Genel yoğun bakim iŞleyiŞ prosedüRÜYüklə 59,41 Kb.
tarix14.06.2018
ölçüsü59,41 Kb.
#48713

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜKODU: KU.PR.12

YAYIN TARİHİ: OCAK 2013

REVİZYON NO: 01

REVİZYON TARİHİ: 25.12.2015

SAYFA NO: 1/4
. 1.AMAÇ: Genel Yoğun Bakım ünitesinin genel işleyişinin planlanması, uygun şartların sağlanması, ilgili personele bildirilmesi ve gerçekleştirilmesi için işleyişin tanımlanması.

2. KAPSAM: Muş Devlet Hastanesi Genel Yoğun Bakım ünitesini kapsar.

3. SORUMLULAR:

 • Genel Yoğun Bakım ünitesi sorumlu Hekimi

 • Genel yoğun Bakım ünitesi Anestezi Uzmanları

 • Genel yoğun Bakım ünitesi sorumlu hemşiresi

 • Genel yoğun Bakım ünitesi hemşire ve sağlık memurları

 • Genel yoğun Bakım ünitesi tıbbi sekreter

 • Genel yoğun Bakım ünitesi personel (temizlik elemanları)

4. TANIMLAR:

YOĞUN BAKIM: Bir ya da birden fazla organın geçici olarak yetersizliği nedeni ile vücudun aksamış olan fonksiyonlarının, esas neden olan durumun ortadan kalkıncaya kadar desteklenmesine, bu süreç içerisinde hastanın hayatta kalmasının sağlanmasına yönelik faaliyetleri kapsayan ve özellikle yapay solunum cihazı başta olmak üzere, her türlü cihaz ve teknolojiyi kullanan, bilgi ve yetenekleri buna uygun doktor ve hemşirelerin bulunduğu özel bir ünitedir.

5.UYGULAMA:

5.1.HASTANIN KABULÜ:

5.1.1. Genel yoğun bakım ünitesine hastaların kabul edildiği yerler:

 • Acil servis

 • Servisler (klinikler)

 • Başka Hastaneler (acil servis aracılığıyla)

5.1.2. Genel yoğun bakım ünitesinin hasta kabul kriterleri:

 • Yakın ve yoğun takip gerektiren hayati risk taşıyan hastalar (intoksikasyon, organ yetmezliği, hemodinamik bozukluklar vs)

 • Solunum desteği ( invaziv – noninvaziv) ihtiyacı olan bütün hastalar

 • Yakın monitörizasyon takibi gerektiren hastalar ( beyin cerrahisi, göğüs cerrahisi hastaları vs)

 • Solunum sıkıntılı hemodiyaliz ihtiyacı olan hastalar

 • Yeniden canlandırma yapılan hastalar

 • Metobolik ve beslenme sorunu olan hastalar

 • Bilinci kapalı yoğun takip ve tedavi gerektiren hastalar

 • Potoperatif hayati risk taşıyan hastalar

 • Multitravmalı hastalar

 • Multiorgan yetmezliği olan hastalar

5.1.3. G.y.b.ü. Hastaların kabul edilmeden yatış öncesi işlemleri:

5.1.3.1. Hastanın yatışını yapacak hekim tarafından yoğun bakım yatak durumu, genel yoğun bakım ünitesi sorumlu doktoruna veya yoğun bakım hemşiresine sorgulanır, yatak durumuna göre hastanın yoğun bakım ünitesine kabulü planlanır.

5.1.3.2. Yoğun bakım ünitesine kabulü planlanan hasta için hastanın yatışını yapan doktor ile görüşülerek hastanın genel durumuna uygun olarak yatağı hazırlanır.(ventilatör kateterizasyonu vb.)

5.1.3.3. Hastanın, yoğun bakım ünitesine kabulüne kadar hastanın yatışını sağlayan ünitenin sağlık personeli ve yardımcı sağlık personeli hastaya refakat eder.

5.2. HASTA RIZASININ ALINMASI: Yatışı kabul edilen hastanın Anestiyoloji ve Reanimasyon kliniği bilgilendirilmiş rıza formu (aydınlatılmış onam) hasta veya hasta yakınlarına imzalatılır.

5.3. HASTANIN NAKLİ:

5.3.1. Hasta yoğun bakım ünitesinden çıkış talimatlarına uygun hale geldiğinde servise nakli sağlanır.

Yoğun Bakım Çıkış Talimatları

 • Solunum yetmezliği ortadan kalkan hastalar,

 • Şuuru açılıp, koopere olan hastalar,

 • Vital bulguları stabilleşen hastalar

5.3.2. Başka hastanelere sevk edilecek hastaların, sevk işlemleri yapılarak ambulansla nakli sağlanır.


Hazırlayan

BİRİM SORUMLUSU

Kontrol Eden

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

Onaylayan

BAŞTABİP

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜKODU: KU.PR.12

YAYIN TARİHİ: OCAK 2013

REVİZYON NO: 01

REVİZYON TARİHİ: 25.12.2015

SAYFA NO: 2/45.3.3. Hastanın taburculuğunda yapılan işlemleri:

 • Klinik doktoru tarafından taburculuğuna karar verilen hastaların yakınlarına telefonla ulaşılarak hastanın çıkışı hakkında bilgi verilir.

 • Hasta taburcu ve eğitim formu doldurulur, hastaya verilir.

 • Medikal tedavisi ve diyet programı hekim tarafından düzenlenen hastaya gerekli eğitim verilerek taburcu olması sağlanır.

 • Hastanın bilgisayardan ve protokol defterinden çıkışı yapılır.

5.3.4. Beyin ölümü gerçekleşen hastalar hastanemizde bulunan organ nakli komitesine bildirilir.

5.3.5. Hasta exitus oldu ise ex protokollerine uygun şekilde işlemler yapılır ve morga gönderilir.

6.KLİNİK SÜREÇLER:

Genel yoğun bakım ünitesinde 9 yatak bulunmaktadır. 7 gün 24 saat hasta kriterlerine uygun, hastaların kabulü ve takibi yapılır.6.1.Monitorizasyonu:

6.1.1. Hasta genel yoğun bakıma ilk gelidiğinde giysileri ve üzerindeki takı ve benzeri malzemeleri çıkartılır. Hastaya ait giysileri, değerli eşya ve takıları ( para, anahtar, altın, cüzdan ) hasta yakınlarına bir tutanakla teslim edilir.

6.1.2. Hastanın göğsüne elektrotlar uygun bir şekilde yapıştırılır. NİBP manşonu, Pulseoksimetre probu parmağına takılarak monitörize edilir.

6.1.3. Hastanın solunumu değerlendirilir. Oksijen ihtiyacı varsa, oksijen inhalasyonu başlanır.

6.1.4. Damar yolu yok ise damar yolu açılır, damar yolu açık gelmiş ise damar yolunun efektif çalışıp çalışmadığı kontrol edilir gerekirse yeni bir damar yolu açılır.

6.1.5. Hastadan tetkikler istenmiş ise kan örneği alınır uygun tüplere konularak bilgisayardan giriş yapılarak labaratuara gönderilir.

6.1.6. Hastaya gerekli ise ve hastanın durumuna göre foley sonda veya prezervatif sonda takılır.

6.1.7. Hastanın başlangıç vital bulguları alınır, glaskow koma skalası değerlendirilir, hasta takip formuna kayıt edilir.

6.1.8. Doktorun belirlediği order, hastan takip formuna geçirilir, tedavi saatleri düzenlenir. Ordere uygun şekilde tedavi ve infizyonları hazırlanarak takılır.

6.1.9. Hastanın durumunun aciliyetine göre hastanın tedavisini yoğun bakım ünitesi içinde bulunan ilaçlarla başlanır. Eğer ilaç yok ise bilgisayar üzerinden hastane eczanesine istem yapılarak getirilir.

6.1.10.Hemşirelik süreci tanımlama formu doldurulur.

6.1.11. Düşme riski değerlendirme formu doldurulur.

6.1.12. Hastanın vital bulguları saatlik alınarak, hasta takip formuna yazılır.

6.1.13. Hastaya konsültasyon istenmiş ise, gerekli birimlerle iletişime geçilerek konsültasyonun yapılması sağlanır. Konsültasyon bilgisayara girilerek ücretlendirme ilgili hekime işlenir.

6.1.14. Hastanın röntgen, ultrason tomoğrafi, mr, vs. görüntüleme tetkikleri için ilgili birimlerle bağlantı kurulur, istem kağıdı hekim tarafından dolduruluır işlem bilgisayara girilerek hastanın durumuna uygun olarak yerinde yada görüntüleme merkezinde işlem yapılır.

6.1.15. Hasta takip formunda bulunan hastanın sistem tanımlaması sorgusu her vardiyada bir kez nöbetçi hemşire tarafından yapılır. Buna uygun hemşirelik bakım planı planlanarak uygulanır, hasta takip formuna kayıt edilir ( ağız bakımı, el-yüz bakımı, vücut bakımı, ent.tüp bakımı, kataterlerin bakımı, pozisyon, potural dırenaj, dekübit, ödem,aspirasyon )

6.1.16. Her hasta için bası yarası değerlendirme formu doldurulur. Bası yarasının derecesine ve doktor istemine göre bakımı planlanır ve yapılır.

6.1.17. Kontrole tabii ilaçlar, nöbet tesliminden önce kontrol edilerek Narkotik - Aneztezik - Psikotrop – Trombolitik ilaç devir teslim defterine kayıt edilir.

6.1.18. Nöbet değişimi sırasında nöbeti devreden hemşire, nöbeti devralan hemşirelere hastaları yatak başında vizit yaparak devreder. Hemşire nöbet teslim defteri doldurularak nöbet teslim edilir.

6.2. Ventilatördeki hastanın izlemi:

6.2.1. Yoğun bakım ünitesinde entübasyon işlemi, hastanın gereksiniminin olduğu acil şartlarda veya elektif olarak yapılır. Bununla ilgili kararı yoğun bakım doktoru ve anestezi uzmanı birlikte değerlendirerek karar verirler.Hazırlayan

BİRİM SORUMLUSU

Kontrol Eden

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

Onaylayan

BAŞTABİP


GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜKODU: KU.PR.12

YAYIN TARİHİ: OCAK 2013

REVİZYON NO: 01

REVİZYON TARİHİ: 25.12.2015

SAYFA NO: 3/4Entübasyonu gerektiren hastaya ilişkin kriterler:

 • Nöromüsküler fonksiyon bozuklukları

 • Santral sinir sistemine ait patolojiler

 • Respirasyonda yetersizlik

 • Kardiyopulmoner arrest

Hastanın entübasyonuna hastanın muaeye ve kan gazları değerlendirilerek karar verilir. Hastada hipoksi şartları gelişmişse, buna ilişkin(taşipne, dispne, taşikardi, siyanoz, bilinç bozukluğu dezoryantasyon, konfüzyon şuurda kapanma)

Elektif entübasyon:

 • Postop dönem

 • Serepral dönem

Entübasyona karar vermek için arteriyal kan gazı değerlendirmesinde asağıdaki parametreler dikkate alınır:

Pa O2 <55 mmHg. FiO2:0.21 iken

Pa CO2>45 mmHg. ve üstünde seyretmesi

PH < 7,25 ve altında seyretmesi • Hastanın mekanik ventilatöre bağlanması, hastayı tedavi eden doktoru ve anestezi uzmanı tarafından, birlikte değerlendirildikten sonra, anestezi uzmanı tarafından gerçekleştirilir.

 • Hastanın durumuna uygun ventilasyon modu seçilir.

 • Solunum sesleri değerlendirilir, göğüs hareketlerini ventilatöre uyumu gözlenir.

 • Gerektikçe aspirasyon yapılır, her şiftte hastayı teslim alan hemşire yatak başı panalde bulunan merkezi sistem aspiratörü kontrol eder.

 • Pulseoksimetre ile hastanın oksijen saturasyonu takip edilir.

 • Eloktrolit takibi yapılır.

 • Alığı çıkardığı izlenir.

 • Gerektiğinde kan gazı kontrolü yapılır.

 • Gerektiğinde sedasyon uygulanır.

 • Sık pozisyon verilir.

 • Respiratöre ait parametreler saatte bir hasta takip formuna kayt edilir.

Enfeksiyon riskini minumuma indirmek için:

 • Hasta steril tekniğe uygun şekilde aspira edilir.

 • Ventilatörün bakımı ve devrelerinin değişimi belirli aralıklarla yapılır.

 • Hava yolunu nemlendirmek için, nemlendirici ve bakteri filtresi kullanılır.

6.3. Sedasyon ve analjezi uygulanması:

Yoğun bakım ünitelerinde hastaların; • Ajitasyon ve anksiyetelerin giderilmesinde sakinleşmelerini sağlamak.

 • Yapılan tedavi ve girişimlerin daha kolay tolere edilebilmesi için sedatif ilaçlar kullanılır.

Yoğun bakım ünitelerinde sedasyon oluşturmak amacıyla;

 • Benzodiazopinler

 • Midazolon

 • Propofal

 • Nöro-epileptikler kullanılmaktadır.

Hastanın nöromüsküler blokajı ve sedasyonu gerektiği takdirde anestezi uzmanı tarafından planlanır ve takip edilir.

6.4 Ventilatördeki hastanın extübasyon süreci;

Klinik durum; • Kardiyovasküler durum stabil ise

 • Abdominal distansiyon yoksa

 • Metabolik bozukluk yoksa

 • Solunum hareketlerinde koordinasyon bozukluğu yoksa

 • Öksürük ve yutkunma refleksi yeterli ise
Hazırlayan

BİRİM SORUMLUSU

Kontrol Eden

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

Onaylayan

BAŞTABİP

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜKODU: KU.PR.12

YAYIN TARİHİ: OCAK 2013

REVİZYON NO: 01

REVİZYON TARİHİ: 25.12.2015

SAYFA NO: 4/4
Solunum kriterleri;

 • Vital kapasite (ml/kg.)>5

 • İnspirasyon gücü ( cm H2O ) <-10

 • PH>7.30

 • Solunum sayısı/dk.<45

Dadika ventilasyonu ( 1/dk )<18

Hastanın mekanik ventilasyon desteğinden ayrılması T parçası ile spontan solunum ce CPAP-PSV monu ile olur. T parçası ile hastanın ventilatörden periyodik ayrılması ve nemli oksijen verilmesini gerektirir. Her defasında ventilatörden ayrılmas süresi uzatılır ve akciğer fonksiyonlarının spontan ölçümleri tekrarlanır. • Extübasyona uygun olan hastaya extübasyona en erken sürede başlanmalıdır.

 • Hastanın şuuru açık ise hasta mutlaka bilgilendirilmelidir.

 • Hasta ventilatörden ayırma moduna alınır.

 • Vital bulgular ve kan gazları örneği ile hastanın genel durumu değerlendirilmelidir.

 • Extübasyonda kullanılacak nemli oksijen sistemi hazırlanmalıdır.

 • Entübasyon malzemeleri ve acil arabası hastanın başında hazır edilmelidir.

 • Hasta aspire edilerek extübasyonu sağlanmalıdır.

 • Oksijen saturasyonu solunum sesleri ve göğüs hareketleri yakın takip edilmelidir.

 • Extübasyon tarih ve saati hemşire hasta takip formuna not edilmelidir.

6.5. Skorlama sistemleri ile hastaların takibi: Hastanemizde yoğun bakım glaskow Koma skorlama formu, her hastaya doldurulmaktadır. Bir dosya altında, aylık genel yoğun bakıma yatışı yapılan hastaların formları biriktirilerek ay sonunda değerlendirilmesi yapılmaktadır.

6.6. Bası yarası takibi: Hastanemizde bası yarası Bası Yarası Risk Tahmini Ölçeği ile yapılmaktadır.

 • Risk ölçüsünde değerlendirilen puan 15-16 ise düşük risklidir, haftada bir bası yarası değerlendirilir, dekübit bakım talimatı uygulanır.

 • 13-14 puan ise orta risklidir. Bu durumda 48-72 saatte bir bası yarası değerlendirilir ve dekübit bakım talimatı uygulnadırılır.

 • 12-16 puan ise yüksek risklidir. Her gün bası yarası riski değerlendirilir, dekübit bakım talimatı uygulanır.

6.7.Enfeksiyonların kontrolu izlenmesini kapsamalıdır: Yoğun bakım enfeksiyon kontrolü, hastane enfeksiyon komitesi ile birlikte takip edilir.

 • Hasta acilden gelmiş ise, 24 saat sonra idrar kültürü alınır. Entübe ise trakial aspirat kültürü kültür kabına alınır, bilgisayardan işlemi yapılarak laboratuara gönderilir.

 • Hasta servisten gelmiş ise, idrar kültürü hemen alınır. Entübe ise, trakial aspirat kültürü kültür kabına alınarak ve bilgisayardan işlemi yapılarak laboratuara gönderilir.

 • Genel yoğun bakım servisinde yatan hastaların ateşi 38c ve üzeri ise, kan kültürü kan kültür şişesine alınarak ve bilgisayardan işlemi yapılarak laboratuara gönderilir.

 • Genel yoğun bakımda haftada bir gün rektal sürüntü, haftada bir gün ise kan kültürü alınır.

 • Her hangi bir enfeksiyon varlığında hastanemizde kullanılan özellikli hasta ( izalasyon yöntemi ve düşme riski ) figürleri kullanılır ve gerekli izalasyon protokollerine uyulur. Hastaya uygulanacak antibiyotik tedavisi enfeksiyon hastalıkları uzmanı ile konsülte edilerek belirlenir.

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

7.1. Kan ve Kan Bileşenleri Transfüzyonu Hasta Bilgilendirme ve Rıza Belgesi

7.2. Narkotik, Anestezi, Psikotrop, Trombolotik ilaç devir teslim defteri

7.3. Yoğun Bakım Hasta Takip Çizelgesi


Hazırlayan

BİRİM SORUMLUSU

Kontrol Eden

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

Onaylayan

BAŞTABİP

Yüklə 59,41 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə