Gimnastika va uni o’qitish metodikasi fanidan test savollari Atletik gimnastika deb nimaga aytiladi?Yüklə 40,46 Kb.
tarix31.12.2021
ölçüsü40,46 Kb.
#81139
4-fan gimnastika test
5-ma'ruza, 5-ma'ruza

Gimnastika va uni o’qitish metodikasi fanidan test savollari
Atletik gimnastika deb nimaga aytiladi?

+Kuch sifatlarini, shuningdek, egiluvchanlik va epchillikni rivojlantirishga qaratilgan mashqlar to'plami

-Aqliy faoliyatni rivojlantirish usullaridan biri

-Epchillikni rivojlantirishning asosiy vositasi

-Tezlikni rivojlantirish usuli
“Gimnastika” so‘zi nimani anglatadi?

+Salomatlikni mustahkamlash va jismoniy rivojlanish uchun qo'llaniladigan mashqlar, texnikalar to'plami

-Ommaviy sport turi

-O'quv jarayoni uchun maxsus uskunalar to'plami

-Ruhiy salomatlikni saqlash usuli
Ertalabki badantarbiya mashqlari bu:

+Tananing sog’ligini oshirishga qaratilgan, ertalab amalga oshiriladigan bir qator jismoniy mashqlar majmuasi

-Jismoniy faoliyat elementi

-Mushaklar va bo'g'inlarni qizdirish

-Egiluvchanlikni oshiruvchi elementlar
Nima uchun suyak singanda terapevtik mashqlar buyuriladi?

+Gipotrofik mushaklarni kuchaytirish, sog’lik va harakatlarni tiklash

-Vestibulyar apparatni rivojlantirish uchun

-Og'riqni kamaytirish uchun

-Umumiy holatni o’zgartirish
Tibbiy gimnastikani o'tkazish shakllariga quyidagilar kiradi:

+Suzish, turizm, mashqlar, toza havoda faol o'yinlar, davolovchi mashqlar

-Turizmning ekstremal turlari

-Velosipedda yurish

-Engil va og'ir atletika
Gimnastikaning sport turlariga quyidagilar kiradi:

+Sport gimnastikasi, badiiy gimnastika, akrobatika

-Sirk akrobatikasi

-Sport atletikasi

-Ko'cha sporti o’yinlari
Ertalabki mashqlarning asosiy maqsadi:

+Normal jismoniy holatni saqlash, hayotiylikni oshirish, quvvat olish

-Mushaklar va paylarning bo'shashishi

-Asab tizimini mustahkamlash

-Irodani rivojlantirish

Gimnastika rivojlantiruvchi jismoniy sifat bu:

+Kuch va egiluvchanlik

-Tezlik va chaqqonlik

-Go'zallik

-Uyg'unlik


Badiiy gimnastika tushunchasi nimani anglatadi?

+Har qanday yoshdagi tanani mustahkamlash va rivojlantirishga qaratilgan maxsus ritmik mashqlar to'plami

-Zamonaviy raqs turi

-Sport akrobatikasi mashqlari

-Musiqiy va ritmik ta'lim uslubi
Gimnastika paydo bo'lgan mamlakat bu:

+Qadimgi Yunoniston

-Rossiya

-Polsha


-Germaniya
“Akrobatika” so‘zining ta’rifi:

+Gimnastikaning bir turi, chaqqonlik, muvozanat, kuch, moslashuvchanlik uchun maxsus mashqlar majmuasi

-Mushak to'qimasini rivojlantirish va mustahkamlash usuli

-Kichik bolalar uchun gimnastika bo'limi

-Sirk san'ati yo'nalishi
Gimnastika qaysi asosiy harakat sifatlarini rivojlantiradi?

+Kuch, egiluvchanlik, tezlik, muvozanat, chidamlilikning har xil turlari

-Tezlik va kuch

-Sakrovchanlik va epchillik

-Chaqqonlik
Gimnastlar qo’l kuchini rivojlantirish uchun mashqlar bu:

+Turnikda tortilishlar, bruslarda qo’llarni bukish va yozish

-Yugurib kelib tayanib sakrash

-Oldinga umbaloq oshish

-Muvozanat mashqlarini bajarish
Gimnastika turlari:

+Sog’lomlashtirish gimnastikasi, sport va badiiy gimnastika

-Erkin mashqlar, akrobatika, tayanch sakrash

-Tayanib sakrashlar

-Atletik gimnastika
Gimnastikada gimnastik atamalarga qo’yiladigan talablar:

+Tushunarlilik, aniqlik, qisqalik

-Uzun, ko’p so’zli tushuntirish

-Uzoq tushuntirish

-Qiyin tushunarli

Qorin mushaklarini mustaxkamlash mashqi:

+Shved dyevorida (narvonchasida) burchak ushlab turish;

-Tayanib sakrashlar;

-Gimnastik o’rindiqda qo’llarni bukish va yozish;

-Turnikda tortilish;


Gimnastikachining oyoqlari kuchini rivojlantirish uchun mashqlar:

+Oyoqlar bilan o’tirib turish

-Tortilish

-Sakrash


-Gimnastik dyevorda osilish
Brusda mashqlarni bajarishda xavfning oldini olishda:

+O’qituvchi o’quvchi yonida turadi

-O’qituvchi oldinda turadi

-O’qituvchi orqada turadi

-O’qituvchi ikki qadam narida turadi
Saf mashqlariga nimalar kiradi ?

+Safda yurishlar, qayrilishlar – o’nga, chapga, aylanma

-Yurish, yugurish

-Siqilish va yoyilish

-Oyoq tovonlari orqali baland ko’tarib yurish
Brusda bajariladigan mashqlarni o’rgatish uslubi:

+Tushuntirish, ko’rsatish, aloxida va to’liq elemyentlarini bajartirish

-Ko’rsatib berish

-Bajartirish

-So’zlab berish
Quyidagi ko’rsatilganlardan qaysi biri gimnastikaning sog’lomlashtirish turiga mansub?

+Gigiyenik gimnastika, davolash gimnasitkasi

-Sport gimnastikasi, sport o’yinlari

-Ishlab chiqarish gimnastikasi, ritmik gimnastika

-Atletik gimnastika
Egiluvchanlikni rivojlantirishga oid mashqlar:

+Egilishlar, ko’prik holatda turish

-Boshni aylanma harakatlantirish

-Sakrashlar

-O’tirib turishlar
Saf va tartiblanish mashqlariga nimalar kiradi?

+Saflanish, qayta saflanishlar

-Akrobatik mashqlar

-Umumiy rivojlantiruvchi mashqlar

-Sport anjomlaridagi mashqlar
Gimnastika darsi uchun qanday jismoniy sifatlari zarur?

+Egiluvchanlik, chaqqonlik, kuch

-Tezkorlik, chidamlilik

-Sakrovchanlik

Chidamlilik
Tayanib sakrash qanday bajariladi?

+Gimnastik otdan qo’llarni tayab sakrash orqali

-Balandilikka sakrash orqali

-Eshakdan sakrash orqali

-Gimnastik skamyeykadan sakrash
Dars necha qismdan tashkil topgan?

+3


-2

-4

-5


Har qanday mashqlarni bajarish nimadan boshlanadi?

+Dastlabki xolatdan

-O’rgatishga yo’naltiruvchi

-Asosiy turishdan

-Buyruqdan kyeyin
Qanday maqsad yo’lida saf mashqlari o’tiladi?

+Tartib-intizom, e`tiborini va diqqatini kuchaytirish uchun

-Qiyin yelyemyentlarni bajarish uchun

-Organizmni darsning asosiy qismiga tayyorlash uchun

-Gimnastika elemyentlarini to’lig’icha takomillashtirish
Tayanib sakrash turiga qanday sakrash kiradi?

+Yugurib kelid otdan sakrash

-Uzunlikka sakrash

-Arg’amchida sakrash

-Gimnastik o’rindiq ustidan sakrash
Gimnastika jismoniy tarbiya vositasi sifatida qayerda paydo bo’lgan?

+Yunonistonda

-Germaniyada

-Xitoyda


-Yaponiyada
Arqonga osilib chiqishning nyechta usuli mavjud?

+3

-2-1

-4
Quyida nomlari kyeltirilganlardan qaysi biri sport anjomiga ta`lluqli emas?

+Ot

-Gardish


-Arg’amchi

-Koptok

Sakrash mashqlarini bajarishda qanday jismoniy sifatlar tarbiyalanadi?

+Tezkorlik – kuch, sakrovchanlik

-Chidamlilik;

-Egiluvchanlik;

-Koordinatsiya;
Darsning tayyorlov qismi nima maqsadda o’tkaziladi?

+Darsning asosiy qismidagi vazifalarni bajarishga tayyorlash

-Yangi yelyemyentlarni o’rgatish

-Jismoniy sifatlarni rivojlantirish

-Elementlarni takomillashtirish
Quyida nomlari keltirilgan qaysi biri akrobatik mashqlar atamalariga ta`lluqli emas?

+Burilish

-Ko’prikcha

-Shpagat


-Salto
Quyidagilardan qaysi biri uskunalarda mashq bajarish atamalariga ta`lluqli?

+ Siltanish

- Egilish

- Oldinga umbaloq oshish

- Orqaga umbaloq oshish
Jismoniy tarbiya darslarida gimnastikaning qaysi turi o’tkaziladi?

+ Asosiy gimnastika

- Akrobatika

- Badiiy gimnastika

- Ritmik gimnastika
Akrobatik gimnastika qanday jismoniy sifatlarni rivojlantiradi?

+ Egiluvchanlik va chaqqonlik;

- Quvnoqlilik;

- Hal qiluvchanlik;

- Tezkorlik;
Gimnastikanig ko’p kurashiga qaysi tur kirmaydi ?

+ Akrobatika

- Tayanib sakrash

- Erkin mashqlar

- Xalqada mashqlar bajarish
Qanday mashqlar qo’l kuchini rivojlantirish imkonini byeradi?

+Qo’llarni polga tayagan holda bukish va yozish

-Qo’llarni siltash

-Egilishlar

-Muvozanat saqlash mashqlari
Gantyellar bilan mashq bajarish gimnastikaning qaysi turiga ta`lluqli?

+ Atletik gimnastika;

- Gigyenik gimnastika

- Davolovchi gimnastika

-Badiiy gimnastika
Gimnastik uskunalarda bajariladigan mashklar:

+ Tayanib sakrash, tortilish, siltanish

- Nayza uloqtirish

- Yadro uloqtirish

- Uzunlikka sakrash
Gimnastika so’zi kaysi tildan olingan ?

+ Yunoncha

-Inglizcha

-Ruscha


-Ispancha
Gimnastika so’zining ma’nosi nima?

+ Yarim yalang’och badan

- Kiyimsiz

- Kiyimli

- Kuchli
Badiiy gimnastika mashklarining terminlari kaysi javobda tugri kursatilgan?

+ Odimlash

- Umbaloq oshish

- G’ujanak bo’lish

- Osilish va siltanish
Yarim burilish xarakati necha gradusgacha buladi?

+45


-35

-55


-60
Orqaga burilish nyecha gradus buladi?

+180


-170

-165


-190
Zich saf deganda nimani tushunasiz?

Saf qatorida bir biridan kaft kengligida turish

Bir yelka kengligida turish

Qo’l uzunligi kyengligida

Yarim metr masofa oralig’ida turish
Shikastlanishning sabablariga kaysilar kiradi?

+Mashgulotni noto’g’ri tashkil kilish va uslubiyatiga rioya kilmaslik

- O’z vaqtida mashg’ulotlarni boshlamaslik

- Talab takliflarga e’tibor berish

- Ko’rsatib berishda noto’g’ri tushuntirish

Gimnastikaning sog’lomlashtiruvchi turlariga qaysilar kiradi?

+ Asosiy gigiyenik va atlyetik gimnastika

- Ishlab chikarish gimnastikasi

- Kasbiy-amaliy gimnastika

- Sport amaliy gimnastikasi


Atletika gimnastikasi deb nimaga aytiladi?

+ Kuch sifatlarini, egiluvchanlik va epchillikni rivojlantirishga qaratilgan mashqlar to'plami

-Aqliy faoliyatni rivojlantirish usullaridan biri

-Epchillikni rivojlantirishning asosiy vositasi

- Tezlikni rivojlantirish usuli
Akrobatikaga qanday mashqlar turlari kiradi?

+Dinamik va statik

-Tsiklik

-Yugurtirish mashqlari

-Atsiklik vashqlar
“Akrobatika” so‘zining ta’rifi:

+Gimnastikaning bir turi, epchillik, muvozanat, kuch, uchun maxsus mashqlar

-Mushak to'qimasini rivojlantirish va mustahkamlash usuli

- Bolalar uchun gimnastika bo'limi

- Sirk san'ati yo'nalishi
Qaysi test insonning egiluvchanlik darajasini aniq aniqlash imkonini beradi?

+ O'tirgan holatda egilish

- Tik turgan holatda egilish

-Tik turgan holda ortga egilish

-Ko’prikcha hosil qilish
Brusda orqaga sakrash tyexnikasini bajarish tartibini ko’rsating:

+ Qo’llar bilan silkinib, uchib, yerga tushish

- Sakrash, so’ngra qo’nish

- Quloch ochish so’ng qo’nish

- Uchish so’ngra qo’nish
Akrobatik mashqlar tyerminologiyasi:

+Sakrash, tebranish, g’ujanak bo’lish, ortga ag’darilish

-Siltanish, osilish, aylanish, siljish

-Umbaloq oshish, shpagat, sal`to

-Tortilib oshib o’tish
“G’ildirak” elementini yonlamachasiga bajarish texnikasi

+To’shakka yon tomonlama turgan xolda va navbatma-navbat qo’lni qo’yib

-Bir vaqtning o’zida qo’llarni qo’yib

-To’shakka qaragan xolda tik turib

-Tayanib o’tirgan xolda
Gimnastlar qo’l kuchini rivojlantirish uchun mashqlar?

+Baland turnikda tortilish

-Sakrash masqlari

-“Ko’prikcha” mashqini bajarish

-Egilishlar
Kurakda turish (stoykni bajarish texnikasi?

+Tanani yelkaga tayanib vertikal xolatda ushlash

-Tirsaklar iloji boricha tor qo’yiladi

-Boldir – tos bo’g’inlarini bukgan xolatda

-Tirsaklar keng qo’yilishi kerak
Saf mashqlariga nimalar kiradi?

+Safda turish, o’nga, chapga burilishlar, qadam tashlashlar

-Yurish, yugurish

-Siqilish va yoyilish

-Oyoq tovonlari orqali baland ko’tarib yurish
Gimnastik jihozlardaishlatiladigan gimnastik terminologiyasi:

+Siltanish, depsinish, tortilish, egilish

-Yoyilish, yotish

-Yarim shpagat holati

-Yiqilish
Umumiy rivojlantiruvchi mashqlarni ketma-ketligi:

+Dastlabki xolat, mashqlarni navbat bilan bajarish

-Mashqlarni bajarish

-Harakatlanib egilish

-Sakrashlar, burilishlar
Brusda bajariladigan mashqlarni o’rgatish uslubi:

+Tushuntirish, ko’rsatish, aloxida elementlarini bajarish, mashqni to’liq bajarish

-Ko’rsatish, tushuntirish, mashqni to’liq bajarish

-Ko’rsatish, mashqni to’liq bajarish

-Mashqlarni to’liq bajarish
Jihozlarda mashqlarni bajarishning to’g’ri ketma-ketligini aniqlang:

+Bajarish uslubi

-Harakat nomi

-Dastlabki xolat

-Yo’nalishni ko’rsatish
Oldinga va orqaga umbaloq oshish ketma-ketligini o’rganish metodikasi

URM kompleksini takomillashtirish tarkibini ko’rsating:

+Butun tana mushaklari uchun kompleksli mashqlar;

-Oyoq mushaklari uchun mashqlar;

-Qo’l va elka kamari mushaklari uchun mashqlar;

-Bo’yin mushaklari uchun mashqlar;


Ot ustidan tayanch sakrashini bajarishda xavfsizlik qoidasi:

+O’qituvchi otdan keyin, mat oldida turadi;

-O’qituvchi yon tomonda turadi;

-O’qituvchi otdan oldin turadi;

-O’qituvchi ikkita bo’lib turadi;
;

Gimnastikaning asosiy vositalari nechta?

+Beshta

-Uchta


-Sakkizta

-Yettita
Oldinga va orqaga umbaloq oshish akrobatika elementini bajarish texnikasi:

+Mashq yarim o’tirgan xolatda qo’llarni oldinga qo’yib bajariladi

-Daslabki xolatdan asosiy stoykaga

-Umbaloq oshish dastlabki xolatdan oyoqlarni elka kengligida, kengroq ochib bajariladi

-Qo’lga tayangan xolatdan umbaloq oshishni bajarish


+Harakatda qayta saflanish komandasini berish to’g’riligini aniqlang?

-«O’ngga» bir kolonnadan chapga elka oldinga qadam bos

-«O’ngga» bir kolonna bo’lib o’ng elka oldinga qadam bos

-«Chapga» bitta kollonnadan chap elka oldinga qadam bos

-O’ngga qadam bos;
Gimnastika yakkachupining uzunligini ko’rsating:

+5 metr


-4 metr

-3 metr


-6 metr
Oldinga va orqaga umbaloq oshish (kuvo’rok) akrobatika elementini bajarish texnikasi?

+Mashq yarim o’tirgan xolatda qo’llarni oldinga qo’yib bajariladi

-Daslabki xolatdan asosiy stoykaga

-Umbaloq oshish dastlabki xolatdan oyoqlarni elka kengligida, kengroq ochib bajariladi

-Qo’lga tayangan xolatdan umbaloq oshishni bajarish
Gimnastika o’rindig’ining balandligi qancha?

+30


-40

-50


-60
Harakatda qayta saflanish komandasini berish to’g’riligini aniqlang?

+«O’ngga» bir kolonnadan chapga elka oldinga qadam bos

-«O’ngga» bir kolonna bo’lib o’ng elka oldinga qadam bos

-«Chapga» bitta kollonnadan chap elka oldinga qadam bos

-O’ngga qadam bos
To’ldirma to’plar diametri qancha bo’ladi?

+31-40 sm

-15-21 sm

-20-30 sm

-25-26 sm
Qayta saflanishning qanday ko’rinishlari bor?

+Bir shirengadan ikkitaga o’tish

-«Barcha» bo’lib saflanishi

-Bir kollonadan ikkitaga o’tish

-Burilishlar
Turnikda mashqlarni bajarishda xavfsizlik choralariga rioya qilish:

+O’qituvchi yonda turadi

-O’qituvchi o’quvchining oldida turadi

-O’qituvchi orqada turadi

-O’qituvchi erga qo’nish joyida turadi
Gimnastikada har qanday elementni o’rgatish nimadan boshlanadi?

+Eelementni qismlarga bo’lib o’rgatish

-Kirish mashqlari

-Elementni to’liq bajarish bilan

-Dastlabki xolatdan
Umumrivojlantiruvchi mashqlarni tayyorlov qismda o’tkazishdan maqsad nima?

+Organizmni darsning asosiy qismini bajarishga tayyorlash

-Kuchni rivojlantirish

-Maxsus harakat ko’nikmalarini xosil qilish

-Harakat ko’nikmalarini mustaxkamlash
Dars asosiy qismning vazifasi?

+Elementlarni va mshqlarini o’zlashtirishga o’rgatish

-Organizmni yuklamani bajarishga tayyorlash

-Organizmning tiklanishi

-Qaddi-qomatni to’g’ri shakllantirish
+Dars yakuniy qismining vazifasi nimadan iborat?

-Organizmni nisbatan avvalgi dastlabki holatga keltirish, uy vazifasini berish

-O’tilgan elementlarni takomillashtirish

-Yangi elementlarni o’rgatish

-Darsga yakun yasash
Turnikda har qanday elementlarni bajarishdagi dastlabki xolat qanday?

+Asosiy, qo’llarda osilib turish, gavdani tik saqlash

-Osilib turish

-Oyoqlar elka kengligida, qo’llar tepada

-Burchak holatda osilib turish
Egiluvchanlikni rivojlantirishga oid mashqlarni ro’rsating:

+Oldinga va orqaga egilishlar, ko’prik holatda turish, shpagat hosil qilish

-Boshni aylanma harakatlantirish

-Sakrashlar

-O’tirib turish
Muvozanatni saqlash mashqini ko’rsating:

+Tik turgan holda bir oyoqda engashib “Qaldirg’och” elementini bajarish

-Yotgan holda kuraklarga tayanib turish

-Gimnastik “Ko’prikcha” hosil qilish

-“Shpagat” elementini bajarish
;
Saflanishning tarkibiy mashqlariga nimalar kiradi?

+Bir yoki ikki qatorga saflanish, qayta sarflanishlar

-Akrobatik mashqlar

-Umumiy rivojlantiruvchi mashqlar

-Sport anjomlaridagi mashqlar
Yakkacho’pda mashq bajarishda qaysi sifat yuqori o’rin tutadi?

+Koordinatsiya, muvozanat saqlash sifati

-Kuch sifati

-Egiluvchanlik sifati

-Chidamlilik sifati
Sport gimnastikasida qo’llaniladigan jihozlarni ko’rsating:

+Ot, eshshak, turnik, bruslar, yakkacho’p, qo’shpoyalar

-Gardish, arg”amchi, koptok, bulava, tasma (lenta)

-Shved narvonlari, o’rindiqlar

-Batut, trampolin
Gimnastik brus va tunikda mashq bajarishda qaysi sifat ko’proq kerak?

+Kuch va chaqqonlik sifatlari

-Egiluvchanlik sifati

-Muvozanat saqlash sifati

-Chidamlilik sifati
+Badiiy gimnastikaga oid jihozlarni ko’rsating:

-Gardish, arg”amchi, koptok, bulava, tasma (lenta)

-Shved narvonlari, o’rindiqlar;

-Ot, eshshak, turnik, bruslar, yakkacho’p, qo’shpoyalar

-Batut, trampolin
Nechanchi yildan sport gimnastikasi Olimpiya o’yinlari dasturiga qo’shilgan?

+1896


-1898

-1903


-1905
Sport gimnastikasidan O’zbekistonlik Olimpiya chempioni kim?

+O. Chusovitina

-R. Agletdinova

-A. Voronova

-D. Shamsutdinova
Tayanib sakrash elementi qaysi uskunada bajariladi?

+Ot


-Turnik

-Bruslar


+Gimnastik o’rindiq
O’z ichiga sakrash, umbaloq oshish, yakka va juftlikda bajariladigan, tanani tayanch va tayachsiz aylanishni oldigan sport turini ko’rsating

+Sport akrobatikasi

-Badiiy gimnastika

-Sport gimnastikasi

-Ertalabki gimnastika
+Yugurib kelib tayanib sakrashda gimnastikachi oyoqlari bilan qaysi jihoz yordamida depsinadi?

-Gimnastik ko’prikcha yordamia

-Gimnastik o’rindiq yordamida

-Gimnastik to’shaklar (matlar) yordamida

-Hech bir jihozdan foydalanmaydi
Sport va badiiy gimnastikaning eng obro’yli musobaqasini ko’rsating:

+Olimpiada o’yinlari

-Jahon chempionati

-Osiyo birinchiligi

-Evropa chempionati
+Badiiy gimnastika nimasi bilan boshqa gimnastika turlaridan farqlanadi?

-Go’zallik va nafosat bilan

-Kuch va chidadamlilik bilan

-Jihozlarda bajarilishi bilan

-Jihozlarsiz bajarilishi bilah
+Tayanib sakrash qanday bajariladi?

-Gimnastik otdan sakrash orqali

-Balandilikka sakrash orqali

-Eshakdan sakrash orqali

-Gimnastik o’rindiqdan sakrash
+Gimnastik mashqlarni bajarish qaysi turishdan boshlanadi?

-Dastlabki xolatdan

-O’rgatishga yo’naltiruvchi mashqlardan

-Tik turishdan

-O’tirib turishdan
Saf mashqlarining maqsadi nimada?

+Tartib, e`tiborini va diqqatini kuchaytirish, buyruqni bajarishni o’rganish uchun

-Qiyin elementlarni bajarish uchun

-Organizmni darsning asosiy qismiga tayyorlash uchun

-Gimnastika elementlarini to’lig’icha takomillashtirish uchun
O’zbekistonda sport gimnastikasi federatsiyasi qaysi yili mustaqil federatsiya sifatida qayd qilingan?

+1993


-1991

-1995


-1992
Nechanchi yildan gimnastik atamalar qo’llanila boshlagan?

+1938


-1945

-1936


-1932
Insonnong muvozanat mashqlarini bajarishda qaysi organi ko’proq ishlaydi?

+Vestibulyar apparati tizimi

-Hid bilish organi

-Ko’rish organi

-Ta’m bilish organi
+Gimnastik mash bajarilgandan so’ng yakunda:

-Qo’llar ikki tomonga yozilib turiladi

-Qo’llar yon tomoga tushiladi

-Yarim cho’kkan holatda qo’llar oldinga cho’ziladi

-O’tirib olinadi
Gimnastik arqonning uzunligi qancha bo’lishi mumkin?

+3-5 metr

-4-6 metr

-1 metr


-2 metr
Gimnastika mashg’ulotida texnika xavfsizligini saqlash uchun nechta talab mavjud?

+4

-5-3

-2
Sport gimnastikasida ko’p kurashning nechta turi mavjud?

+2

-3

-4-1
Gimnastika mashqlarini o’rgatishning nechta printsiplari mavjud?

+5

-2-4

-3
Gimnastikaning qaysi turi sportchidan ko’proq nafosatni talab etadi?

+Badiiy gimnastika

-Sport gimnastikasi

-Gigienik gimnastika

-Atletik gimnastik


Gilamda va uskunalarda oyoqlar yerdan uzilgan holda fazoda aylanib tushish nima deb ataladi?

+Salto


-Oldinga umbaloq oshish

-Orqaga umbaloq oshish

-Ko’prikcha hosil qilish
Gimnastika mashqlarini o’rgatishning nechta printsiplari mavjud?

+5

-2-4

-3
Gimnastlarning jismoniy tayyorgarligining nechta turi mavjud?

+2

-4

-3-1
Sport gimnastikachilari uskunalarda mashq bajarishdan oldin qo’llariga nima surtishadi?

+Magneziy yoki talk kukuni

-Bo’r kukuni

-Kaltsiy kukuni

-Hech nima surtishmaydi
Gimnastikada tartib va sanoq bilan bajariladigan jarayon bu:

+Gimnastik mashqlar majmuasini bajarish

-Gimnastika elementlari

-Qisqa vaqt yugurish

-Umbaloq oshish
Saf mashqlar yordamida qanday vazifalar hal etiladi?

+Oxangni sezish, jismoniy sifatlarni tarbiyalash, xarakat malakalarini egallash

-Ohangni va tempini sezish, xamjixatlikni tarbiyalash

-Intizom va tashkil qilish, jismoniy sifatlar va sog`lomlashtirish

-Harakat malakalarini va qomatni to`g`ri shakllantirish, hamjihatlik
URMlar qanday belgilarga qarab tavsiflanadi?

+Mashq murakkabligiga

-Anatomik belgilarga

-Bajarish uslubiga

-Jismoniy sifatlarni rivojlantirishga
URMlarni musiqa jo`rligida bajarganda takrorlash soni nechta bo`ladi?

+4,8,16 marta

-5,8,10,14 marta

-5,7,9,11 marta

-6,7,8,9 marta
URMlarni qanday o`tish usuli mashg`ulot zichligini oshiradi?

+Uzluksiz o`tish

-Alohida o`tish

-Oddiy o`tish

-Bulishib usuli
Gimnastika mashqlarini bajarishda sportchining tanasi qanday o`qlar atrofida aylanadi?

+Frontal, sogital, vertikal

-Inertsiya, sogital, vertikal

-Osilish, tebranish, tayanish

-Vegital, sakrash, sogital
Shug`ullanuvchining jismoniy tayyorgarligini aniqlash uchun, zarur bo`lgan jismoniy sifatlarni aniqlang:

+Kuch, egiluvchanlik, chaqqonlik, sakrovchanlik, chidamlilik, tezkorlik

-Kuch, koordinasiya, chaqqonlik

-Egiluvchanlik, tezkorlik, umbaloq oshish

-Sakrovchanlik, uzoq yugurish, gantel ko`tarish
Gimnastika darsini tashki qilishda o`qituvchi nimaga amal qiladi?

+Gimnastikaning o’quv dasturiga

-Gimnastika tarixiga

-Shaxsiy fikrlashga

-Maqola yozishga
Erkaklar gimnastika ko`pkurashi turlarida erkaklar nechta snaryadda mashq bajaradilar?

+6

-7-8

-9
Ayollar gimnastika ko`pkurashi turlarida erkaklar nechta snaryadda mashq bajaradilar?

+4

-5

-6-7
Yosh gimnastikachilarni tayyorlashning birinchi bosqich maqsadi nimadan iborat?

+Bolalarning jismoniy va ruhiy qobiliyatlarini, sog’ligini anqlashdan

-Bolalarning jismoniy tayyorgarligini aniqlash

-Bolalarning xarakat tayyorgarligini aniqlash

-Bolalarning jismoniy rivojlanishini aniqlash
Turnikda oddiy osilishni aniqlang:

+Gavdani tik tutib turib osilish

-Cho`qqayib osilish

-Kerishib osilish

-Yotib osilish
Darsning tayyorgarlik qismi vositalarini aniqlang:

+Saf mashqlari, URM, mashqli xarakatlar, truli xil yurish va yugurishlar

-Akrobatika,URM

- URM, asboblarda bajariladigan mashqlar

-O`yin, saf mashqlari
“Ko`prikcha” atamasini aniqlang:

+Tayanchga orqa o`girib gavdaning maksimal darajada egib bukilgan yoysimon holati

-Gavdaning oyoqlar yuqoriga uzatilgan vertikal holati

-Bukilgan qo`llarda tayanib yotgan holatdan oyoqlarga sakrab tushish

-Oyoqlarni nihoyat darajada kerib o`tirish
“Rondat” atamasini aniqlang:

+Old bilan sakrab, orqaga burilib ikkala oyoqqa tushadigan to`ntarilish

-Qo`llarda turib, orqaga sakrab oyoqlarga tushishi

-Qo`llarda tik turish

-Gavdani havoda erkin to`ntarilishi
Bir oyoqda “Qaldirg’och” holatni saqlash atamasini aniqlang:

+Muvozanat saqlash

-Tayanish

-Sakrash


-Shpagat
Dars zichligini oshirish uchun qanday usullardan foydalanish samaraliroq?

+Aylanma uslub;

-O’yin;

-Frontal;

-Umumlashgan;
O’qituvchi gimnastika darsini o’tishda qanday hujjatdan foydalanadi?

+Dars reja – konspekti

-Jadval

-Ishchi dastur

-Dastur
Nima uchun gimnastik mashqlarni bajarishdan oldin chigalyozdi mashqlari bajariladi?

+Orgаnizm va tanani ishlash holatiga olib kelish, shikastlanishning oldini olish uchun;

-Qizdirilib olish uchun

-Sakrovchanlikni yaxshilash uchun

-Muvozanatni yaxshilash uchun
Shikastlanishda birinchi yordam nimadan iborat?

+Tinchlantirish, yotqizish, shikastlanish darajasiga qarab tibbiyot hodimini chaqirish

-Tibbiy chora korish

-Shikastlangan joyni bog’lab qo’yish

-Nashatir spirtini hidlatish
Sport bu- :

+Shaxsiy musobaqa faoliyati

-Sog’lomlashtirish

-Chiniqish

-Vatan mudofaasiga tayyorgarlik
Jismoniy tarbiyaning qanday ikki maxsus tomoni farqlanadi?

+Harakatlarga o’rgatish va jismoniy sifatlarni tarbiyalash

-Kuch va tezlikni tarbiyalash

-Ommaviy sportni rivojlantirish

-Katta sportga tayyorlash
Jismoniy tarbiyaning asosiy vositalari nima?

+Jismoniy mashqlar, tabiatning sog’lomlashtiruvchi kuchlari, gigienik omillar

-Gimnastika mashqlari

-Umumrivojlantiruvchi mashqlar

-Jismoniy sifatlar

Kasbiy-amaliy jismoniy madaniyatga nimalar kiradi?

+Shaxsiy kasb-amaliy, harbiy amaliy

-Sport bazasi

-Jismoniy madaniyat bazasi

-Davolash


Jismoniy rivojlanish bu:

+Harakat, ko’nikma va malakalarni egallash

-Sportning yuqori ko’rsatkichi

-Harakatlarga o’rgatish

-Sog’lomlashtirish
Jismoniy tarbiya qanday tarbiya turlari bilan bog’liq?

+Aqliy, jismoniy, ahloqiy, mehnat, estetik

-Mehnat

-Estetik


-Jismoniy
Jismoniy mashqning vujudga kelishiga qanday sabablar bo’ldi?

+Ov va ongning shakllanishi

-Ongning shakllanishi

-Ov


- Sport
Tabiatning sog’lomlashtiruvchi kuchlariga nimalar kiradi?

+Quyosh nuri, havo, suv

-Shaxsiy gigiena

-Sport


-Jismoniy mashqlar
Milliy modelimizning mohiyati nimadan iborat?

+Komil inson va etuk malakali mutaxassislarni tayyorlash

-Etuk sportchilarni tayyorlash

-Olimpiadaga sportchilarni tayyorlash

-O’quvchilarni jismoniy tarbiyaga qiziqtirish
Jismoniy tarbiyaning o’ziga xos metodlariga quyidagilarning qaysi biri taalluqli?

+Qat’iy tartiblashtirilgan mashqlar, ko’rgazmali, o’yin va musobaqa metodi

-O’yin metodi

-Musobaqa metodi

-Tezkor xabar metodi
Mashqlar texnikasining fazoviy xarakteristikasiga nimalar kiradi?

+Gavdaning fazoviy holati, harakat traektoriyasi

-Gavda holati

-Mashqlarning shakli

-Tashqi kuchlar
J

ismoniy ta’lim tushunchasi mazmunining asosini nima tashkil etadi?

+Hayotiy zarur harakat ko’nikma malakalari va ular bilan bog’liq bo’lgan bilimlarni egallash

-Maxsus jismoniy tarbiya sifatlarni shakllantirish

-Inson organizmi rivojlantirish

-Jismoniy shakllarni o’rganish


Jismoniy mashqlarni bajarishda yuklama nimani xarakterlaydi?

+Vaqt birligida bajarilgan jismoniy ishning hajmini, miqdorini

-Organizmda sodir bo’ladigan o’zgarishlarni

-Jismoniy mashqlarning mazmunini

-Bajarilgan ish hajmini
Dastlabki o’rgatish bosqichining metodlari bu:

+So’z, ko’rgazmali, tushuntirish; amaliy

-So’z, aylanma mashq

-Ko’rgazmali, o’yin

-O’yin, musobaqa, so’z
Kirish gimnastikasi mashqlari qanday mashqlardan iborat bo’ligshi kerak?

+Tayyorlov maxsus rivojlantiruvchi mashqlaridan

-Yordamchi mashqlardan

-Maxsus mashqlardan

-Rivojlantiruvchi mashqlardan
Inson tanasi qanday yo’nalishda harakat qiladi?

+Pastga-yuqoriga, oldinga-orqaga, o’ngga-chapga

-Oldinga-orqaga

-O’ngga-chapga

-Yuqoriga
Mashg’ulot yuklamalarini ortib borishi jarayonida nima o’zgaradi?

+Yuklamalarning hajmi va shiddati

-Metodlar

-Prinsiplar

-Sharoit
Harakatlarni mustahkamlash va yanada takomillashtirish bosqichining vazifasi bu:

+Harakatli mashq texnikasini mustahkamlash bilan birga uning qismlarini yana ham aniq bajarishga o’rgatish

-O’rganilayotgan harakatlarni chuqurroq tushunish;

-Harakatlarni to’la bajarishga erishish;

-Keraksiz harakatlarni, muskullarning keraksiz darajada kuchlanishini yo’q qilish;
Kichik yoshdagi bolalarda qaysi jismoniy sifatlarni rivojlantirish muhim?

+Epchillik, egiluvchanlik, chaqqonlik

-Chidamlilik, kuch

-Kuch, tezkorlik

-Tezkorlik, chaqqonlik

Sportchining umumiy tayyorgarlik vositasi bo’lib xizmat qiluvchi

mashqlar bu:

+Umumiy tayyorlov va rivojlantiruvchi mashqlari

-Tayyorlov mashqlari

-Maxsus mashqlar

-Musobaqa
Maxsus tayyorlov mashqlari bu:

+Rivojlantiruvchi, tayyorlovchi va yaqinlashtiruvchi mashqlar

-Rivojlantiruvchi mashqlar

-Umumiy tayyorlov mashqlari

-Musobaqa mashqlari
Gimnastikada yuksak natijalarga qanday sharoitda erishish mumkin?

+Ijodiy izlanish, yangi usullar, mashg’ulotlarni to’g’ri rejalashtirish

-Yangi usullar

-Ijodiy izlanish

-Mashg’ulot o’tish
“Maksimal yuklama” deganda nimani tushunasiz?

+Haddan tashqari ko’p yuqori yuklamani

-Me’yordagi yuklamani

-Me’yoriga etmagan yuklamani

-Minimal yuklama
Kuch chidamliligi deb nimaga aytiladi?

+Tashqi qarshilikka uzoq vaqt bardosh berish yoki unga qarshi turish qobiliyatiga

-Charchoqni engib o’tish qobiliyatiga

-Maksimal quvvatda ish bajarish qobiliyatiga

-Tashqi qarshilikni engib o’tish qobiliyatiga
Gimnastikachining kuch chidamliligini tarbiyalovchi asosiy vosita bu:

+Umumiy jismoniy tayyorgarlik va maxsus jismoniy tayyorgarlik mashqlari

-Siklik sport turlari mashqlar

-Uzoq vaqt davom etadigan bajarilishi

-Musobaqaga yaqinlashtirilgan mashqlar
Gimnastikaning sport etikasi nima bilan aniqlanadi?

+Sport musobaqalarining maxsus muammolari va umumg’oyaviy xulq tamoyillari bilan

-Musobaqa qonunlari bilan

-Musobaqa tartiblari va shaxsiy motivlari bilan

-Maxsus ruhiy tayyorgarligi bilan
Egiluvchanlikning turlarini ko’rsating:

+Aktiv va passiv

-Qattiq va ekstremal

-Oddiy


-Murakkab

Musobaqa imkoniyati qaysi jarayonda amalga oshiriladi?

+Sport musobaqalarida

-Sport mashqlarida

-Murabbiy munosabatlarida

-Tiklanishda


Gimnastikaning pedagogik yo'nalishiga ko'ra noto'g'ri nomlangan turini ajratib ko'rsating:

+Amaliy gimnastika

-Sog'lomlashtiruvchi gimnastika

-Sport gimnastikasi

-Badiiy gimnastika
Sog'lomlashtiruvchi gimnastikaga oid bo’lmagan guruhni ko’rsating:

+Ishlab chiqarish gimnastikasi

-Gigienik gimnastika

-Fizioterapiya

-Qayta tiklash gimnastikasi
Asosiy gimnastikaga kirmaydigan gimnastika turini ko'rsating:

+Ishlab chiqarish gimnastikasi

-Asosiy gimnastika

-Ayollar gimnastikasi

-Badiiy gimnastika
Gigienik gimnastikaga kirmaydigan gimnastika turini ko‘rsating:

+Ishlab chiqarish gimnastikasi

-Gigiyenik gimnastika

-Sog’lomlastiruvchi gimnastika

-Ertalabki gigienik gimnastika
Atletika gimnastikasi qanday nomlanadi?

+Bodibilding

-Aerobika

-Fitnes


-Step-aerobika
Ayollar sport gimnastikasi dasturiga kiritilmagan jihozni ko'rsating:

+Turnik va bruslar

-Turli balandlikdagi qo’shpoya

-Yakkacho’p

-Gimnastik ot
Xoreografik gimnastikada tik turish nima deb ataladi?

+Gimnastik pozitsiya

-Stoyka

-Tik turish

-Boshlanish
Akrobatika bu:

+Sport mahoratiga ega bolgan, aylanish, muvozanat hosil qilish, umbaloq oshish

-Ishlab shiqarish bilan band bo’lgan mehnatkashlarning salomatligi

-Asosiy topshiriqlarni bajarishga qaratilgan jarayon

-Gigiyena
Gimnastik uskunalarga qaysilar kiradi?

+Turnik, brus, ot, eshak, yakkacho’p

-Koptok

-Bulava


-Arg’amchi
Saf nima?

+O’quvchilar kichik bo’limlar va qismlar nizomiga ko’ra birgalikda safda turish va harakat qilish

-Sport mahoratiga ega bolgan, aylanish, muvozanat hosil qilish, umbaloq otish

-Safda oldinma keyun turgan o’quvchilar bo’limlar orasidagi oraliq masofa

-Yurish, yugurish
Nechanchi asirlarda gimnastika turlari paydo bo’lgan?

+19 asr oxiri 20 asr boshlarida

-21 asr boshlarida 20 asr oxiri

-19 asr boshlarida 19 asr oxiri

-20 asrda
Gimnastika terminalogiyasining qoidasi?

+Biror harakatlantiruvchi faoliyat yoki tushunshaning qisqacha sharti nomi

-Gimnastika atamashunosligi shug’ullanuvchilarning malakasi harakati hisobga olinadi

-Gimnastika mashqlari snaryadlarini ifoda etish

-Ko’rsatmalar berish
Gimnastika mashq’ulotida qanday intizom bo’lishi kerak?

+Tartibni saqlash va xavsizlikning engbasosiy qoidalarni bilish kerak

-Mashg’ulotda safda oldinma keyin turish

-Gavdani tik titish

-Buyruqlarni kerak
Tog’irlansin, tekislansin deganda nimani tushinasiz?

+Buyruq berilganda safdan jilmasdan gavda, qo’llar tartib bilan to’g’rilanadi

-Buyruq berilganda o’zni erkin o’yib o’ng yoki chap tizani bir oz bukish

-Buyruq berilganda diqqat signaliga etib keladi

-Safda tekislanish
Gimnastika anjomlari qaysi javobda ko’rsatilgan?

+Turnik, brus, to’ldirma to’plar, ot, arg’amchi, halqalar

-Brus, yadro, nayza, to’p

-Raketka, futbol to’pi, setka, turnik

-Darvoza, to’plar
O`qitish va o’rgatish jarayonining bosqichlari bu:

+Tayyorlov, asosiy, yakuniy

-Dastlabki, chuqurroq, mustahkamlash

-Zamin yaratish, tahlil qilish

-Boshlang`ich, mukammal
Yuklamaning ichki tomonini quyidagilardan qaysi biri aks ettiradi?

+Mashq bajarishda organizmda sodir bo`ladigan funktsional o`zgarishlar

-Organizmdan tеr ajralib chiqishi

-Bosib o`tilgan masofaning miqdori

-Harakat tеzligi
Dastlabki o`rganish bosqichining maqsadi:

+Harakat faoliyatini uning asosiy variantida umumiy tarzda bajarish malakasini tarkib toptirish

-Harakatlarni to`liq bajarishga erishish

-Tеxnikaning asosiy variantini o`zlashtirish

-O`rganilayotgan harakatlarni tushunish
Aholini turli toifalarining jismoniy komolot darajasini aniqlash uchun qanday meyorlar ishlab chiqilgan?

+“Alpomish va Barchinoy”

-“Umid nihollari”

-“Farhod va Shirin”

- “Zaynab va Omon”
Gipodinamiya deb nimaga aytiladi?

+Insonda harakat aktivligini pasaytirishga

-Sportda yuqori ko’rsatgichlarga erishishga

-Harakat aktivligini kuchaytishga

-Jismoniy xususiyatlarning oshirishga
O’quvchilar sport jamiyati qanday nomlanadi?

+ “Yoshlik”

-“Alpomish va Barchinoy”

-“Mexnat rezervlari”

- “Dinamo”
Epchillik dep nimaga aytiladi?

+ Yangi harakatlarni egallash, bir harakatdan ikkinchi harakatga tez o’ta olish

-Murakkab gimnastik mashqlarni bajarishga;

-Arqonga tirmashib chiqishga;

-Sakraganda qo’llarni bukishga va yozishga;
Gimnastika va uni o`qitish uslubiyati fani nimadan iborat?

+Bo`lajak o`qituvchilarni gimnastika fanini o`qitish uslubiyati bo`yicha malaka va ko`nikmalarini shakllantirnishdan

-O`quvchilarni gimnastika bilan mashq qildirishdan

-O`qituvchilarning gimnastik mashg‘ulotlar davomida axloqiy, jismoniy sifatlarni rivojlantirishdan

-Mashg‘ulotlarni o`rgatishdan;

Sport musobaqalari o`tkaziladigan gimnastika turlariga qaysilar kiradi?

+Badiiy gimnastika, akrobatika, sport gimnastikasi

-Saf mashqlari, erkin mashqlar, amaliy mashqlar

-Sport gimnastikasi, sakrash, osilish, davolash gimnastikasi

-Uakunalarda bajariladigan mashqlar


Orqaga maksimal yoysimon ravishda egilgan holda qollar va oyoqlar bilan matga tayanib turish elementi nima deb ataladi?

+“Ko’prikcha”

-“Qaldirg’och”

-“Umbaloq”

-“Rondat”
Shug’ullanuvchilar orasida frontal masofa niva deb ataladi?

+Interval

-Qator

-Yo’nalish-Saf
Brusda orqaga sakrash texnikasi qanday bajariladi?

+Qo’l bilan silkinish, ortga oyoqlarni siltab uchish, erga qo’nish

-Qo’nish, so’ngra uchish

-Silkinish, so’ngra qo’nish

-Uchish, so’ng qo’nish
Qayta saflanishning qanday ko’rinishlari bor?

+Bir shirengadan ikkitaga o’tish

-Oddiy sherenga bo’lib saflanish

-Bir kollonadan ikkitaga o’tish

-Burilishlar
Tayanib sakrashni bajarishda erga qo’nishdagi xatoliklarni ko’rsating?

+Oyoqlarni to’g’ri holatda quyish

-Oyoqlarni yarim bukulgan holatda qo’yish

-To’liq o’tirgan holatda qo’yish

-Oyoq uchlarida turib tovonlarni erga tekkazish
O’zbekiston qaysi yili sport gimnastikasi federatsiyasi mustaqil federatsiya sifatida qayd qilingan?

+1993


-1991

-1995


-1992
Qaysi yili O’zbekiston gimnastika federatsiyasi Halqaro gimnastika federatsiyasi FIJ tarkibiga a`zo bo’lgan?

+1993


-1992

-1994


-1995

Nechanchi yili I-Xalqaro gimnastika federatsiyasi tashkil qilingan?

+1881

-1878


-1885

-1880
Nechanchi yildan gimnastik atamalar qo’llanila boshlagan?

+1938

-1945


-1936

-1932
Arqonga osilib chiqishning nechta usuli mavjud?

+3 usul

-4 usul


-1 usul

-5 usul


Gimnastlarning jismoniy tayyorgarligining nechta turi mavjud?

+2

-4-3

-1
Gantellar va shtanga bilan mashq bajarish gimnastikaning qaysi turiga ta`lluqli?

+Atletik gimnastika, bodibilding

-Gigenik gimnastika

-Asosiy gimnastika

-Sport gimnastikasi


Dars o’tish uchun pedagogik nazoratning necha turi mavjud?

+3


-5

-2

-4


Bruslar yog’ochining uzunligi:

+350 sm


-320 sm

-310 sm


-305 sm
Gimnastika fani qaysi fanlar bilan asosiy aloqada bo’ladi?

+Pedagogika, psixologiya, beomexanika, tibbiyot

-Pedagogika, psixologiya, fizika;

-Psixologiya, bioximiya, mexanika;

-Tarix, adabiyot, matematika;
O’rta Osiyoda gimnastika (jismoniy) mashqlarini organizmga ta’siriga qarab tartiblashtirgan olim:

+Ibn sino

-Ar Roziy

-Bobur


-Beruniy
Yüklə 40,46 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə