Fuzull'nin turk kultur ve sanat dünyasindaki yeriYüklə 35,47 Kb.
tarix22.07.2018
ölçüsü35,47 Kb.
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
1.ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ŞAİR VE YAZARLAR! SEMPOZYUMUFUZULl'NIN TURK KULTUR VE

SANAT DÜNYASINDAKI YERi
$uzulf rind-i şeydadır, hemişe halka riısvô.dır

Sorun kimlliıl.ne sevdadır, bu sevdadan usanmaz mı


YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
1.ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ŞAİR VE YAZARLAR! SEMPOZYUMU


31 MAYIS 2008


Yayına Hazırlayanlar Yrd.Doç.Dr. Ömer Yaraşır Uzm. Mustafa Yeniasır Uzm. Selma Korkmaz


KKTC • LEFKOŞA

FUZULİ’NİN TÜRK KÜLTÜR VE SANAT DÜNYASINDAKİ YERİ

BİLDİRİLER KİTABI


Yakın Doğu Üniversitesi Basımevi Lefkoşa - KKTC Temmuz 2009


Sempozyum Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Ümit Hassan (Düzenleme Kurulu Başkanı - YDÜ Rektörü) Prof. Dr. Şenol Bektaş (YDÜ Rektör Yardımcısı)

Prof. Dr. Fahrettin M. Sadıkoğlu (YDÜ Rektör Yardımcısı)

Prof. Dr. Habib Derzinevesi (Halk Bilimi Eğitimi A. B. D. Başkanı)

Doç. Dr. Cem Birol (YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı) Yrd. Doç. Dr. Ömer Yaraşır (YDÜ Türkçe Öğretmenliği Bölüm Başkanı)

Bilim ve Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Kartal, Kırıkkale Üniversitesi

Prof. Dr. Aliyar Safarli, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nizami Edebiyat

Enstitüsü

Prof. Dr. Asger Resulov, Bakü Devlet Üniversitesi Türk Filolojisi Bölümü Prof. Dr. Aydın Abiyev, Azerbaycan Devlet Güzel Sanatlar Üniversitesi Prof. Dr. Cem Dilçin, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Kamil Veliyev Nerimanoğlu, Yeditepe Üniversitesi Prof. Dr. Muhsin Nağısoy, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi

Prof. Dr. Nesib Göyüşov, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi El Yazmalar Enstitüsü

Prof. Dr. Nurettin Demir, Başkent Üniversitesi

Prof. Dr. Rafael Hüseynov, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nizami Edebiyat

Müzesi Müdürü

Doç. Dr. M. Fatih Köksal, Ahi Evran Üniversitesi Doç. Dr. Ömür Ceylan, İstanbul Kültür Üniversitesi Doç. Dr. Ali İhsan Öbek, Trakya Üniversitesi


İletişim ve Yayın Kurulu Yrd. Doç. Dr. Ömer Yaraşır Uzm. Mustafa Yeniasır

Uzm. Selma Korkmaz
Teknik Kurul

Erdoğan Ergün, Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Sezer Kanbul, Türkçe Öğretmenliği Bölümü Öğretim Görevlisi Gülsün Başarı, Rektör Özel Kalemi

Ahmet Savaşan, Dorana Turizm İşletmeleri Müdürü Fatoş Akmergiz, Dorana Turizm İşletmeleri

Recep Tekdemir, YDÜ Matbaası Müdürü
İÇİNDEKİLER
Sunuş ...............................................................................................................•...................... V

Öndeyiş ............................................................................................................•.•.................... VII

Açılış Konuşması ...............................................................................................•...••................. IX

Bildiriler .................................................................................................•..................................... 1
I. Oturum ..................................................................................................•.......•..••....................... 3


Ümit Hassan "Fuzuli Zamanı Hakkında Satır Başları" .....................................•............................ 5


Ahmet Kartal "Türk' ün Fuzüli Muhabbeti" 12


Danday Iskakulı "Fuzuli Kazak Dilinde" 25


' Çerin Derdiyok "Fuzüli'nin Türkçe Divanı'nda Gece" 34


'ügar Sultanzade "Fuzüli Metinlerinin Onarımı" ................................................•....................... 57


.• i. Fatih Köksal "Bazı Beyitlerinden Hareketle Su Kasidesine Yeni Bakışlar" 62

Il. Oturum 75
Nurettin Demir "Fuzuli Örneğinde Osmanlıda Yazı Dili Aktarımı" 76

Ömür Ceylan "Bir Kutup İki Dünya Fuzüli'nin Redifleri Ortak Türkçe-Farsça Gazelleri

Üzerine" 83


Kamil Veli Nerimanoğlu "Fuzuli Türklüğü (Deyimler)" 92

Naile Süleymanova ''fuzuli'nin Şiirlerinde İnsan Güzelliğinin Terennümü" 97
Gökhan Tunç '"Fuzüli'nin Leyla ile Mecnun Mesnevisinin Çağdaş Türk Şiirindeki İzleri" 102

IH. Oturum 113
_;;}sib Göyüşov "Füzuli Dünyasını Yunus İmro va Mövlana ila Qovuşduran Ortaq Dayarlar" .. 114

Möhsün Nağısoylu =Hadiqatüs-Süoda - Füzuli Bedii Nosrinin Zirvosi" 127

Recep Duran "Matla'u'l-İ'tikad fi'l-Mebde' ve'l-Me'ad'ına Göre Fuzuli'nin Şiiliği Meselesi" .139

Rasih Erkul =Fuzült'nin Türkçe Kıt' alarmdaki Düşünce Dünyası" 152

Aziz Kılınç "Fuzüll'nin Şiirlerinde Deyimler ve Halk Söyleyişleri Üzerine" 164


IV. Oturum 180


Asker Resulov "Belgesel Düzyazı ve Fuzuli'nin 'Şikayetnarne'si" 181

Aydın Abi Aydın "Fuzuli va Türkiya'rıin Satirik Şairleri" 192Hayrettin Orhanoğlu =Fuzulş'nin 'Leyla ve Mecnun' Adlı Eserinde Maddi Unsurlar" 201

Mustafa Aslan "Fuzüli için Tarih" 217

Özlem Demirel "Fuzüli'nin Eyleyen Redifli Gazelinin Ses ve Anlam Özellikleri

Çerçevesinde Değerlendirilmesi" 221

Nazım Muradov "Fuzııli'rıirı Türkçe Eserlerindeki Frazeolojik Yapıların Eş Sesliliği ve Çok

Anlamlılığı Üzerine" 231


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə