при определении виража туберкулиновох реакции у детей и подростков и методика апределения инфицировонности туберкулеза. Метод. Рекомендации Москва 1980
305) Kütləvi tuberkulindiaqnotika hansı yaşlarda aparılır?
A) 3 yaşından 10 yaşa qədər

B) 10 yaşından 20 yaşa qədər

C) 1 yaşından 18 yaşına qədər

D) 2 aylığından 1 yaşına qədər

E) 7 yaşından 15 yaşına qədər
: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
306) Kütləvi tuberkulindiaqnostikanın nəticəsi hansı müddətə qeyd edilir?
A) 2 saatdan sonra

B) 48 saatdan sonra

C) 72 saatdan sonra

D) 24 saatdan sonra

E) 5 gündən sonra
: Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr
307) 2TV ilə Mantu sınağının nəticəsi müsbət kimi qiymətləndirilən uşaq və yeniyetmələrin müayinə planına nə daxil deyil?
A) Fizikal müayinə

B) Flüoroqrafik müayinə

C) Bəlğəmin müayinəsi

D) Bronxoskopik müayinə

E) Qanın ümumi müayinəsi
: Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr
308) Əvvəllər Mantu sınağının müsbət olması ilə əlaqədar qeydiyyatda olub, praktiki sağlam kimi qeydiyyatdan çıxmış uşaqlara təkrari profilaktik müalicə kursu hansı halda göstərişdir?
A) Mantu sınağında papulanın ölçüsünün əvvəlki illərə nisbətən 6 mm artması və ağır yanaşı xəstəliklər olduqda

B) Mantu sınağında papulanın ölçüsünün 6 mm və daha çox olması

C) Bütün sayılan hallarda

D) Vərəmli xəstə ilə təmas olduqda

E) Mantu sınağının ölçüsünün hiperergik reaksiya kimi qiymətləndirilməsi
: Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr
309) Mantu sınağının aparılmasına əks göstərişi olan uşaq və yeniyetmələr arasında vərəmə görə müayinə necə aparılır?
A) İldə 2 dəfə flüoroqrafik müayinə

B) Kvartalda 1 dəfə flüoroqrafik müayinə və immunoloji müayinələr

C) Kvartalda 1 dəfə flüoroqrafik müayinə

D) İldə 1 dəfə flüoroqrafik müayinə

E) İmmunoloji müayinələr
: Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr
310) Uşaq və yeniyetmələr arasında kütləvi vərəm əleyhinə müayinə planına nə daxildir?
A) İldə 2 dəfə flüoroqrafik müayinə

B) İldə 1 dəfə immunoloji testlər

C) İldə 1 dəfə flüoroqrafik müayinə və tuberkulindiaqnostika

D) Kvartalda bir dəfə bəlğəmin mikroskopik müayinəsi

E) İldə 2 dəfə bəlğəmin mikroskopiyası
: Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr
311) Uşaq və yeniyetmələr arasında vərəmdən sonrakı kiçik qalıq əlamətlərinə hansılar aiddir?
A) Ağciyərlərdə və limfa vəzlərində tək kalsinatlar, bir seqment səviyyəsində olan fibroz

B) Massiv fibroz

C) Tuberkuloma

D) Qruplaşmış ocaqlar

E) Bir neçə qrup limfa vəzində kalsinatrlar
: Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr
312) Uşaq və yeniyetmələr arasında keçirilmiş vərəmdən sonrakı böyük qalıq əlamətlərinə hansılar aiddir?
A) Bütün sayılanlar

B) Bir pay həcmində pnevmoskleroz və bronxoektazlar

C) Massiv kalsinasiya (bir neçə qrup limfa vəzində)

D) Ağ ciyərlərdə çox saylı bərkimiş və kalsinatlaşmış ocaqlar

E) 1-2 pay həcmində pnevmoskleroz
: Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr
313) İkincili vərəm zamanı infeksiya orqanizmdə hansı yollarla yayıır?
A) Təmas ilə

B) Hematogen

C) Bronxogen

D) Bronxogen, limfogen və hematogen

E) Cift vasitəsi ilə
: Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999
314) Ağ ciyər vərəminin ikincili formalarına hansılar aiddir?
A) Vərəm intoksikasiyası

B) Mantu sınağının 3 il ardıcıl müsbət olması

C) İlkin vərəm kompleksi

D) Döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin vərəmi

E) Ocaqlı ağ ciyər vərəmi, infiltrativ, səpələnmiş, fibroz kavernoz, sirrotik vərəm
: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
315) Miliar vərəm zamanı ocaqların ölçüsü nə qədər olur?
A) 1 sm-ə qədər

B) 2 sm-ə qədər

C) 0.4 sm-ə qədər

D) 0.2 sm-ə qədər

E) 0.6 sm-dən artıq
: Ədəbiyyat: Fuad İsmayılov, Namiq Abbasov. Vərəm. Bakı 2004.
316) Ocaqlı ağ ciyər vərəmi üçün hansı əlamət xasdır?
A) Xəstəliyin xroniki gedişata malik olması

B) Mantu sınağının mənfi olması

C) Simptomların çoxluğu ilə

D) Xəstəliyin yüksək hərarətlə başlaması

E) Xəstəliyin simptomsuz başlaması
: Ədəbiyyat: Шебанов В.Ф. Туберкулез 2-е издание Медицина 1981
317) Uşaq və yeniyetmələrdə vərəm intoksikasiyası üçün hansı əlamətlər xarakterikdir?
A) Qanhayxırma

B) Tuberkulin sınaqlarının virajı ilə eyni zamanda inkişaf edən və ya ondan sonrakı illərdə ön plana çıxan funksional dəyişikliklər (bədən hərarətinin subfebril olması, iştahasızlıq və poliadenopatiya) və obyektiv intoksikasiya (tez yorulma, qıcıqlanma, halsızlıq, yuxunun pozulması və s.), simptomo kompleksi

C) Yüksək hərarət

D) Mantu sınağında əmələ qələn papuların ötən ilə nisbətən 6 mm və daha çox artması

E) Tuberkulin sınağının ilk dəfə müsbət olması
: Ədəbiyyat: Похитонова М.П. Клиника, лечение и профилактика туберкулеза у детей-М.,1965
318) Vərəm intoksikasiyası zamanı böyümüş periferik limfa vəziləri üçün hansı əlamət xarakterikdir?
A) Böyümüş limfa vəzilərinin palpasiya zamanı ağrılı olması

B) Periferik limfa vəzilərinin bərk elastik konsistensiyalı olması

C) Periferik limfa vəziləri ölçüsünün böyük olması

D) Yumşaq elastik konsistensiyalı, ağrısız mikropoliadenopatiya

E) Periferik limfa vəzilərində fistulların olması
: Ədəbiyyat: Е.Н.Янченко.Туберкулез у детей и подростков. «ГИППОКРАТ» 1999
319) Vərəm intoksikasiyası zamanı müşahidə olunan rentgenoloji dəyişikliklər nədən ibarətdir?
A) Yayılmış sirrotik dəyişikliklər aşkar olunur

B) Rentgenoloji dəyişikliklər müşahidə olunmur

C) Məhdud lokal proseslər izlənilir

D) Qon ocağı aşkar olunmur

E) Məhdud fibroz dəyişikliklər aşkar olunur
: Ədəbiyyat: Fuad İsmayılov, Namiq Abbasov. Vərəm. Bakı 2004.
320) “Vərəm intoksikasiyası” diaqnozu qoyulmuş uşaq və yeniyetmələrə dispanser nəzarəti və müalicə taktikası nədir?
A) 3 ay müddətində İzoniazidlə kimyəvi profilaktika kursu aparılır

B) IB dispanser qrupu ilə qeydiyyata alınır və müvafiq müalicə və profilaktika tədbirləri aparılır

C) Müalicə təyin edilmədən yalnız müşahidə aparılır

D) Ümumi pediatrik şəbəkənin nəzarəti altında sağlamlaşdırıcı tədbirlər kompleksi həyata keçirilir

E) 1 il dispanser nəzarətində saxlanılır və yalnız sağlamlaşdırıcı tədbirlər kompleksi aparılır
: Ədəbiyyat: Vərəm əleyhinə müəssisələrin kontingentinin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və dispanser müşahidəsinin təşkili haqqında təlimat. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 09.10.2003-cü il tarixli 133 saylı əmr
321) İlkin vərəm kompleksi ilə döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin vərəminin differensiyası hansı müayinə metoduna əsasən aparılır?
A) Hemoqrammada olan dəyişikliklərə əsasən

B) Rentgenoloji əlamətlərə əsasən

C) Tuberkulinə olan həssaslığa əsasən

D) Kliniki simptomokomplekslərə əsasən

E) İmmunoloji dəyişikliklərə əsasən
: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
322) Ağırlaşmamış ilkin vərəm kompleksinin rentgenoloji reqresiyası necə gedir?
A) Pnevmonik mərhələ, sorulma mərhələsi, fibroz dəyişikliklərin formalaşması

B) Pnevmonik mərhələ, bərkimə mərhələsi, infiltrativ fazaya keçid

C) Pnevmonik mərhələ, dağılma mərhələsi, kavernanın formalaşması

D) İnfiltrativ mərhələ dağılma mərhələsi, massiv sirrozun formalaşması

E) Pnevmonik mərhələ, sorulma mərhələsi, bərkimə mərhələsi, Qon ocağının formalaşması
: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
323) Rentgenoloji müayinələr zamanı bipolyarlıq simptomu vərəmin hansı formasında müşahidə olunur?
A) Ağciyərin tuberkulyomasında

B) İlkin vərəm kompleksində

C) Ocaqlı ağ ciyər vərəmində

D) Döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin vərəmində

E) Fibroz kaernoz vərəmdə
: Ədəbiyyat: Fuad İsmayılov, Namiq Abbasov. Vərəm. Bakı 2004.
324) Rentgenoloji olaraq “Tut meyvəsi” simptomu hansı formalı vərəm üçün xarakterikdir?
A) İlkin vərəm kompleksi üçün

B) İnfiltrativ ağ ciyər vərəmi üçün

C) Fibroz kavernoz ağ ciyər vərəmi üçün

D) Sirrotik vərəm üçün

E) Döş qəfəsi daxili limfa vəzlərinin vərəmi üçün
: Ədəbiyyat: А.Г.Хоменко. Туберкулез органов дыхания. Москва «Медицина» 1988
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə