Gıda, Tarım ve Hayvancılık BakanlığındanYüklə 1,12 Mb.
səhifə7/10
tarix06.05.2018
ölçüsü1,12 Mb.
#42223
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
....Tiftik ve Yapağı Tar.Sat.

Koop./Birliği

Ek- 2

…………............ TİFTİK VE YAPAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINASahibi bulunduğum ………. baş tiftik keçisinden istihsal ettiğim ve bölgemde alım yapan Kooperatifinize sattığım tiftik için Tarımsal Destekleme Kararnamesi kapsamında verilecek tiftik desteğinin aşağıda belirttiğim banka hesap numarama aktarılmasını arz ederim.

... /…/ 2014

Adı ve Soyadı

İmza
Adres :

Telefon :

T.C. Kimlik No :

T.C. Ziraat Bankası Hesap No :

Müstahsil Belge Numarası :

Satış Tarihi :

Ürün İstihsal Yılı :

Satılan Tiftik Miktarı : ………..kg.
Ek- 3

…………............ İL /İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNE

Sahibi bulunduğum ………. baş tiftik keçisinden istihsal ettiğim tiftiği Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifine satmak istiyorum. Tarımsal Destekleme Kararnamesi kapsamında verilecek tiftik desteğinin aşağıda belirttiğim banka hesap numarama aktarılmasını arz ederim.

... /…/ 2014

Adı ve Soyadı

İmza

Adres :

Telefon :T.C. Kimlik No :

T.C. Ziraat Bankası Hesap No :

Müstahsil Belge Numarası :

Satış Tarihi :

Ürün İstihsal Yılı :

Satılan Tiftik Miktarı : ………..kg.
İLİ

 

TİFTİK DESTEKLEMELERİ HAKEDİŞ BELGESİ

İLÇESİ

 

KOOPERATİFİN ADI

 

BİRLİĞİ

 

KOOPERATİFİN T.C. ZİRAAT BANKASI HESAP NO (IBAN)

 

SIRA NO

YETİŞTİRİCİ BİLGİLERİ

TİFTİK DESTEKLEME BİLGİLERİ

DESTEKLEME BİRİM FİYATI (KG/20,00 TL)

T.C. KİMLİK NO

ADI SOYADI

BABA ADI

DOĞUM TARİHİ

KÖYÜ/MAH./İLÇESİ

KEÇİ SAYISI (BAŞ)

TİFTİK MİKTARI (KG)

DESTEKLEME TUTARI (TL)

1

 

  

 

 

 

2

 

  

 

 

 

3

 

  

 

 

 

4

 

  

 

 

 

5

 

  

 

 

 

6

 

  

 

 

 

7

 

  

 

 

 

8

 

  

 

 

 

9

 

  

 

 

 

10

 

  

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı yetiştiricilere hizalarında belirtilen destekleme miktarının 2014/.... Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve ilgili Tebliğ gereğince ödenmesi uygundur.

DÜZENLEYEN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN
.../.../2014

.../.../2014

.../.../2014
....Tiftik ve Yapağı Tar. Sat. Koop./Birlik

Hayvan Sağ. Yet. Su Ür. Şb.Md.
İl Müdürü


E
[Belgeden bir alıntı veya ilginç bir noktanın özetini yazın. Metin kutusunu belgede istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. Kısa alıntı metin kutusunun biçimlendirmesini değiştirmek için Çizim Araçları sekmesini kullanın.]

[Belgeden bir alıntı veya ilginç bir noktanın özetini yazın. Metin kutusunu belgede istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. Kısa alıntı metin kutusunun biçimlendirmesini değiştirmek için Çizim Araçları sekmesini kullanın.]
k-4

Ek-5


Evrak Kayıt Tarihi :

Evrak No :


…………............ İL /İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNE

Bakanlar Kurulu’nun : 2014/6091 sayılı “2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar”ı kapsamında yayımlanmış olan 2014/… sayılı Tebliğ hükümlerine uyacak şekilde arıcılık faaliyetinde bulunduğumu beyan ediyor ve aşağıdaki bilgiler doğrultusunda arılı kovan başına destekleme ödemesinden yararlanmak istiyorum. Gereğini arz ederim.
Ayrıca,
1- Bakanlıkça yapılacak her türlü kontrol, tespit ve denetimlere yardımcı olacağımı, tarafımdan istenmesi halinde kontrol ve denetim için araç temin edeceğimi,

2- Askı süresi bitimine kadar arıcılık desteklemelerine ilişkin itiraz hakkımın olduğunu, bu süre sonunda ise hak talebi ve itirazlarımın değerlendirmeye alınmayacağını bildiğimi,


3- Her ne suretle olursa olsun gerçekdışı beyanda bulunduğumun tespiti halinde destekleme işlemlerimin iptal edilerek 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 206. maddesinin birinci fıkrası “ Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.” hükmü uyarınca, Karar ve Tebliğ esaslarına aykırı olarak haksız yere destekleme ödemesi aldığımın tespit edilmesi hâlinde ise 5488 sayılı Tarım Kanununun “Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti” konulu 23. maddesine göre işlem yapılacağını bildiğimi,

Kabul ve taahhüt ederim.

... /…/ 2014

İmza


Adı ve Soyadı
T.C. Kimlik/Vergi No :

İşletme Tanımlama No :

Birlik Adı ve Birlik No :

Arılı Kovan Sayısı (rakam ve yazı ile) :

Toplam Kovan Sayısı (rakam ve yazı ile) :

Telefon :

Adres :
Yukarıda yazılı bilgilerin doğruluğunu ve arı yetiştiricisinin birliğimiz üyesi olduğunu onaylarım.

Birlik Yetkilisi

Adı-Soyadı

İmza-tarih

Ek- 6
ARILIK VE ARILI KOVAN TESPİT TUTANAĞI
ARICININ:

Adı :


Soyadı :

T.C. Kimlik No :

Unvanı (Tüzel İşletme) :

Vergi No (Tüzel İşletme) :

İşletme Tanımlama No :

İşletme Adresi :

Dilekçe Evrak Kayıt Tarihi :

Dilekçe Evrak Kayıt Sayısı :


ARILIĞIN BULUNDUĞU:

İl :


İlçe :

Köyü/Mah :

Mevkii :

Boş Kovan Sayısı :

Destekleme Şartlarını Taşımayan Arılı Kovan Sayısı :

Desteklemeye Esas Arılı Kovan Sayısı :
İstatistik Verileri

2013 yılı için

Üretim


Bal (kg)
Mum (kg)
Polen (kg)
Arı Sütü (gr)
Kendi ürettiği ana arı miktarı (adet)
Satın aldığı ana arı miktarı (adet)Yukarıda kimlik ve işletme bilgileri yazılı arıcının dilekçesinde beyan etmiş olduğu arılıkta, …..……....(….) adet kovandan, (2014/…) sayılı Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun olan …………..(….) adet arılı kovan .../.../2014 tarihinde yerinde görülerek tespit edilmiştir.

Arıcı İmza İl/İlçe Müdürlüğü İl/İlçe Müdürlüğü

Teknik Personel Teknik Personel

Adı-Soyadı Adı-Soyadı

imza imzaEk- 7


ARILI KOVAN DESTEKLEME KİŞİ İCMALİ

(İCMAL-1)
İli :İlçesi :Birliği:Sıra No

Köy Adı

Alt Birlik Adı

T.C. Kimlik No / Vergi No

Adı

Soyadı

Baba Adı

Doğum Tarihi

Desteklenecek Koloni Sayısı

Toplam Destekleme Miktarı (TL)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam


Yukarıda kimlik bilgileri belirtilen arıcılara Bakanlar Kurulu Kararı (2014/6091) ve ilgili Tebliğ (2014/…….) gereğince karşılarında belirtilen miktarda Arılı Kovan (Koloni) destekleme ödemesi yapılması uygundur . ……./……./2014Düzenleyen
Kontrol Eden
Onaylayan

Adı Soyadı

Görevi

Tarih

İmza

Ek- 8
ARILI KOVAN DESTEKLEME İL İCMALİ

(İCMAL-2)İli :

Sıra No

İlçe Adı

Birliğin Adı

Toplam İşletme (Arıcı) Sayısı

Desteklenecek Kovan sayısı (Adet)

Destekleme Tutarı (TL)


TOPLAM
2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar (2014/6091) ve ilgili Tebliğ (2014/……..) kapsamında, karşılarında belirtilen miktarda Arılı Kovan (Koloni) destekleme ödemesi yapılması uygundur. ……./……./2014

Düzenleyen

Kontrol Eden

Onaylayan
Adı Soyadı

Görevi
Şube Müdürü

İl Müdürü
Tarih

İmzaEk- 9

Evrak Kayıt Tarihi :

Evrak Kayıt No :

…………....................... İL /İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜNEİli

:

İlçesi

:

T.C. Kimlik No

:

Üretici No

:

Örtü Altı No

:

İşletme Adresi

:

Telefon No

:

Sera Alanı (m2)

:

Bombus Arı Alınan Firma Adı

:

Fatura Tarihi

:

Fatura No

:

Koloni Adedi

:

Yukarıda beyan ettiğim bilgiler doğrultusunda örtü altı yetiştiriciliği yapmaktayım. Yayınlanmış olan Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar (2014/6091) ve Tebliğ (2014/…….) kapsamında, işletmemde polinasyon maksatlı kullanmış olduğum Bombus Arı kolonisi için desteklemeden yararlanmak istiyorum. Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Her ne suretle olursa olsun yanlış beyanda bulunduğumun tespiti halinde, destekleme işlemlerimin iptal edilerek 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 206. maddesine göre (Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.), ilgili Karar ve Tebliğ esaslarına aykırı olarak haksız yere destekleme ödemesi aldığımın tespit edilmesi hâlinde ise, 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili kanunu kapsamında aldığım destekleme miktarını kanuni faiziyle birlikte geri ödeyeceğimi ve 5488 sayılı Tarım Kanununun “Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyetini düzenleyen 23. Maddesine göre işlem yapılacağını bildiğimi, kabul, beyan ve taahhüt ederim.

..../.…/ 20…

İmza


Adı ve Soyadı

Ek : Fatura ………. adet


Ek- 10

BOMBUS ARISI DESTEKLEME KİŞİ İCMALİ

(İcmal – 1)

İl :


İlçe :

Tarih :


Sıra No

Kimlik No

Vergi No

Adı

Soyadı

Baba Adı

Doğum Tarihi

Alan

Miktar

Tutar (TL)
2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar (2014/6091) ve ilgili Tebliğ (2014/……..) kapsamında gerekli bilgileri verilen şahıs/şahıslara belirtilen miktarda Bombus Arı kolonisi destekleme ödemesi yapılması uygundur. ……./……./2015
Düzenleyen

Kontrol Eden

Onaylayan

Adı Soyadı


Görevi
Şube Müdürü

İlçe Müdürü

Tarih


İmza

Ek- 11


BOMBUS ARISI DESTEKLEME İL İCMALİ

( İcmal – 2)İl :

Tarih :


İl

İlçe

İşletme Sayısı

Alan

Miktar

Tutar (TL)
TOPLAM

2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar (2014/6091) ve ilgili Tebliğ (2014/……..) kapsamında, karşılarında belirtilen miktarda

Bombus Arı kolonisi destekleme ödemesi yapılması uygundur. …/…/2015


Düzenleyen

Kontrol Eden

Onaylayan

Adı Soyadı


Görevi
Şube Müdürü

İl Müdürü

Tarih


İmza


Ek- 12
S.S. ……… NUMARALI …………….KOZA TARIM SATIŞ KOOPERATİFİNCE ……… YILINDA ÜRETİCİLERE ÜCRETSİZ OLARAK DAĞITIMI YAPILAN İPEKBÖCEĞİ TOHUMU DAĞITIM LİSTESİSırano

Ortaklık no

Adı -Soyadı

T.C. Kimlik No

Adresi

Teslim tarihi

Kutu adedi

Teslim alanın İMZASI

1


2


3


4


5

TOPLAMYukarıda isim ve imzaları bulunan ...................... adet üreticiye ................... kutu ipekböceği tohumu ücretsiz olarak teslim edilmiştir.
Teslim Eden Kooperatifin Onayı Birlik Onayı

Kaşe, İmza Kaşe, İmza

Adı, Soyadı, Ünvanı Adı, Soyadı, Ünvanı

Ek- 13
S.S. BURSA KOZA TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNCE ……….. YILINDA ÜRETİCİLERE ÜCRETSİZ OLARAK DAĞITILAN

“İPEKBÖCEĞİ TOHUMU DAĞITIM İCMAL VE HAK EDİŞ BELGESİ”


Sıra

No


TOHUM DAĞITIMI YAPAN KOOPERATİFİN ADI

DAĞITILAN TOHUM MİKTARI (KUTU)

BEDELİ (TL)

1


2


3


4


5


….


TOPLAM(1 Kutu Tohum Bedeli : …….TL)

BANKA HESAP NO (IBAN) :

VERGİ DAİRESİ ve NO :

Kozabirlik İl Müdürü

Adı, Soyadı İmza- Mühür

Genel Müdür


Ek- 14

İPEK BÖCEĞİ YAŞ KOZA ÜRÜN ALIM BORDROSU

S.

No


Adı Soyadı

T.C. Kimlik Numarası

Ürün Alım

Desteklemeye Esas

Yaş Koza Miktarı (kg)Destekleme Tutarı

Makbuz No

Tarihi

Damızlık

I. Sınıf

Diğer
1

2

3

4

5

6

….

TOPLAM
Yukarıda kimlik bilgileri yazılı kişilere hizalarında belirtilen destekleme miktarlarının, 2014/6091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve ilgili Tebliğ gereğince ödenmesi uygundur.

Düzenleyen Tasdik Eden

İmza İmza

Adı ve Soyadı Adı ve Soyadı

…/…/… …/…/…

Ek- 15

YAŞ KOZA DESTEKLEMESİ HAK EDİŞ BELGESİ

ALINAN ÜRÜNÜN

Destekleme Tutarı

(TL)


Sınıfı

Miktarı (kg)

Birim Fiyatı (TL)

Damızlık Yaş Koza

I. Sınıf Yaş Koza

Diğer

Toplam Destekleme Tutarı…./…./….. tarihli, …….sayılı yazı eki ürün alım bordrosunda isimleri verilen şahıs/şahıslara tediye edilmek üzere S.S. ....... Numaralı …….. Koza Tarım Satış Kooperatifine/……………….. işletmesine belirtilen miktarda destekleme ödemesi yapılması uygundur.

BANKA HESAP NO (IBAN) :

VERGİ DAİRESİ ve NO :

İl/İlçe Müdürü

Mühür/İmza

Ek-16


Evrak Kayıt Tarihi :

Evrak No :


…………............ İL /İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNE

Bakanlar Kurulu’nun 07/04/2014 tarihli ve 2014/6091 sayılı “2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar’ı kapsamında yayımlanmış olan 2014/… sayılı Tebliğ hükümlerine uyacak şekilde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği faaliyetinde bulunduğumu ve işletmemde Sürü Yöneticisi olarak çalıştığımı/çalıştırdığımı beyan ediyor ve aşağıdaki bilgiler doğrultusunda destekleme ödemesinden yararlanmak istiyorum.

Gereğini arz ederim.

... /…/ 2014

İmza


Adı ve Soyadı

İşletme Sahibinin

T.C. Kimlik/Vergi No :

İşletme Tanımlama No :

Anaç Koyun- Keçi Sayısı :

Toplam Küçükbaş Sayısı :

Ziraat Bankası IBAN No :

Telefon :

Adres :


Sürü Yöneticisinin

T.C. Kimlik No :

Adı Soyadı :

Baba Adı :

Anne Adı :

Telefon :Sertifika/Kurs Katılım Belgesinin

Numarası :

Tarihi :

Verildiği Kurumun Adı :

İl/İlçe :

EKLER:


  1. En az 500 küçükbaş hayvan varlığını gösteren KKKS’den alınmış güncel kulak numarası listesi

  2. İşletme Sahibinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

  3. Taahhütname

  4. Sürü Yöneticisine Ait Sertifika Fotokopisi

  5. İş Sözleşmesi (Sürü Yöneticisi çalıştıran işletmeler için)

Ek-17


Yüklə 1,12 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə