Gimnastika musobaqalari necha guruhlarga ajratilgan a yo`nalish, sinov shakli, ko`lami, vakilligi, xarakteriYüklə 22,87 Kb.
tarix06.02.2022
ölçüsü22,87 Kb.
#83500
1ozb gim(1)


Gimnastika musobaqalari necha guruhlarga ajratilgan

A) Yo`nalish, sinov shakli, ko`lami, vakilligi, xarakteri

B) Ko`lami, vazifasi, shakli, xarakteri bo`yicha

C) Tayyorgarligi, sinov shakli, mavsum, vakilligi

D) Shakli, mavsumi, tayyorgarligi, yo`nalishi

ANSWER: A

      Ritm uchun repertuarni tanlashning asosiy printsiplari?

A) musiqiy asarlarning badiiyligi, ularning tasvirlarining yorqinligi, dinamikasi harakatlarni rag'batlantiradigan musiqiy kompozitsiyaning motorli xususiyati ("raqs");.

B) musiqiy kompozitsiyaning motorli xususiyati.

C) dinamikasi  asarlarning badiiyligi.

D) kayfiyatni ko’taradigan, kompozitsiyaning motorli xususiyati .

ANSWER: A

      Ritmning maqsadi bu?

A) Ritmning maqsadi musiqani idrok etishni chuqurlashtirish va farqlash tasvirlari va shu asosda ekspressiv harakat ko'nikmalarini shakllantirishdan iborat.

B) ekspressiv dinamik harakat malaka ko'nikmalarini shakllantirishdan iborat.

C) raqs ritmiga uyg’un harakatlarni bajara olish.

D) dinamik harakat, uyg’un harakatlarni bajara olish.

ANSWER: A

      Ritmik gimnastika gimnastikaning qaysi turiga kiradi?

A) Sog’lomlashtiruvchi turiga kiradi.

B) atletik gimnastika.

C) amaliy va sport turlariga.

D) badiiygimnastika turlariga.

ANSWER: A

       Ritmik gimnastika majmualari ko‘proq qanday xarakatlaridan iborat?

A) raqs xaRakatlaridan

B) akrobatika xarakatlaridan.

C) gimnastik elementlardan.

D) ritmik xarakatlaridan.

ANSWER: A

     Ritmik gimnastikaning samarasi erishishi uchun mashg’ulotlar xaftasiga necha  marta o’tkazilishi kerak?

A) 2 martadan 6 martagacha.

B) 3martdan 6 martagacha.

C) 5martadan 6 martagacha.

D) 4martadan 6 martagacha

ANSWER: A

       Ritmik gimnastikada mashqlarning bir necha guruhi qo‘llaniladi bular?

A) barcha javoblar to’g’ri

B) saf mashqlari.

C) raqs mashqlari;.

D) umumrivojlantiruvchi mashqlar

ANSWER: A

       Nechta qo’l holati bor?

A) 3


B) 2

C) 5


D) 6

ANSWER: A

       Nechta oyoq  holati bor?

A) 5


B) 3

C) 4


D) 6

ANSWER: A

      Badiiy gimnastika bo’yicha birinchi musobaqalar nechanchi yili tashkullangan?

A) 1939.


B) 1963.

C) 1963.


D) 1879

ANSWER: A

  Badiiygimnastikabo’yichabirinchimusobaqalarqaysishahardabo’libo’tgan?

A) Leningradda

B) Moskvada.

C) Piterda.

D) Ukrainada.

ANSWER: A

  Badiiy gimnastika anjomlari to’g’ri ko’rsatilgan qatorni aniqlang?

A) tasma, to’p, arg’amchi.

B) bulava , argamchi, to’ldirma to’p.

C) xalqa, to’p, skameyka.

D) to’p, arg’amchi qo’shpoya.

ANSWER: A

 Badiiy gimnastikada nechta buyum mavjud

A) 5


B) 4.

C) 3.


D) 8.

ANSWER: A

 Pliye so’zini manosi nima?           

A) cho’qayish.

B) sakrash.

C) siltash.

D) g’ujanak.

ANSWER: A

   Ritmik gimnastika eramizdan 4 ming yil ilgari nima maqsadda qo’llanilgan?            

A) davolash maqsadida.

B) sog’lomlashtirish maqsadida.

C) qaddi qomatni chiroyli erishish maqsadida.

D) yovuz ruhlarni raqs orqali haydash uchun.

ANSWER: A

   Ritmik gimnastika nechinchi yillarda rivojlana boshlagan?           

A) 1980.


B) 1986.

C) 1990.


D) 1976.

ANSWER: A

 Ritmik gimnastikaning vazifalari nimadan iborat? 

A) hamma javoblar to’g’ri

B) kishi organizmini noqulay iqlim sharoitiga qarshiligini oshirish.

C) chiniqtirish, sog’liqni saqlash,

D) jismoniysifatlarni rivojlanishini oshirish.

ANSWER: A

 Grandpliyemanosinima?

A) to’liq cho’qayish

B) yarim egilish.

C) baland sakrash.

D) to’liq egilish.

ANSWER: A

 Demi pliye ma’nosi nima ?

A) yarim cho’qayish.

B) to’liq aylanish.

C) yarim sakrash.

D) to’liq cho’qayish.

ANSWER: A

   Ritmik gimnastika asoschisi kim?

A) Emil Jak Dalkroz

B) Emanuel Jek Dantez

C) Jon Emil Grandos

D) To’g’ri javob yoq.

ANSWER: A

  Ritmik gimnastika asoschisi qaysi soha egasi bolgan ?

A) bastakor.

B) raqqos.

C) dirijor.

D) gimnast.

ANSWER: A

   Badiiygimnastikadaguruhlikchiqishlaridanechakishiishtroketadi?

A) 5.


B) 6.

C) 3.


D) 4.

ANSWER: A

  Badiiygimnastikadaguruhlikchiqishlaridamusiqanechadaqiqadanoshmasligikerak?

A) 2,5daqiqa.

B) 3daqiqa.

C) 2daqiqa.

D) 4,5 daqiqa.

ANSWER: A

 Badiiygimnastikadaguruhlikchiqishlaridamusiqanechadaqiqadanoshmasligikerak?           

A) 1,5daqiqa.

B) 2,5 daqiqa.

C) 3daqiqa.

D) 1 daqiqa.

ANSWER: A

   Aerobikaning raqs turlari qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan

A) Siti-djem, Lotin-aerobika, Afro-djaz.

B) Lotin –aerobika, pamp-aerobika, Taybo.

C) Salso-aerobika , Slayd –aerobika, Riverdans.

D) tog’ri javob yo’q.

ANSWER: A

   Ritm bu-…?

A) tovushlar uzunligining uyushtirilgan izchilligidir

B) musiqa o’lchami

C) tovush balandligi asta sekin oshirishi va pasayishi.

D) musiqa dinamikasi.

ANSWER: A

  Sust musiqa sur’ati 1 daqiqadanechta urg’ular soni bo’lishi kerak?

A) 40-60 .

B) 60-90.

C) 40-70.

D) 30-60.

ANSWER: A

   Sust musiqa sur’atida qanday mashqlar bajariladi?

A) bo’shashtiruvchi mashqlar,  qo’llar, gavda bilan to’lqinlar.

B) nafas olish mashqlari, raqs qadamlar

C) egilish uchun mashqlar

D) cho’zish uchun mashqlar, yo’ga elementlari.

ANSWER: A

   Ritmik gimnastika vujudga kelishida talabalarda qanday ijobiy o’zgarishlar kuzatilgan ?

A) talabalarning xotirasi kuchaygan.

B) talabalar sog’ligi yaxshilangan.

C) talabalarning qomatida ijobiy o’zgarishlar sodir bo’lgan

D) talabalarning kayfiyati yaxshilandi

ANSWER: A

   Badiiy gimnastika bilan kimlar shug’ullanadi?

A) qizlar

B) kichik yoshdagi bolalar.

C) o’quvchilar.

D) o’g’il va qizlar.

ANSWER: A

   Musiqa sur’ati to’g’ri ko’rsatilgan qatorni belgilang?

A) sust, mo’tadil , ortacha, tezkor, juda tezkor

B) sust, sokin, mo’tadil, o’rtacha, tez.

C) mo’tadil , sokin, o’rtacha, tezkor, bir chiziqlik

D) sust, o’rtacha, tez

ANSWER: A

Badiiy gimnastika nechta bo’limga bo’linadi?  

A) buyumli va buyumsiz bajariladigan mashqlar

B) akrobatik va raqs elementlari bilan mashqlar

C) snaryadlarda mashqlar

D) buyumli snaryadlarda bajariladigan mashqlar.

ANSWER: A

   Ritmik gimnastika terminalogiyasida qo’yiladigan talablar?

A) aniqlik,tushunarlilik, qisqalik.

B) ko’rgazmalilik, tushunarlilik

C) ko’rgazmalilik,qisqalik.

D) uzoq tushuntirish.

ANSWER: A

    Akrobatik mashqlar terminalogiyasi?

A) tebranish, g’ujanak bo’lish, ag’darilish.

B) do’mbaloq oshish , shpagat, salto.

C) muvozanat saqlash sto’yka.

D) akrobatika.

ANSWER: A

   Quidagi ko’rsatilgandan qaysi biri gimnastikaning sog’lomlashtirish turiga mansub?

A) gigiyenik gimnastika ,ritmik gimnastika.

B) ishlab chiqarish gimnastikasi, badiiy gimnastikasi.

C) sportgimnastikasi, ritmikgimnastikasi.

D) to’g’rijavobyo’q.

ANSWER: A

   Ritmik gimnastika elementini o’rgatish nimadan boshlanadi?

A) elementlarni qismlarga bo’lib o’rgatish.

B) kirish mashqlari

C) dastlabki xolatdan

D) ritmik gimnastik mshqlaridan

ANSWER: A

   Dars asosiy qismining vazifasi?

A) elementlarni o’zlashtirishga o’rgatish.

B) organizmni yuklamani bajarishga tayorlash

C) qaddi qomatni to’g’ri shakillantirish.

D) vaqt zichligini to’ri tashkillash.

ANSWER: A

   Muvozanatning necha turi mavjud?

A) 2.


B) 4.

C) 3.


D) 5.

ANSWER: A

   Egiluvchanlikni rivojlantirishga oid mashqlar?

A) egilishlar ko’prik holatda turish.

B) muvozanat saqlash aylanishlar.

C) boshni aylanma harakatlantirish.

D) bir oyoqda turish.

ANSWER: A

  Badiiy gimnastika yakka kurash musobqasida sport usatlari nechta buyum bilan ishtrok etadi?

A) 4.


B) 5.

C) 3.


D) 6.

ANSWER: A

   Egiluvchanlikni rivojlantirishga oid mashqlar?

A) egilishlar ko’prik holatda turish.

B) muvozanat saqlash aylanishlar.

C) boshni aylanma harakatlantirish.

D) bir oyoqda turish.

ANSWER: A

   Nima uchun mashg’ulot paytida musiqa kerak?

A) barcha javoblar to’g’ri.

B) diqqatni mashg’ulotga jamlashga yordam beradi.

C) mashg’ulotni yanada dinamiklashtiradi.

D) mashg’ulotni yanada faol qiziqarli qiladi .

ANSWER: A

   Qaysi sport turlarida musiqa musobaqa dasturining ajralmas qismi hisoblanadi?

A) sport va badiiy gimnastika.

B) badiiy gimnastika xoreografiya.

C) sport aerobikasi balet.

D) yengil atletika.

ANSWER: A

   Sport tadbirlarini, festivallarni qanday narsasiz tasavur qilib bo’lmaydi?

A) musiqasiz.

B) sovg’alarsiz.

C) fahriy yorliqsiz.

D) rahbarlarsiz.

ANSWER: A

   Musiqa jismoniy tarbiya bilan uzviy bog’liqmi?

A) xa.


B) yo’q.

C) qisman.

D) ba’zi sport turlarida .

ANSWER: A

   Jismoniy tarbiya mashqlarini musiqa ostida bajarishni birinchi bo’lib qadimgi qaysi davlatlarida qo’llay boshlashgan ?

A) Spartada.

B) Rimda.

C) Gretsiyada.

D) Olimpda.

ANSWER: A

   Inson organizmining fiziologik jarayoniga musiqa qanday ta’sir qiladi?

A) barcha javoblar to’g’ri.

B) markaziy asab tizimidagi o’zgarishlar.

C) qondagi turli garmonik o’zgarishlar.

D) musiqa vaqt idrokini o’zgartiradi.

ANSWER: A

   Temp bu…?

A) musiqa ijro etish tezligi.

B) zarblar sanog’i.

C) musiqa davomiyligi.

D) musiqa dinamikasi.

ANSWER: A

   Balet raqsi va raqs saxnalashtirish san’ati qanday nomlanadi?

A) xoreografiya.

B) raqs.

C) baletmester.

D) bastakor.

ANSWER: A

   Qaysi sport turlarida xoreografiya bilan shug’ullanishadi?

A) akrobatika, sinxron suzish, sport gimnastikasida.

B) figurali uchish, klasik xoreografiyasida.

C) badiiy gimnastika, baletda .

D) sport turlarida xoreografiya bilan sgugu’llanilmaydi.

ANSWER: A

   Xoreografiya mashg’ulotlarining dastlabki bosqichida qanday vazifalar qo’yilgan?

A) qo’llarni,oyoqlarni to’g’ri holatda joylashishiga o’rgatish, to’g’ri qomatni rivojlantirish.

B) raqsga tushishni o’rgatish .

C) ritmik gimnastika xarakatlarini o’rgatish.

D) egiluvchanlik sifatlarini rivojlantirish.

ANSWER: A

   Nima uchun mashg’ulot paytida musiqa kerak?

A) barcha javoblar to’g’ri.

B) diqqatni mashg’ulotga jamlashga yordam beradi.

C) mashg’ulotni yanada dinamiklashtiradi.

D) mashg’ulotni yanada faol qiziqarli qiladi .

ANSWER: A

   Qaysi sport turlarida musiqa musobaqa dasturining ajralmas qismi hisoblanadi?

A) sport va badiiy gimnastika.

B) badiiy gimnastika xoreografiya.

C) sport aerobikasi balet.

D) yengil atletika.

ANSWER: A

   Sport tadbirlarini, festivallarni qanday narsasiz tasavur qilib bo’lmaydi?

A) musiqasiz.

B) sovg’alarsiz.

C) fahriy yorliqsiz.

D) rahbarlarsiz.

ANSWER: A

   Musiqa jismoniy tarbiya bilan uzviy bog’liqmi?

A) xa.


B) yo’q.

C) qisman.

D) ba’zi sport turlarida .

ANSWER: A

   Jismoniy tarbiya mashqlarini musiqa ostida bajarishni birinchi bo’lib qadimgi qaysi davlatlarida qo’llay boshlashgan ?

A) Spartada.

B) Rimda.

C) Gretsiyada.

D) Olimpda.

ANSWER: A

   Inson organizmining fiziologik jarayoniga musiqa qanday ta’sir qiladi?

A) barcha javoblar to’g’ri.

B) markaziy asab tizimidagi o’zgarishlar.

C) qondagi turli garmonik o’zgarishlar.

D) musiqa vaqt idrokini o’zgartiradi.

ANSWER: A

   Temp bu…?

A) musiqa ijro etish tezligi.

B) zarblar sanog’i.

C) musiqa davomiyligi.

D) musiqa dinamikasi.

ANSWER: A

   Balet raqsi va raqs saxnalashtirish san’ati qanday nomlanadi?

A) xoreografiya.

B) raqs.

C) baletmester.

D) bastakor.

ANSWER: A

   Qaysi sport turlarida xoreografiya bilan shug’ullanishadi?

A) akrobatika, sinxron suzish, sport gimnastikasida.

B) figurali uchish, klasik xoreografiyasida.

C) badiiy gimnastika, baletda .

D) sport turlarida xoreografiya bilan sgugu’llanilmaydi.

ANSWER: A

   Xoreografiya mashg’ulotlarining dastlabki bosqichida qanday vazifalar qo’yilgan?

A) qo’llarni,oyoqlarni to’g’ri holatda joylashishiga o’rgatish, to’g’ri qomatni rivojlantirish.

B) raqsga tushishni o’rgatish .

C) ritmik gimnastika xarakatlarini o’rgatish.

D) egiluvchanlik sifatlarini rivojlantirish.

ANSWER: A

Saf mashqlarini bajarish necha qismga bo’linadi?

A) Ijro etiluvchi, tayyorlovchi va qayta ijro etiluvchi

B) Bajariluvchi va tayyorlovchi. odimlab yurish

C) Ogoxlantiruvchi, tayyorlovchi, odimlab yurish

D) Topshiqni bajaruvchi va ijro etuvchi odimlab yurish

ANSWER: A

Saf usullar qaysilar?

A) O‘ngga, chapga, roslan

B) Joyingda yugur

C) Odimlab yurish

D) Yugur, odimlab yurish

ANSWER: A

Sport gimnastikasi musobaqalarida qancha vaqtda tayyor turish kerak?

A) 10 minut

B) 9 minut

C) 15 minut

D) 7 minut

ANSWER: A

Sportgimnastika turlari nechta?

A) 3 ta


B) 2 ta

C) 6 ta


D) 4 ta

ANSWER: A

19 asrda gimnastika taraqqiyotida uchta yo`nalish bu?

A) Gigienik, atletik va amaliy

B) Amaliy, badiiy, asosiy

C) Badiiy, akrobatik, musiqiy

D) Gigienik, ritmik, badiiy

ANSWER: A

Tayanib sakrashda nimaga tayaniladi?

A) Konga


B) Xalqaga

C) Polga


D) Turnikga

ANSWER: A

Tayanishbu-...

A) Tutish nuqtasi yelkadan past xolat

B) Oyoqlarni kuchi bilan turish xolat

C) Qo‘llarni kuchi bilan turish xolat

D) Tutish elkadan yuqori xolat

ANSWER: A

Gimnastika devorining o`lchami

A) Balandligi 3,20 sm, ustunlar orasi 100 sm

B) Balandligi 3,10 sm, ustunlar orasi 200 sm

C) Balandligi 3,00 sm, ustunlar orasi 95 sm

D) Balandligi 4,80 sm, ustunlar orasi 115 sm

ANSWER: A

Gimnastikaning amaliy turlari

A) Ishlab chiqarish, professional-amaliy, sport-amaliy

B) Jismoniy, amaliy, atletik

C) Gigiyenik, sog`lomlashtirish, ishlab chiqish

D) Umumrivojlantiruvchi va sog`lomlashtiruvchi

ANSWER: A

Tirmashib chiqish mashqlari qaysi mashqlarga kiradi?

A) Amaliy mashqlar

B) Erkin mashqlar

C) URMmashqlar

D) Statik mashqlar

ANSWER: A

Gimnastika maydonchasining o`lchami

A) 40x26


B) 30x25

C) 18x12


D) 60x30

ANSWER: A

Necha yoshda bolalarda harakat analizatori rivojlanishning eng yuqori darajasiga ko`tariladi

A) 10-12 yoshda

B) 11-16 yoshda

C) 8-9 yoshda

D) 8-10 yoshda

ANSWER: A

Umumrivojlantiruvchi mashqlar darsning qaysi qismida o‘tkaziladi?

A) Tayyorlov qismida

B) Asosiy qismida

C) Yakuniy qismida

D) Darsdan tashqari

ANSWER: A

Umumrivojlantiruvchi mashqlar deb nimaga aytiladi.

A) Tanaga umum ta’sir qiladigan xarakatlar yoki ularning birikmalariga aytiladi

B) Xarakatlar yoki ularning birikmalariga aytiladi

C) Ketma-ket yoki tananing maxsus qismi uchun bajariladigan mashqlarga aytiladi

D) Asosiy gimnastika hamda snaryadlarda bajariladigan mashqlariga aytiladi

ANSWER: A

Umumrivojlantiruvchi erkin mashqlarga oid atamalarga qaysilar kiradi?

A) Tutish, osilish, tayanish, o’trish, ko’tarilish.

B) Dumalash, umbaloq oshish, va tayanib sakrash

C) Turishlar, o’tirishlar, cho’qqayish,

D) Xakkalash, sirpanish, sirtmoqli xakkalash.

ANSWER: A

O‘rta Osiyoda gimnastika (jismoniy) mashqlarini organizmga ta’siriga qarab klassifikatsiya qilgan olimni aniqlang.

A) Abu Ali Ibn sino,

B) Ar Roziy

C) Farobiy

D) Ahmad-al Farg’oniy

ANSWER: A

O‘zlashtirish jarayonidagi hatolarini turlarini aniqlang.

A) Sodir bo‘lishi kutilgan standart hatolar

B) Asosiy hatolar

C) Asosiy bo‘lmagan hatolar

D) Sodir bo‘lishi kutilmagan xatolar

ANSWER: A

Bolalarda jismoniy sifatlarning rivojlanishi

A) 7-10 yoshda egiluvchan, chaqqonlik, 11-13 yoshda tezkor kuch, 15-16 yoshda yuqori kuch, chidamlilik

B) 7-10 yoshda tezkor kuchini, 11-12 yoshda maksimal kuchni8-10 yoshda tezkor kuch, 15-18 egiluvchanlik

C) 11-13 yoshda egiluvchanlik, 15-16 yoshda tezkor kuchni

D) 6-8 yoshda maksimal kuch, 8-10 yoshda tezkor kuch, 13-15 egiluvchanlik

ANSWER: A

Quyidagilar charchoqning asosiy belgilariga kiradi

A) Diqqat e`tiborni kamayishi, mashqlarni noto`g`ri bajarish, oyoq qo`llarni titrashi, lanjlik

B) Tezlikini yo’qolishi, bellarni og`rishi lanjlik, qo`l-oyoqlarni qattiq og`rishi

C) Bosh og`rishi, burundan suv ketishilanjlik, qo`l-oyoqlarni qattiq og`rishi uyqu kelish v.k

D) Lanjlik, qo`l-oyoqlarni qattiq og`rishi

ANSWER: A

Gimnastikaning nechta uslubiy xusuiyatlari bor

A) 5 ta


B) 2 ta

C) 6 ta


D) 4 ta

ANSWER: A

Xronometrlash komponentlarining qaysinisida yakunlov qismining topshiriqlari qisman bajariladi?

A) Jihozlarni o‘rnatish va yig‘ishtirish uchun sarflangan vaqt

B) Foydali ish uchun sarflangan vaqt  yig‘ishtirish uchun sarflangan vaqt

C) Bo‘sh vaqt uchun sarflangan vaqt

D) Tushuntirish uchun va tiklanish uchun sarflangan vaqt

ANSWER: A

Saf mashqlarining mazmuni nimalardan iborat

A) Uyushqoqlik, intizomlilik, jamoa bo`lib harakat qilish, asl holatni tiklash

B) Yurish, yugurish, saflanish

C) Sakrash, uyushqoqlik, umbaloq oshish

D) Raqs harakatlari, intizomlilik, ayrim berilgan mashqlar  asl holatni tiklash

ANSWER: A

Shirenga bu ...

A) Bir chiziqqa yonma-yon turish

B) Chiziqqa turish ketma –ket turish

C) Birin ketin turish

D) Doira bo’lib joylashish

ANSWER: A

Gimnastikada terminologiyaning ahamiyati

A) Dars davomida, o’qituvchi va talabani munosabatlarini soddalashtirishda yordam beradi

B) Adabiyot nashr qilishda yordam beradi gimnastika mashqlarini soddalashtirishda yordam beradi

C) Bajarishda yordam beradi gimnastika mashqlarini soddalashtirishda yordam beradi

D) Yordam bermaydi gimnastika mashqlarini soddalashtirishda yordam beradi

ANSWER: A

Emaklab o‘tish mashqlari qaysi mashqlarga kiradi?

A) Amaliy mashqlar

B) Erkin mashqlar

C) Dinamik mashqlar

D) Statik mashqlar

ANSWER: A

Gimnastika foydalanilgan atamalarning, so`zlarni o`zaro birikishidan yasalganligini aniqlang

A) Past-baland, balandlab-uzoqqa

B) Osilish, tayanish balandlab-uzoqqa

C) Tebranish, o`tish balandlab-uzoqqa

D) Ko`prik, osilish balandlab-uzoqqa

ANSWER: A

Erkin mashqlar deganda nimani tushunasiz?

A) Gavda va uning qismlari bilan bajariladigan turli-tuman harakatlar kombinatsiyasidir

B) Gimnastika snaryadlarida bajariladigan mashqlarning kombinatsiyasidir

C) Mashqlarning qiyinchilik darajasiga qarab bajariladigan mashqlarkombinatsiyasidir

D) Doira yoki uning qismlari bo‘ylab harakatlanish mashqlari

ANSWER: A

Gimnastikada foydalaniladigan asosiy atamalarini aniqlang

A) Ko`tarish, pastga tashlash, aylanish, burilish, osilish, tayanish, sakrab tushish, egilish

B) Oldinga, orqaga osilish, tayanish, sakrab tushish, engash

C) Oyoq uchida, qo`l osilish, tayanish, sakrab tushish, engash

D) Ko`rsatish, bajarish osilish, tayanish, sakrab tushish, engash

ANSWER: A

Gimnastikada foydalaniladigan qo`shimcha atamalarini aniqlang

A) Qo`l keskin, bo’shashtirib, sekin, harakatlantirib

B) Tushish, chiqish

C) Tortilish bo’shashtirib, sekin, harakatlantirib

D) Burilish, tebranish uzunlikka sakrash yugurishlar

ANSWER: A

Gimnastikada “oyoq” atamasi qisqartirish qoidalariga ko`ra qay holda ishlatiladi

A) Oldinga, orqaga harakat qilganda, oyoq uchini uzatish

B) Qo`l bilan harakat qilganda oyoq uchini uzatish

C) Ko`prik tushishda oyoq uchini uzatish boshda tik turish

D) To’g’ri javob yo’q

ANSWER: A

Qo`llar va oyoqlar bukilganda atamalarga______ so`zi qo`shiladi

A) Bukish

B) Aylanish

C) Osilish

D) Sakrash

ANSWER: A

Nemis gimnastikasining asoschisi kim va bu gimnastika nechanichi yildan boshlab rivojlangan?

A) A.Shpits 1810-1858 yillar

B) Eyzelen va Frezen 1945 yillar

C) F.Yan 1778-1859 yillar

D) Ya.Ling 1776-1830 yillar

ANSWER: A

Charchashning asosiy belgilariga qaysilar kiradi?

A) Diqqat e’tiborning kamayishi, lanjlik, loqaydlik, mashqni bajarish sifatini yomonligi, xarakat uyg’unligining buzilishi, rang o’chishi, oyoq qo’lning titrashi.

B) Yuzning qizarishi, yurak urishini tezlashishi, xarakatlarning poyma-poyligi mashqlarni ketma-ketligi buzulishi uyqu kelishi tana rangi o’zgarishi va boshqalar.

C) Terlash nafas olishning tezlashishi lanjlik qorin ochishi bosh aylanishi

D) Mashqni bajarish sifatini yomonligi, xarakat uyg’unligining buzilishi

ANSWER: A

Gimnastika buyumlari ishlatiladigan mashqlarga nom berishda qanday belgiga qaraladi

A) Buyumining holati

B) Holatiga qaralmaydi

C) Gavdaga qaraladi

D) Qo`lga qaraladi

ANSWER: A

Gimnastikaningta’limrivojlantiruvchiturlarinianiqlang?

A) Asosiy, atletik, ixtisoslashgan amaliy gimnastika

B) Ritmik gimnastika ishlab chiqarish gimnastikasi

C) Asosiy va qo’shimcha gimnastika

D) Sog’lomlashtiruvchi va qo’shimcha gimnastika

ANSWER: A

«Yaxshi gimnastika ham oddiy bo’ladi, lekin eng avvalo harbiy gimnastika bo’lishi lozim» ushbu fikr kimga tegishli?

A) Platon(eradan avvalgi 427-347 y.y.)

B) Aristotel (eramizdan avvalgi 384-322 y.y.)

C) Demokrit (eramizdan avvalgi 400-345 y.y.)

D) Sokrat (eramizdan avvalgi 419-339 y.y.)

ANSWER: A

Xitoy gimnastikasi qachon rivoj topgan?

A) VI asrlarda

B) III asrlarda

C) II-III asrlarda

D) IV asrda

ANSWER: A

Xitoy gimnastikasi qachon rivoj topgan?

A) VI asrlarda

B) III asrlarda

C) II-III asrlarda

D) IV asrda

ANSWER: A

Umumrivojlantirish mashqlariga oid atamalarni aniqlang

A) Dastlabki holat, asosiy turish, erkin.

B) Oyoqlar yelka kengligida, cho’qqayish

C) Akrobatika umbaloq oshish

D) Safda turish va yugurish

ANSWER: A

Birinchi gimnastika to’garagi qayerda va qachon tashkil topgan?

A) 1810 yilda Berlinda

B) 1809 yilda Seulda

C) 1815 yilda Daniyada

D) 1807 yilda AQSH

ANSWER: A

G`ujanak bo`lishning turlarini aniqlang

A) Yotib, o`tirib, cho`qqayib o’tirib

B) O’tirib, yurib aylanib va to’ntarilib

C) Cho`qqayib, keng, yotib

D) Yotib, hamda sakrab

ANSWER: A

Gimnastika bo’yicha umumittifoq sport musobaqasi qachon tashkil etilgan?

A) 1936 yilda

B) 1942 yilda

C) 1941 yilda

D) 1933 yilda

ANSWER: A

Xalqaro gimnastika uyushmasi(federatsiya) nechanchi yilda tashkil etilgan?

A) 1881 yilda

B) 1879 yilda

C) 1880 yilda

D) 1999 yilda

ANSWER: A

Xalqaro gimnastika uyushmasi(federatsiya) nechanchi yilda tashkil etilgan?

A) 1881 yilda

B) 1879 yilda

C) 1880 yilda

D) 1999 yilda

ANSWER: A

Salto otishning qanday turlari bor

A) Oldinga, orqaga, siltanib ,360° burilib

B) Orqaga, yonga, past-balabd to’ntarilish

C) Burilib, yarim burilib orqaga flyak

D) Oldinga orqaga flyak

ANSWER: A

Gimnastikaningta’limrivojlantiruvchiturlarinianiqlang?

A) Asosiy, sport gimnastikasi,ixtisoslashganamaliy gimnastika

B) Amaliy gimnastika, ishlab chiqarish va aerobik gimnastikasi

C) Asosiy gimnastika va qo‘shimcha gimnastika turlari

D) Sog‘lomlashtirish gimnastikasi, musiqiy ritmik gimnastika

ANSWER: A

URMlarni qanday o‘tish usuli mashg‘ulot zichligini oshiradi?

A) Uzluksizo‘tish

B) Oddiyo‘tish

C) Asossiz o‘tish

D) Xususiy o‘tish

ANSWER: A

Doira bo‘lib yurish uchun zalni qaysi qismida buyruq beriladi?

A) Zal o‘rtalaridan

B) Zal chetgi qismidan

C) Zal oxiridan

D) Zal quyidan

ANSWER: A

Gimnastika atamalariga qanday talablar qo‘yilgan?

A) Tushunarlilik, qisqalik, aniqlik

B) Ko‘rgazmalilik, xususiyatlik,

C) Tushunarlilik, ko‘rgazmalilik

D) Aniqlilik, tushunarlilik,

ANSWER: A

Akrobatika so`zining ma`nosi

A) Oyoq uchida turaman

B) Sakrayman uchaman

C) Balandga sakrayman

D) Sakrab aylanaman

ANSWER: A

Statik mashqni aniqlang?

A) Tayanib burchak ushlash

B) O‘mboloq oshish yugurish

C) Aylanish tebranish

D) Sakrash aylanish

ANSWER: A

Akrobatika mashqlari qaysi javobda berilgan

A) Umbaloq oshish, flyak, salto

B) Sakrash, debsinish, yugurish

C) Tayanib sakrash, aylanish,

D) Burulishlar, osilish, yugurish

ANSWER: A

Ko‘prikatamasinianiqlang.

A) Tayanchga orqa o‘girib gavdaning maksimal darajada egib bukilgan, yoysimon holati

B) Jihozdashug‘ullanuvchining yelkalari tutish nuqtasidan pastda bo‘lgan holat burilishi

C) Shug‘ullanuvchining yelkalari tayanch nuqtasida yuqorida bo‘lgan holati

D) Ot ustidanoyoqlarnibukibsakrash va aylanishi

ANSWER: A

Ertalabki gigienik gimnastika mashqlarini aniqlang.

A) Jixozsiz bajariladigan yengil URM- lari.

B) Sakrab bajariladigan mashqlar, yugirishlar

C) To‘plar bilan bajariladigan mashqlar.

D) Snaryadlarda bajariladigan mashqlar.

ANSWER: A

Tibbiy gimnastika umumrivojlantiruvchi mashqlarini aniqlang.

A) Gimnastika tayoqchalari bilan bajariladigan yengil umumrivojlantiruvchi mashqlar

B) Gantellar va turli-xil formalarda bajariladigan mashqlar.sakrash yugirish

C) Gimnastika devorida bajariladigan mashqlar.

D) Ikkitadan bo‘lib bajariladigan mashqlar. Gantellar bilan bajariladigan mashqlar.sakrash yugirish

ANSWER: A

Amaliy (ixtiyoriy) mashqlar nima?

A) Yurish, yugurish, sakrash.

B) Akrobatik mashqlar.mahsus mashqlar

C) Konda mashqlar. mahsus mashqlar

D) Perekladinadagi mashqlar

ANSWER: A

Xarakatda bajariladigan muvozanat saqlash mashqlarini ko‘rsating.

A) Xar-xil xolatda yakka cho‘pda yurish.

B) Bir chiziq bo‘ylab yurish. konda mashqlar, mahsus mashqlar bajarish

C) Skameykalarda yurish, arqonga chiqish

D) Sakrab sakrab yurish. konda mashqlar bajarish, mahsus mashqlar.

ANSWER: A

Gimnastika va uni o’qitish fanining vazifasi nimadan iborat?

A) Bo’lajak o’qituvchilarni gimnastika fanini o’qitish uslubiyoti bo’yicha malaka va ko’nikmalarini shakillantirish

B) O’qituvchilarni gimnastika bilan mashq qilidirish va shug’ullantirish

C) O’qituvchilarni gimnastika mashg’ulotlari jarayonini rivojlantirish hamda ularni turli-xil musobaqalarda ishtirok etishlari uchun

D) Gimnastika bo’yicha o’qitish uslubiyotidan foydalanib dars o’tish

ANSWER: A

Gimnastika darsining zichligini oshirish shakllari qanday?

A) Gimnastik jixozlarini ko‘paytirish bilan

B) Diqqat uchun mashqlar o‘tkazish bilan

C) Akrabatik mashqlarini bajarish bilan

D) Saf mashqlarni bajarish, safda yurish

ANSWER: A

Darsning tayyorlov qismini asosiy vazifalarini aniqlang.

A) Xarakat apparatlarini jismoniy mashqlarni bajarishga tayyorlash

B) Jismoniy sifatlarni rivojlantirish Asosiy bajariladigan mashqlarga tayyorlash

C) Chaqqonlikni rivojlantirish

D) Asosiy bajariladigan mashqlarga tayyorlash

ANSWER: A

Darsning o‘rganish uslublari qanday?

A) Og‘zaki va ko‘rgazmalilik

B) Amaliy yozma ravishda

C) Uyga vazifai Yozma usulida

D) Yozma usulida

ANSWER: A

Safni to’girlang haqidagi buyruq qaysi javobda berilgan

A) Tekislan, rostlan, erkin

B) Chapga, o`ngga, orqaga

C) Sanoq boshidan sanash

D) Joyingda qadam bos

ANSWER: A

Gimnastika mashqlarini o’rgatish qaysi bosqichlarga bo’linadi

A) Xarakat elementlarini o’rgatish va takomillashtirish bosqichi

B) Xarakatni qiyin va yengil sharoitlarda bajarish bosqichi

C) Xarakat xaqida dastlabki tasavvur xosil qilish

D) Uyga vazifa berish va harakatni takomillashtirish bosqichi

ANSWER: A

Gimnastika mashqlarini muvoffaqiyatli o’zlashtirishning nechta sharti bor?

A) 7 ta


B) 5 ta

C) 6 ta


D) 8 ta

ANSWER: A

Gimnastika darsining reja-konspekti necha bo‘limdan iborat?

A) Dars qismlari, dars mazmuni, mezon va tashkilliy uslubiy ko‘rsatmalar

B) Dars mazmuni, mezoni dars qismlari ko’nikma malakalarni xosil qilish

C) Darsda mashq bajarish mezoni dars jarayonidagi vaqtni belgilash

D) Tashkiliy –uslubiy ko‘rsatmalar,

ANSWER: A

Gimnastika trenirofkasi sikllarini ko‘rsating.

A) Makro, mikro,mezo

B) Maksimal, minimal ogi’shlar

C) Yuqori, past

D) Baland, quyi

ANSWER: A

Gimnastika turlarining tartibiga ko’ra ular qaysi guruxlarga bo’linadi?

A) Sport gimnastikasi, akrobatika, badiiy va atletik gimnastika

B) Sport gimnastikasi, ishlab chiqarish gimnastikasi,

C) Umumrivojlantiruvchi, amaliy va sport turlari

D) Davolash gimnastikasi, ishlab chiqarish va ritmik gimnastikasi

ANSWER: A

Badiiy gimnastika mashqlari bajariladigan jixozlar qaysi javobda ko`rsatilgan

A) Koptok, bulava, obruch, lenta, arqon(prigolka)

B) Arqon, gimnastik narvoni,erkin mashqlar

C) Turnik, arqon tayanib sakrash akrobatik mashq

D) To’g’ri javob yo’q

ANSWER: A

Ginastika darsida qandayumumrivojlantiruvchi mashqlarbajariladi?

A) Gimnastika tayoqchasida, to’ldirma to’plar, gimnastika devorida

B) Akrobatik mashqlarda, jihozlarda, past-baland brusya va brevnoda

C) Jihozlar va maxsus bajariladigan mashqlar

D) Brussyada va arqonga tirmashib chiqish mashqlari

ANSWER: A

Gimnastika mashg`ulotlar sport formasi

A) Cheshka, triko, mayka

B) Shortik, futbolka krasofka

C) Kemono, triko mayka

D) Triko, futbolka

ANSWER: A

Darsda muxofaza (straxovka) qilish nima uchun zarur?

A) Mashg’ulot vaqtida jarohat olmasligi uchun

B) Mashqlarga tayyorgarlik ko’rish uchun

C) Umumrivojlantiruvchi mashqlar bajarish uchun

D) Amaliy mashqlarni ko’rsatish uchun

ANSWER: A

Gimnastlarning jismoniy xususiyati nimalardan iborat

A) Barcha javoblar to’g’iri

B) Kuch, chaqqonlik

C) Chaqqonlik, tezkorlik

D) Chidamliylik, egiluvchanlik

ANSWER: A

Yonga to‘ntarilishni bajarish uchun yordamchi mashqlarni aniqlang.

A) Qo‘llar yordamida tik turish

B) Orqaga dumbaloq oshish, salto

C) Oldinga dumbaloq oshish, flyak

D) Kuraklarda tik turish

ANSWER: A

Boshda tik turishni bajarish elementlarini toping

A) Siltanib, depsinib, kuch bilan

B) Sakrab, chopib osilib, yotib

C) Osilib, yotib dumalab, aylanib

D) Dumalab, aylanib

ANSWER: A

Qaysi gimnastik jixozlarda mashq bajarganda vaqt belgilanadi?

A) Erkin mashqlar

B) Brus va turnik

C) Akrobatika va dastakli ot

D) Xalqa va sakrash

ANSWER: A

Qomat rostlovchi mashqlarni aniqlang.

A) Barcha javoblar to’g’ri

B) Oyoq uchida yurish yarim o’tirgan holatda yurish

C) Oyoquchida yurish, oyoq tovonida yurish

D) Sakrash, tizzalarni baland ko’tarib yurish

ANSWER: A

Xarakatda «kolonnada» chap (o‘ng) tomonga burilib qayta saflanish qanday?

A) Zal o’rtasidan«chap (o‘ng)ga burilib qadam bos!»

B) O‘nga to‘rt qator saflan!

C) Chapga uchtadan bo‘lib saflan doira shaklda saflan!

D) Chapga besh qator saflan!

ANSWER: A

Xarakatda shoxmot shaklida qayta saflanish qanday bajariladi?

A) Chap tomonga burilib 3 va 4 tadan bo’lib qadam bos

B) Chap tomonga «shoxmot shaklida qayta saflanish uchun yurishni boshla

C) Chap tomonga to‘rttadan  bo‘lib  yurishni boshla

D) «Shoxmot» shaklida qayta saflan

ANSWER: A

Sherengadan «Zinapoya» shaklida saflanish uchun sanashni ko‘rsating.

A) 9-6-3-joyida shaklida saflan

B) 1-2-3- deb sanashni boshla

C) 8-6-4-deb sanashni boshla

D) Oldinga qadam bos

ANSWER: A

Badiiy gimnastika mashqlarining terminlari qaysi javobda to’gri ko’rsatilgan?

A) Hamma javoblar to’g’ri

B) Yugurish yurish

C) Burilish aylanishlarD) Odimlash harakatlanish

ANSWER: A
Yüklə 22,87 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə