GiZLİLİk ve giZLİ belgelerin açiklanmamasi sözleşmesiYüklə 40,5 Kb.
tarix01.09.2018
ölçüsü40,5 Kb.
#66118SMB_105-1


GİZLİLİK VE GİZLİ BELGELERİN AÇIKLANMAMASI SÖZLEŞMESİ

Aşağıda adı geçen kişiler veya yetkilileri gizlilik ve gizli bilgilerin hiçbir biçimde Bilgi Sahibi dışında kullanılmayacağı ve üçüncü kişilere hiçbir biçimde verilmeyeceği konusunda bu sözleşmeyi yapmışlardır.


GİZLİ BİLGİ SAHİBİ TARAF:

Kişinin Adı Soyadı /Ticaret Unvanı:

Adresi:

Telefon:


Faks:

E Posta:


İmza Yetkilisi:
GİZLİ BİLGİLERİ ALAN TARAF:

Kişinin Adı Soyadı /Ticaret Unvanı:

Adres:

Telefon :Faks:

E Posta:


İmza Yetkilisi


  1. GİZLİ BİLGİLER :

Gizli Bilgi Sahibi karşı tarafa inanarak kendisine ait gizli bilgileri vermiştir. Gizli Bilgiler; sözleşme kapsamında …………………….. amacıyla verilen gizli olarak nitelendirilecek tüm bilgiler; ticaret sırları, eserler, bilgisayar yazılımları, ara yüzler, kaynak kodları, markalar, internet alan adları, endüstriyel tasarımlar, patent veya faydalı model belgesi ile korunabilecek buluşlar ve inovasyonlar ile ilgili olarak yapılacak işlerin gereği olarak alan tarafa verilen yazılı ve/veya sözlü veya her türlü diğer araçlarla verilen tüm bilgileri kapsar.

………………………………………………………………………………………………….


  1. GİZLİ BİLGİLERİ ALANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Gizli bilgileri alan taraf, kendisinin yukarıda sayılan bilgileri inanılan kişi olarak aldığını kabul eder. Bu bilgilerin Gizli Bilgi Sahibine ait olduğunu bu nedenle taraflar arasındaki ticari ilişki çerçevesinde hiçbir surette başka amaçlar için kullanılmayacağını, bu bilgileri yalnız gizli bilgiyi alanın işle ilgili sözleşmesi olan yetkililerine verilebileceğini, bunu yaparken her türlü koruyucu önlemleri alacağını taahhüt eder.


Gizli Bilgileri alan, taraflar arasında yapılacak işlerle ilgili ticari ilişki dışında bilgi ve belgeleri çoğaltamaz, kopyalayamaz, suretlerini alamaz.
Gizli Bilgi Sahibinin talep etmesi halinde gizli bilgileri kısmen veya tamamen on gün içinde gizli bilgileri verene geri vermekle yükümlüdür.
Gizli Bilgi Sahibi istediği takdirde her türlü belge ve araçların imha edilmesi konusunda talimat ta verebilir. Bu durumda Gizli Bilgileri alan on günlük süre içerisinde imhaya ilişkin talimatın yerine getirildiğini yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.


  1. GİZLİ TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN BAŞLADIĞI TARİH:

Gizli Bilgi Alanın yükümlülükleri Gizli Bilgi Sahibi tarafından Gizli Bilginin bu sözleşme uyarınca kendisine serbestçe verildiği andan itibaren başlar.
  1. DİĞER BİLGİLER:

Gizli bilgileri Alanın yükümlülüğü bu sözleşme çerçevesinde inanılarak verilen Gizli Bilgilere ilişkindir.


Gizli Bilgi Alan Taraf, kamuya mal olmuş bilgilerin varlığını veya bu bilgilerin bu sözleşmeye aykırı olmaksızın kendisi tarafından geliştirdiğini iddia etmekteyse bunların neler olduğunu ve ifşa niyetini on gün içinde gizli bilgi sahibine yazılı olarak bildirmek zorundadır.


  1. LİSANSIN YOKLUĞU :

Gizli Bilgileri Alan Tarafa yukarıda belirtilen gizli bilgilerin inanarak sunulmuş olması yukarıda belirtilen haklarda lisans (veya know – how) verildiği anlamına gelmez. Bu nedenle de Gizli Bilgileri Alan Tarafın lisans hakları (veya know – how) söz konusu değildir.


6.. REKLAM YASAĞI :
Gizli Bilgi Alan Taraf, Gizli Bilgi Veren Tarafla yaptığı bu sözleşmeyi, bu sözleşmenin hükümlerini veya bu sözleşmeye konu edilen işleri, yapılan müzakereleri üçüncü kişilere açıklamayacaktır.
7. SON SÖZLEŞME :
Bu sözleşme taraflar arasında önceden bu konuyla ilgili yapılmış olan tüm sözlü ve yazılı sözleşmeleri sona erdirir ve onların yerine geçer. Bu sözleşme şartlarının değiştirilmesi her iki yanın karşılıklı rızasıyla ve yazılı biçimde mümkün olacaktır.
8. DEVİR YASAĞI :
Gizli Bilgi Alan Taraf, Gizli Bilgi Veren Tarafın yazılı ön izni olmaksızın bu sözleşmeyi ya da sözleşmeden doğan herhangi bir hak, alacak, borç ve yükümlülüklerini başkalarına devir edemez.
9. BİLDİRİMLERİN ŞEKLİ VE USULU :
Bu sözleşme ile ilgili olarak taraflar arasında yapılacak her türlü bildirim yazılı şeklide ve taahhütlü posta veya özel kurye ile yapılacak ve elektronik posta ile teyit edilecektir.
10. SÖZLEŞMEYE AYKIRI DAVRANIŞ:
Gizli Bilgileri Alan Taraf, çalışanı veya yardımcısı, bu sözleşmedeki gizli bilgileri kişisel veya üçüncü kişiler aracılığıyla kullanmak suretiyle çıkar sağladığı veya sağlamadığı hallerde sözleşmeye aykırı davranmış olur.
Böyle bir durumda Gizli Bilgileri Alan yan, Veren yanın sözleşmeye aykırı davranıldığına ilişkin duyurusunu aldığı andan itibaren üç gün içinde tüm gizli bilgi ve belgeleri Gizli Bilgiyi verene iade edecektir.
11. SÖZLEŞME SÜRESİ :
Bu sözleşme her iki yan arasındaki temel ilişki süresince ve bu ilişki sona erdikten sonra beş yıl süreyle devam edecektir.
12: YETKİLİ MAHKEME :
Bu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıklarda yetkili yargı mercileri ………… Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.
Gizli Bilgileri Veren Gizli Bilgileri Alan

Rev02:07/03/2018


Yüklə 40,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə