Grade 2 Units of InquiryYüklə 31,81 Kb.
tarix29.10.2017
ölçüsü31,81 Kb.

Grade 2 Units of Inquiry

G

2


Who we are

An inquiry into the nature of the self; beliefs and values; personal, physical, mental, social and spiritual health; human relationships including families, friends, communities and cultures;

Rights and responsibilities; what it means to be human.


Where we are in place and time; personal histories; home and journeys; the discoveries; explorations and migrations of mankind; the relationships between and the interconnectedness of individuals and civilizations, form local and global perspectives.

How we express ourselves

An inquiry into the ways we discover and express ideas, feelings, nature, culture, beliefs and values; the ways in which we reflect on, extend and enjoy our creativity; our appreciation of aesthetics.How the world works

An inquiry into the natural world (physical and biological) and human societies; how humans use their understanding of scientific principles;; the impact of science and technological advances on society and on the environmentHow we organize ourselves

An inquiry into the interconnectedness of human made systems and communities; the structure and function of organizations; societal decision-making; economic activities and their impact on humankind and on the environmentSharing the planet

An inquiry into the rights and responsibilities in the struggle to share finite resources with other people and with other living things; communities and relationships between and within them; access to equal opportunities; peace and conflict resolutionG2

Central Idea: We have responsibility for creating a happy and safe environment to live, work and play

Key Concepts: Perspective, causation, reflection, responsibility

Related Concepts: Conflict, rights, peace, truth, cooperation, attitude

Subject Focus: PSPE, Social Studies, language

Lines of Inquiry:
Central Idea: People’ s work and play change over time

Key Concepts: change , connection

Related Concepts: difference, evolution, chronology

Subject Focus: Social studies, Maths

Lines of Inquiry:

 • How toys and games have changed

 • Changes in homes, clothes and daily lives

 • How work has changed
Central Idea: A story can be told through different art forms.

Key Concepts: form, reflection, connection

Related Concepts: Performance, communication, character, pattern, communication, character

Subject Focus: Arts, Language

Lines of Inquiry:

 • Recognizing different story genres

 • The structure of a story

 • How different art forms support telling a story
Central Idea: We use our knowledge of nature to improve our local environment

Key Concepts: Change causation, form

Related Concepts: Growth reproduction,, adaptation, landscape

Subject Focus: Science, language , Social Studies

Lines of Inquiry:

 • Life cycle of garden plants and animals

 • What do plants and animals need to live and grow

 • What makes a garden
Central Idea: We have shopping choices in our local community

Key Concepts: Form, function, perspective

Related Concepts: Money, systems, opinion, amenities, systems

Subject Focus: Maths, Social studies, Language

Lines of Inquiry:

 • The ways people stop,

 • How buying and selling is organized

 • Difference between wants and needs
Central Idea: People interact with, use and value the natural environment in different ways

Key Concepts: Causation, responsibility, form, function

Related Concepts: Changes in state, pollution, conservation, consumption

Subject Focus: Science, Social studies

Lines of Inquiry:

 • Ways of waste management

 • How we can be responsible in our environments

 • Actions that benefit and harm the local environment
PYP Tədqiqat mövzuları

Sinif

G2


Biz kimik

Öz şəxsi təbiəti (xarakteri), inamları və dəyərlərinin; şəxsi, fiziki, əqli (psixi), sosial və ruhi sağlamlığının; ailələr, dostlar, icmalar və mədəniyyətlər daxil olmaqla insan əlaqələrinin; hüquq və vəzifələrinin; insan olmaq nə deməkdir məsələsinin araşdırılması (tədqiq edilməsi).Zaman və məkanda biz haradayıq

Məkan və Zamanda orientasiya (səmtin, öz yerinin müəyyən olunması); şəxsi tarixlər; ev və səyahətlər; kəşflər; bəşəriyyətin tədqiqatları (araşdırmaları) və miqrasiyaları, fərdlər və sivilizasiyalar arasında əlaqələr və qarşılıqlı əlaqələrin, yerli və qlobal perspektivlərdən araşdırılması (tədqiq edilməsi)Biz özümüzü necə ifadə edirik

İdeyaları, hissləri, təbiəti, mədəniyyəti, inamları və dəyərləri kəşf etmək və ifadə etmək yolları; yaradıcılığımiz üzrə düşünmə, genişləndirmə və istifadə etmə yolları; bizim estetikanı (gözəllik elmi) qiymətləndirmə yollarımızın araşdırılması (tədqiq edilməsi)Dünya necə işləyir

Təbii (real) (fiziki və bioloji) aləm və insan cəmiyyətlərinin; insanların elmi prinsiplər haqqında anlamlarından (anlayışlarından) necə istifadə etmələrinin; elm və texnologi nailiyyətlərinin cəmiyyət və ətraf mühitə təsirinin araşdırılması (tədqiq edilməsi)Biz özümüzü necə təşkil edirik

İnsanlar tərəfəindən hazırlanmış sistemlərin və cəmiyyətlərin bir-birinə bağlılığı; təşkilatların struktur və funksiyaları; ictimaiyyətin (cəmiyyətin) qərar qəbul etməsi; iqtisadi fəaliyyətlər və onların bəşəriyyət və ətraf mühitə təsirinin araşdırılması (tədqiq edilməsi)Planetdən birgə istifadə edilməsi

Məhdud resursların digər insanlarla və digər canlı varlıqlarla birgə istifadə olunması uğrunda mübarizədə hüquq və vəzifələr; icmalar və onların daxilində və onlar arasında münasibətlər; bərabər imkanlardan istifadə (çıxışı olma) imkanı; sülh və münaqişələrin həllinin araşdırılması (tədqiq edilməsi)G2

Mərkəzi ideya: Biz yaşamaq, işləmək və oynamağa xoşbəxt və təhlükəsiz mühit yaratmaq üçün ümumi məsuliyyət daşıyırıq.

Əsas anlayışlar: Perspektiv, səbəb və nəticə əlaqəsi, düşünmə, məsuliyyət

Əlaqədar anlayışlar: münaqişə, hüquqlar, sülh, həqiqət, əməkdaşlıq, münasibət

Fənn yönümü: PSPE, İctimai fənlər, dil

Tədqiqat xətləri:

 • Bizim fiziki və emosional ehtiyaclarımız

 • Bizim seçimlər və bizim hərəkətlərimizin nəticələri

 • Birgə işləmək və problemləri həll etmək
Mərkəzi ideya: İnsanların işi və oyunu müəyyən vaxt müddətində dəyişir.

Əsas anlayışlar: Dəyişiklik, əlaqə (bağlantı)

Əlaqədar anlayışlar: Fərq, təkamül, xronologiya

Fənn yönümü: İctimai fənlər, riyaziyyat

Tədqiqat xətləri:

 • Evlərdə, paltarlarda və gündəlik həyatda dəyişikliklər

 • İş necə dəyişib
Mərkəzi ideya: Müxtəlif incəsənət formaları vasitəsilə hekaya danışıla bilər.

Əsas anlayışlar: Forma, düşünmə, əlaqə (bağlantı)Əlaqədar anlayışlar: Verinə yetirmə, əlaqə (ünsiyyət), xarakter, model (qəlib, nümunə), əməkdaşlıq

Fənn yönümü: Təsviri incəsənət, dill

Tədqiqat xətləri:

 • Müxtəlif hekayə janrlarının başa düşülməsi (tanıma)

 • Hekayənin strukturu

 • Müxtəlif incəsənət növləri hekayə danışmağa necə kömək edə bilər.
Mərkəzi ideya: Biz təbiət haqqında biliklərimizdən yerli ətraf mühiti yaxşılaşdırmaq üçün istifadə edirik.

Əsas anlayışlar: Dəyişiklik, səbəb –nəticə əlaqəsi, forma

Əlaqədar anlayışlar: Artım, törəmə (çoxalma), uyğunlaşma, mənzərə

Fənn yönümü: Təbiət fənləri, dil, İctimai fənlər,

Tədqiqat xətləri:

 • Bağ (bostan) bitkilərinin və heyvanların həyat dövrləri

 • Yaşamaq və böyümək üçün bitkilərə və heyvanlara nə lazımdır

 • bağ nədən ibarətdir.
Mərkəzi ideya: Yerli icmada bizim alış-veriş (bazarlıq etmə) seçimlərimiz vardır

Əsas anlayışlar: Forma, funksiya, perspektiv

Əlaqədar anlayışlar: Pul, sistemlər, rəy, icma xidmətləri, sistemlər

Fənn yönümü: Riyaziyyat, İctimai fənlər, dil

Tədqiqat xətləri:

 • İnsanların bazarlıq (alış-veriş) etmək yolları

 • Alqı və satqı necə təşkil olunur.

 • Tələblər və ehtiyaclar arasında fərq
Mərkəzi ideya: İnsanlar təbii mühitə aləmlə) müxtəlif yolla qarşılıqlı təsir edir, istifadə edir və dəyərləndirirlər.

Əsas anlayışlar: Səbəb-nəticə əlaqəsi, məsuliyyət, forma funksiya

Əlaqədar anlayışlar: Vəziyyətin dəyişməsi, çirklənmə, mühafizə, istehlak

Fənn yönümü: Təbiət fənləri, ictimai fənlər

Tədqiqat xətləri:

 • Tullantıların idarəolunması yolları

 • Biz öz mühitlərimizdə necə məsul ola bilərik.

 • Yerli ətraf mühitə fayda və zərər verən fəaliyyətlər (hərəkətlər)


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə