Güney afrika cumhuriyeti’nde (gac) geçİCİ ve sürekli oturma iZNİ alinmasina iLİŞKİn esaslarYüklə 25,85 Kb.
tarix06.02.2018
ölçüsü25,85 Kb.

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ’NDE (GAC) GEÇİCİ VE SÜREKLİ OTURMA İZNİ ALINMASINA İLİŞKİN ESASLAR

Aşağıda detayları belirtilen çalışma ve oturma izinlerinin temini GAC’da uzun zaman alabilmektedir. Bu nedenle, Türkiye’de bulunan vatandaşlarımıza, GAC’a seyahatlerinden önce ilgili izni GAC’ın Ankara Büyükelçiliğinden almaları tavsiye olunmaktadır.

GAC’da bulunan vatandaşlarımız ise bahsekonu tüm izinler için GAC İçişleri Bakanlığına ya da GAC İçişleri Bakanlığının en yakın eyalet şubesine başvurabilirler.

Diğer yandan, GAC’da vatandaşlarımız adına bu izinler için başvuru yapabilecek ve başvuruyu takip edebilecek kişiler, yerel mevzuat uyarınca, avukat, kıdemli avukat veya göçmen pratisyeni (acenta) olmalıdır. Acentanın, GAC Göç İşleri Pratisyenleri Birliği’ne (AIPSA) kayıtlı olması zorunludur.

Vatandaşlarımızın yukarıda maruz hususlara özellikle dikkat etmeleri, GAC’da başvuru yapmaları halinde aracı kişinin avukat, kıdemli avukat veya GAC Göç İşleri Pratisyenleri Birliği’ne (AIPSA) kayıtlı göçmen pratisyeni olmasına önem vermeleri ve bunlar dışındaki aracı kişileri kabul etmemeleri önemle rica olunur.

Başvurunuzla birlikte ilgili GAC makamları tarafından iadesi mümkün olmayan uygun harç alınır (Yasanın 26 (b), (c) ve 27 (d) maddeleri gereği eş, çocuk ve mülteciler hariç).GEÇİCİ OTURMA İZİNİLERİ:

GAC’da geçici oturma izinleri “ticaret izni, çalışma izinleri, kontenjan çalışma izni, genel çalışma izni, istisnai beceri çalışma izni, firma içi transfer çalışma izni, firma izni, öğrenim izni, değişim izni; emekli izni, akraba izni ve tıbbi tedavi izni” olmak üzere GAC İçişleri Bakanlığı ve yurtdışı temsilciliklerince düzenlenmektedir. Aşağıda genel hatlarıyla çalışma, öğrenim ve oturma izinlerine başvuru yapacak yabancılarda aranan özellikler ve başvuru sürecine ilişkin özet bilgi sunulmaktadır. Daha ayrıntılı bilgiye GAC İçişleri Bakanlığının internet sayfasından (www.dha.gov.za) ulaşılabilir.GENEL ÇALIŞMA İZNİ:

Yabancılara çalışma izni ancak, GAC vatandaşlarının işe alınması için yeterli ustalık ve beceriye olmamaları halinde verilir. Bu izinlerin belirli bir bitiş tarihi yoktur ve başvurular her hangi bir GAC İçişleri Bakanlığı bölge şubesine veya yurt dışındaki en yakın GAC Büyükelçiliği, Misyon veya Konsolosluğuna yapılabilir. Çalışma izni iş sözleşmesi süresince geçerlidir.


Başvuru için gerekli belgeler:

 • başvuru sahibi tarafından doldurulmuş ve imzalanmış güncel başvuru formu,

 • pasaportun geçerlilik süresi amaçlanan ziyaret süresi bitiminden sonra 30 günden az olmamalıdır,

 • belirlenmiş harcın ödemesi,

 • yasaca gerekli ise, ticari bir kuruma kayıt olunması,

 • maaş alıncaya kadar GAC’da bulunulan süre içerisinde gerekli masrafları karşılayacak finansal durumun teminatını gösteren banka dekontları, nakit veya seyahat çeki,

 • röntgen ve sağlık raporu,

 • 18 yaşından sonra en az 12 ay bulunulan bütün ülkelerden adli sicil raporu,

 • iş sözleşmesi,

 • GAC yetkili denklik vermeye yetkili makamlarınca referansların (diploma, ustalık belgesi v.b.) orijinal ve denkliğinin onaylanması (diğer dillerde düzenlemiş ise yeminli tercüman tarafından İngilizceye çevirisi),

 • görevle ilgili yerel medyada yayınlanan orijinal reklam 16 (5) sayılı genelgeye uygun olarak:

 • İlgili gazetenin veya magazinin tüm özellikleri ve reklamın yayınlanma tarihini göstermelidir;

 • İş için gerekli olan en düşük seviyede vasıf ve tecrübe belirtilmelidir;

 • Üstlenilecek görev ve sorumluluk net olarak belirtilmelidir;

 • Reklamın ölçüsü en az 60mm x 60mm olmalıdır;

 • Son başvuru tarihi belirtilmelidir;

 • 3 aydan eski olmamalıdır.

 • 16 (4) (d) sayılı genelge gereği, tüm adaylara mülakat yapıldığının teyidi;

 • 16 (4) (d) sayılı genelge gereği, işverenin motivasyon yazısı;

 • Yasa gerektiriyor ise, GAC ilgili kurul, kuruluş veya konseyinden kayıt mektubu;

 • İşverenin tüm detayları ve şirket kaydı;

 • Çalışma Bakanlığının sertifikası veya karşılaştırılabilir bir kuruluşun verilerine göre benzeri mesleğe belirlenen maaş göstergesi;

 • Eş ve çocukların birlikte ikamet etmesi düşünülüyor ise, gerekli tüm belgeler.

Hak sahibi çalışma izninin düzenlenme tarihini müteakip 6 ay içerisinde ve takip eden her yıl içerisinde Genel Müdürlüğe, hala aynı koşu, şart ve statüde çalıştığını kanıtlayıcı belgeler ibraz edemediği takdirde genel çalışma izni fesih olur.

ÖĞRENİM İZNİ:

GAC’da öğrenim görmek isteyen yabancı öğrenciler Form BI-1738 başvuru formunu doldurmak suretiyle öğrenim görecekleri kuruluşa en yakın bir GAC İçişleri Bakanlığı bölge şubesine veya yurtdışındaki en yakın GAC Büyükelçiliği, Misyon veya Konsolosluğuna başvurabilirler.

Öğrenim izinleri verildiği kurs süresince geçerlidir, alternatif olarak, okul için 36 ay, diğer enstitüler için 24 aydır.

BI-1738 Formu ile birlikte gerekli belgeler:


 • Pasaportun geçerlilik süresi amaçlanan ziyaret süresi bitiminden sonra 30 günden az olmamalıdır,

 • GAC’da bulunulan sürece gerekli masrafları karşılayacak finansal durumun teminatını gösteren banka dekontları, nakit veya seyahat çeki,

 • Sağlık sigortası,

 • Geri dönüş bilet fiyatına karşılık nakit depozito,

 • Röntgen ve sağlık raporu,

 • Öğrencinin reşit olmaması halinde GAC’da velisi olarak hareket edecek kişinin açık kimliği ve durumu teyit eden mektubu,

 • Anne ve babanın muvafakati veya velayet velilerden birinde ise o velinin velayetinin ispatı ile birlikte muvafakati,

 • Öğrenim görülecek kurumdan geçici kabul ve kurs dönemini teyit eden resmi mektup,

 • 18 yaşından büyük olunması halinde, 18 yaşından bu yana en az 12 ay bulunulan her ülkeden adli sicil raporu. Bunu başvuruda veya başvuruyu müteakip 3 ay içerisinde ibraz etmek gerekmektedir.

SÜREKLİ OTURMA İZNİ:

GAC’da sürekli oturma izni, 13 sayılı 2002 Göçmen Yasası’nın 26. Maddesi (doğrudan oturma izni) ve 27. Maddesi (diğer hallere bağlı oturma izni)’nin 33 sayılı genelgelerinin birlikte okunmasıyla değerlendirilir. Sürekli oturma izninin verilmesinde, göçmelerin GAC ekonomisinin büyümesine yapacağı katkı esas alır.

Sürekli oturma iznine başvuru yapabilmek için başvuruda bulunan kişinin GAC İçişleri Bakanlığına yasaklı veya istenmeyen kişi olmadığını gösteren bildirimde bulunması gerekmektedir.

Yasaklı kişi” tanımına giren haller: • Kolay yayılabilir bulaşıcı hastalık taşıyanlar (kolera, veba, sarıhumma veya Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenebilecek diğer hastalıklar),

 • Hakkında tutuklama kararı olanlar,

 • Irkçı veya sosyal şiddet uygulayan bir teşkilatın üyesi veya destekleyicisi olanlar,

 • Amacına ulaşmak için suç işleyen ve terör eylemleri gerçekleştiren bir teşkilatın üyesi olanlar,

 • Daha önce sınır dışı edilmiş ve GAC İçişleri Bakanlığı tarafından statüsü iyileştirilmemiş olanlar.

İstenmeyen kişi” tanımına giren haller:

 • Toplum suçluları,

 • GAC makamları tarafından “istenmeyen kişi” ilan edilenler,

 • Kanun kaçakları,

 • Kefalete çevrilme seçeneği olmayan mahkumiyeti bulunanlar.

Sürekli oturma izni başvurusu, ancak İçişleri Bakanlığı’nın göçmenin yasaklanan veya istenmeyen kişi olmadığını belirlemesinden sonra yapılabilir.

DHA’dan beklenen cevabı aldıktan sonra “doğrudan oturma izni” veya “diğer hallere bağlı oturma izni”ne müracaat edebilirsiniz.Doğrudan oturma izni:

Doğrudan oturma izni, • GAC’da en az 5 yıl çalışma izni ile ikamet eden yabancılara,

 • Eşi ve/veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler GAC vatandaşı olan yabancılara,

 • Sürekli oturma izni olan yabancılara verilir.

Doğrudan oturma iznine başvurmak için BI-947 formunun doldurulması gerekmektedir.

Diğer hallere bağlı oturma izni:

Bu kategori oturma izni aşağıdaki şartları sağlayan yabancılara verilmektedir:

 • GAC’da sürekli iş teklifi alan yabancılar,

 • GAC’da iş kurmak isteyen yabancılar,

 • Mülteci Yasasının 27 (c) maddesine göre mülteci hakkı kazanan yabancılar,

 • Emekli olarak hak kazanan yabancılar,

 • Finansal bağımsızlığa sahip olan yabancılar,

 • GAC vatandaşı olan veya GAC’da daimi oturma izni olan akrabalara (kan bağı veya yasal evlat edinme yoluyla) sahip yabancılara verilir.

Doldurulacak Form BI-947’ye ilave ibraz etmeniz gerekli belgeler:

 • Tüm parmak izleri,

 • Evlilik sertifikası (aile cüzdanı) veya eş ilişkisinin ispatı (olduğu takdirde),

 • Boşanma kararı/yasal olarak ayrıldığının ispatı (olduğu takdirde),

 • Çocuk için velayetin ispatı (olduğu takdirde),

 • Ölüm sertifikası (olduğu takdirde),

 • Çocuklar için anne ve babanın muvafakatı,

 • Yasal olarak çocuğu evlat edindiğinizin ispatı (olduğu takdirde);

 • 18 yaşından bu yana en az 12 ay bulunduğunuz her ülkeden adli sicil raporu;

 • Geçerli geçici oturma izni (GAC’da bulunanlar için).

Duruma göre ilave belgeler talep edilebilmektedir.
: Content -> assets -> consulate -> images -> localCache
localCache -> T. C. Anvers ve brüksel başkonsolosluklarinin 2014 cumhurbaşkani seçİMİnde oy verme güNÜ tespiTİ İÇİn randevu alinmasina iLİŞKİn ortak duyurusu
localCache -> Cumhurbaşkanliği seçİmleri
localCache -> Duyuru cumhurbaşkanliği seçİmleri İÇİn yurt dişinda oy verme iŞlemi yurt dişi seçmen küTÜĞÜne kayit olma/ adres beyaninda bulunma/ oy verme güNÜ İÇİn randevu alma
localCache -> Oy kullanma iŞlemi İÇİn randevu almak zorunlu mudur? Randevu nasil alinacaktir?
localCache -> Ambassade de turquie a dakar 7, Rue Leo Frobenius, Fann Résidence, Dakar Tel.: 33 869 80 76 – Fax: 33 825 68 74
assets -> 17ctce onsite prog A5 azeri indd
assets -> basic information list of Award Subcommittee Members and Terms of Office
localCache -> T. C. Melburn başkonsolosluğu görev bölgemizde bulunan ve başkonsolosluğumuzca imza ve müHÜr tasdiKİ İÇİn taninan yemiNLİ tercümanlarimizin güncel listesi
localCache -> Yurtdişinda alinan boşanma kararinin tüRKİYE’de taninmasi ve tenfiZİ hakkinda biLGİlendirme notu
localCache -> Pasaport Sayfalarında Boş Yer Bulunmayan Yabancıların Türkiye’ye Giriş-Çıkış İşlemlerine İlişkin Bilgilendirme Notu


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə