GłÓwny urząd statystycznyYüklə 47,63 Kb.
tarix02.06.2018
ölçüsü47,63 Kb.

gus

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

Notatka informacyjnaWarszawa, 25.07.2017

Apteki i punkty apteczne w 2016 r.

Na koniec 2016 r. prowadzenie obrotu detalicznego produktami leczniczymi potwierdziło 13104 aptek ogólnodostępnych, 24 apteki zakładowe oraz 1316 punktów aptecznych.

Wykres 1. Liczba aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych

Niemal wszystkie apteki ogólnodostępne (99,7%) należały do prywatnych właścicieli. 2989 aptek ogólnodostępnych pełniło dyżury nocne, przy czym 2542 placówek sprawowało dyżury okresowe, a 447 dyżury stałe.

Prowadzenie sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych z wykorzystaniem strony internetowej zadeklarowało 282 aptek i 6 punktów aptecznych.

W aptekach ogólnodostępnych, zakładowych i punktach aptecznych na koniec grudnia 2016 r. pracowało 67502 osób, w tym 27113 magistrów farmacji i 31899 techników farmaceutycznych. Zdecydowaną większość pracujących farmaceutów stanowiły kobiety (prawie 83% magistrów i 94% techników).

Tablica 1. Pracujący w aptekach i punktach aptecznych (stan w dniu 31 XII)


Wyszczególnienie

Pracujący ogółem

W tym

magistrzy farmacji

technicy farmaceutyczni

Apteki ogólnodostępne

65449

26845

30267

Apteki zakładowe

171

72

48

Punkty apteczne

1882

196

1584

Na koniec 2016 r. najwięcej aptek ogólnodostępnych działało w województwie mazowieckim, a najmniej zlokalizowanych było na obszarze województwa lubuskiego. Najwięcej punktów aptecznych odnotowano na terenie województwa małopolskiego, a najmniej znajdowało się w województwie warmińsko-mazurskim.

W 2016 r. liczba ludności przypadająca na aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny wyniosła na poziomie kraju 2665 osób (o 73 osoby mniej niż przed rokiem). Najwięcej ludności przypadało na jedną placówkę w województwie warmińsko- mazurskim (3043 mieszkańców), a najmniej w lubelskim (2394 mieszkańców).Tablica 2. Apteki ogólnodostępne i punkty apteczne według województw (stan w dniu 31 XII)

Województwa

Apteki ogólnodostępne

Punkty apteczne

Farmaceuci pracujący

magistrzy farmacji

technicy farmaceutyczni

POLSKA

13104

1316

27041

31851

Dolnośląskie

1063

72

2146

2326

Kujawsko-pomorskie

630

84

1280

1640

Lubelskie

833

58

1795

1546

Lubuskie

319

53

534

882

Łódzkie

935

96

2081

2231

Małopolskie

1139

142

2570

2697

Mazowieckie

1778

140

4006

4304

Opolskie

327

47

570

890

Podkarpackie

700

138

1292

1920

Podlaskie

406

59

827

955

Pomorskie

739

48

1745

1390

Śląskie

1508

106

3271

4096

Świętokrzyskie

425

58

753

1231

Warmińsko-mazurskie

428

44

692

1142

Wielkopolskie

1299

126

2542

3050

Zachodniopomorskie

575

45

937

1551

Mapa 1. Liczba ludności przypadająca na aptekę ogólnodostępną/punkt apteczny według województw


Uwagi metodyczne  1. Notatkę opracowano na podstawie wyników badania GUS realizowanego na formularzu ZD-5 Sprawozdanie apteki i punktu aptecznego.

  2. Badanie obejmuje apteki ogólnodostępne, apteki zakładowe oraz punkty apteczne.

  3. Apteka ogólnodostępna to apteka przeznaczona do zaopatrywania ludności w produkty lecznicze, leki apteczne, leki recepturowe, wyroby medyczne, produkty posiadające wymagane prawem atesty lub zezwolenia, pod warunkiem, że ich przechowywanie i sprzedaż nie będą przeszkadzać podstawowej działalności apteki. Są to równocześnie miejsca udzielania informacji o produktach leczniczych oraz wyrobach medycznych.

  4. Apteka zakładowa to apteka zaopatrująca w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą, utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej i Ministra Sprawiedliwości, gabinety, pracownie, izby chorych i oddziały terapeutyczne, a także inne zakłady lecznicze podmiotów leczniczych wykonujących stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

  5. Punkt apteczny to placówka prowadząca obrót detaliczny produktami leczniczymi. Zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne (art. 70 ust.3 ustawy z dnia 6 września 2001 r.) punkty apteczne tworzone po dniu wejścia w życie ustawy mogą być usytuowane jedynie na terenach wiejskich, jeśli na terenie danej wsi nie jest prowadzona apteka ogólnodostępna.

Więcej informacji o działalności aptek i punktów aptecznych zostanie zaprezentowanych w wydawanej corocznie publikacji branżowej GUS „Zdrowie i ochrona zdrowia w 2016 r.”, której wydanie planowe jest


w grudniu br. Publikacja będzie zawierała syntezę wyników badań dotyczących infrastruktury i funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, prowadzonych w ramach Polskiej Statystyki Publicznej, uwagi metodyczne
i obszerny aneks tabelaryczny.


Opracowanie merytoryczne:

Urząd Statystyczny w Krakowie

Ośrodek Statystyki Zdrowia i Ochrony Zdrowia

Ilona Kowal

tel.: (+48 12) 36 10 106

e-mail: i.kowal@stat.gov.pl

Rozpowszechnianie:

Rzecznik Prasowy Prezesa GUS

Karolina Dawidziuk

tel.: (+48 22) 608 30 09, (+48 22) 608 34 75

kom.: 695 255 011

e-mail: rzecznik@stat.gov.pl

Więcej na:http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/

http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/ZdrowieOchronaZdrowia.aspx

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə